PR și New Media

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 18510
Mărime: 3.12MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CURSUL NR.1

Relaţiile publice ca proces. Canale de comunicare. Viitorul relaţiilor publice.

Aspecte teoretice ale comunicării de masă pe Internet

Relaţiile publice vor continua să creeze, să schimbe şi să consolideze opinia publică prin mutarea acţiunii spre acei oameni ale căror comportamente afectează organizaţia.

RP reprezintă un efort continuu, sistematic şi planificat prin care organizaţiile caută să obţină şi să menţină încrederea, simpatia, înţelegerea şi sprijinul public.

Importanţa RP constă-n faptul că atunci când sunt utilizate în mod corespunzător ele constituie un multiplicator al forţei organizaţiei.

Relaţiile publice ca proces

RP pot fi definite ca un proces, adică o succesiune de activităţi care conduc la atingerea unui obiectiv. Activităţile unui proces de RP, propuse de John Marston sunt incluse în schema RACE:

• R (Research) – cercetare –reprezintă faza de descoperire a problemelor care ar trebui să fie rezolvate în cadrul procesului de RP;

• A (Action) – acţiune – se referă la implementarea programului necesar realizării obiectivelor specifice;

• C (Communication) – comunicare – pp. transmiterea mesajelor fiecărui public ţintă;

• E (Evaluation) – evaluare – faza în care se verifică modul în care activităţile de RP au satisfăcut obiectivele fixate de organizaţie, la începutul procesului;

Socitatea PRSA a definit 14 activităţi asociate cu RP:

• Informarea publică • Relaţiile cu industria

• Comunicarea • Relaţiile cu minorităţile

• Afacerile publice • Publicitatea

• Managementul problemelor • Activităţile agenţiilor de presă

• Relaţiile guvernamentale • Activităţile de promovare

• Relaţiile publice financiare • Relaţia cu presa

• Relaţiile comunitare • Propaganda

Canale de comunicare publică

Acestea sunt:

• Comunicarea directă de la emiţător la receptor pe cale verbală sau nonverbală;

• Comunicarea prin intermediul formatorilor de opinie: factorii de decizie, factorii de influenţă şi liderii de opinie;

• Comunicarea prin intermediul presei (mass-media): presa scrisă, audiovizuală, agenţiile de presă, presa online;

• Comunicarea de masă pe Internet

Viitorul relaţiilor publice

Viitorul pare să aducă schimbări importante în ceea ce priveşte publicurile ţintă ale activităţii de RP, dar şi în privinţa canalelor şi metodelor de comunicare, strategiilor comunicaţionale.

Pentru a face faţă cu succes cerinţelor tot mai mari care vor fi adresate SPR ca trebui să aibă o pregătire multidimensională, implicând cunoştinţe solide de management, marketing, afaceri internaţionale, finanţe, informatică.

Apariţia organizaţiilor virtuale va duce şi ea la schimbări în activitatea de RP, care va trebui să devină mai fluidă.

Comunicarea constituie unul din motoarele globalizării. Dezvoltarea fără precedent a tehnologiilor de comunicare a permis organizaţiilor de orice fel să depăşească graniţele politice şi geografice. Evoluţia extrem de rapidă a procesului comunicării din ultimele decenii a avut la bază, alături de mulţi alţi factori şi următoarele fenomene:

• Dezvoltarea tehnologiilor de comunicare (telefonia, radioul, t.v., computerul);

• Dezvoltarea cantitativă, dar şi calitativă a industriilor din domeniul comunicării (ind. cinematografică, presei scrise, audiovizuale);

• Creşterea posibilităţilor de comunicare;

La aspectul calitativ, putem aminti dezvoltarea comunicaţiilor prin Internet, care va provoca o schimbare în ceea ce priveşte modul de abordare a activităţii de RP.

În prezent avem de-a face cu o activitate de RP „agresivă”, pentru că cel care deţine o informaţie o furnizează presei şi prin ea opiniei publice. Internetul. în schimb, practică o manieră de „captare” a publicului, oferind informaţii de interes, într-o manieră atrăgătoare, organizaţia trebuie să-şi determine publicul ţintă să-i viziteze website-ul, în mod frecvent. Publicurile ţintă nu vor mai fi bombardate cu mesaje, ci seduse cu informaţii de calitate. (Terence Saunders „acum suntem pescari, nu vânători”).

Printre aspectele cantitative putem enumera costurile din ce în ce mai scăzute ale comunicării electronice, în comparaţie cu posibilităţile clasice de comunicare, permiţând dezvoltarea în continuare a acestui tip de relaţie interumană.

