Management in Relatii Publice

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 3 fișiere: doc, ppt
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 9209
Mărime: 1.10MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

MANAGEMENTUL PRIN OBIECTIVE

Cel mai complex şi mai răspândit sistem de management, controversat de o parte a specialiştilor, este managementul prin obiective.

Caracteristicile sistemului

Aspectele centrale ale definiţiei vizează:

Existenţa obiectivelor la toate eşaloanele organizatorice, cu implicare procesuală totală (componentele procesuale – funcţiuni, activităţi, atribuţii, sarcini – sunt implicate nemijlocit în realizarea acestor obiective).

Participarea directă a personalului organizaţiei la stabilirea şi realizarea lor.

Motivarea acestuia în funcţie de realizarea obiectivelor şi gradul de participare la îndeplinirea lor.

Trinomul obiective-rezultate-recompense/sancţiuni constituie elementul fundamental al implementării şi utilizării acestui important instrument managerial.

Principalele caracteristici ale managementului prin obiective ce-i conferă importanţă, originalitate şi valoare se referă la:

Complexitatea deosebită, dată de faptul că aplicarea sa vizează toate componentele procesuale şi structurale ale organizaţiei, iar în contextul său pot fi utilizate multe alte metode şi tehnici manageriale în funcţie de problemele pe care le ridică fundamentarea componentelor şi realizarea obiectivelor.

Dimensiunea managerială, respectiv descentralizarea managerială în interiorul firmei, în condiţiile apariţiei de noi „actori” numiţi centre de gestiune, caracterizate prin atribuţii, responsabilităţi şi competenţe superioare ipostazei de simple subdiviziuni organizatorice (activităţi sau compartimente).

Dimensiunea economică, asigurată de utilizarea bugetului ca important oinstrument managerial. Acesta se elaborează, lansează, execută şi urmăreşte atât la nivel de firmă, cât şi la nivel de centru de gestiune. Pentru acesta este facilitată apelarea altor pârghii economice, cu valenţe motivaţionale deosebite (profit, salarii, preţuri, etc.).

Dimesiunea participativă, în sensul că în elaborarea obiectivelor şi a celorlalte componente bugetare este necesară şi se facilitează participarea activă şi responsabilă a conducătorilor centrelor de gestiune şi a altor manageri şi executanţi din cadrul acestora.

Dimensiunea motivaţională, evidenţiată de corelarea recompenselor/sancţiunilor cu gradul de realizare a obiectivelor individuale , ale centrului de gestiune şi ale firmei, precum şi cu gradul de implicare, de participare a fiecărui salariat la realizarea acestora.

Plecând de la aceste caracteristici, se ridică următoarea întrebare: când se utilizează managementul prin obiective?. Răspunsul este dat în continuare.

Când managementul firmei doreşte cu adevărat imprimarea unor caracteristici de ordine, disciplină şi rigurozitate domeniului condus, ca premisă a eficienţei şi eficaităţii acestuia.

Când se urmăreşte exercitarea unui management cu adevărat previzional, anticipativ, susţinut de fundamentarea şi elaborarea de obiective la toate eşaloanele organizatorice (până la nivel de post).

În situaţia în care managementul firmei a iniţiat acţiuni complexe de reproiectare managerială, modernizarea şi îmbogăţirea instrumentarului managerial fiind prima fază a reproiectării propriu-zise a sistemului de management. În acest context, promovarea managementului prin obiective şi a managementului prin bugete reprezintă, în opinia noastră, cea mai bună soluţie.

Când descentralizarea managerială şi economică în interiorul firmei este o necesitate pentru succesul economic al acesteia. Cuplarea managementului prin obiective cu managementul prin bugete este o condiţie a acestui demers.

Când se urmăreşte responsabilizarea managerilor centrelor de gestiune şi a componenţilor acestora; centrele de gestiune delimitate au o autonomie decizională şi operaţională ridicată iar valorificarea sa este condiţionată de competenţa managerilor proprii.

Când se urmăreşte profesionalizarea managementului până la nivelurile inferioare ale acestuia.

Când se caută „terenul” propice pentru exercitarea proceselor de management şi a fiecărei funcţii a acestora, de la previziune la control-evaluare. Practic, aşa cum va rezulta şi în continuare, atât componentele, cât şi metodologia de operaţionalizare a managementului prin obiective pun în mişcare funcţiile manageriale; le imprimă noi dimensiuni şi le dau o importanţă aparte în economia proceselor de management.

