Gestionarea Crizelor de Imagine

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 195 în total
Cuvinte : 94458
Mărime: 1.17MB (arhivat)
Publicat de: Carmen Ignat
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Ion CHICIUDEAN
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Extras din curs

În etapa actuală de dezvoltare a societăţii, conceptele de identitate şi imagine

se bucură de o atenţie privilegiată atât din partea cercurilor academice, cât şi din

partea cercurilor manageriale. În timp ce psihologii, sociologii, filosofii, antropologii

etc. ne atrag atenţia că facem parte dintr-o lume impregnată de imagini, specialiştii în

comunicare şi relaţii publice, precum şi cercetătorii şi practicienii în management şi

marketing aduc argumente viabile, potrivit cărora permanenta preocupare pentru

realizarea vizibilităţii şi credibilităţii organizaţiilor într-un spaţiu socio-economic,

politic şi cultural deosebit de diversificat, complex – prin conţinut, atitudini şi forme

de exprimare – şi în multe situaţii ostil, are drept consecinţă imediată abordarea

identităţii şi imaginii de către organizaţii din toate domeniile de activitate, urmărinduse

atât aspectele teoretice şi metodologice, cât şi aspectele practice, aplicative. Prin

urmare, putem afirma, fără a face concesii relativismului, că organizaţiile moderne

sunt supuse în mod constant unei presiuni care le obligă să-şi îndrepte atenţia spre

analiza şi organizarea temeinică a dimensiunii simbolice a propriei activităţi,

accentuând, uneori până la saturaţie, latura sensurilor şi semnificaţiilor compatibile cu

orizontul de aşteptare identificat prin analiza mentalului categoriilor de public-ţintă

relevante, atât pentru evoluţia lor prezentă, cât şi pentru evoluţia lor viitoare. Este

remarcabilă, în acest sens, aprecierea făcută de Le Goff, potrivit căreia „ viaţa

omului şi a societăţilor sunt legate în egală măsură de imagini, ca şi de realităţi mai

palpabile”1.

Imaginea este o resursă care trebuie gestionată cu grijă de către toate

organizaţiile. Ea este la fel de importantă ca şi celelalte elemente pe care organizaţiile

le relevă: scop, obiective, mijloace, structuri, resurse, management, produse, servicii,

interese, cultură organizaţională etc. Formarea imaginii, poziţionarea în mentalul

consumatorilor şi fidelizarea acestora sunt procese de durată care antrenează un

consum impresionant de resurse financiare şi umane. Mai mult, imaginile pozitive ale

organizaţiilor nu sunt imuabile, ele pot suferi deteriorări importante ca urmare a unor

evenimente interne sau externe, pe care, de multe ori, organizaţiile nu le pot controla.

Într-o lume a interdependenţelor, organizaţiile şi instituţiile din toate domeniile de

activitate se confruntă frecvent cu probleme generate de erodarea imaginii, cu

consecinţe importante atât la nivel local, cât şi la nivel global. Prin urmare,

consecinţele derivate din procesele contradictorii care marchează evoluţia

socioorganizărilor, dublate de caracteristicile specifice spaţiului circulaţiei

informaţiilor publice – pluralitatea surselor de informare, accesul liber la informaţie,

afirmarea reală a libertăţii de expresie în mass-media – conduc la necesitatea unei

abordări ştiinţifice a imaginii organizaţiilor în general şi a instituţiilor publice în

special.

1 Jacques Le Goff, Imaginarul medieval, Bucureşti, Editura Meridiane, 1991, p. 6

1. Imaginea socială a organizaţiilor

1.1. Rolul imaginilor sociale ale organizaţiilor

Cu cât organizaţiile sunt mai mari şi desfăşoară activităţi mai complexe, cu

atât situaţia lor depinde mai mult de conexiunile pe care le realizează, iar imaginea

despre organizaţie condiţionează mai subtil performanţele acesteia. Se poate aprecia

că imaginea unei organizaţii este obiect de patrimoniu2, fie că este moştenită (de

exemplu, imaginea unor companii ce a traversat nealterată mai multe decenii, fiind în

tot acest timp un puternic factor de promovare a produselor firmelor respective), fie că

este inclusă în totalitatea bunurilor organizaţiei (imaginea unor firme este considerată

mai valoroasă decât ansamblul mijloacelor fixe ale acestora; spre exemplu: Coca-

Cola, Rolls Royce, Ford etc.), fie că este considerată ca dimensiune nematerială,

subiectivă, dar care poate fi apreciată în bani, întrucât are valoare de piaţă. O imagine

pozitivă a organizaţiei are o influenţă majoră asupra reuşitelor în afaceri, în timp ce o

imagine negativă periclitează, uneori în proporţii incredibile, succesul organizaţiei.

