Comunicarea Interna

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Comunicarea Interna.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier ppt de 28 de pagini .

Profesor: Mecu Daniel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si cuprins iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Comunicare

Cuprins

Comunicarea internă: definire, obiective, tipuri
Publicuri-ţintă în comunicarea internă. Responsabilităţi de comunicare internă
Metode şi tehnici de comunicare internă
Evaluarea comunicării interne. Metodologie de fundamentare a strategiilor de comunicare internă în afaceri
STUDIU DE CAZ. FUNDAMENTAREA STRATEGIILOR DE COMUNICARE LA SC CompEx

Extras din document

informare internă, comunicare cu anagajaţii, comunicarea managerială internă, relaţii publice interne etc.

COMUNICAREA INTERNĂ înglobează toate procesele comunicaţionale care au loc între actorii organizaţionali.

1) Respectarea dreptului la informare al angajaţilor. Îndeplinirea obligaţiilor legale

2) Înţelegerea misiunii pe care o are organizaţia

3) Îmbunătăţirea stării de spirit, a moralului angajaţilor

4) Stimularea sentimentului de apartenenţă la o organizaţie

5) Obţinerea acordului pentru o schimbare

6) Reducerea conflictelor în interiorul organizaţiei

7) Presiunea sindicatelor/ a angajaţilor

După gradul de oficializare: formală şi informală.

După direcţia în care circulă informaţia: descendentă (ierarhică), ascendentă (salarială) şi orizontală (laterală).

După modul de transmitere a informaţiei: scrisă, verbală, non-verbală, audiovizuală, electronică.

După conţinutul informaţiei:

operaţională/funcţională (asigură difuzarea orientărilor şi a obiectivelor organizaţiei, coerenţa şi eficacitatea activităţilor membrilor acesteia, controlul şi evaluarea rezultatelor);

motivantă (urmăreşte dezvoltarea şi menţinerea unui climat pozitiv, a motivaţiei personalului şi coeziunii grupului).

- Patronul

- Consiliul de administraţie

- Managerul general

- Echipa managerială (conducerea) sau personalul “de pe orizontală”

- Specialiştii (non-managementul) - personalul considerat “subaltern”, specializat în diferite domenii;

- Personalul administrativ, secretariatele, personalul în uniformă etc.;

- Reprezentanţii sindicali

- Publicuri speciale: foştii angajaţi ai instituţiei aflaţi din motive de vârstă, boală etc. în afara organizaţiei, membrii de familie ai angajaţilor organizaţiei care, prin programe adecvate, pot fi determinaţi să devină multiplicatori de imagine pozitivă ai organizaţiei, angajaţi temporari (de exemplu, consultanţii pe diferite proiecte) etc.

Perspectiva de abordare disciplinară

Obiective

Resurse umane - sprijinirea obiectivelor asociate resurselor umane: motivarea personalului, consolidarea coeziunii grupurilor, stimularea cretivităţii angajaţilor, susţinerea politicilor de personal, promovarea dialogului social etc.

Marketing intern - transformarea fiecărui angajat într-un agent de marketing;

Relaţii publice - transformarea fiecărui angajat într-un multiplicator de imagine pozitivă.

COMUNICAREA DIRECTĂ

Comunicarea individuală (discuţia interpersonală)

Comunicarea de grup:

- informarea directă făcută de şeful organizaţiei (şedinţa);

- informări de lucru (şedinţe operative);

- întâlniri şi discuţii colective (dezbateri, brainstorming);

- sesiuni de consultare a angajaţilor etc.

Evenimente interne

Întâlniri şi festivităţi ale personalului

Reuniuni în aer liber

Competiţii interne

Sesiuni de training pentru angajaţi

Notele informative: memo-uri, rapoarte şi propuneri, decizii etc.;

Serviciile de informare rapidă - info-service;

Afişajul (afişe, panouri de afişaj, aviziere etc.);

Presa de întreprindere (buletine informative, ziare de întreprindere, reviste, broşuri);

Scrisori adresate personalului cu diverse ocazii;

Tăieturi din ziare/ Revista presei pentru angajaţi;

Rapoarte anuale

Urna de sugestii (cutia de idei) etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Comunicarea Interna.ppt