Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale

Curs
7/10 (3 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 159 în total
Cuvinte : 97313
Mărime: 347.93KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alina Popa

Extras din document

Motto: “Limitele limbajului meu sunt limitele lumii mele.”

L. Wittgenstein

CAP. INTRODUCTIV. CE ESTE COMUNICAREA ?

0.1. Relatia de comunicare: definitii, clasificare, functii ale limbajului, schema canonica a comunicarii. Definind comunicarea ca pe un “eveniment interpersonal” si ca pe o “matrice sociala înglobând toate procesele prin care oamenii se influenteaza unii pe altii,” specialistul american în antropologie culturala Gregory Bateson reformula, în 1951, postulatul matematicianului Norbert Wiener: “Lumea e o suma de mesaje personale”, dezvoltându-l într-o carte care avea sa devina de referinta pentru orientarea ulterioara a stiintelor comunicarii: Communication: The Social Matrix of Psychiatry. În ceea ce priveste aspectele teoretice si practice ale transmiterii informatiei, teoria generala a semnelor - semiotica - realizase deja progrese semnificative, acoperind cu o imensa cantitate de studii prima jumatate a secolului trecut; însa analiza efectelor imediate ale schimbului de informatii asupra comportamentului - reunite sub denumirea de pragmatica* - abia începea sa-si croiasca un drum. Dupa Umberto Eco, fenomenele culturale, în ansamblul lor, poseda o functie de comunicare; inspirat de structuralism (Claude Lévi-Strauss, Jean Piaget), Eco clasifica astfel fenomenele elementare culturale extralingvistice:

1) producerea si folosirea obiectelor care transforma relatia om-natura;

2) relatiile de rudenie, ca nucleu primar al raporturilor sociale institutionalizate;

3) schimbul de bunuri economice.

Fiind, alaturi de Limbaj, elemente constitutive ale tuturor culturilor, cele trei fenomene culturale analizate de Eco poseda un înalt nivel de semnificare si de comunicare, existenta lor conditionând existenta însasi a societatii. Calitatea lor de obiect al cercetarilor semio-antropologice demonstreaza ca „întreaga cultura este un fenomen de semnificare si de comunicare si ca umanitatea si societatea exista doar când se stabilesc raporturi de semnificare si procese de comunicare.” Astfel, dupa Eco, cultura trebuie studiata ca fenomen semiotic, mai precis: „cultura ar trebui studiata ca un fenomen de comunicare bazat pe sisteme de semnificare”.

Referitor la producerea de unelte (începând de la cea mai simpla, cioplirea unei pietre, pana la cea mai complexa: proiectarea si asamblarea unui computer de ultima generatie, de ex.) aceasta se poate asimila unui comportament semiotic atât în cazul primelor fiinte umane înzestrate cu gândire (homo sapiens), cât si în cazul (extrem de controversat) al altor vietuitoare la care s-au înregistrat rudimente de actiuni culturale similare (cioara, de ex., foloseste, asemenea omului primitiv, o piatra pentru a sparge nucile). Daca, asa cum afirma Piaget, inteligenta precede limbajul, atunci semnificatia si inteligenta pot fi vazute ca un proces nediferentiat.

Alaturi de producerea de unelte si de schimbul de bunuri economice (aparitia banilor transforma definitiv schimbul de bunuri în proces de simbolizare) schimbul familial si structura elementelor de înrudire reprezinta, de asemenea, un subsistem semiotic cultural, amplu analizat de Claude Lévi-Strauss în Antropologia structurala.

