Sisteme de Comunicare

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 6539
Mărime: 42.39KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Silviu C.

Extras din document

3. Abordarea sistemică a comunicării

3.1. Sistemul de comunicare

3.2. Structura sistemului de comunicare

Structura sistemului de comunicare reprezintă mulţimea componentelor acestuia şi a relaţiilor de interdependenţă dintre aceste componente. În interiorul sistemului este posibilă modificarea relaţiilor dintre elementele care îl compun, ceea ce în mod firesc atrage schimbarea structurii.

Dacă "transformarea structurii se realizează în funcţie de un anumit scop, se spune că structura se autoreglează"

Având rolul de a transmite informaţii între persoane, sistemul de comunicare asigură în esenţă comprehensiunea reciprocă dintre cel puţin două persoane. Pentru a-şi îndeplini rolul, sistemul de comunicare îşi activează toate componentele.

Elementele componente ale unui sistem de comunicare sunt:

- emiţătorul, emitentul sau sursa care lansează mesaje (E);

- canalul de comunicaţie care constă dintr-un mecanism de difuzare (Md), un canal propriu-zis de transmitere (Ct) şi un mecanism de primire (Mp);

- mesajul informaţional transmis (M) care reprezintă "totalitatea elementelor informaţionale (comunicări, ştiri. semnale) care se referă la caracterizarea unui proces sau fenomen economico-social" Mesajul poate fi asimilat cu o succesiune de semne elementare transmisă între un emitent şi receptor cu ajutorul unui canal de comunicare existent;

- primitorul, destinatar sau receptor (P) este cel căruia i-a fost destinat mesajul pe care acesta îl captează.

Între toate aceste elemente există o legătură sugerată în figura 3.1.

Figura 3.1. Schema de funcţionare a unui sistem de comunicare* - notaţiile sunt cele precizate anterior

Mesajul care face obiectul emiterii şi receptării poate fi descompus la rândul lui astfel:

- elemente care privesc construcţia mesajului, adică tot ceea ce revine emitentului (E):

- evenimentul, fenomenul, procesul sau situaţia despre care urmează să se spună şi să se transmită ceva (Ee);

- ideea pe care şi-o formează emitentul despre eveniment, fenomen, etc. (Ie);

- o mulţime "de simboluri" prin care evenimentul, fenomenul, etc. este abstractizat şi codificat în vederea transmiterii (Ae);

- conţinutul ideii despre eveniment, fenomen, etc. (Ie) depinde de cunoştinţele pe care emitentul le are despre evenimentul respectiv şi de eventuala experienţă acumulată dintr-un proces de comunicare anterior (Ce);

- elemente care privesc primitorul (P), deci destinatarul, atunci când el recepţionează mesajul transmis. Aceste elemente sunt:

- combinaţia de simboluri prin care evenimentul a fost abstractizat de către emitent (Ap);

- ideea pe care primitorul şi-o formează pe baza mesajului receptat (Ip);

- evenimentul rezultat în urma decodificării pe baza ideii formate (Ep);

- cunoştinţele pe care le posedă primitorul şi care îi dă posibilitatea să "materializeze" conţinutul ideii rezultat din mesaj (Cp).

Descompunerea mesajului şi modul în care el circulă între emitent şi receptor sunt prezentate în figura 3.2.

Figura 3.2. Elementele componente ale unui mesaj - notaţiile sunt cele precizate anterior

