Relatii Publice, Comunicare, Protocol

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 57348
Mărime: 810.53KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Drd. Doina Livia Stanciu
UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” GALATI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

Capitolul I - NOŢIUNEA DE COMUNICARE

1. Concepte şi orientări specifice

1.1. Comunicare – Comunicaţie – Informaţie

1.2. Comunicarea - un fenomen complex

2. Tipurile şi teoriile comunicării

2.1. Tipurile comunicării

2.2. Comunicarea verbală şi nonverbală

2.3. Comunicarea interumană şi de grup

3. Canalele comunicaţionale

3.1. Mass-media

4. Deontologia mijloacelor de comunicare

4.1. Principii şi valori

5. Comunicarea: artă sau ştiinţă ori artă şi ştiinţă?

5.1. O ştiinţă

5.2. O artă

5.3. Magia comunicării

Capitolul II - TEHNICI DE INFORMARE PUBLICĂ

1. Caracteristicile unui fapt de presă

2. Ştirea de presă

.3.Comunicatul de presă

4. Articolul de presă

5. Campania de presă

6. Interviul

7. Conferinţa de presă

8. Briefing-ul de presă

9. Vizita la redacţie

10. Vizita ziariştilor la sediul organizaţiei (,,ziua uşilor deschise”)

11. Opinia publică

11.1. Definiţia şi trăsăturile caracteristice ale opiniei publice

11.2. Noţiunile de opinie şi public tipuri de public

11.3. Formarea şi stimularea opiniei publice

11.4. Rolul mijloacelor de informare în masă în formarea opiniei publice

Capitolul III - INTERVIUL

1.Ce este interviul?

2. Scopul interviului

3. Structura unui interviu

3.1. Întrebarea directă sau întrebarea cu răspuns închis.

3.2. Ordonarea întrebărilor

5.Tipurile de interviuri

6. Interviurile de presă

7. Interviul pentru angajare. Pregătirea pentru interviu.

7.1. Culegerea de informaţii

7.2. Atitudini şi moduri comportamentale în cadrul interviului

CAPITOLUL IV

DISCURSUL - UNITATE A COMUNICARII

4.1 Diversele acceptiuni ale notiunii de ,,discurs"

4.2 Genurile de discurs

4.2.1 Discursul judiciar

4.2.2 Discursul politic

4.3 Speciile discursului

4.4 Analiza discursului

4.4.1 Par tile discursului

Extras din document

Capitolul I - NOŢIUNEA DE COMUNICARE

1. Concepte şi orientări specifice

Comunicarea (de la termenii latini comunicatio, communis), semnifică, încercarea

de a stabili o comunitate cu cineva, de a pune în comun informaţiii, idei, atitudini, de a

le asocia, raporta sau de a stabili legături între ele.

Ch. U. Larson întelege prin comunicare procesul stabilirii unei comuniuni sau

identităţi de reflecţii, idei, concepţii, între emiţătorul mesajului şi receptorul mesajului

prin intermediul unui canal de comunicaţie.

Este un concept de bază în sociologie şi psihologia socială, unde se utilizează în

diferite accepţiuni:

a) procesul prin care individualităţile observă stimulii şi reacţionează în grade

diferite la perceperea lor;

b) mecanismul prin care relaţiile umane există şi se dezvoltă;

c) toate simbolurile gândirii, împreună cu mijloacele de conservare şi propagare a

lor;

d) comunicarea socială, definită fie ca expresie generală pentru a desemna toate

formele de relaţii sociale în care există o participare conştientă a indivizilor şi

grupurilor, fie ca raporturi personale comportând o comuniune sau fuziune a

conştiinţelor.

Vom opera cu acest termen înţelegându-l ca proces în care un emiţător (E) numit şi

sursă de comunicare, transmite un mesaj (M) sau un repertoriu de mesaje (Rm) ce

cuprinde conţinuturi comunicaţionale prin intermediul unui canal (C), către un receptor

(R), numit şi destinatar, audienţă sau public, respectiv cel ce primeşte mesajul.1

Mesajul, inţeles ca ansamblu al semnelor transmise de emiţător este vehiculat prin

intermediul unul canal comunicaţional, care reprezintă suportul material al comunicării.

