Politici Publice

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 20867
Mărime: 80.16KB (arhivat)
Publicat de: Paul-Claudiu Vieru
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Cătălin Baba
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Specializarea: Comunicare şi Relaţii Publice

Extras din curs

I. Informaţii generale

1.1. Date de identificare a cursului

Date de contact ale titularului de curs:

Nume: Conf.univ.dr. Cătălin Baba

Birou: 501, Facultatea de Ştiinte politice, administrative şi ale comunicării, Cluj-Napoca, str. Traian Moşoiu nr. 71

Telefon: 0264-431505

Fax:

E-mail: razvan_chereches@healthpolicy.ro

Consultaţii: luni, 12:00-14:00 Date de identificare curs şi contact tutori:

Numele cursului – Politici Publice

Codul cursului - UCRP3232

Anul, Semestrul – anul III, sem. II

Tipul cursului - Obligatoriu

Pagina web a cursului

Tutori – Răzvan Mircea Cherecheş

razvan_chereches@healthpolicy.ro

1.2. Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite

Fără condiţionări.

1.3. Descrierea cursului

O investigaţie în profunzime şi un studiu al procedurilor de design de politici publice; dezvoltarea

de modele conceptuale pentru tipuri diferenţiate de politici publice; evaluarea metodelor de

cercetare economice, administrative, atât cantitative cât şi calitative, pentru fundamentarea,

dezvoltarea, aplicarea, administrarea şi evaluarea politicilor publice.

1.4. Organizarea temelor în cadrul cursului

Modulul I Ce sunt Politicile Publice ?

Unitatea 1 Terminologie

Unitatea 2 Societate, sistem politic, stat, guvernământ

Unitatea 3 Câteva definiţii ale politicilor publice

Bibliografie

Modulul II Abordări ale politicilor publice

Unitatea 1 Sector public – sector privat, bunuri colective – bunuri private

Unitatea 2 Abordări ale politicilor publice; Ce este analiza politicilor publice

Unitatea 3 Modele de analiză a politicilor publice

Bibliografie

Modulul III – Politici publice educaţionale - Studiu de caz

Unitatea 1 Politici publice educaţionale – studiu de caz

1.5. Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs

Pentru cele mai multe dintre aplicatii vor fi folosite materiale de studiu individuale: suporturi de curs, cărţi, articole etc.

În cadrul cursului de Politici Publice, studentul are libertatea de a alege cum să îşi gestioneze timpul şi resursele, însă activitatea acestuia trebuie să se concretizeze în parcurgera tuturor materilelor bibliografice obligatorii. În cadrul celor două întâlniri semestriale prevăzute, se vor atinge două puncte principale. În primul rând, profesorul va sintetiza informaţia cuprinsă în suportul de curs până la acea dată, şi clarifica semnificaţia unor termeni. În al doilea rând, în cadrul fiecărei asemenea întâlniri, studenţii se vor angaja în dezbateri pe marginea temelor principale prezente în curs, şi parcurse în prealabil. La a doua întâlnire, accentul va cădea mai mult pe dezbatere.

1.6. Materiale bibliografice obligatorii

1. Adrian Miroiu, Analiza politicilor publice, Editura Punct, Bucureşti, 2001

2. Beryl A. Radin, The Evolution of the Policy Analysis Field: From Conversation to Conversations, 18th Annual Research Conference, Association for Public Policy Analysis anf Management, Pittsburgh, Pa, 1996 (traducere)

3. David Miller, (coord.), Enciclopedia Blackwell a gândirii politice, Humanitas, Bucureşti, 2000,

Leslie Pal, Analiza politicilor publice: teorie şi practică, în Alina Mungiu-Pippidi, Sorin

4. Ioniţă, editori, Politici publice. Teorie şi practică, Poliorm, Iaşi, 2002

5. Thomas Dye, Understanding Public Policy, Prentice – Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, (traducere)

1.7. Materiale şi instrumente necesare pentru curs

Optimizarea secvenţelor de formare reclama accesul studentilor la urmatoarele resurse:

- calculator conectat la internet (pentru a putea accesa bazele de date si resursele electronice suplimentare dar şi pentru a putea participa la secventele de formare interactivă on line)

- imprimantă (pentru tiparirea materialelor suport, a temelor redactate, a studiilor de caz)

- acces la resursele bibliografice (ex: abonament la Biblioteca Centrală „Lucian Blaga”)

- acces la echipamente de fotocopiere

1.8. Calendar al cursului

Pe parcursul semestrului II, în care se studiaza disciplina de faţă, sunt programate 2 întâlniri faţă în faţă cu toţi studenţii; ele sunt destinate solutionarii, a oricaror nelamuriri de conţinut sau a celor privind sarcinile individuale. Pentru a valorifica maximal timpul alocat celor doua intalniri studenţii sunt atenţionaţi asupra necesităţii suplimentării lecturii din suportul de curs cu parcurgerea obligatorie a cel putin a uneia dintre sursele bibliografice de referinta. Datele celor doua întâlniri sunt precizate în calendarul sintetic al disciplinei, vezi anexa A. În acelaşi calendar se regasesc şi zilele în care au loc cele două verificări parţiale.

