Comunicarea in Administratia Publica

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 163 în total
Cuvinte : 89359
Mărime: 267.72KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iulian Nedelcu
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Extras din document

CAPITOLUL I

NOȚIUNI INTRODUCTIVE GENERALE PRIVIND COMUNICARE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

1.1. Definiții .

Definită în modul cel mai simplu, comunicarea constă într-un proces de transmitere a informaţiilor, ideilor, opiniilor de ia un individ la altul şi de la un grup social la altul. În general, relaţiile umane, şi nu numai acestea, reprezintă interacţiuni comunicaţionale. Chiar dacă nu acceptăm punctul de vedere al celor care spun că relaţiile şi interacţiunile dintre oameni sunt de natura comunicării, trebuie să recunoaştem că toate relaţiile interumane au o dimensiune simbolică: interacţiunile umane ar fi imposibile fără transmiterea şi receptarea unor mesaje însăşi existenţa, funcţionarea şi organizarea societăţii ar fi de neconceput în absenţa proceselor de comunicare. Existăm unii pentru alţii şi interacţionăm unii cu alţii, în măsura în care comunicăm între noi: trans`mitem şi primim semnale, codificam şi decodificăm mesaje. Mesajele modifică informaţia celui care le primeşte şi, eventual, comportamentul său. Reacţia comportamentală a receptorului poate influenţa emiţătorul într-un mod perceptibil sau imperceptibil.

Contemporaneitatea dovedeşte, mai mult decât evident, că toate activităţile organizate de oameni îşi au izvorul în comunicare. În toate mediile se conştientizează tot mai mult faptul că o societate, o instituţie sau o organizaţie se constituie şi se menţin datorită şi prin intermediul numeroaselor lor procese şi reţele de comuni care, care le dau coerenţă. Lucrurile stau la fel pentru toate relaţiile umane. Sesizăm faptul că acţiunea comunicaţională şi acţiunea organizaţională depind una de alta. Deci, comunicarea a devenit un concept universal, atotcuprinzător.

Termenul comunicare începe a fi utilizat din secolul al XIV-lea şi provine, la origine, din latinescul communiv, care înseamnă "a pune în comun", "a fi în relaţie", fiind mai apropiat, în vremea respectivă, de înţelesul "a împărtăşi", "a împărţi mai multora". Din secolul al XVI-lea, termenului i se asociază şi un înţeles nou: "a transmite", odată, cu dezvoltarea poştei, a căilor de comunicaţii. Din secolul al XIX-lea, sensul "a. transmite" trece pe primul, plan ca o consecinţă a dezvoltării unor tehnici modeme de comunicaţii - trenul, telegraful, auto-mobilul, telefonul. In contextul noilor mijloace de comunicare - radio, cinema, televiziune, presă. Termenul adecvat ar fi cel de "mass-media". Un termen combinat ar retine atât înţelesul originar, când se desemna comunicarea umană, naturală între doi sau mai mulţi indivizi, cât si activităţile mediate de tehnică. Apariţia comunicării tehnice, pe lângă cea naturală, implică, deci, o schimbare a sensului termenului: ideea de "împărţire", "împărtăşire" (a unor mesaje) va fi dublată de cea de "transmitere" (comunicare instrumentală),

Problemele terminologice se complică pe măsura trecerii de la tehnici de comunicare-transmitere în sensul material al termenului (tren, automobil, avion), - când termenul "transmitere" era adecvat la tehnicile propriu-zise ale comunicării audiovizuale (radio, cinema, televiziune), când are loc o suprapunere a celor două înţelesuri, Tehnicile audiovizuale realizează şi difuzează mesaje, dar asigură efectiv comunicarea între indivizi (îi pun în relaţie - este drept mediată - pe cei care emit şi pe cei care receptează). Dacă trenul doar poartă un obiect, transportând, să zicem, o scrisoare, radioul "comunică", în sensul, că îi pune pe indivizi în contact, pe cei aflaţi la originea (sursa) mesajului şi pe cei care îl primesc. Înţelesurile noţiunii de comunicare se diversifică şi se nuanţează odată cu multiplicarea activităţilor, formelor şi mijloacelor de comunicare, mai ales ca urmare a intervenţiei teii-nici lor modeme în comunicarea umană naturală, ca mediatori şi transmiţători ai mesajelor. Dacă telefonul rămâne apropiat de comunicarea umană imediat directă, permiţând o comunicare personală, în sensul înţelegerii reciproce şi al ajustării locuitorilor într-un proces cu sens dublu şi simultan (asigurând cel puţin parţial"comunicarea-împărtăşire"),mijloacele audiovizuale propriu-zise (radio şi tv.) vor introduce noi forme de comunicare, radical diferite de comunicarea interpersonală.

