Neurolingvistică

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2630
Mărime: 22.43KB (arhivat)
Publicat de: Sava Popa
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Introducere

1a. Definiţie

Neurolingvistica ţine de studiul aspectului biologic al limbajului uman. Mai precis, studiază relaţia dintre limbaj şi creier.

1c. Scurt istoric al preocupărilor de neurolingvistică

La începutul secolului al 19-lea, Franz Josef Gall (neuroanatomist şi fiziolog german) avansează ipoteze ale localizării, şi anume, corespondenţa dintre facultăţi ori atitudini umane şi anumite părţi ale creierului. Argumentele invocate nu au însă caracter ştiinţific; aceste ipoteze sînt mai degrabă speculaţii. Gall formulează şi o teorie pseudoştiinţifică, numită organologie şi ulterior frenologie (phren ‚minte’ + logos ‚studiu’), prin care se determinau trăsăturile de personalitate şi cele intelectuale prin examinarea formei şi a protuberanţelor craniului. Tehnica mai este numită şi cranioscopie (cranium + scopos ‚vedere’). Unul dintre discipolii săi, Johann Spuzerheim, introduce frenologia în America şi elaborează hărţi sofisticate şi modele ale craniului. În acestea, limbajul este localizat chiar sub ochi.

Deşi frenologia a fost respinsă ca neavînd caracter neştiinţific, viziunea lui Gall asupra creierului nu ca masă uniformă, ci prezentînd arii în care se găsesc localizate, printre altele, facultăţi şi funcţii lingvistice, se menţine. Gall este un pionier care se opune ideii dominante în epocă a creierului ca organ nestructurat, susţinînd modularitatea creierului, altfel spus, divizarea acestuia în facultăţi anatomice distincte (considerate organe corticale), direct responsabile de funcţii cognitive specifice, inclusiv limbajul.

La jumătatea secolului al 19-lea, este răspîndită premisa unei legături directe între limbaj şi creier, eforturile îndreptîndu-se înspre identificarea centrilor în care capacităţile lingvistice pot fi localizate.

Cca. 1860: În problema localizării centrilor limbajului la nivelul creierului se profilează două poziţii:

- adepţii localizării: zone specifice ale creierului sînt destinate limbajului;

- oponenţii localizării: limbajul este rezultatul funcţionării creierului în ansamblu

1861: Paul Broca (chirurg şi anatomist francez) descrie, la Societatea deAntropologie din Paris, cazul unui pacient cu mari dificultăţi în vorbire; după moartea pacientului, la autopsie, se descoperă grave leziuni ale zonei inferioare-posterioare ale lobului frontal, în emisfera stîngă, astăzi cunoscută sub numele de „aria lui Broca” (aria verbo-motorie); Broca este primul care motivează ipoteza că leziuni ale unei arii specifice a creierului afectează limbajul.

1865: Broca extinde ipoteza privind localizarea centrilor limbajului, raportînd că leziuni ale unor anumite zone din emisera stîngă produceau leziuni, în timp ce distrugerea ariilor corespunzătoare din emisfera dreaptă lăsau intacte capacităţile lingvistice.

1874: Carl Wernicke (medic german) publică o monografie în care descrie pacienţi cu dificultăţi de comprehensiune lingvistică care prezentau leziuni în afara ariei lui Broca, în lobul temporal şi posterior stîng (într-o zonă numită astăzi „aria lui Wernicke”). Lucrarea lui Wernicke întăreşte ipoteza lui Broca, anume că structuri din emisfera stîngă sînt esenţiale pentru limbaj, şi stîrneşte un interes deosebit prin ipoteza că arii distincte ale emisferei stîngi sînt destinate unor funcţii lingvistice distincte.

Astăzi:

- Cercetătorii sînt de acord că structuri neuroanatomice precise, în general din emisfera stîngă, sînt esenţiale pentru procesele lingvistice, deşi polemica în jurul structurilor implicate în diferitele capacităţi lingvistice este încă deschisă. Multe tehnici de cercetare au confirmat ipoteza că limbajul este dominat de emisfera cerebrală stîngă.