Mediile comunicaţionale – radio, televiziune, cinema, teatru, presă, suporturi

magnetice, Internet, casete, cărţi etc, formează suporturile de bază ale comunicărilor

umane, în care informaţiile sunt codificate într-un grad mai mare sau mai mic, folosind

mai mult sau mai puţin tehnica de specialitate. Semnificaţia atribuită mesajului de

către receptori se numeşte decodificare.

În procesul de trasmitere sau retransmitere a mesajului (feed-back), pot interveni

unul sau mai multe elemente perturbatoare care influenţează fenomenele de învăţare

sau reînvăţare specifice receptorului şi apoi acţiunile acestuia. Astfel comunicarea se

transformă în participare, devenind comunicare participativă, adică acţiunea de a face

un individ sau un organism să participe la experienţa de viaţă a unui alt individ sau

organism.

O comunicare între două persoane este completă atunci când acestea înţeleg

două semnale în acelaşi fel, deci atunci când fac apel la acelaşi sistem de

decodificare. Mai multe persoane care comunică formează un lan de comunicare sau

o reţea de comunicare.2

Orice comunicare poate decurge direct între emiţător şi receptor sau indirect prin

intermediul mijloacelor sau mediilor comunicaţionale.

Comunicarea este procesul ai cărui factori se intercondiţionează reciproc. Pot fi

imaginate trei modele ale comunicării:

1. liniar (comunicarea este unidirecţională);

2. interacţional (comunicarea este bidirecţională);

3. tranziţional (emiţătorul şi receptorul mesajului joacă roluri permutabile,

alternative pe toată durata comunicării).

Concluzionând, comunicarea poate fi:

a. directă sau indirectă;

b. unilaterală sau reciprocă;

c. privată sau publică.

Combinarea primelor patru tipuri de comunicare de la literele a) si b), poate naşte

alte patru forme de comunicare – cele mai intâlnite, de altfel:

1. reciprocă directă (faţă în faţă);

2. reciprocă indirectă sau interactivă (prin intermediul radioului, telefonului);

3. unilaterală directă (într-o conferinţă);

4. unilateral indirectă (prin intermediul discului, suporturi magnetice în mişcare,

filmului, scrisorii, e-mail-ului).

După tipuri de activităţi umane, J. L. Aranguren deosebeşte o comunicare:

obişnuită (comună), ştiinţifică şi / sau tehnică, de noutăţi, publicitară, pedagogică,

estetică, socială, economică, politică, religioasă etc.

1.1. Comunicare – Comunicaţie – Informaţie

Comunicaţia reprezintă transmiterea unor idei, atitudini, sentimente prin intermediul

unui canal de comunicaţie, deci mijlocit.

Comunicarea de masă se adresează mai multor indivizi fiind o comunicare

publică. După unii cercetători comunicarea de masă reprezintă un caz particular (cu

caracteristici proprii) al comunicării umane, care poate fi raportat prin analiza

canalelor, a tipurilor de conţinuturi difuzate, a limbajelor specifice, precum şi a modului

de receptare.

Comunicarea de masă reprezintă un transfer de informaţie, prin intermediul unui

mesaj şi cu ajutorul unui canal de comunicaţie; ea facilitează atât circulaţia socială a

informaţiei, cât şi denaturarea şi standardizarea ei. Astfel, comunicarea de masă

funcţionează ca un agent de întărire a valorilor şi atitudinilor existente.3 Dicţionarul de

Sociologie4 subliniază că în cazul comunicării de masă, acelaşi emiţător dispune de

posibilităţi de transmitere a aceluiaşi, mesaj la un număr foarte mare de receptori

potenţiali. Aceste posibilităţi sunt oferite de mijloace tehnice de comunicaţie de masă

(mass-media), respectiv presă, radio şi televiziune.