Este necesar a distinge, de la început, între comunicarea directă, interpersonală, care presupune contacte personale între fiinţele umane, şi comunicarea indirectă, bazată pe utilizarea unor dispozitive tehnice pentru transmiterea informaţiilor. Dacă prima se bazează pe tehnici "primare" (cuvânt, gest, mimică), a doua recurge la tehnici "secundare" (scriere, tipăritura, toate sistemele grafice, semnale transmise prin unde hertziene, cabluri etc).

Comunicarea indirectă cuprinde următoarele categorii:

- comunicarea imprimată (presa, revista, cartea, afişul etc); comunicarea înregistrată (film, disc, bandă magnetică, CD-ROM, e-book etc.);

- comunicare prin intermediul mijloacelor tradiţionale (hârtie, bandă magnetică);

- comunicarea prin fir (telefon, telegraf, comunicarea prin cablu, fibre optice, INTERNET, fax etc);

- comunicarea radiofonică (radio, tv., având ca suport undele hertziene).

a) Comunicarea intrapersonală, în cursul căreia fiecare îşi vorbeşte lui însuşi; este comunicarea desfăşurată în "forul" interior al fiecărui individ;

b) Comunicarea interpersonală, cum este dialogul dintre două sau câteva persoane aflate "faţă în faţă"'. Este o comunicare directă şi personalizată. In acest caz, pe lângă voce au un. rol important elemente care ţin de mimică, de gestica personală. Dacă surâdem când ne adresăm unui interlocutor, exprimăm şi transmitem o intenţie de amabilitate şi vom trezi reacţii corespunzătoare. Tonul, vocii este foarte semnificativ: un ton amabil transmite un alt mesaj decât un ton aspru şi determină un anumit comportament din partea interlocutorului. In comunicarea interpersonală, feed-back-ul funcţionează imediat, direct si continuu.

c) Comunicarea de grup sau comunicarea în organizaţii presupune reunirea oamenilor pentru a dezbate şi a hotărî într-o anumită problemă, pentru o activitate în comun (o clasă de elevi, un seminar, reuniunea comitetului director al unei organizaţii etc). Este, de asemenea, cazul circulaţiei informaţiilor de la o treaptă la alta în ierarhia organizaţiilor (comunicarea organizaţională).

d) Comunicarea de masă, care înseamnă producerea şi difuzarea mesajelor de către un sistem mediatic instituţionalizat către un. public variat şi numeros. In acest caz, realizarea efectivă a comunicării este mai dificilă, implicând mai multe elemente şi un proces complex de elaborare şi difuzare a mesajelor, o artă şi o ştiinţă a comunicării - comunicatorii devin persoane specializate, care trebuie să ştie ce şi cum să transmită etc.

Revenind la termenul generic de comunicare, trebuie precizat că orice act sau mai bine spus orice proces de comunicare presupune o serie de elemente structurale: o relaţie între cel puţin doi parteneri; capacitatea de a emite semnale; capacitatea de a recepta semnale (mesaje); folosirea unor semnale, semne şi simboluri pentru a putea comunica un anumit "înţeles" (un mesaj); un canal (mijloc, suport) al comunicării - de la vocea umană la undele bertziene, folosite în radio şi teledifuziune; - existenţa unui izomorfism al semnificaţiilor pentru receptarea corectă a mesajului.

Comunicarea rezultă din interacţiunea, acestor elemente, ceea. ce înseamnă că există comunicare. Când un sistem, o sursă influenţează stările sau acţiunile altui sistem, ţinta şi receptorul se aleg, dintre semnalele ce le exclud pe acelea care, transmise prin canal, leagă sursa cu receptorul.

Definiţiile comunicării au fost şi sunt numeroase, depinzând de specificul diferitelor discipline ştiinţifice, de modelele teoretice adoptate, de abordări metodologice etc.