Analiza componentelor fundamentale care sunt implicate în actul comunicativ, ca si delimitarea dimensiunii relationale a acestuia si a functiei de comunicare a limbajului au o istorie anterioara proprie mult mai extinsa, ale carei avataruri acopera o epoca si un travaliu teoretic impresionante. Tentativa de a defini si caracteriza actul comunicativ ca o interactiune fondata pe schimbul de informatii nu implica, în mod obligatoriu, un consens, ci mai degraba contrariul, deoarece o cantitate apreciabila de ipoteze si elemente deschise îsi asteapta înca raspunsul: diferenta specifica dintre comunicare si alte forme de relationare; raportul dintre relatie-informatie-inteligibilitate, pe de o parte, si intentionalitate-reciprocitate, pe de alta parte, ca factori triadici, respectiv diadici sine-qua-non ai comunicarii; substituirea unei forme de comunicare cu o alta, ca si pierderea sau distorsionarea implicita de informatie prin traducerea intra si extra-lingvistica; si, nu în ultimul rând, raportul dificil, non-linear, dintre comunicare si limbaj.

Vorbind despre o “galaxie a comunicarii” si sintetizând diferitele clasificari ale actelor de comunicare – începând cu cea mai simpla: comunicare orala vs comunicare scrisa - Tatiana Slama-Cazacu propune – respectând schema canonica a comunicarii - o taxonomie în care nu include comunicarea intrapersonala. Astfel, autoarea include în cadrul comunicarii definita ca proces de transmitere/receptare de mesaje, 3 tipuri fundamentale de comunicare: a) interindividuala (directa si indirecta, aceasta din urma mediata prin instrumente auditive, vizuale sau altele), b) de masa (inter indivizi si mase) si c) caz special: om/computer. Analizând componentele fundamentale implicate în actul comunicarii: emiterea, receptarea si relatia dintre emitator si receptor într-o situatie data, autoarea aduce în discutie importanta variatiilor mesajului si contextului în cursul comunicarii, formulând un model teoretic propriu, intitulat: metodologia contextual-dinamica.

Oricare ar fi taxonomiile propuse de un autor sau altul, acestea nu fac decât sa abordeze, într-un mod sau altul, problema raportului dintre semnul lingvistic saussurian si realitatea pe care acest semn o reprezinta, sau problema relatiei limbajului cu gândirea, adica, în ultima instanta, a functiei de comunicare a limbajului.

Utilizarea semnului în procesul de comunicare îi obliga pe partenerii de dialog sa efectueze operatii duble, complementare, de codificare si decodificare; emitatorul transpune în semnificanti de diverse naturi (cuvânt, sunet muzical, imagine, culoare, forma) intentia sa comunicativa, receptorul decodificând mesajul primit, pentru a putea parcurge în sens invers drumul pâna la semnificat, nu fara a intercepta simultan toate datele semnificante ale contextului de comunicare:“A comunica presupune întotdeauna doua niveluri de emisie si de receptie a mesajelor: în primul rând, mesaje-cadru, iar pe baza acestora, mesaje-continut sau de informatie propriu-zisa.”

Preview document

Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 1
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 2
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 3
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 4
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 5
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 6
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 7
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 8
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 9
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 10
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 11
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 12
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 13
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 14
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 15
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 16
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 17
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 18
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 19
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 20
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 21
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 22
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 23
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 24
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 25
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 26
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 27
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 28
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 29
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 30
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 31
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 32
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 33
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 34
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 35
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 36
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 37
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 38
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 39
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 40
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 41
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 42
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 43
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 44
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 45
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 46
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 47
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 48
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 49
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 50
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 51
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 52
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 53
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 54
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 55
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 56
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 57
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 58
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 59
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 60
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 61
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 62
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 63
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 64
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 65
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 66
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 67
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 68
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 69
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 70
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 71
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 72
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 73
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 74
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 75
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 76
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 77
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 78
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 79
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 80
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 81
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 82
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 83
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 84
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 85
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 86
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 87
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 88
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 89
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 90
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 91
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 92
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 93
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 94
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 95
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 96
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 97
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 98
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 99
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 100
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 101
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 102
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 103
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 104
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 105
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 106
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 107
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 108
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 109
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 110
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 111
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 112
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 113
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 114
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 115
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 116
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 117
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 118
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 119
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 120
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 121
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 122
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 123
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 124
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 125
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 126
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 127
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 128
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 129
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 130
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 131
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 132
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 133
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 134
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 135
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 136
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 137
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 138
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 139
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 140
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 141
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 142
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 143
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 144
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 145
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 146
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 147
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 148
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 149
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 150
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 151
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 152
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 153
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 154
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 155
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 156
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 157
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 158
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 159
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 160
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 161
Comunicarea Organizațională în Cadrul Comunicării Interpersonale - Pagina 162

