Comunicare și Resurse Umane

Curs
8/10 (4 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 24479
Mărime: 95.32KB (arhivat)
Cost: Gratis
Master Relatii publice - ID Modulul Comunicare si resurse umane Conf. univ. dr. Viorica Paus

Extras din document

Comunicarea organizationala

Comunicarea organizationala este o forma specifica a comunicarii interpersonale în cadrul unor structuri organizatorice. Comunicarea organizationala este un proces, de regula intentionat, de schimb de mesaje între persoane, grupuri si niveluri organizatorice din cadrul organizatiei cu scopul înfaptuirii atât a obiectivelor individuale cât si a celor colective (V. Cornescu, I. Mihailescu, S. Stanciu, 2003, p. 239). De calitatea acestei comunicari depinde în mare masura buna functionare a tuturor segmentelor organizatiei. În organizatiile post-industriale, rolul comunicarii creste direct proportional cu cresterea rolului muncii în echipa si cu schimbarea tipului de leaderschip.

În cadrul comunicarii organizationale, rolul de catalizator îl detine comunicarea manageriala. Numai o comunicare eficienta permite îndeplinirea cu succes a functiei manageriale : planificarea si programarea activitatilor, coordonarea si controlul, evaluarea si autoevaluarea resurselor umane, motivarea, consultarea si participarea membrilor organizatiei la realizarea scopurilor organizatiei. Odata cu modernizarea organizatiilor si cresterea gradului de interventie, initiativa si creativitate ale membrilor organizatiei, s-a accentuat interactiunea reciproca bazata pe feedback, ceea ce a stimulat introducerea unor mijloace de comunicare prin care managerii de la toate nivelurile sa poata verifica maniera de receptare a mesajelor transmise în scopul flexibilizarii si adaptarii deciziilor în functie de feedbeack-ul primit. Prin aceasta caracteristica, comunicarea manageriala, pe lânga faptul ca este indispensabila, prin impactul sau asupra desfasurarii activitatii organizatiei, reprezinta si un instrument important în realizarea schimbarii în organizatie.

H. Mintzberg (1975, p. 49) identifica trei roluri ale comunicarii manageriale :

- roluri interpersonale, ce se exprima în relatiile cu angajatii. Aceste roluri pot fi cel de lider, persoana de legatura sau figura de reprezentare;

- roluri informationale, ce se concretizeaza în actiunile de creare si dezvoltare a retelei informationale. În acest sens, managerul poate fi monitor, diseminator de informatii sau purtator de cuvânt;

- roluri decizionale, ce se manifesta în alegerea variantei optime de actiune. Managerul va fi cel ce va initia actiuni, va rezolva disfunctionalitati, va aloca resurse si va negocia conflictele.

Comunicarea manageriala trebuie sa tina cont de o serie de conditii (I. Petrescu, Gh. Seghete, 1994, p. 315) :

- formularea concisa si precisa a mesajului pentru a fi înteles usor si integral;

- transmiterea rapida si nedeformata a mesajului;

- asigurarea fluentei si reversibilitatii comunicarii;

- utilizarea unui limbaj comun de catre emitator si receptor;

- simplificarea si descongestionarea canalelor de comunicare;

- asigurarea flexibilitatii si adaptabilitatii sistemului de comunicare pentru a putea fi utilizat în orice situatie.

Comunicarea manageriala îndeplineste urmatoarele functiuni ale comunicarii (Rodica Cândea, Dan Cândea, 1966, p. 45):

- functiunea de informare  de monitorizare a informatiilor interne si externe obtinute prin toate mijloacele posibile;

- functiunea de comanda si instruire  de asigurare a unitatii si continuitatii actiunilor colectivului în directia obiectivelor stabilite;

- functiunea de influentare si convingere, îndrumare si sfatuire  de control asupra informatiei si comportamentului angajatilor;

- functiunea de integrare si mentinere a informatiilor  asigura eficienta activitatii organizatiei.

Pentru îndeplinirea acestor functiuni, managerul dispune de o serie de cai si sisteme de comunicare diverse. Una din sarcinile lui este permanenta eficientizare a comunicarii intra si interorganizationala. Conform unor studii efectuate în organizatii din tari performante (citate de V. Cornescu, I. Mihailescu, S. Stanciu, 2003, p.241), un manager de succes dedica activitatilor de comunicare între 55 si 95% din timpul lui. În medie, un manager foloseste peste 70% din timp pentru a vorbi, a asculta, a scrie si a citi, deci pentru a comunica. Aceasta pondere difera în functie de pozitia ierarhica a managerului si este cu atât mai mare, cu cât el se afla la un nivel ierarhic mai înalt.

Preview document

Comunicare și Resurse Umane - Pagina 1
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 2
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 3
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 4
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 5
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 6
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 7
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 8
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 9
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 10
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 11
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 12
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 13
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 14
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 15
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 16
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 17
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 18
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 19
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 20
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 21
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 22
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 23
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 24
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 25
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 26
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 27
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 28
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 29
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 30
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 31
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 32
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 33
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 34
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 35
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 36
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 37
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 38
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 39
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 40
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 41
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 42
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 43
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 44
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 45
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 46
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 47
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 48
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 49
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 50
Comunicare și Resurse Umane - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Comunicare si Resurse Umane.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea in Institutii Publice

ELEMENTELE PROCESULUI DE COMUNICARE Comunicarea – schimbul de informatii, idei si sentimente – a fost definit ca un proces interpersonal de...

Rolul Comunicării Manageriale în Motivarea Angajaților

Introducere În procesul amplu de transformare şi restructurare pe care îl traversează economia naţională, un rol fundamental îi revine activităţii...

Comunicare și Rezolvarea Conflictelor

Introducere În demersul nostru de identificare, dezvoltare si optimizare a câmpului complex de influente pe care comunicarea îl poate crea în...

Comunicare Managerială

1. CARACTERISTICI ALE COMUNICĂRII MANAGERIALE Comunicarea managerială nu poate fi privită în afara managementului. Ea reprezintă o componentă...

Comunicarea în Managementul Resurselor Umane

Rezumat Comunicarea este un subiect foarte important in cadrul procesului managerial, pentru ca acuratetea deciziilor depinde in mare masura de...

Rolul si Importanta Comunicarii in Administratia Publica

1. Comunicarea in procesul de formare a functionarului public Functionarul public, in conceptia actuala si probabil in cea viitoare, nu mai este...

Comunicarea în Situații de Criză

Introducere Astăzi, termenul de „criză” a intrat în vocabularul cotidian. El este folosit frecvent riscând să se demonetizeze datorită...

Proiect despre Fair-Play

CUPRINDE 8 CERINTE OBLIGATORII a respecta regulile jocului a-ti apara sansele în mod cinstit a-ti respecta adversarul si coechipierii a nu...

Ai nevoie de altceva?