Comunicarea Umana

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 293 în total
Mărime: 1.91MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

comunico-are: a fi în legătură cu

proces dinamic si complex

un proces complex de punere a indivizilor în interacţiune psiho-socială, ceea ce le permite să-şi împărtăşească cunoştinţe şi sentimente printr-un sistem de semne şi simboluri.

un fenomen social care presupune, în aceeaşi măsură, o intenţie de emitere şi o intenţie de receptare a unui mesaj

Abraham Maslow

cinci tipuri de trebuinţe umane, pe care le încadrează în aşa-zisa „Hierarchy of Human Needs”:

trebuinţele fiziologice (a avea mâncare, apă, adăpost, sex)

siguranţă (a se simţi în siguranţă şi a avea control)

dragoste (a oferi şi primi afecţiune)

stimă (dorinţa de demnitate, realizare în viaţă şi un anumit statut)

realizare (dezvoltarea în toate domeniile, îmbunătăţirea continuă a vieţii şi activităţii)

W. Schutz[1] oferă pentru studiu un aşa-numit „Turn al trebuinţelor”, identificând:

- nevoia de includere – fiecare persoană simte nevoia de a fi integrat unui grup/comunitate şi, în acelaşi timp, simte nevoia de a include pe alţii în respectivul grup

- nevoia de control – fiecare individ simte nevoia de a controla pe ceilalţi, sau dimpotrivă, de a fi controlat de aceştia

nevoia de afecţiune – indivizii simt nevoia de a fi apreciaţi, iubiţi şi, în acelaşi timp de a oferi aceleaşi sentimente celor din jurul lor

[1] Schutz, W. (1966): The Interpersonal Underworld, Science and Behaviour, Palo Alto, California

R. Jacobson,

Context

Emiţător Mesaj Receptor

Contact

Cod

1. emiţătorul (locutorul) –

persoana care iniţiază comunicarea, cu un anumit scop/o anumită intenţionalitate( intenţia sa comunicativă se realizează doar dacă ea este recunoscută ca atare de receptor)

ordonează logic gândurile

le transpune în cuvinte (codează mesajul)

alege canalul de comunicare

transmite mesajul

formulează ipoteze privind capacitatea de interpretare a mesajului de către receptor

anticipă reacţiile acestuia.

Conținut arhivă zip

  • Comunicarea Umana.ppt

Alții au mai descărcat și

Mijloace de Comunicare

Comunicarea reprezintă elementul indispensabil pentru funcţionarea optimă a oricărei colectivităţi umane, indiferent de natura şi mărimea ei....

Climatul de Muncă și Conflictele

Obiective: - Definirea şi analiza conceptului de conflict; - Cunoaşterea principalelor tipuri de conflict şi a surselor de conflict; -...

Comunicare și Negociere în Afaceri

CAP. 1. Comunicarea umană: trecut, prezent şi viitor 1.1. Scurt istoric al comunicării umane -Se presupune că cea mai veche reclamă scrisă...

Comunicarea Instituțională - Despre Promovarea Imaginii Instituției Publice

Abstract: Comunicarea instituţională este cea care trebuie să gestioneze imaginea unei instituţii publice, deci să răspundă în faţa marelui public...

Comunicare Internă

Cadru general În 1985, cu ocazia unei festivităţi consacrate împlinirii a 60 de ani de învăţământ universitar în domeniul relaţiilor publice în...

Sisteme de Comunicatie Alcatel 1000 S12

1.Introducere Sistema de comunicatie Alcatel 1000 S12 Alcatel 1000 System 12 reprezinta o centrala telefonica total digitala si dirijarea...

Tehnici de Comunicare și Negociere în Afaceri

TEHNICI DE COMUNICARE Scopul acestui curs este de a realiza o îmbunătăţire a capacităţii de comunicare şi negociere în diferite situaţii, simţul...

Despre Trecerea de la Regularitate la Regulă sau Comunicarea Eficientă în Trei Pași

1. Punerea problemei Există, o ştim, sfere ale existenţei de pe Pămînt şi domenii de activitate umană de o complexitate care le face, pe de o...

Ai nevoie de altceva?