În acest timp, etapele analitice ale procesului de RP, cercetarea şi evaluarea, vor avea şanse mai mari de reuşită pentru că SPR va avea acces practic nelimitat la date care i-ar putea fi utile în munca sa: baze de date online specializate pe domenii, motoare de căutare specializate, servicii de filtrare a informaţiilor.

Aspecte teoretice ale comunicării de masă pe Internet

Fenomenul I. a produs mutaţii globale în toate sferele vieţii sociale, inclusiv în cea a activităţilor de RP. I. nu este doar un nou mijloc de a „clădi relaţii”, de a căuta obţinerea înţelegerii, simpatiei şi sprijinului public prin comunicarea cu anumite publicuri ţintă bine delimitate; este un mediu în care fiecare participant are potenţialul de a fi concomitent consumator („ţinţă”) şi emiţător de mesaje.

Preview document

PR și New Media - Pagina 1
PR și New Media - Pagina 2
PR și New Media - Pagina 3
PR și New Media - Pagina 4
PR și New Media - Pagina 5
PR și New Media - Pagina 6
PR și New Media - Pagina 7
PR și New Media - Pagina 8
PR și New Media - Pagina 9
PR și New Media - Pagina 10
PR și New Media - Pagina 11
PR și New Media - Pagina 12
PR și New Media - Pagina 13
PR și New Media - Pagina 14
PR și New Media - Pagina 15
PR și New Media - Pagina 16
PR și New Media - Pagina 17
PR și New Media - Pagina 18
PR și New Media - Pagina 19
PR și New Media - Pagina 20
PR și New Media - Pagina 21
PR și New Media - Pagina 22
PR și New Media - Pagina 23
PR și New Media - Pagina 24
PR și New Media - Pagina 25
PR și New Media - Pagina 26
PR și New Media - Pagina 27
PR și New Media - Pagina 28
PR și New Media - Pagina 29
PR și New Media - Pagina 30
PR și New Media - Pagina 31
PR și New Media - Pagina 32
PR și New Media - Pagina 33
PR și New Media - Pagina 34
PR și New Media - Pagina 35
PR și New Media - Pagina 36
PR și New Media - Pagina 37
PR și New Media - Pagina 38
PR și New Media - Pagina 39
PR și New Media - Pagina 40
PR și New Media - Pagina 41
PR și New Media - Pagina 42
PR și New Media - Pagina 43
PR și New Media - Pagina 44

Conținut arhivă zip

 • PR si New Media
  • cursul nr 8 pr si new media.doc
  • CURSUL NR1 pr si new media.doc
  • CURSUL NR2 pr si new media.doc
  • CURSUL NR3 pr si new media.doc
  • CURSUL NR4 pr si new media.doc
  • CURSUL NR5 pr si new media.doc
  • cursul NR6 pr si new media.doc
  • cursul NR7 pr si new media.doc

Alții au mai descărcat și

Specialistul în Relații Publice și New Media

Dacă secolul al XVII-lea a rămas cunoscut în Istoria Universală drept „secolul luminilor”, secolul al XXI-lea în mod cert va rămane în memoria...

Relatii Publice - Imaginea Cosmote

Cosmote Romania s-a lansat la sfarsitul anului 2005, in prezent reteaua de distributie a companiei detinand 500 de magazine si peste 9.000 de...

Copiute Comunicare Audio - Vizuala

MEDIA SI AUDIOVIZUALUL : FUNCTII: INFORMATIVA (comunicarea cu publicul = nevoia de informare; accesul liber la informatie det schimbarea permanenta...

Campanii de Relatii Publice

De ce derulam campanii de pr Profesionistii de PR proiecteaza campanii pentru a dezvolta relatii, cu diferite categorii de public, care vor ajuta...

Comunicare și Negociere în Afaceri

CAP. 1. Comunicarea umană: trecut, prezent şi viitor 1.1. Scurt istoric al comunicării umane -Se presupune că cea mai veche reclamă scrisă...

Gestionarea Crizelor de Imagine

În etapa actuală de dezvoltare a societăţii, conceptele de identitate şi imagine se bucură de o atenţie privilegiată atât din partea cercurilor...

Comunicare si Comportamentul Organizatiilor

Sub 1 . Organizaţia ca sistem Sistemele sunt universal prezente în cosmos, în realitatea fizico-biologică şi în viaţa socială. Sistemele sociale...

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE “Strategia Europa 2020 îsi propune sã asigure o crestere economicã inteligentã (prin investitii mai eficiente în educatie, cercetare...

Ai nevoie de altceva?