Preview document

Sisteme de Comunicare - Pagina 1
Sisteme de Comunicare - Pagina 2
Sisteme de Comunicare - Pagina 3
Sisteme de Comunicare - Pagina 4
Sisteme de Comunicare - Pagina 5
Sisteme de Comunicare - Pagina 6
Sisteme de Comunicare - Pagina 7
Sisteme de Comunicare - Pagina 8
Sisteme de Comunicare - Pagina 9
Sisteme de Comunicare - Pagina 10
Sisteme de Comunicare - Pagina 11
Sisteme de Comunicare - Pagina 12
Sisteme de Comunicare - Pagina 13
Sisteme de Comunicare - Pagina 14
Sisteme de Comunicare - Pagina 15
Sisteme de Comunicare - Pagina 16
Sisteme de Comunicare - Pagina 17
Sisteme de Comunicare - Pagina 18
Sisteme de Comunicare - Pagina 19
Sisteme de Comunicare - Pagina 20
Sisteme de Comunicare - Pagina 21
Sisteme de Comunicare - Pagina 22
Sisteme de Comunicare - Pagina 23
Sisteme de Comunicare - Pagina 24
Sisteme de Comunicare - Pagina 25
Sisteme de Comunicare - Pagina 26
Sisteme de Comunicare - Pagina 27
Sisteme de Comunicare - Pagina 28
Sisteme de Comunicare - Pagina 29
Sisteme de Comunicare - Pagina 30
Sisteme de Comunicare - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Sisteme de Comunicare.doc

Alții au mai descărcat și

Noțiuni generale privind procesul de comunicare și rolul comunicării în relațiile interumane

Comunicarea a fost perceputa ca element fundamental al existentei umane inca din antichitate.In fapt, insasi etimologia termenului sugereaza acest...

Dezvoltarea abilitaților de comunicare

1. Comunicarea Ocupă trei sferturi din viaţa unui om activ Este la baza tuturor problemelor lumii Definiţie Fluxul de materiale, informaţii,...

Calitățile Profesionale ale Informării

O piramidă a calităţilor informării creionează teoreticianul belgian al presei, Roger Clausse, în viziunea căruia adevărul, obiectivitatea şi...

Principii

Comunicarea economică a apărut şi s-a dezvoltat ca urmare a atitudinii unităţilor instituţionale [societăţi comerciale, instituţii...

Introducere în științele comunicării

CURS I INTRODUCERE ÎN TEORIA COMUNICĂRII Definirea obiectului, a conceptului de comunicare „A trăi în societate înseamnă a comunica” spune...

Comunicarea și Comportamentele din Economie

Multă vreme economiştii au evitat o abordare frontală a comportamentelor particulare, tratându-le mai degrabă ca abateri de la "ortodoxia"...

Comunicare

Realizarea comunicării economice publice implică triada: agenţi economici, vectori de comunicare, public. În comunicarea economică mass-media...

Despre Comunicare

Argument, Concluzii Studiul nostru se bazează pe datele obţinute în urma prelucrării rezultatatelor unor chestionare, ce au fost aplicate...

Te-ar putea interesa și

Sisteme de Comunicații Optice

INTRODUCERE Sfârşitul mileniului doi şi începutul mileniului trei sunt caracterizate, printre altele, de o evoluţie fără precedent a sistemelor...

Rolul Criptografiei în Securitatea Comunicațiilor

CAPITOLUL I ROLUL CRIPTOGRAFIEI ÎN SECURITATEA COMUNICATIILOR 1. EVOLUTIA ISTORICA A CRIPTOGRAFIEI Criptografia este stiinta scrierilor...

Sistemele de comunicații digitale

CAPITOLUL I GENERALITĂŢI PRIVIND SISTEMELE DE COMUNICATII DIGITALE Într-un sistem de transmisii de date semnalele purtătoare de informaţie...

Antene pentru comunicații mobile

INTRODUCERE Istoria radiocomunicațiilor se caracterizează prin inventarea aproape simultană a emițătoarelor și receptoarelor și a instalațiilor...

Proiect practică BRD Botoșani

Introducere Stagiul de practică l-am efectuat în unitatea BRD- Groupe Societe Generale S.A. Agenţia Gheorghe Avramescu Botoşani. Criteriile în...

Comunicarea Organizațională

“Dacă A reprezintă succesul in viaţă, atunci A este egal cu x plus y plus z. Munca reprezintă x, y inseamnă joacă, iar z inseamnă să ştii cum si...

Rețele wireless

Introducere Deși datează de aproape un secol, transmisia wireless a cunoscut o importanță şi o răspândire deosebită în ultimii 20-30 de ani. În...

Sistemul informațional bancar - Bancpost

1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR pe exemplul Bancpost INTRODUCERE Denumire legală: S.C. Bancpost S.A; Formă legală: Societate pe acţiuni;...

Ai nevoie de altceva?