Conținut arhivă zip

  • Comunicarea Organizationala in Cadrul Comunicarii Interpersonale.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea verbală și non verbală

Comunicarea verbala si non-verbala Comunicarea a însotit omul pe parcursul întregii sale existente si evolutii, în toate genurile de activitati...

Comunicare globală în Primăria Municipiului București

1. Prezentare 1.1 Tipuri de relatii functionale in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti 2. Misiune 3. Surse de finantare 4. Plan de...

Comunicarea Umană

INTRODUCERE Comunicarea a fost, şi continuă să fie în societatea contemporană o temă centrală de dezbatere, acesta fiind unul din motivele care...

Comunicare

CAPITOLUL 1 Conceptul de comunicare. Şcoala de la Palo Alto: Axiomele comunicării Probleme de definire a conceptului Comunicarea este o...

Comunicare

CAP. 1. Comunicarea umană: trecut, prezent şi viitor 1.1. Scurt istoric al comunicării umane - sec V î. Hr., în Grecia antică – noţiunea de...

Comunicare în Afaceri în Context Internațional

1. CONDIŢII ESENŢIALE PENTRU A REUŞI Pentru că aminteam de necesitatea respectării unor responsabilităţi cu caracter general care revin...

Comunicare în Afaceri

Comunicarea interumana constituie un obiect de studiu cu o importanta mult mai mare decât aceea a studierii altor sfere ale comportamentului uman....

Comunicare organizațională

1.1. PERCEPTIA INTERPERSONALA - ASPECTE GENERALE Omul se misca într-o lume complexa, de obiecte si persoane, o lume care este în acelasi timp...

Te-ar putea interesa și

Feed-back-UL în Comunicarea Interpersonală

ARGUMENT Comunicarea este omniprezentă, ea invadează cu repeziciune toate locurile în care viaţa socială se organizează. Dacă societatea este...

Leadership și Managementul Resurselor Umane

Termenul de leadership apare folosit atunci cand se face referinţă la comunicarea inter sau intragrupuri. În sens strict, accepţiunea sa este de...

BRD GSG

CAPITOLUL I. COMUNICAREA FIANCIAR BANCARA 1.1. Băncile și apariția comunicării financiare Comunicarea financiar-bancară a apărut odată cu prima...

Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA

INTRODUCERE Persoana şi mediul de viaţă sunt în strânsă relaţie, iar mediul este eterogen şi schimbător. În încercarea de a găsi un singur cuvânt...

Aspecte ale comunicării în organizația militară

ASPECTE ALE COMUNICARII IN ORGANIZATIA MILITARA Fara indoiala ca in organizatia militara comunicarea influenteaza intr-un inalt grad organizarea,...

Comunicarea - Exemplu Practic Restaurant Eden

Comunicarea este un proces de transfer de informaţii între emiţător şi receptor printr-un anumit canal. Ea poate fi privită din perspectiva...

Eficiența și Eficacitatea Evaluării Comunicării Organizaționale

1. Introducere Comunicarea în organizaţie este văzută ca: - comunicarea interpersonala directa sau mediatica dintre membrii organizatiei:...

Strategii și Tehnici de Comunicare

1. Comunicarea interpersonală 1.1. Definiţii şi funcţii Într-un sens foarte larg, comunicarea desemnează orice proces prin care o informaţie...

Ai nevoie de altceva?