Etica în Afaceri

Curs
7.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 228 în total
Cuvinte : 164378
Mărime: 556.25KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Cap. 1: PRELIMINARII

În lumea noastră grăbită şi agitată, din ce în ce mai mulţi oameni sunt ahtiaţi după noutate, din care unii fac un etalon de prim rang al valorii tuturor lucrurilor. Din acest punct de vedere, „stăm bine”. Etica în afaceri este un domeniu academic şi un subiect de dezbatere publică teribil de recent. Atât de recent, încât nu au început încă polemicile şi disputele privind probleme de genul: „Cine este autorul care a propus şi a impus termenul etică în afaceri?” sau „Cui aparţine cu adevărat primul articol, eseu sau tratat de etică în afaceri?”. Privirile retrospective încă nu sunt de actualitate, ceea ce mă scuteşte de obligaţia (întotdeauna plicticoasă) de a introduce în acest prim capitol inevitabilele „scurte consideraţii asupra istoriei disciplinei”.

Etica în afaceri are o vârstă prea fragedă ca să putem vorbi deja despre fondatori, clasici, moderni, contemporani, postmoderni şi hipermoderni.

Ca mai toate noutăţile din ultimul secol, şi business ethics este o invenţie americană. Pentru unii, originea transatlantică a noii discipline este o garanţie de calitate, seriozitate şi performanţă; pentru alţii, dimpotrivă, orice vine de peste ocean trebuie să fie ceva teribil de rudimentar, superficial şi – neapărat – „imperialist”. Entuziasmantă sau detestabilă, etica în afaceri a luat rapid amploare în spaţiul nord-american, de unde s-a răspândit apoi în toată lumea „civilizată”, mai exact în ţările în care se poate vorbi cu temei despre economie de piaţă şi stat de drept. Cu britanicii în frunte, europenii s-au „contaminat” şi ei de interesul crescând faţă de etica în afaceri abia în anii de după 1980. În România, acest (eventual) interes abia este pe cale să se nască. Să fie vorba numai de mimetismul „formelor fără fond” sau de o firească racordare la „trend”-urile lumii evoluate?

Iată o întrebare la care e prea devreme să încercăm a găsi un răspuns. Întrebările pe care le vom pune în acest capitol sunt altele: ce se înţelege (ori nu se prea înţelege) prin etică în afaceri? Care sunt problemele cele mai caracteristice şi cele mai importante pe care încearcă să le elucideze etica în afaceri? În sfârşit, de ce este importantă şi tot mai intens cultivată această disciplină în ţările cele mai avansate?

Ce este etica în afaceri?

De multe ori definiţiile formale au efectul nedorit de a face ca sensul (aparent) clar al unor termeni să devină obscur. La prima vedere, este uşor de înţeles că „etica în afaceri” este un domeniu care urmăreşte să clarifice problemele de natură morală ce se ridică în mod curent în activitatea agenţilor economici dintr-o societate capitalistă. Este clar, ce-i drept, însă foarte aproximativ. Să vedem în ce măsură un plus de precizie ne ajută să înţelegem mai bine ce este etica în afaceri.

R. T. De George, unul dintre autorii cei mai proeminenţi în acest domeniu, defineşte etica în afaceri drept „perspectiva etică, fie implicită în comportament, fie enunţată explicit, a unei companii sau a unui individ ce face afaceri”.

Comportamentul şi declaraţiile pot, fireşte, să se contrazică, astfel încât despre o corporaţie se poate spune uneori că, deşi afişează un credo etic pus, chipurile, în serviciul comunităţii, daunele teribile provocate mediului înconjurător arată care îi sunt adevăratele convingeri. (De George, 1990, p. 3) Fără a fi prea siguri dacă am înţeles bine, De George situează etica în afaceri la nivelul unei simple descrieri a ceea ce declară şi face efectiv un agent economic, în raport cu anumite considerente etice.