Informaţia (de la latinescul informo, -are, care înseamnă „a da formă, a fasona, a

face cunoscut, a pune la curent”) este definită ca:

• ansamblu de date, ştiri, indici etc, ce modifică starea internă a sistemului

receptor, determinându-i o anumită reacţie de răspuns în raport cu un anumit

obiect (sistem) denumit sursă;

• resursă de abilităţi care modifică mentalităţi;

• nevoie a creierului, formă de bază a nutriţiei psihice, cu funcţii

importante în realizarea cunoaşterii şi afirmării omului ca fiinţă sociabilă;

• ansamblul activităţilor, instituţiilor şi efectelor care au ca obiect, primirea,

transmiterea, alegerea şi prezentarea faptelor considerate ca semnificative

pentru viaţa socială;

• măsura a ceea ce este nou, imprevizibil în mesaj.

Informaţia e partea cea mai comunicabilă a realităţii şi de aceea poate trece foarte

uşor de pe o substanţă pe alta, ceea ce face posibil ca substanţe diferite să poată

aduce informaţii diferite.

Încă din 1949 „Declaraţia Universală a Drepturilor Omului” proclamă dreptul

omului la informare şi comunicare (art.19). Cu toate acestea, în prezent, difuzarea

informaţiei se face în mare măsură în sens unic, plecând de la câteva centre situate

mai ales în ţările dezvoltate, care au instituit un real monopol asupra informaţiilor şi

ştirilor de actualitate care reflectă, în general, preocupările, aspiraţiile şi modelele

culturale ale societăţilor de unde sunt difuzate.

Preview document

Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 1
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 2
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 3
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 4
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 5
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 6
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 7
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 8
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 9
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 10
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 11
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 12
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 13
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 14
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 15
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 16
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 17
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 18
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 19
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 20
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 21
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 22
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 23
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 24
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 25
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 26
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 27
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 28
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 29
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 30
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 31
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 32
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 33
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 34
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 35
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 36
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 37
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 38
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 39
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 40
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 41
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 42
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 43
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 44
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 45
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 46
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 47
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 48
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 49
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 50
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 51
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 52
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 53
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 54
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 55
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 56
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 57
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 58
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 59
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 60
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 61
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 62
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 63
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 64
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 65
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 66
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 67
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 68
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 69
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 70
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 71
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 72
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 73
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 74
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 75
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 76
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 77
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 78
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 79
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 80
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 81
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 82
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 83
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 84
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 85
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 86
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 87
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 88
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 89
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 90
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 91
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 92
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 93
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 94
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 95
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 96
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 97
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 98
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 99
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 100
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 101
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 102
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 103
Relatii Publice, Comunicare, Protocol - Pagina 104

Conținut arhivă zip

  • Relatii Publice, Comunicare, Protocol.pdf

Alții au mai descărcat și

Comunicare Publica

CAPITOLUL 1. COMUNICAREA PUBLICA 1.1. Comunicarea si domeniul public 1.1.1. Notiuni introductive Comunicarea joacă un rol crucial în situatii de...

Abilități de Comunicare

INTRODUCERE Prezenta lucrare cuprinde importante noţiuni referitoare la abilităţile şi comportamentul uman în practica de comunicare, atât în...

Strategii de Negociere pentru Soluționarea Conflictelor în Organizația Militară

Introducere Evoluţiile actuale ale organizării organizaţiilor în conexiune cu problematica funcţionalităţii lor au scos în evidenţă necesitatea...

Comunicarea Non - Verbala

1. Comunicarea „În general, se vorbeşte de comunicare de fiecare dată cand un sistem respectiv o sursă influenteaya un alt sistem, in speta un...

Specificul Comunicarii in Administratia Publica Locala - Studiu de Caz - Primaria Comunei Munteni, Jud. Galati

INTRODUCERE Fascinantă şi omniprezentă, comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei şi dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri....

Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova

INTRODUCERE Prin intermediul comunicării, o comunitate se reprezintă și își afirmă identitatea (Wolton 2012). Aceasta este realitatea zilelor...

Minoritatea Albaneza intre Conflict si Integrare. Cazul Republicii Macedonia

INTRODUCERE Dacă Balcanii au fost consideraţi din secolul 19 “butoiul cu pulbere“ al Europei, liderii de opinie din epoca modernă au conchis că...

Imaginea Romaniei

Introducere Imaginea în strãinãtate, modul în care sunt promovate valorile nationale în exterior si perceptia pe care cetãtenii tãrilor europene o...

Ai nevoie de altceva?