1.9. Politica de evaluare şi notare

Evaluarea finală se va realiza pe baza unui examen (cu pondere 100%) scris desfăşurat în sesiunea de la finele semestrului II.

1.10. Elemente de deontologie academica

Noţiunea de plagiat se defineşte în conformitate cu normele Catedrei de Comunicare şi Relaţii Publice a Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării.

(http://www.polito.ubbcluj.ro/polito/documente/reguli_plagiat.pdf)

Plagiatul şi tentativa de fraudă la examen se sancţionează cu eliminarea din examen şi nota 1 la această disciplină.

Preview document

Politici Publice - Pagina 1
Politici Publice - Pagina 2
Politici Publice - Pagina 3
Politici Publice - Pagina 4
Politici Publice - Pagina 5
Politici Publice - Pagina 6
Politici Publice - Pagina 7
Politici Publice - Pagina 8
Politici Publice - Pagina 9
Politici Publice - Pagina 10
Politici Publice - Pagina 11
Politici Publice - Pagina 12
Politici Publice - Pagina 13
Politici Publice - Pagina 14
Politici Publice - Pagina 15
Politici Publice - Pagina 16
Politici Publice - Pagina 17
Politici Publice - Pagina 18
Politici Publice - Pagina 19
Politici Publice - Pagina 20
Politici Publice - Pagina 21
Politici Publice - Pagina 22
Politici Publice - Pagina 23
Politici Publice - Pagina 24
Politici Publice - Pagina 25
Politici Publice - Pagina 26
Politici Publice - Pagina 27
Politici Publice - Pagina 28
Politici Publice - Pagina 29
Politici Publice - Pagina 30
Politici Publice - Pagina 31
Politici Publice - Pagina 32
Politici Publice - Pagina 33
Politici Publice - Pagina 34
Politici Publice - Pagina 35
Politici Publice - Pagina 36
Politici Publice - Pagina 37
Politici Publice - Pagina 38
Politici Publice - Pagina 39
Politici Publice - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Politici Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicare și Mediere

1.1 Tensiuni latente şi camuflate în grupurile de muncă Din viaţa interioară a unui grup de muncă, planul cu implicaţiile cele mai vaste în...

Bazele comunicării

OBIECTIVUL CURSULUI: - înţelegerea importanţei comunicării în viaţa cotidiană, personală şi profesională; - sesizarea principalelor componente şi...

Curs 6 - Comunicarea financiar-bancară pe Piața de Capital

6.1 Ringul bursier Piaţa de capital este un tărâm misterios chiar şi pentru cei mai mulţi dintre economişti, nu numai pentru cei care nu au o...

Construcția Mesajului Publicitar

(I) Mesajul publicitar şi societatea suprasaturată informaţional. Chiar dacă firmele alocă bugete substanţiale pentru crearea şi producerea de...

Comunicare organizațională

Viziune tranzactionala Schema liniara nu mai este suficienta Pozitiile celor doi interloculori se schimba in functie de eficienta modului de...

Relații publice, comunicare, protocol

Capitolul I - NOŢIUNEA DE COMUNICARE 1. Concepte şi orientări specifice Comunicarea (de la termenii latini comunicatio, communis), semnifică,...

Etica în Afaceri

Cap. 1: PRELIMINARII În lumea noastră grăbită şi agitată, din ce în ce mai mulţi oameni sunt ahtiaţi după noutate, din care unii fac un etalon de...

PR și New Media

CURSUL NR.1 Relaţiile publice ca proces. Canale de comunicare. Viitorul relaţiilor publice. Aspecte teoretice ale comunicării de masă pe Internet...

Te-ar putea interesa și

Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Mecanismul economic, instituit în Republica Moldova odată cu trecerea la relaţiile...

Politici Publice și Schimbare Instituțională

Introducere Începând cu data de 1 ianuarie 2007 România este membră a Uniunii Europene. Agenda publică din ultimii ani a fost ocupată într-o...

Strategia - tipuri de strategii și politici publice locale

I. STRATEGIA 1.1 Definitii si concepte Strategia defineste incotro doreste organizatia sa se deplasese pentru a-si indeplini misiunea, respectiv...

Managementul strategic în administrația publică

INTRODUCERE Provocările societăţii contemporane la nivelul implementării unor politici de management care să asigure succesul în diferitele...

Uniunea Europeană și Politicile Publice

INTRODUCERE Referatul „Uniunea Europeană şi politicile publice", Studiu de caz — „Politicile publice în România", suscită un interes deosebit, mai...

Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice

Introducere Administraţia publică reprezintă o structură complexă, bazată atât pe principiul democraţiei cât şi pe principiul separării puterilor...

Reforma Contabilității Publice

1.Contextul general al reformei contabilitatii publice Dupa 1990, România s-a caracterizat prin reforme politice si economice semnificative. În...

Elaborarea politicilor publice II

I. CONCEPTUL DE POLITICA PUBLICA 1. DEFINIREA CONCEPTULUI DE POLITICA PUBLICA Termenul de politica a avut de-a lungul timpului mai multe...

Ai nevoie de altceva?