"Faptul de a da, a transmite sau a schimba semne". (Oxford English Dicţionar)?);

• "Transferul de gânduri şi de mesaje, prin opoziţie cu transportul sau transferul de bunuri şi de persoane. Cele două forme fundamentale de comunicare sunt comunicarea prin semne (vederea) şi comunicarea prin sunete (auzul)". .(Columbia. Enciclopedid),

• "În sensul cel mai general, se vorbeşte de comunicare de fiecare dată când un sistem, respectiv o sursă influenţează un alt sistem, în speţă un destinatar, prin mijlocirea unor semnale alternative care pot fi transmise prin canalul care le leagă". (Charles E. Osgood, A Vocabulaiy for Talking about Communication).

Preview document

Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 1
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 2
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 3
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 4
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 5
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 6
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 7
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 8
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 9
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 10
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 11
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 12
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 13
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 14
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 15
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 16
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 17
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 18
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 19
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 20
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 21
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 22
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 23
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 24
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 25
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 26
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 27
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 28
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 29
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 30
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 31
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 32
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 33
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 34
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 35
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 36
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 37
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 38
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 39
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 40
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 41
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 42
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 43
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 44
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 45
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 46
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 47
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 48
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 49
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 50
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 51
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 52
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 53
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 54
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 55
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 56
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 57
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 58
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 59
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 60
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 61
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 62
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 63
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 64
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 65
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 66
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 67
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 68
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 69
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 70
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 71
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 72
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 73
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 74
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 75
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 76
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 77
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 78
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 79
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 80
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 81
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 82
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 83
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 84
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 85
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 86
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 87
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 88
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 89
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 90
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 91
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 92
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 93
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 94
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 95
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 96
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 97
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 98
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 99
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 100
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 101
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 102
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 103
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 104
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 105
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 106
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 107
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 108
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 109
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 110
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 111
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 112
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 113
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 114
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 115
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 116
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 117
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 118
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 119
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 120
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 121
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 122
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 123
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 124
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 125
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 126
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 127
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 128
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 129
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 130
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 131
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 132
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 133
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 134
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 135
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 136
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 137
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 138
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 139
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 140
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 141
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 142
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 143
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 144
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 145
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 146
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 147
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 148
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 149
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 150
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 151
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 152
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 153
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 154
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 155
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 156
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 157
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 158
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 159
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 160
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 161
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 162
Comunicarea in Administratia Publica - Pagina 163

Conținut arhivă zip

  • Comunicarea in Administratia Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Specificul Comunicarii in Administratia Publica Locala - Studiu de Caz - Primaria Comunei Munteni, Jud. Galati

INTRODUCERE Fascinantă şi omniprezentă, comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei şi dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri....

Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi

CAPITOLUL I. FUNDAMENTE TEORETICE ALE COMUNICĂRII 1.1 Cerinţele generale ale comunicării Aprecierea procesului şi produsului comunicării sub...

Campanii de Relatii Publice

De ce derulam campanii de pr Profesionistii de PR proiecteaza campanii pentru a dezvolta relatii, cu diferite categorii de public, care vor ajuta...

Comunicare și Negociere în Afaceri

CAP. 1. Comunicarea umană: trecut, prezent şi viitor 1.1. Scurt istoric al comunicării umane -Se presupune că cea mai veche reclamă scrisă...

Gestionarea Crizelor de Imagine

În etapa actuală de dezvoltare a societăţii, conceptele de identitate şi imagine se bucură de o atenţie privilegiată atât din partea cercurilor...

Comunicare organizațională

1.1. PERCEPTIA INTERPERSONALA - ASPECTE GENERALE Omul se misca într-o lume complexa, de obiecte si persoane, o lume care este în acelasi timp...

Comunicare și Schimbare Socială

Conceptele fundamentale avute în vedere trateaza problematica subiacenta lor atât din perspectiva articularilor clasice cât si potrivit viziunii de...

Comunicare si Comportamentul Organizatiilor

Sub 1 . Organizaţia ca sistem Sistemele sunt universal prezente în cosmos, în realitatea fizico-biologică şi în viaţa socială. Sistemele sociale...

Ai nevoie de altceva?