Politologie

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 2431
Mărime: 15.62KB (arhivat)
Publicat de: Bernard Mitroi
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vangheli Ion

Extras din curs

Republica Moldova, ca şi celelalte state est-europene din fosta Uniune Sovietică, traversează o perioadă dificilă de schimbări radicale, care cuprind toate sferele vieţii şi activităţii. Societatea moldovenească se confruntă cu o restructurare, în mare măsură contradictorie, dar istoric inevitabilă. În viaţa socio-politică se face o trecere de la totalitarism la democraţie. În pofida unor schimbări cardinale survenite în sfera politică, societatea noastră continuă să se confrunte cu o serie de probleme stringente: sărăcia economică, criza de identitate, mizeria socială şi nu în ultimul rînd cu o guvernare ineficientă care a adus ţara la usile crizei politice.

Una din particularităţile cele mai des intilnite ale procesului de democratizare a societăţii post-totalitare, consta în reafirmarea politicii în viaţa cotidiană, în redescoperirea ei de către cetăţeanul de rînd. Procesul de schimbare care are loc în societate, se loveşte de nenumărate contradicţii generatoare de multiple probleme.

Este nevoie de a efectua nişte analize a cauzelor care au determinat momentele de incertitudine şi controversele cu care se ciocneşte societatea noastră şi eventual, găsirea unor remedii de depăşire a acestora.

În Republica Moldova imediat după 1991,dupa ce tara si-a obtinut independenta, s-a instaurat un regim politic democratic. Dar el este departe încă de caracteristicile unei democraţii consolidate.

În locul unei societăţi moderne, libere şi dezvoltate, noi „construim o societate de supravieţuire, cu un sistem politic de vitrină”, care în principiu posedă toate instituţiile unui regim democratic, dar nu le foloseşte decît minimal iar uneori deloc.

Reorganizarea sistemului politic cu scopul democratizării societăţii, crearea statului de drept şi a societăţii civile, putem considera ca un progres pentru societatea noastră. Pe alocuri această reorganizare a devenit o realitate, undeva însă, a rămas doar o iluzie.

Refuzul de la sistemul administrativ de comandă, declararea libertăţilor politice, libertatea presei, crearea sistemului multipartidist, renaşterea religiei, inclusiv renaşterea naţională au contribuit şi la conturarea unei culturi politice democratice. Însă, suma de informaţie cu care ne alimentăm zilnic este insuficientă şi nu permite de a ne crea o imagine completă şi obiectivă despre viaţă în general, cît şi despre sistemul politic în special, precum şi despre cultura politică care este o parte componentă a acestuia.

Desfăşurarea procesului de reformare început în republică, a demonstrat oamenilor că ei pot să se bizuie doar pe puterile lor proprii în rezolvarea problemelor, fiindcă instituţiile politice sunt eficiente doar pentru elita politică moldovenească care nu întreprinde aproape nimic în folosul societăţii, activînd doar pentru interesele personale.

Am uneori impresia, că societatea noastră se confruntă cu un fenomen numit cultura politică “de spectacol”, care nu este decât o simulare, o parodie care caracterizează sistemul politic moldovenesc. Este reprezentarea înşelătoare a democraţiei, cultura de participare fiind mai mult artificială de cît reală. Individul se crede liber, activ, influent. Se crede un actor al sistemului politic, când în realitate nu este decât un spectator, amăgit de “jocul politicii”, pe fundalul micilor ecrane şi după draperiile cabinelor de vot.” Astfel, cultura de spectacol vine să înlocuiască în mod înşelător cultura de participare, iar spectacolul politic înlocuieşte democraţia, fiind readusă la ordinea zilei problema înstrăinării politice a omului chiar şi în societăţile democratice.

Renaşterea naţională a fost un proces favorabil pentru dezvoltarea relaţiilor politice în Republica Moldova. Conceptul de naţionalism nu trebuie să ne trezească emoţii negative. Anume despre un asemenea concept al „naţionalismului” ne vorbeşte A. Miller în articolul „Naţionalism ca element al dezvoltării”. Autorul susţine: „în faza incipientă naţionalismul era practic unicul mijloc de mobilizare specifică a maselor”. Anume mişcările de renaştere naţională, care aveau şi orientare democratică, alcătuiau poate unicul element politic, ce au dat impulsuri esenţiale demonopolizării economiei şi altor sfere ale vieţii sociale şi în ultimă instanţă au favorizat lichidarea regimului totalitar.

