Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 12193
Mărime: 37.48KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Codoban

Extras din document

Comunicarea în interiorul sau în exteriorul organizaţiei are loc pe două planuri: pe plan strict managerial şi pe cel al marketingului. Pot fi identificate astfel două tipuri de reţele de comunicare: comunicaţii manageriale şi comunicaţii de marketing:

- comunicaţiile manageriale au rolul de a asigura transmiterea acelor mesaje care permit derularea proceselor de management şi de execuţie specifice oricărei organizaţii. Procesul de comunicare managerială reprezintă, de altfel, suportul realizării mai ales a uneia dintre funcţiile managementului.

- comunicaţiile de marketing, în schimb, au un rol ceva mai specific, contribuind la atingerea obiectivelor prevăzute în planurile de marketing ale organizaţiei.

În prezent, literatura de specialitate nu oferă un punct de vedere care să indice unanimitatea opiniilor cu privire la conţinutul comunicaţiei de marketing. Astfel, unii autori pun semn de egalitate între comunicaţia de marketing şi promovare. Potrivit lui Michael Ray, comunicaţia de marketing reprezintă un mix format din patru elemente (publicitate, vânzări personale, promovarea vânzărilor şi relaţii publice), sau din mesaje specifice, elaborate pentru a evoca anumite opinii, sentimente sau comportamente; comunicaţia de marketing corespunde unei anumite situaţii şi face parte din mix-ul de marketing alături de produs, preţ şi distribuţie. Definiţia indică faptul că autorul nu face decât o simplă modificare la nivelul termenilor: promovarea este înlocuită cu comunicaţia de marketing. O asemenea abordare simplistă a comunicaţiei de marketing poate fi uşor combătută cu numai două argumente: primul argument ţine de însuşi conceptul de promovare, iar cel de-al doilea de complexitatea fenomenului comunicării în marketing.

Între promovare şi comunicaţia de marketing există un raport de la parte la întreg; înţelegerea acestei relaţii necesită mai întâi punerea în discuţie a conceptului de promovare. În privinţa acestui concept, lucrurile par a fi destul de clare, chiar dacă literatura de specialitate indică şi pe acest plan existenţa a numeroase definiţii, reflectând puncte de vedere mai mult sau mai puţin asemănătoare. Majoritatea specialiştilor care şi-au propus să definească din punct de vedere conceptual promovarea au avut ca punct de reper etimologia cuvântului în sine. Termenul promovare are la origine latinescul promoveo, care înseamnă a mişca înainte, a face să înainteze, a dezvolta, a progresa. Această semnificaţie se regăseşte în cele mai multe dintre definiţiile promovării. Astfel, unii autori definesc promovarea ca fiind un program dirijat, ce include metode şi tehnici de comunicare, realizat cu scopul de a prezenta compania şi produsele sale consumatorilor potenţiali; de a comunica atributele importante ale produselor, de a facilita vânzarea acestora şi, astfel, de a contribui la maximizarea efortului pe termen lung.

Un alt autor, John J. Burnett, consideră că promovarea este o funcţie a marketingului care, printr-o comunicare persuasivă cu publicul ţintă, are în vedere diferitele componente ale mixului de marketing, cu scopul de a facilita schimbul dintre marketer şi consumator, contribuind la realizarea obiectivelor ambelor părţi. Pe aceeaşi linie se înscrie şi opinia unor cunoscuţi specialişti americani, care apreciază că promovarea are rolul de a asigura comunicarea cu indivizi, grupuri sau organizaţii, cu scopul de a facilita, direct sau indirect, efectuarea de schimburi prin informarea şi convingerea uneia sau mai multor categorii de public să accepte produsele organizaţiei. De asemenea, specialiştii români consideră că promovarea reprezintă un ansamblu de activităţi cu obiective şi mijloace de acţiune extreme de variate, presupunând o informare atentă a consumatorilor potenţiali şi a intermediarilor, acţiuni specifice de influenţare a comportamentelor de cumpărare şi de consum, de sprijinire a procesului de vânzare.

O analiză atentă a punctelor de vedere prezentate permite identificarea unor asemănări semnificative privind câteva dintre aspectele cele mai importante ale demersului promoţional. Este vorba, în primul rând, de rigurozitatea necesară organizării şi derulării activităţii promoţionale; o asemenea activitate nu se desfăşoară la întâmplare, fiind orientată în direcţia unor obiective precise. În al doilea rând, autorii definiţiilor anterioare sunt de acord şi în privinţa scopului final al activităţii promoţionale, şi anume favorizarea schimbului între părţile implicate în procesul de comunicare, sprijinirea vânzărilor. Şi, în al treilea rând, specialiştii citaţi au în vedere faptul că scopul final poate fi atins ca urmare a realizării mai multor obiective de natură comunicaţională; în funcţie de obiectivele stabilite, se poate opta pentru o anumită modalitate de a acţiona.

Deşi au meritul de a prezenta conceptul de promovare dintr-o perspectivă corectă şi cuprinzătoare, definiţiile analizate nu pun în evidenţă suficient de mult caracterul discontinuu al promovării. Chiar dacă o organizaţie trebuie să aibă preocupări permanente atât în sensul susţinerii produselor fabricate, cât şi pentru sprijinirea propriei personalităţi, diferitele acţiuni promoţionale, reprezentând concretizarea acestor preocupări, au un caracter temporar menite să conducă la realizarea obiectivelor specifice pe care şi le-a propus la un moment dat anunţătorul.