Acest fapt este bine înţeles de experţii firmelor de succes din Occident şi din ce în ce

mai bine înţeles şi de oamenii de afaceri din ţara noastră.

Studiile de marketing atestă că, în majoritatea cazurilor, cumpărătorii care sunt

fideli anumitor produse, servicii sau organizaţii nu le deosebesc pe ele în sine de altele

din aceeaşi clasă, care le oferă beneficii similare. Aceste studii au ajuns la concluzia

că, de fapt, consumatorii achiziţionează, consumă, fac afaceri cu o imagine.3 În

această situaţie, imaginea face diferenţa între caracteristicile produsului în sine şi toate

celelalte caracteristici care determină alegerea mărcii: „Cu cât caracteristicile

produselor aparţinând diferitelor mărci se aseamănă mai mult între ele, cu atât creşte

rolul imaginii. Când produsele devin identice, imaginea devine singurul factor

determinant”.4 Cu alte cuvinte, în funcţie de imaginea pe care o posedă, consumatorii

preferă o maşină în locul alteia, o băutură răcoritoare în locul alteia, o agenţie faţă de

alta, un anumit târg faţă de altul etc. Această aserţiune poate fi considerată pertinentă

dacă avem în vedere că la baza alegerii stă o anumită atitudine care se transformă în

preferinţă. Factorul de imagine trebuie, aşadar, privit şi înţeles drept unul foarte

important în determinarea cererii de produse sau de servicii şi în crearea cotei de piaţă

a unei organizaţii. Însă, imaginea nefiind o sumă, ci o sinteză a dimensiunilor

comportamentului consumatorilor, determinat de orizontul lor de aşteptare şi de

percepţia lor, ea trebuie abordată complex, avându-se în vedere elementele ei

constitutive, modul în care este perceput fiecare element, claritatea şi intensitatea

percepţiei. Sunt frecvente situaţiile în care o imagine dominant negativă sau în curs de

degradare este singura cauză a scăderii vânzărilor sau a cotei de piaţă, deşi produsul

(serviciul) este competitiv. Sau dimpotrivă, succesul pe piaţă al unor produse, servicii

sau organizaţii nu se bazează atât pe calităţile lor intrinseci deosebite, ci, în primul

rând, pe imaginea lor puternic pozitivă.

Preview document

Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 1
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 2
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 3
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 4
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 5
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 6
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 7
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 8
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 9
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 10
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 11
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 12
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 13
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 14
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 15
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 16
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 17
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 18
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 19
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 20
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 21
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 22
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 23
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 24
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 25
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 26
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 27
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 28
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 29
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 30
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 31
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 32
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 33
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 34
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 35
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 36
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 37
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 38
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 39
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 40
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 41
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 42
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 43
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 44
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 45
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 46
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 47
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 48
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 49
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 50
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 51
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 52
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 53
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 54
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 55
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 56
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 57
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 58
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 59
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 60
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 61
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 62
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 63
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 64
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 65
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 66
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 67
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 68
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 69
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 70
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 71
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 72
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 73
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 74
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 75
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 76
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 77
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 78
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 79
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 80
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 81
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 82
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 83
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 84
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 85
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 86
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 87
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 88
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 89
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 90
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 91
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 92
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 93
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 94
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 95
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 96
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 97
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 98
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 99
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 100
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 101
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 102
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 103
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 104
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 105
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 106
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 107
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 108
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 109
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 110
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 111
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 112
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 113
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 114
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 115
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 116
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 117
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 118
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 119
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 120
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 121
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 122
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 123
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 124
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 125
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 126
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 127
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 128
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 129
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 130
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 131
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 132
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 133
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 134
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 135
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 136
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 137
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 138
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 139
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 140
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 141
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 142
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 143
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 144
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 145
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 146
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 147
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 148
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 149
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 150
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 151
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 152
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 153
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 154
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 155
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 156
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 157
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 158
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 159
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 160
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 161
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 162
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 163
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 164
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 165
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 166
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 167
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 168
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 169
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 170
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 171
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 172
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 173
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 174
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 175
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 176
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 177
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 178
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 179
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 180
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 181
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 182
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 183
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 184
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 185
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 186
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 187
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 188
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 189
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 190
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 191
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 192
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 193
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 194
Gestionarea Crizelor de Imagine - Pagina 195

