Curs de Formare Profesionala

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Curs de Formare Profesionala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 68 de pagini .

Profesor: Ionut Marineata

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Comunicare

Extras din document

SCOPUL CURSULUI

Abilitarea cursanţilor pentru ocupaţia de formator – COR 241205.

OBIECTIVELE DE REFERINTA

La sfârşitul cursului, cursanţii vor fi capabili să pregăteasc,săefectueze, să evalueze şi să promoveze activitatea de formare

EVALUARE

Conceperea şi argumentarea unui program de formare, la alegere, în funcţie de nevoia de formare identificată .

DESCRIEREA OCUPATIEI

Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice / practice şi / sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau la locul de muncă.

FORMATORUL ESTE:

• Conceptor al programelor de formare, pe baza documentelor normative în vigoare, a standardelor ocupaţionale / de pregătire profesională şi a nevoilor unui anumit sector sau domeniu de activitate – inclusiv al celui de formare a formatorilor.

• Proiectant al programelor şi al activităţilor de formare, pe baza identificării nevoii şi cererii de formare dintr-un anumit sector sau domeniu de activitate.

• Organizator al programelor de formare, asigurând toate condiţiile necesare desfăşurării optime a programului de formare.

• Facilitator al procesului de învăţare şi de dezvoltare prin crearea unor situaţii de învăţare adecvate dezvoltării competenţelor profesionale care se constituie în ţinte ale formării.

• Evaluator al competenţelor efectiv formate sau dezvoltate la participanţii la formare, precum şi al propriei prestaţii ca formator.

• Evaluator al programelor de formare – atât al celor proprii, cât şi al programelor de formare propuse spre evaluare în vederea autorizării.

UNITATI DE COMPETENTA

Categorii de competenţe Nr.

crt. Titlul unităţii

Specifice ocupaţiei

Pregătirea

profesională a

personalului 1 Pregătirea formării

2 Realizarea activităţilor de formare

3 Evaluarea participanţilor la formare

4 Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare

Opţionale

Managementul

programelor de

formare 5 Marketing-ul formării

6 Proiectarea programelor de formare

7 Organizarea programelor şi a stagiilor de formare

8 Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare

SARCINI PRINCIPALE

• Defineşte cerinţele şi elaborează programe de formare în raport cu competenţele corespunzătoare specificate în standardele ocupaţionale.

• Identifică şi alege strategii şi metode de instruire în raport cu: obiectivele de referinţă ale programului de formare, particularităţile grupei de cursanţi, resursele necesare şi disponibile.

• Identifică, alege şi/sau elaborează manuale de specialitate şi pregăteşte materiale de instruire adecvate programului de formare.

• Expune informaţiile relevante utilizând metode şi tehnici de instruire alese în conformitate cu nevoile cursanţilor şi cu obiectivele programului de formare.

• Oferă cursanţilor informaţii suplimentare care să faciliteze înţelegerea şi clarificarea aspectelor specifice şi acordă asistenţă cursanţilor care întâmpină dificultăţi în însuşirea şi utilizarea informaţiilor oferite.

• Asigură posibilitatea efectuării de aplicaţii practice şi furnizează cursanţilor feedback-ul necesar fundamentării competenţelor dobândite.

• Monitorizează şi evaluează evoluţia cursanţilor şi eficienţa programului de formare.

• Revizuieşte metodele şi tehnicile de instruire pe baza autoevaluării în raport cu obiectivele de referinţă şi a progresului înregistrat de cursanţi; dezvoltă metode alternative de formare.

• Stabileşte criteriile de evaluare în raport cu competenţele incluse în standardul ocupaţional sau cu obiectivele de referinţă ale programului de formare, planifică şi asigură condiţiile şi resursele necesare procesului de evaluare.

• Selectează şi prezintă cursanţilor metodele de evaluare relevante pentru cunoştinţele şi aptitudinile formate / dezvoltate prin programul de formare.

• Prezintă cursanţilor rezultatele evaluării, analizează cu fiecare dintre aceştia performaţele obţinute, înregistrează şi păstrează rezultatele evaluării.

• Consiliază cursanţii cu privire la dezvoltarea profesională ulterioară pornind de la rezultatele obţinute în urma evaluării.

• Întocmeşte rapoarte privind programul de formare, înregistrează şi păstrează, conform legislaţiei în vigoare, date privind cursul şi cursanţii.

• Participă la seminarii şi instruiri care au ca obiectiv dezvoltarea activităţilor de formare.

Ce este formatorul ?

Formatorul nu este un profesor, formatorul este mai degrabă un profesor – educator.

Formatorul reprezintă orice persoană care formează aptitudini si / sau deprinderi prin intermediul procesului de instruire. In functie de cadrul general al procesului de formare, de nivelul de pregătire urmărit, formatorul poate îndeplini simultan sau pe rând urmatoarele roluri:

Educator : persoana care educă copii/ tineri. Invătător sau profesor dispune de o pregătire specială si se ocupă de educatia copiilor prescolari.

Instructor : persoana competentă care instruieste pe altii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Curs de Formare Profesionala.doc