P. V. Lewis e de altă părere. El defineşte etica în afaceri drept „acel set de principii sau argumente care ar trebui să guverneze conduita în afaceri, la nivel individual sau colectiv”. Dacă suntem de acord că există numeroase lucruri pe care oamenii de afaceri nu ar trebui să le facă, etica în afaceri în acest al doilea sens se referă la ceea ce oamenii ar trebui să facă în afaceri (Lewis, 1985). Cu sentimentul că totul devine din ce în ce mai derutant, notăm că, după Lewis, etica în afaceri îşi delimitează problematica la nivelul normelor de comportament moral care indică agenţilor economici ce trebuie şi ce nu trebuie să facă în activitatea lor specifică.

În opinia „sintetică” a lui Roger Crisp, un apreciat filosof de la Oxford, chief editor la secţiunea de etică a prestigioasei Oxford University Press, în sensul cel mai frecvent utilizat, etica în afaceri este un domeniu de investigaţii filosofice, având propriile sale probleme şi teme de discuţie, specialişti, publicaţii, centre de cercetare şi, desigur, o varietate de curente sau şcoli de gândire. În acest sens, Crisp sugerează că „etica în afaceri se referă la străduinţele filosofice ale fiinţelor umane de a sesiza principiile care constituie etica în afaceri în acest al doilea sens [cel conturat în definiţia lui Lewis], de obicei în ideea că acestea ar trebui să devină «etica» afacerilor şi a oamenilor de afaceri reali” (Cowton & Crisp, 1998, p. 9). Nici mai mult, nici mai puţin.

Cu senzaţia inconfortabilă că am intrat în zona crepusculară, ne gândim că simpla lectură a definiţiilor de mai sus ar putea să explice de ce atât de mulţi oameni de afaceri sunt sceptici în ceea ce priveşte relevanţa eticii în afaceri faţă de problemele lor curente şi faţă de dilemele practice cu care se confruntă în activitatea lor. Departe de a face ca faptele nude să apară într-o lumină mai clară şi să fie mai uşor de înţeles, filosofii par să vorbească despre o altă lume, rătăcindu-se în speculaţii umbroase, ce n-au nimic comun cu preocupările presante ale celor care se ocupă de afaceri. Nu neapărat. Într-un limbaj ceva mai inteligibil, Crisp vrea să spună că etica în afaceri urmăreşte să evalueze şi să susţină cu argumente raţionale valorile şi normele morale care ar trebui să guverneze jocul economic, cu speranţa că explicaţiile sale pot contribui la ameliorarea practicii morale în mediul de afaceri.

Din fericire, nu toate definiţiile eticii în afaceri sunt chiar atât de „profunde” şi de încifrate. Iată ce spune Laura Nash, o autoare americană despre a cărei interesantă şi influentă teorie voi discuta pe larg ceva mai încolo: „Etica în afaceri este studiul modului în care normele morale personale se aplică în activităţile şi scopurile întreprinderii comerciale. Nu este un standard moral separat, ci studiul modului în care contextul afacerilor pune persoanei morale, ce acţionează ca agent al acestui sistem, propriile sale probleme specifice”. (Nash, 1995, p. 5) O definiţie şi mai scurtă propun Andrew Crane şi Dirk Matten, într-un foarte recent tratat semnificativ intitulat Business Ethics. A European Perspective: „Etica în afaceri este studiul situaţiilor, activităţilor şi deciziilor de afaceri în care se ridică probleme în legătură cu [ceea ce este moralmente] bine şi rău” – [în original right and wrong] (Crane & Matten, 2004, p. 8).

