Introducere in Stiintele Comunicarii

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 164 în total
Cuvinte : 42616
Mărime: 7.47MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ. drd. Monica Munteanu

Extras din document

CURS I

INTRODUCERE ÎN TEORIA COMUNICĂRII

Definirea obiectului, a conceptului de comunicare

„A trăi în societate înseamnă a comunica” spune Bernard Voyenne.

Nevoia de a comunica, de a transmite sau afla de la semenii noştri idei,

informaţii, sentimente este o trăsătură fundamentală a omului, devenind o

necesitate vitală.

Pe drept cuvânt, acelaşi teoretician francez afirmă că „schimbul de

informaţii, de idei, intercomprehensiunea sunt pentru societate tot aşa de

importante ca şi respiraţia pentru organism”.

Dacă Pascal îl definea pe om drept „trestie cugetătoare”, iar Bergson ca

homo faber, fiinţă care fabrică unelte şi inventează tehnici, şi mai fundamental

decât un constructor de maşini, omul este, pentru antropologul Claude Levi-

Strauss, înainte de orice, un locutor, o fiinţă care vorbeşte.

Cum bine ştim de la Aristotel, natura nu creează nimic fără un anume

scop (telos), prin urmare, omului (=zoon politikon) ia fost dat graiul articulat

(=semnul distinctiv al speciei noastre) ca să intre în legătură cu semenii săi, ca

să comunice.

Teoria comunicării este însă o ştiinţă relativ nouă.

Datează de aproximativ jumătate de secol, iar aparenta claritate a denumirii

noii discipline ascunde o capcană, întrucât aduce cu sine întreaga încărcătură de

Universitatea Constantin Brâncuşi - Facultatea de Litere şi Ştiinţe Sociale

Introducere în ştiinţa comunicării – Suport de curs – anul I

ambiguităţi şi conotaţii acumulate de-a lungul vremii de cel de-al doilea termen

al sintagmei.

Aflat într-o spectaculoasă creştere de popularitate, atât în limbajul uzual cât

şi în terminologia unor tot mai diverse domenii ale ştiinţelor sociale (şi nu

numai) conceptul de comunicare derutează prin multitudinea ipostazelor sale şi

tinde să se constituie într-o permanentă sursă de controverse.

În dorinţa de a înţelege acest proces de proliferare semantică, cercetătorii

americani Frank E. X. Dance şi Carl E. Larson au încercat, în urmă cu aproape

20 de ani, să adune într-o carte definiţiile comunicării propuse de diferiţi autori,

limitându-se la cele mai reprezentative 126 de formulări.

S-a observat cu acest prilej faptul că, în aproape fiecare subdomeniu al

biologiei, sociologiei sau ştiinţelor informaţiei (cibernetică, telecomunicaţii etc),

termenul este utilizat într-o accepţiune particulară, specializată, aflată nu o dată

în divergenţă cu sensul încetăţenit în alte sectoare ale cunoaşterii.

De exemplu, pentru un biolog ca Edward O. Wilson, „comunicarea este o

acţiune a unui organism sau a unei celule care alterează modelele probabile de

comportament ale altui organism sau ale altei celule, într-o manieră adaptativă

pentru unul sau pentru ambii participanţi”.

Însă un sociolog sau un psiholog – care nu concep comunicarea în absenţa

unui subiect dotat cu conştiinţă – ar fi înclinaţi să accepte, mai degrabă, definiţia

dată de Carl I. Hovland, Irving I., Janis şi Harold H. Kelley: „Comunicarea este

un proces prin care un individ (comunicatorul) transmite stimuli (de obicei

verbali) cu scopul de a schimba comportarea altor indivizi (auditorul)”.

Preview document

Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 1
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 2
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 3
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 4
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 5
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 6
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 7
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 8
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 9
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 10
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 11
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 12
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 13
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 14
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 15
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 16
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 17
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 18
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 19
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 20
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 21
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 22
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 23
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 24
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 25
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 26
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 27
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 28
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 29
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 30
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 31
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 32
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 33
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 34
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 35
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 36
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 37
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 38
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 39
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 40
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 41
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 42
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 43
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 44
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 45
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 46
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 47
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 48
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 49
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 50
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 51
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 52
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 53
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 54
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 55
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 56
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 57
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 58
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 59
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 60
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 61
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 62
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 63
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 64
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 65
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 66
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 67
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 68
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 69
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 70
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 71
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 72
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 73
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 74
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 75
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 76
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 77
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 78
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 79
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 80
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 81
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 82
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 83
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 84
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 85
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 86
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 87
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 88
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 89
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 90
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 91
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 92
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 93
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 94
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 95
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 96
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 97
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 98
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 99
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 100
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 101
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 102
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 103
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 104
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 105
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 106
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 107
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 108
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 109
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 110
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 111
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 112
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 113
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 114
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 115
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 116
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 117
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 118
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 119
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 120
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 121
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 122
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 123
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 124
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 125
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 126
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 127
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 128
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 129
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 130
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 131
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 132
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 133
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 134
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 135
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 136
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 137
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 138
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 139
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 140
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 141
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 142
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 143
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 144
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 145
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 146
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 147
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 148
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 149
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 150
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 151
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 152
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 153
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 154
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 155
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 156
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 157
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 158
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 159
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 160
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 161
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 162
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 163
Introducere in Stiintele Comunicarii - Pagina 164

Conținut arhivă zip

  • Introducere in Stiintele Comunicarii.pdf

Alții au mai descărcat și

Metode si Tehnici de Cercetare in Stiintele Comunicarii

TEMA 1 - PROIECT DE CERCETARE - tendintele agresive ale adolescentilor I. Formularea problemei de cercetat In Romania, tendintele de agresivitate...

Comunicare Organizationala - Rezolvarea Conflictelor

1. INTRODUCERE Definirea termenilor 1.1 COMUNICAREA ORGANIZAŢIONALĂ La nivelul unei organizaţii comunicarea poate fi privită din două...

Persuasivitate și Manipulare

DESPRE PERSUASIVITATE Este dificil sǎ ne imaginǎm orice activitate umanǎ în care persuasivitatea sǎ nu existe. Procesul implicǎ pe oricine de la...

Comunicarea Interpersonala Sef-Subordonat

1. Conceptul de comunicare Planificarea obiectivelor şi a resurselor, elaborarea strategiilor, adoptarea deciziilor şi declanşarea acţiunilor nu...

Limbajul Paraverbal - Vocea - Antrenamentul Vorbirii

Vocea. Antrenamentul vorbirii Există două căi extreme către marea audienţă în comunicarea publică şi de masă: fie faci exact ceea ce aşteaptă...

Comunicarea Organizațională

INTRODUCERE În lumea modernă, în lumea de azi, problemele de organizare s-au globalizat, s-au universalizat. Trăim într-o lume organizată,...

Comunicarea Interpersonala - Conflictul

Comunicarea si eficienta ei depind de multe ori de capacitatea si disponibilitatea interlocutorilor de a percepe si interpreta in mod corect...

Barierele în Comunicare

OBSTACOLE ALE COMUNICARII I. Introducere Dificultăţile în procesele de comunicare au mai multe tipuri de provenienţe, dar acest lucru nu le face...

Ai nevoie de altceva?