Când se doreşte a amplificare a dimensiunii motivaţionale a managementului; acordarea de recompense/sancţiuni materiale şi moral spirituale este condiţionată, în contextul managementului prin obiective şi a managementului prin bugete, de gradul de realizare a obiectivelor individuale, a obiectivelor centrelor de gestiune şi a obiectivelor firmei precum şi de gradul de implicare în realizarea acestora.

Preview document

Management in Relatii Publice - Pagina 1
Management in Relatii Publice - Pagina 2
Management in Relatii Publice - Pagina 3
Management in Relatii Publice - Pagina 4
Management in Relatii Publice - Pagina 5
Management in Relatii Publice - Pagina 6
Management in Relatii Publice - Pagina 7
Management in Relatii Publice - Pagina 8
Management in Relatii Publice - Pagina 9
Management in Relatii Publice - Pagina 10
Management in Relatii Publice - Pagina 11
Management in Relatii Publice - Pagina 12
Management in Relatii Publice - Pagina 13
Management in Relatii Publice - Pagina 14
Management in Relatii Publice - Pagina 15
Management in Relatii Publice - Pagina 16
Management in Relatii Publice - Pagina 17
Management in Relatii Publice - Pagina 18
Management in Relatii Publice - Pagina 19
Management in Relatii Publice - Pagina 20
Management in Relatii Publice - Pagina 21
Management in Relatii Publice - Pagina 22
Management in Relatii Publice - Pagina 23
Management in Relatii Publice - Pagina 24
Management in Relatii Publice - Pagina 25
Management in Relatii Publice - Pagina 26
Management in Relatii Publice - Pagina 27
Management in Relatii Publice - Pagina 28
Management in Relatii Publice - Pagina 29
Management in Relatii Publice - Pagina 30
Management in Relatii Publice - Pagina 31
Management in Relatii Publice - Pagina 32
Management in Relatii Publice - Pagina 33
Management in Relatii Publice - Pagina 34
Management in Relatii Publice - Pagina 35
Management in Relatii Publice - Pagina 36
Management in Relatii Publice - Pagina 37
Management in Relatii Publice - Pagina 38
Management in Relatii Publice - Pagina 39
Management in Relatii Publice - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • 2. Management prin obiective.ppt
  • 4. Sistemul+decizional+al+firmei.ppt
  • 5. Managementul resurselor umane.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea în Situații de Criză

INTRODUCERE Omul este prin esenta o fiinta bio-psiho-sociala.Aflat mereu în cautarea unor raspunsuri ,supus mereu îndoielilor, omul a încercat...

Criza - Definitie, Tipologii, Etape, Situatii de Criza, Comunicarea de Criza, Managementul Crizei

1. INTRODUCERE Comunicarea în situaţii de criză este cea mai provocatoare şi fascinantă practică a comunicării. Informaţia lipseşte sau este...

Rolul Mass-Media in Gestionarea Situatiilor de Criza - Studii de Caz - Criza Raluca Stroescu - Criza Tylenol

1. ASPECTE TEORETICE DESPRE CRIZA: Puterea unei organizaţii sau personalităţi se măsoară şi se vede şi în situaţii de criza. Răspunsul cât mai...

Tipuri de Comunicare

Preocupările intense privind comunicarea ce s-au manifestat cu precădere în ultimele decenii ale secolului nostru, lansează, între altele şi...

Identitatea de Brand, Brandul Institutional si Imaginea Institutiei

Orice încercare de a clarifica ideea de imagine instituţională (sau organizaţională) trebuie să plece de la lămurirea unei alte idei: cea de...

Blocajele Comunicarii

BLOCAJELE COMUNICARII Comunicarea este un proces deosebit de complex şi important, de care depinde structura reuşitelor, miracolelor sau...

Zvonul si Comunicarea. Influentele Zvonului Asupra Calitatii din Administratia Publica. Cai, Metode si Procedee de Limitare a Activitatii Zvonistice

Diversitatea sarcinilor pe care le are de indeplinit administratia publica necesita o extrem de variata gama de prestatiuni realizate prin...

Tăcerea

În lucrarea de faţă îmi propun să analizez una dintre formele comunicării nonverbale, şi anume tăcerea. Pentru o mai bună înţelegere a subiectului...

Ai nevoie de altceva?