Preview document

Etica în Afaceri - Pagina 1
Etica în Afaceri - Pagina 2
Etica în Afaceri - Pagina 3
Etica în Afaceri - Pagina 4
Etica în Afaceri - Pagina 5
Etica în Afaceri - Pagina 6
Etica în Afaceri - Pagina 7
Etica în Afaceri - Pagina 8
Etica în Afaceri - Pagina 9
Etica în Afaceri - Pagina 10
Etica în Afaceri - Pagina 11
Etica în Afaceri - Pagina 12
Etica în Afaceri - Pagina 13
Etica în Afaceri - Pagina 14
Etica în Afaceri - Pagina 15
Etica în Afaceri - Pagina 16
Etica în Afaceri - Pagina 17
Etica în Afaceri - Pagina 18
Etica în Afaceri - Pagina 19
Etica în Afaceri - Pagina 20
Etica în Afaceri - Pagina 21
Etica în Afaceri - Pagina 22
Etica în Afaceri - Pagina 23
Etica în Afaceri - Pagina 24
Etica în Afaceri - Pagina 25
Etica în Afaceri - Pagina 26
Etica în Afaceri - Pagina 27
Etica în Afaceri - Pagina 28
Etica în Afaceri - Pagina 29
Etica în Afaceri - Pagina 30
Etica în Afaceri - Pagina 31
Etica în Afaceri - Pagina 32
Etica în Afaceri - Pagina 33
Etica în Afaceri - Pagina 34
Etica în Afaceri - Pagina 35
Etica în Afaceri - Pagina 36
Etica în Afaceri - Pagina 37
Etica în Afaceri - Pagina 38
Etica în Afaceri - Pagina 39
Etica în Afaceri - Pagina 40
Etica în Afaceri - Pagina 41
Etica în Afaceri - Pagina 42
Etica în Afaceri - Pagina 43
Etica în Afaceri - Pagina 44
Etica în Afaceri - Pagina 45
Etica în Afaceri - Pagina 46
Etica în Afaceri - Pagina 47
Etica în Afaceri - Pagina 48
Etica în Afaceri - Pagina 49
Etica în Afaceri - Pagina 50
Etica în Afaceri - Pagina 51
Etica în Afaceri - Pagina 52
Etica în Afaceri - Pagina 53
Etica în Afaceri - Pagina 54
Etica în Afaceri - Pagina 55
Etica în Afaceri - Pagina 56
Etica în Afaceri - Pagina 57
Etica în Afaceri - Pagina 58
Etica în Afaceri - Pagina 59
Etica în Afaceri - Pagina 60
Etica în Afaceri - Pagina 61
Etica în Afaceri - Pagina 62
Etica în Afaceri - Pagina 63
Etica în Afaceri - Pagina 64
Etica în Afaceri - Pagina 65
Etica în Afaceri - Pagina 66
Etica în Afaceri - Pagina 67
Etica în Afaceri - Pagina 68
Etica în Afaceri - Pagina 69
Etica în Afaceri - Pagina 70
Etica în Afaceri - Pagina 71
Etica în Afaceri - Pagina 72
Etica în Afaceri - Pagina 73
Etica în Afaceri - Pagina 74
Etica în Afaceri - Pagina 75
Etica în Afaceri - Pagina 76
Etica în Afaceri - Pagina 77
Etica în Afaceri - Pagina 78
Etica în Afaceri - Pagina 79
Etica în Afaceri - Pagina 80
Etica în Afaceri - Pagina 81
Etica în Afaceri - Pagina 82
Etica în Afaceri - Pagina 83
Etica în Afaceri - Pagina 84
Etica în Afaceri - Pagina 85
Etica în Afaceri - Pagina 86
Etica în Afaceri - Pagina 87
Etica în Afaceri - Pagina 88
Etica în Afaceri - Pagina 89
Etica în Afaceri - Pagina 90
Etica în Afaceri - Pagina 91
Etica în Afaceri - Pagina 92
Etica în Afaceri - Pagina 93
Etica în Afaceri - Pagina 94
Etica în Afaceri - Pagina 95
Etica în Afaceri - Pagina 96
Etica în Afaceri - Pagina 97
Etica în Afaceri - Pagina 98
Etica în Afaceri - Pagina 99
Etica în Afaceri - Pagina 100
Etica în Afaceri - Pagina 101
Etica în Afaceri - Pagina 102
Etica în Afaceri - Pagina 103
Etica în Afaceri - Pagina 104
Etica în Afaceri - Pagina 105
Etica în Afaceri - Pagina 106
Etica în Afaceri - Pagina 107
Etica în Afaceri - Pagina 108
Etica în Afaceri - Pagina 109
Etica în Afaceri - Pagina 110
Etica în Afaceri - Pagina 111
Etica în Afaceri - Pagina 112
Etica în Afaceri - Pagina 113
Etica în Afaceri - Pagina 114
Etica în Afaceri - Pagina 115
Etica în Afaceri - Pagina 116