Conținut arhivă zip

  • Gestionarea Crizelor de Imagine.pdf

Alții au mai descărcat și

Comunicarea în Situații de Criză

INTRODUCERE Omul este prin esenta o fiinta bio-psiho-sociala.Aflat mereu în cautarea unor raspunsuri ,supus mereu îndoielilor, omul a încercat...

Comunicarea în Mass-media în sistemul educațional

Lucrarea de faţă prezintă aspecte teoretice şi de natura sociologica referitoare la relaţia dintre mass-media şi educaţie. Toate acestea...

Gestionarea crizelor organizaționale prin intermediul sistemului mediatic

Criza mediatica. Abordari teoretice Criza mediatica este cazul particular al crizei de comunicare, determinata de interventia mass-media in...

Comunicare și Mediere

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONFLICTELE Conflictul a existat şi va exista întotdeauna între oameni, fie separat, fie în diferite...

Comunicare Internă

Cadru general În 1985, cu ocazia unei festivităţi consacrate împlinirii a 60 de ani de învăţământ universitar în domeniul relaţiilor publice în...

Comunicare organizațională - SNSPA

1.1. Perspectiva sistemica asupra organizatiei În ultimele decenii, ca urmare a demonstratiei facuta de Thomas S. Kuhn în cunoscuta sa lucrare...

Comunicare și Comportament

Preliminarii In societatea contemporană, puţine domenii de studiu sunt atât de stimulatoare şi promiţătoare ca domeniul comunicării. Cele mai...

Managementul Comunicării de Criză

Introducere W. Timothy Coombs – unul dintre cei mai reputaţi teoreticieni din domeniul comunicării de criză – defineşte criza ca fiind „percepţia...

Te-ar putea interesa și

Criza Organizațională și Consecințele Ei asupra Imaginii Organizației

INTRODUCERE Tema de cercetare a acestei lucrări este studierea consecinţelor crizei organizaţionale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate...

Eficiența campaniilor politice

PROFILUL ALEGĂTORILOR Mediul social în care acţionează indivizii funcţionează ca o reţea de simboluri care se integrează la diverse niveluri, din...

Comunicarea în Situații de Criză

Introducere Astăzi, termenul de „criză” a intrat în vocabularul cotidian. El este folosit frecvent riscând să se demonetizeze datorită...

Criza de imagine

Introducere În urma lucrării de licență pe care o susțin am ales să vorbesc despre criza ca realitate socială, aceasta fiind definită în...

Gestionarea crizelor de imagine - analiza identității organizației - Zapp România

PARTEA I: ANALIZA IDENTITĂŢII ORGANIZAŢIEI Identitatea unei organizaţii reprezintă totalitatea trăsăturilor care „o identifică, o separă, o fac să...

Gestionarea Crizelor de Imagine

Introducere Deși pare imposibil, și cea mai respectată companie poate face un pas greșit: un produs defect, un contract neonorat, o fraudă a unui...

Gestionarea crizelor de imagine. analiza identității Sensiblu

1. Analiza În anul 1997 s-a deschis în Bucureşti prima farmacie Sensiblu. A început ca un experiment: să demonstreze furnizorilor Mediplus...

Gestionarea crizei cu ajutorul relațiilor publice

INTRODUCERE “Există un moment în viaţa oricărei organizaţii, persoane publice sau actor politic în care îşi dă seama că fără comunicare şi relaţii...

Ai nevoie de altceva?