Demersurile promoţionale acţionează, sub forma unor impulsuri, fie asupra obiectului promovării, fie asupra publicului ţintă. Astfel, dacă obiectul promovării îl reprezintă produsul fabricat sau comercializat de anunţător, atunci acesta din urmă poate opta pentru una din binecunoscutele strategii «push» sau «pull». Alegerea strategiei «push» presupune imprimarea unui impuls produsului, care este împins către consumator; în cadrul strategiei «pull», impulsul este preluat de consumator, care va fi atras către produs.

Dacă obiectul promovării îl reprezintă organizaţia care doreşte să-şi afirme personalitatea şi să stabilească raporturi de calitate cu diferitele categorii de public cu care intră în contact, pot fi avute în vedere aceleaşi strategii «pull» sau «push», adică de atragere a publicului ţintă către organizaţie, respectiv de împingere a organizaţiei către publicul ţintă. Pentru aceasta, publicul vizat va fi informat despre aspectele semnificative legate de activitatea organizaţiei, va fi stimulat în sensul formării unei atitudini favorabile şi va fi determinat să adopte comportamentul dorit în raport cu organizaţia.

Preview document

Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale - Pagina 1
Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale - Pagina 2
Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale - Pagina 3
Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale - Pagina 4
Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale - Pagina 5
Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale - Pagina 6
Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale - Pagina 7
Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale - Pagina 8
Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale - Pagina 9
Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale - Pagina 10
Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale - Pagina 11
Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale - Pagina 12
Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale - Pagina 13
Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale - Pagina 14
Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale - Pagina 15
Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale - Pagina 16
Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale - Pagina 17
Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale - Pagina 18
Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale - Pagina 19
Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale - Pagina 20
Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale - Pagina 21
Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale - Pagina 22
Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale - Pagina 23
Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale - Pagina 24
Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale - Pagina 25
Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale - Pagina 26
Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale - Pagina 27
Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Comunicarea in Organizatii si Impunerea Imaginii Firmei si Produselor Sale.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea în organizații - studiu de caz - BRD

De-a lungul istoriei organizatiile constituie si se constituie ca o realitate ce imbraca forma diverselor tipuri de implicare sociala umana....

Tipuri de comunicare

Preocupările intense privind comunicarea ce s-au manifestat cu precădere în ultimele decenii ale secolului nostru, lansează, între altele şi...

Blocajele comunicării

BLOCAJELE COMUNICARII Comunicarea este un proces deosebit de complex şi important, de care depinde structura reuşitelor, miracolelor sau...

Tăcerea

În lucrarea de faţă îmi propun să analizez una dintre formele comunicării nonverbale, şi anume tăcerea. Pentru o mai bună înţelegere a subiectului...

Comunicarea Instituțională ca Formă de Publicitate

Comunicarea instituţională a fost deseori descrisă, dar în puţine cazuri a fost analizată ca martorul (şi poate agentul) unei alte legitimităţi a...

Teorii ale Comunicării de Masă

Niciun studiu asupra culturii şi civilizaţiei unei societăţi nu poate eluda analiza proceselor de comunicare care au loc între indivizii acelei...

Fundamente ale relațiilor publice

Relaţii publice: practică, ştiinţă socială şi profesie Practică = 1. Activitate sistematică de transformare a lumii; 2. Activitate volitivă care...

Comunicare și Gen

Bărbatul şi femeia trăiesc în lumi diferite, cu valori diferite şi conform unor reguli diferite: spre exemplu, un bărbat nu-şi invită prietenul cu...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL

CAP. 1 : COMUNICAREA ÎN MARKETING – MIJLOC DE REALIZARE A OBIECTIVELOR POLITICII GLOBALE A ORGANIZATIEI ECONOMICE 1.1. Rolul comunicării în...

Dezvoltarea și Promovarea Serviciilor Turistice

Introducere Societatea contemporană se orientează din ce în ce mai mult spre servicii, existând din ce în ce mai multe opinii conform cărora ea...

Nobil Luxury Boutique Hotel - Practică

Capitolul I: Caracteristica de ansamblu a structurii de primire turistică cu funcțiune de cazare 1.1Prezentarea de ansamblu a unității de cazare....

Promovarea Turismului Religios în Zona Moldovei

INTRODUCERE Turismul – noţiuni şi definiţii Călătoriile şi turismul reprezintă la ora actuală o piaţă globală, de dimensiuni uriaşe, unde se...

Marketingul Direct și Comunicarea Promoțională

Introducere Din punct de vedere etimologic, substantivul comunicare provine din latinescul comunicatio care semnifică împărtăşire, conversaţie....

Campanie de Publicitate Coca-Cola

Oricât de bun ar fi un produs sub aspect calitativ, cu toată superioritatea sa faţa de alte produse similare este greu sa se impună de la sine în...

Mixul de marketing la firma SC montana MG

În sfera activităţilor lucrative, ordinea firmelor care au implementat marketingul a fost următoarea: întâi firmele specializate în producţia...

Marketingul Afacerii

Contextul apariţiei şi promovării marketingului În limbajul şi în general, în acţiunile întreprinzătorilor şi ale specialiştilor implicaţi în...

Ai nevoie de altceva?