Etica în Afaceri - Pagina 117
Etica în Afaceri - Pagina 118
Etica în Afaceri - Pagina 119
Etica în Afaceri - Pagina 120
Etica în Afaceri - Pagina 121
Etica în Afaceri - Pagina 122
Etica în Afaceri - Pagina 123
Etica în Afaceri - Pagina 124
Etica în Afaceri - Pagina 125
Etica în Afaceri - Pagina 126
Etica în Afaceri - Pagina 127
Etica în Afaceri - Pagina 128
Etica în Afaceri - Pagina 129
Etica în Afaceri - Pagina 130
Etica în Afaceri - Pagina 131
Etica în Afaceri - Pagina 132
Etica în Afaceri - Pagina 133
Etica în Afaceri - Pagina 134
Etica în Afaceri - Pagina 135
Etica în Afaceri - Pagina 136
Etica în Afaceri - Pagina 137
Etica în Afaceri - Pagina 138
Etica în Afaceri - Pagina 139
Etica în Afaceri - Pagina 140
Etica în Afaceri - Pagina 141
Etica în Afaceri - Pagina 142
Etica în Afaceri - Pagina 143
Etica în Afaceri - Pagina 144
Etica în Afaceri - Pagina 145
Etica în Afaceri - Pagina 146
Etica în Afaceri - Pagina 147
Etica în Afaceri - Pagina 148
Etica în Afaceri - Pagina 149
Etica în Afaceri - Pagina 150
Etica în Afaceri - Pagina 151
Etica în Afaceri - Pagina 152
Etica în Afaceri - Pagina 153
Etica în Afaceri - Pagina 154
Etica în Afaceri - Pagina 155
Etica în Afaceri - Pagina 156
Etica în Afaceri - Pagina 157
Etica în Afaceri - Pagina 158
Etica în Afaceri - Pagina 159
Etica în Afaceri - Pagina 160
Etica în Afaceri - Pagina 161
Etica în Afaceri - Pagina 162
Etica în Afaceri - Pagina 163
Etica în Afaceri - Pagina 164
Etica în Afaceri - Pagina 165
Etica în Afaceri - Pagina 166
Etica în Afaceri - Pagina 167
Etica în Afaceri - Pagina 168
Etica în Afaceri - Pagina 169
Etica în Afaceri - Pagina 170
Etica în Afaceri - Pagina 171
Etica în Afaceri - Pagina 172
Etica în Afaceri - Pagina 173
Etica în Afaceri - Pagina 174
Etica în Afaceri - Pagina 175
Etica în Afaceri - Pagina 176
Etica în Afaceri - Pagina 177
Etica în Afaceri - Pagina 178
Etica în Afaceri - Pagina 179
Etica în Afaceri - Pagina 180
Etica în Afaceri - Pagina 181
Etica în Afaceri - Pagina 182
Etica în Afaceri - Pagina 183
Etica în Afaceri - Pagina 184
Etica în Afaceri - Pagina 185
Etica în Afaceri - Pagina 186
Etica în Afaceri - Pagina 187
Etica în Afaceri - Pagina 188
Etica în Afaceri - Pagina 189
Etica în Afaceri - Pagina 190
Etica în Afaceri - Pagina 191
Etica în Afaceri - Pagina 192
Etica în Afaceri - Pagina 193
Etica în Afaceri - Pagina 194
Etica în Afaceri - Pagina 195
Etica în Afaceri - Pagina 196
Etica în Afaceri - Pagina 197
Etica în Afaceri - Pagina 198
Etica în Afaceri - Pagina 199
Etica în Afaceri - Pagina 200
Etica în Afaceri - Pagina 201
Etica în Afaceri - Pagina 202
Etica în Afaceri - Pagina 203
Etica în Afaceri - Pagina 204
Etica în Afaceri - Pagina 205
Etica în Afaceri - Pagina 206
Etica în Afaceri - Pagina 207
Etica în Afaceri - Pagina 208
Etica în Afaceri - Pagina 209
Etica în Afaceri - Pagina 210
Etica în Afaceri - Pagina 211
Etica în Afaceri - Pagina 212
Etica în Afaceri - Pagina 213
Etica în Afaceri - Pagina 214
Etica în Afaceri - Pagina 215
Etica în Afaceri - Pagina 216
Etica în Afaceri - Pagina 217
Etica în Afaceri - Pagina 218
Etica în Afaceri - Pagina 219
Etica în Afaceri - Pagina 220
Etica în Afaceri - Pagina 221
Etica în Afaceri - Pagina 222
Etica în Afaceri - Pagina 223
Etica în Afaceri - Pagina 224
Etica în Afaceri - Pagina 225
Etica în Afaceri - Pagina 226
Etica în Afaceri - Pagina 227
Etica în Afaceri - Pagina 228

