Răspunderea Juridică a Jurnaliștilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 11439
Mărime: 41.20KB (arhivat)
Publicat de: Iacob Mitu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Răspunderea juridică a jurnaliştilor

1. Răspunderea disciplinară a jurnalistului

Răspunderea disciplinară este o instituţie specifică Dreptului Muncii român şi constă într-un ansamblu de norme legale privind sancţionarea faptelor de încălcare cu vinovăţie de către orice salariat, indiferent de funcţia sau postul pe care el îl ocupă, a obligaţiilor asumate prin contractul individual de muncă, inclusiv a normelor de comportare. Aceste fapte sunt numite de lege abateri disciplinare.

Disciplina muncii este specifică relaţiilor sociale de muncă şi poate fi definită ca fiind ordinea necesară în cadrul executãrii raportului social de muncă şi în cadrul unui colectiv determinat, ce rezultă din respectarea de către cei ce compun colectivul a unor norme de conduită care asigură desfăşurarea în condiţii de eficienţă a procesului muncii.

Sub aspectul finalităţii sale, disciplina muncii poate fi, aşadar, definită ca stare de ordine existentă în desfăşurarea procesului de muncă, rezultând din respectarea întocmai a normelor ce reglementează acest proces şi din îndeplinirea de către toţi participanţii a obligaţiilor asumate prin încheierea contractelor individuale de muncă.

Necesitatea respectării unei anumite ordini, a unor anumite reguli care să coordoneze conduita indivizilor pentru atingerea scopului comun se impune cu forţa unui adevăr evident, valabil pentru orice activitate umană desfăşurată în colectiv. De aceea, Codul Muncii din România prevede în art. 263, alin. 1, că: angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.

Disciplina muncii se realizează, aşa cum s-a relevat în literatura juridică, prin mijloace sau căi care pot fi clasificate în două categorii. Prima categorie cuprinde căi sau mijloace cu caracter organizatoric, preventiv şi stimulativ (salariul de merit, promovarea în grad sau treaptă profesională, existenţa sistemului de sporuri şi premii etc.). În cea de-a doua categorie se cuprind sancţiunile care se pot aplica în cadrul instituţiei specifice a Dreptului muncii român, pe care o constituie răspunderea disciplinară. Pe de o parte, reglementarea acestor sancţiuni constituie un mijloc eficient de prevenire a abaterilor de la disciplina muncii, iar pe de altă parte, sancţiunile se aplică numai în ipoteza săvârşirii unor astfel de fapte ilicite. Deci, în cazurile în care abaterea

este săvârşită, răspunderea disciplinară îşi exercită întreita sa funcţie, sancţionatoare, preventivă şi educativă.

Ar fi fost de dorit ca în Codul muncii din România să se fi reglementat expres principiul disciplinei muncii. Este adevărat că, potrivit art. 39 alin.2 lit. b din cod, salariatului îi revine obligaţia de a respecta disciplina muncii. Numai că, nerespectându-se disciplina muncii ca principiu, sunt omise, în acest fel, două aspecte esenţiale: primul, angajatorul, care stabileşte, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, norme interne de disciplină, este îndatorat şi el să respecte disciplina muncii; al doilea, însuşi statul, exprimând interesul public, este interesat şi trebuie să consacre legislativ disciplina muncii, ca principiu care vizează, deopotrivă, părţile contractelor individual şi colectiv de muncă.

Pe aceste coordonate generale, relevăm că activitatea de jurnalist, definită prin apartenenţa la o instituţie mass-media şi prin caracterul constant şi remunerat al activităţilor, implică o ordine specifică. Această specificitate este dată de căutarea, primirea sau distribuirea informaţiilor, opiniilor, ideilor, studiilor sau comentariilor pentru publicaţii periodice, agenţii de presă, servicii de radio-televiziune sau ştiri filmate.

Sublinierea relaţiei contractuale dintre individ şi instituţia mass-media: în momentul în care cineva practică activităţi de tip jurnalistic pentru bani şi îşi asigură existenţa din aceşti bani, el acumulează, pe lângă dreptul de a fi recompensat pentru munca sa, şi o mulţime de obligaţii ce pot lua forma explicită a contractului scris. Aceste obligaţii între instituţie şi breaslă, pe de o parte, între breaslă şi individ, între instituţie şi individ sunt inerente profesiunii de jurnalist, ca ocupaţie organizată care implică cunoştinţe şi deprinderi de specialitate, un ansamblu de valori şi de norme comune. Încălcarea obligaţiilor ce derivă din aceste norme afectează activitatea de jurnalist, scopurile acesteia, eforturile de sancţionare a celor care sfidează aceste norme fiind pe deplin justificate.

Codul muncii din România nu mai face o referire expresă la normele de comportare, fără ca acest lucru să însemne diminuarea importanţei acestora, deoarece, prin regulamentul interior, se poate insera obligaţia salariatului de a o respecta, în afara normelor propriu-zise de disciplină a muncii, şi de comportare în colectiv, în unitatea sa.