Societatea moldovenească contemporană, conform opiniei majorităţii analiştilor străini şi autohtoni, se caracterizează printr-o cultură politică fragmentară şi conflictuală în ce priveşte modalităţile de exprimare şi funcţionare a ei. Specificul acestei culturi politice îl constituie starea de sciziune, lipsa unui acord între purtătorii diferitelor subculturi în ce priveşte valorile fundamentale, idealurile şi obiectivele urmărite, structura şi regimul politic existent în societate. De asemenea, în cadrul sistemului politic moldovenesc se observă o izolare socială, lipsa încrederii între diferite grupuri şi categorii sociale, între elite şi mase, care reflectă diverse stări evidente de conflict şi de mari tensiuni sociale care generează instabilitatea politică în societate.

Preview document

Politologie - Pagina 1
Politologie - Pagina 2
Politologie - Pagina 3
Politologie - Pagina 4
Politologie - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Politologie.doc

Alții au mai descărcat și

Introducere în Teoriile Comunicării

I. COMUNICAREA. INTRODUCERE. DEFINIŢII Comunicarea a fost percepută ca element fundamental al existenţei umane încă din antichitate. Însăşi...

Gestionarea Crizelor de Imagine

În etapa actuală de dezvoltare a societăţii, conceptele de identitate şi imagine se bucură de o atenţie privilegiată atât din partea cercurilor...

Fundamente ale relațiilor publice

1. RELAŢII PUBLICE, SFERĂ PUBLICĂ, OPINIE PUBLICĂ Termenul de relaţii publice se referă la o ştiinţă (socială), la o practică sau la o profesie....

Deontologia comunicării

1.1. Domeniul de studiu al Deontologiei comunicării Nimic nu garantează nimănui că relaţiile dintre oameni în procesul cooperării sociale sunt...

Metode de Extensie

Mass media Atunci când discutăm despre rolul mass media în consultanţă, trebuie să luăm în considerare rolul pe care aceasta îl joacă în...

Gripa AH1N1 - problemă globală

O pandemie reprezintă o problemă la nivel global, deoarece în timpul unei pandemii întreaga umanitate se afla sub ameninţare. Răspândirea...

Media și Audiovizualul

In societatea moderna, COMUNICAREA si INFORMAREA completa sunt NECESITATI OBIECTIVE, pentru individ, organizatii si comunitate, in ansamblul sau....

Comunicare și Comportament

Preliminarii In societatea contemporană, puţine domenii de studiu sunt atât de stimulatoare şi promiţătoare ca domeniul comunicării. Cele mai...

Te-ar putea interesa și

Locul și rolul politologiei în sistemul științelor politice

CAPITOLUL I Introducere in studiul stiintelor politice Interesul enorm pentru stiintele politice in tara noastra este perfect explicabil ,...

Politologie

1.MODELUL STRUCTURO-FUNCTIONAL AL LUI TALCOTT PARSONS Talcott Parsons a aplicat modelul sistemic structural-funcţionalist în analiza diferitelor...

Obiectul și Funcțiile Politologiei

Politologia, ca ştiinţă de sine stătătoare, este o disciplină nouă în cadrul ştiinţelor politice şi sociale, desprinsă din filosofie, drept,...

Politologie - personalitatea totalitară ca homo ideologicus

Termenul de ideologie a cunoscut , de la crearea sa în urma cu doua secole si pâna astazi , interpretari diferite.Pentru Antoine Desttut de Tracy...

Politologie - răspunsuri examen, drept anul I

1. Definiţia ştiinţei politice Ştiinţa poate fi definită ca un ansamblu sistematizat de cunoştinţe şi modele de cercetare, de metode prin care se...

Subiecte Rezolvate Politologie

1.Modelul structuro-functional al lui Talcott Parsons Conceptul de sistem social al acţiunii se constituie ca premisă metodologică pentru Talcott...

Curs de Politologie

1. Apariţia şi evoluţia cunoştinţelor despre politică. Periodizarea şi caracteristica generală a fiecărei perioade. Tradiţia politologică a...

Științe politice - politologie

În cadrul stiintelor politice, Politologia ocupa un loc important prin problematica pe care o abordeaza. Politologia reprezinta una dintre cele...

Ai nevoie de altceva?