Conținut arhivă zip

  • Etica in Afaceri.doc

Alții au mai descărcat și

Tipuri de comunicare

Preocupările intense privind comunicarea ce s-au manifestat cu precădere în ultimele decenii ale secolului nostru, lansează, între altele şi...

Blocajele comunicării

BLOCAJELE COMUNICARII Comunicarea este un proces deosebit de complex şi important, de care depinde structura reuşitelor, miracolelor sau...

Tăcerea

În lucrarea de faţă îmi propun să analizez una dintre formele comunicării nonverbale, şi anume tăcerea. Pentru o mai bună înţelegere a subiectului...

Comunicare Politică

Această lucrare îşi propune să analizeze democraţia în general dar şi democraţia din Romania în particular. Lucrarea se structurează în două părţi,...

Comunicare în Afaceri în Context Internațional

1. CONDIŢII ESENŢIALE PENTRU A REUŞI Pentru că aminteam de necesitatea respectării unor responsabilităţi cu caracter general care revin...

Bazele comunicării

OBIECTIVUL CURSULUI: - înţelegerea importanţei comunicării în viaţa cotidiană, personală şi profesională; - sesizarea principalelor componente şi...

Construcția Mesajului Publicitar

(I) Mesajul publicitar şi societatea suprasaturată informaţional. Chiar dacă firmele alocă bugete substanţiale pentru crearea şi producerea de...

Comunicare Interculturală

Extinderea globala a contactelor interumane, proces în care contributia tehnologiei telecomunicatiilor joaca rolul unui catalizator de prima...

Te-ar putea interesa și

Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor

ARGUMENT Etica în afaceri este o disciplină pe care mulţi oameni o iau în răspăr: pe unii îi amuză copios, altora li se pare o glumă proastă. Mai...

Etică în afaceri

CAPITOLUL I FUNDAMENTELE ETICII AFACERILOR I.1. ETICA ŞI SFERA EI DE CUPRINDERE Accentul pus în ultimii ani pe afaceri se datorează schimbărilor...

Agresivitatea în Etica Actului Economic

I N T R O D U C E R E În această lume în continuă mişcare şi dezvoltare, persoanele se îndreaptă tot mai mult în căutarea noutăţilor din care unii...

Etica în Afaceri

INTRODUCERE Actualitatea lucrării. A face afaceri înseamnă a avea succes. Problema care se pune este aceea de a avea succes prin implementarea...

Etică în afaceri

INTRODUCERE Inca de la inceputurile civilizatiei omenesti, oamenii si-au pus o serie de intrebari referitor la ceea ce inseamna “correct”, “drept”...

Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației

Introducere “Dacă vrei să cunoști principiile etice pe care le împartășește o companie, uităte la felul în care tratează oamenii: clienții,...

Etica Afacerilor - O Condiție a Dezvoltării Unității Economice

Introducere Poţi fi cunoscut, poţi avea campanii de imagine, poţi face acte de caritate, poţi avea produse bune, însă toate aceste lucruri la un...

Etica în afaceri

INTRODUCERE Prezentul curs se adresează studenților de la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, toate specializările, forma...

Ai nevoie de altceva?