Preview document

Răspunderea Juridică a Jurnaliștilor - Pagina 1
Răspunderea Juridică a Jurnaliștilor - Pagina 2
Răspunderea Juridică a Jurnaliștilor - Pagina 3
Răspunderea Juridică a Jurnaliștilor - Pagina 4
Răspunderea Juridică a Jurnaliștilor - Pagina 5
Răspunderea Juridică a Jurnaliștilor - Pagina 6
Răspunderea Juridică a Jurnaliștilor - Pagina 7
Răspunderea Juridică a Jurnaliștilor - Pagina 8
Răspunderea Juridică a Jurnaliștilor - Pagina 9
Răspunderea Juridică a Jurnaliștilor - Pagina 10
Răspunderea Juridică a Jurnaliștilor - Pagina 11
Răspunderea Juridică a Jurnaliștilor - Pagina 12
Răspunderea Juridică a Jurnaliștilor - Pagina 13
Răspunderea Juridică a Jurnaliștilor - Pagina 14
Răspunderea Juridică a Jurnaliștilor - Pagina 15
Răspunderea Juridică a Jurnaliștilor - Pagina 16
Răspunderea Juridică a Jurnaliștilor - Pagina 17
Răspunderea Juridică a Jurnaliștilor - Pagina 18
Răspunderea Juridică a Jurnaliștilor - Pagina 19
Răspunderea Juridică a Jurnaliștilor - Pagina 20
Răspunderea Juridică a Jurnaliștilor - Pagina 21
Răspunderea Juridică a Jurnaliștilor - Pagina 22
Răspunderea Juridică a Jurnaliștilor - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Juridica a Jurnalistilor.doc

Alții au mai descărcat și

Bazele Lingvistice ale Comunicării

Comunicarea verbală este procesul de transmitere a unui mesaj de la sursă(emiţător) la destinatar(receptor) prin intermediul unui cod(limbă...

Neurolingvistică

1. Introducere 1a. Definiţie Neurolingvistica ţine de studiul aspectului biologic al limbajului uman. Mai precis, studiază relaţia dintre limbaj...

Biolingvistică

- prima apariţie termenul de „biolingvistică”: în 1950, în titlul unei cărţi, Handbook of Biolinguistics (Meader şi Muyskens, 1950) Meader,...

Caracteristicile Limbajului Uman Natural

Charles Hockett (1960) lansează sintagma „design features” of human language (vom înţelege, aproximativ: „trăsături definitorii”) Există diverse...

Problematica schimbării în limbă - tipologia schimbării în limbă

Privită în timp ca orice obiect supus condiţionărilor istorice, nici o limbă nu este identică cu sine. Un raţionament de bun simţ ne impune să...

Etica și deontologia comunicării

ETICA SI DEONTOLOGIA PROFESIONALA CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.-Morala si deontologia Necesara, distinctia dintre cele 2 notiuni se...

Deontologie

PROPRIETATEA INTELECTUALA Terminologie Terminologie. in mod traditional este utilizata formula "proprietate intelectuala" pentru a desemna...

Deontologie

Conventiile internationale privind proprietatea intelectuala Conventiile de la Paris (1883) si Berna (1886). Granitele materiale, teritoriale , nu...

Te-ar putea interesa și

Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă

1. Argument Mass-media se înfăţişează pe sine, la început de secol XXI, ca un domeniu de viaţă socială din ce în ce mai complex, concretizat în...

Criza Organizațională și Consecințele Ei asupra Imaginii Organizației

INTRODUCERE Tema de cercetare a acestei lucrări este studierea consecinţelor crizei organizaţionale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate...

Libertatea de comunicare în spațiul european

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei. Drepturile comunicării şi libertăţile de exprimare ale omului sunt prioritare în ansamblul complex...

Calomnia și insulta

Încă din 1604, Shakespeare recunoscuse importanţa pe care o acordăm azi reputatiei : „Furi punga-mi, furi un moft, un biet nimic E-a mea, e-a...

Televiziunea Românească în 2012

Introducere Televiziunea, spre deosebire de presa scrisă, încadrată publicistic în funcţie de specificul redactării, calitatea publicaţiei și...

Contractul Individual de Munca al Jurnalistului

Capitolul 1 CLAUZE SPECIFICE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL JURNALISMULUI Clauzele speciale ale contractului individual de munca al...

Libertatea de Exprimare a Presei

INTRODUCERE A.1. Definiţii conceptuale Termenul de libertate derivă din lat. libertas, -atis, fr. liberté şi presupune posibilitatea de a acţiona...

Importanța numelui instituțiilor media lucrare finală

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să analizeze impactul numelui instituţiilor media româneşti asupra mesajului. Motivaţia pentru care am...

Ai nevoie de altceva?