- La marea majoritate a indivizilor, emisfera stîngă este cea care controlează limbajul, independent de faptul că sînt dreptaci sau stîngaci. Aproximativ 70% dinre cei cu leziuni în emisfera stîngă prezintă o formă de afazie, faţă de 1% dintre cei cu leziuni la nivelul emisferei stîngi.

Preview document

Neurolingvistică - Pagina 1
Neurolingvistică - Pagina 2
Neurolingvistică - Pagina 3
Neurolingvistică - Pagina 4
Neurolingvistică - Pagina 5
Neurolingvistică - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Neurolingvistica.doc

Alții au mai descărcat și

Bazele Lingvistice ale Comunicării

Comunicarea verbală este procesul de transmitere a unui mesaj de la sursă(emiţător) la destinatar(receptor) prin intermediul unui cod(limbă...

Biolingvistică

- prima apariţie termenul de „biolingvistică”: în 1950, în titlul unei cărţi, Handbook of Biolinguistics (Meader şi Muyskens, 1950) Meader,...

Caracteristicile Limbajului Uman Natural

Charles Hockett (1960) lansează sintagma „design features” of human language (vom înţelege, aproximativ: „trăsături definitorii”) Există diverse...

Problematica schimbării în limbă - tipologia schimbării în limbă

Privită în timp ca orice obiect supus condiţionărilor istorice, nici o limbă nu este identică cu sine. Un raţionament de bun simţ ne impune să...

Răspunderea Juridică a Jurnaliștilor

Răspunderea juridică a jurnaliştilor 1. Răspunderea disciplinară a jurnalistului Răspunderea disciplinară este o instituţie specifică Dreptului...

Etica și deontologia comunicării

ETICA SI DEONTOLOGIA PROFESIONALA CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.-Morala si deontologia Necesara, distinctia dintre cele 2 notiuni se...

Deontologie

PROPRIETATEA INTELECTUALA Terminologie Terminologie. in mod traditional este utilizata formula "proprietate intelectuala" pentru a desemna...

Deontologie

Conventiile internationale privind proprietatea intelectuala Conventiile de la Paris (1883) si Berna (1886). Granitele materiale, teritoriale , nu...

Te-ar putea interesa și

Abilități de Comunicare

INTRODUCERE Prezenta lucrare cuprinde importante noţiuni referitoare la abilităţile şi comportamentul uman în practica de comunicare, atât în...

Tipul preferențial senzorial și cerebral în procesul de predare

ARGUMENT Identificarea stilurilor de învăţare şi a stilurilor cognitive se impune ca necesitate în vederea optimizării stilurilor de predare şi...

Tehnici de Persuasiune și Influențare în Negocierea Afacerilor

Introducere Pentru că în viaţă şi în afaceri avem parte nu de ceea ce merităm, ci doar de ceea ce negociem, trebuie să ne dezvoltăm capacităţile...

Efectele Economice ale Perfecționării Activității de Negociere în Cadrul Regiei Autonome Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat Sucursala Suceava

CAPITOLUL 1- ASPECTE TEORETICE PRIVIND NEGOCIEREA Negocierea este o practică uzuală şi apare în situaţii variate, chiar în imediata noastră...

Locul și Rolul Negocierii în Administrarea unei Afaceri

I NOTIUNI INTRODUCTIVE În definirea negocierii se întâlnesc diferite puncte de vedere. De regulă, cei care abordează negocierea drept activitate...

Negocierea comercială internațională

INTRODUCERE Conceptul de negociere intalneste varii interpretari in activitatea de definire a sa.. De regula, cei care abordeaza negocierea drept...

Tehnici de Manipulare

Ziaristul Bogdan Ficeac prezintă în paginile cărţii sale elementele de bază ale manipulării umane. Cartea prezintă manipularea în ritm crescând, de...

Programare neurolingvistică și analiză tranzacțională

CAPITOLUL I Prezentare NLP 1.1. Ce este programarea neuro-lingvistica (NLP)? 1.1.2 Deosebirea care face diferenta. Exista o intrebare care a...

Ai nevoie de altceva?