Tehnici de Comunicare

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 20924
Mărime: 440.54KB (arhivat)
Publicat de: Radu Gabor
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Oana Mihaila , Ildiko Pasc
UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALÃ SI TEHNOLOGICÃ

Cuprins

 1. TEMA I
 2. ISTORIA COMUNICÃRII. STIINTA COMUNICÃRII. CE ESTE COMUNICAREA?
 3. PRINCIPIILE COMUNICÃRII. MODELELE COMUNICÃRII. OBIECTIVELE
 4. COMUNICÃRII. NECESITATEA COMUNICÃRII
 5. 4
 6. ISTORIA COMUNICÃRII 4
 7. STIINTA COMUNICÃRII 6
 8. CE ESTE COMUNICAREA? 6
 9. PRINCIPIILE COMUNICÃRII 9
 10. MODELELE COMUNICÃRII 9
 11. OBIECTIVELE COMUNICÃRII 13
 12. NECESITATEA COMUNICÃRII 14
 13. BARIERE ÎN CALEA COMUNICÃRII 14
 14. TEMA II
 15. INFORMATIA. CONCEPTUL DE INFORMATIE. VALOAREA INFORMATIEI
 16. 17
 17. INFORMATIA 17
 18. VALOAREA INFORMATIEI 18
 19. TEMA III
 20. CLASIFICAREA COMUNICÃRII. COMUNICAREA DIRECTÃ. COMUNICAREA
 21. VERBALÃ
 22. 21
 23. CLASIFICAREA COMUNICÃRII 21
 24. COMUNICAREA DIRECTÃ. COMUNICAREA VERBALÃ 22
 25. TEMA IV
 26. COMUNICAREA NON-VERBALÃ. TIPURI DE TEMPERAMENT
 27. 26
 28. COMUNICAREA NON-VERBALÃ 26
 29. TIPURI DE TEMPERAMENT 34
 30. TEMA V
 31. COMUNICAREA INDIRECTÃ. COMUNICAREA SCRISÃ
 32. 36
 33. CURRICULUM VITAE 37
 34. INTERVIUL 41
 35. TEMA VI
 36. COMUNICAREA PRIN TELEFON. COMUNICAREA PRIN INTERNET
 37. 48
 38. COMUNICAREA PRIN TELEFON 48
 39. COMUNICAREA PE INTERNET 48
 40. PIRAMIDA LUI MASLOW 49
 41. TEMA VII
 42. PREZENTAREA
 43. 50
 44. ASCULTAREA 51
 45. TEMA VIII
 46. COMUNICAREA INTRAPERSONALÃ. COMUNICAREA INTERPERSONALÃ.
 47. COMUNICAREA DE GRUP. COMUNICAREA PUBLICÃ. COMUNICAREA DE MASÃ.
 48. 54
 49. COMUNICAREA INTRAPERSONALÃ 54
 50. COMUNICAREA INTERPERSONALÃ 54
 51. 3
 52. COMUNICAREA DE (ÎN) GRUP 54
 53. COMUNICAREA PUBLICÃ sau/Si COMUNICAREA DE MASÃ 58
 54. COMUNICAREA INTERCULTURALÃ 64
 55. TEMA IX
 56. SOCIETATEA INFORMATIONALÃ SI COMUNICAREA
 57. 65
 58. EXERCITII DE LOGICÃ 71
 59. BIBLIOGRAFIE SELECTIVÃ 75

Extras din curs

TEMA I

ISTORIA COMUNICÃRII. STIINTA COMUNICÃRII. CE ESTE COMUNICAREA?

PRINCIPIILE COMUNICÃRII. MODELELE COMUNICÃRII. OBIECTIVELE

COMUNICÃRII. NECESITATEA COMUNICÃRII

1. ISTORIA COMUNICÃRII

Comunicarea a fost o necesitate în viaTa omului, o condiTie a evoluTiei

acestuia. Schimbul de idei Si mesaje este la fel de vital pentru societate ca Si

respiraTia pentru organism. EvoluTia istoricã a procesului de comunicare trebuie

privitã în strânsã legãturã cu istoria evoluTiei umane. Comunicarea apare aproape

concomitent cu apariTia schimbului de informaTii.

În epoca semnelor Si semnalelor fiinTele umane comunicau doar cu ajutorul

sunetelor produse fizic cum ar fi mârâituri, mormãieli, dar Si cu ajutorul miScãrilor

corpului. Acest sistem se mai foloseSte Si astãzi dar el nu permite transmiterea Si

receptarea unor seturi complete de mesaje Si semnificaTii.

Epoca vorbirii Si limbajului de acum 40000 ani când oamenii Cro Magnon

aveau structura cranianã, limba Si laringele aSa cum le avem noi astãzi1 se

caracterizeazã prin concretizarea transmiterii gândurilor Si mesajelor pentru cã

aceStia aveau nevoie sã-Si planifice vânãtoarea cât mai bine. Pe mãsurã ce oamenii

s-au rãspândit Si în alte teritorii, modalitãTile de vorbire s-au diversificat.

Epoca scrisului este cea a evoluTiei de la reprezentãri grafice pictografice la

sisteme fonetice. Principalul stimul pentru dezvoltarea sistemului de scrieri a fost

practicarea agriculturii ce a adus dupã sine mai multe probleme de rezolvat cum ar fi

înregistrarea hotarelor, vânzãrilor Si cumpãrãrilor. Scrierea aparTine notaTiilor grafice.

Epoca tiparului aduce cu ea un eveniment deosebit Si anume tipãrirea primei

cãrTi din lume „Diamond Sutra” în China în anul 868. Tiparul a fost inventat în Europa

de un aurar, Mainz Johann Gutenberg Si a permis eliminarea rapidã a greSelilor de

transcriere. Ziarul ca aplicaTie particularã a tiparului a fost o invenTie mult mai târzie

care a depins de contextul politic Si social al Europei Occidentale la începutul sec. al

XVII-lea.

1 Evelina Graur, Tehnici de comunicare, Ed. Mediamira, Cluj-Napoca, 2001

5

În sec al II- lea î. Hr. în Grecia Anticã în perioada apariTiei democraTiei existau

legi ale cãror prevederi arãtau cã fiecare cetãTean sã fie propriul sãu avocat, iar

pledoariile erau susTinute public în faTa juraTilor. Cei care stãpâneau arta de a vorbi

erau la conducerea societãTii. Arta de a comunica era numitã retoricã, primele noTiuni

de comunicare fiind cuprinse în Arta Retoricii a lui Corax din Siracuza. Platon

introduce studiul comunicãrii în viaTa academiei greceSti iar Aristotel este cel care a

elaborat primul tabel de logicã numit Organon în care s-au stabilit tipuri de

raTionamente Si Si argumente. Filozofii romani sunt cei care au început sã facã

distincTie între retoricã Si arta comunicãrii, o mare contribuTie având-o în acest sens

Cicero. În secolele urmãtoare dupã perioada greco-romanã aceastã StiinTã nu mai

cunoaSte evoluTie pânã în epoca renaSterii.

Dupã anul 1600 comunicarea vine din nou în centrul vieTii social-politice

pentru cã apar statele naTionale, iar regimurile democratice lasã liberã calea libertãTii

de exprimare.2 Primii oratori din Grecia vorbeau în Agora în piaTa publicã, cel mai

cunoscut fiind Socrate. Au urmat Demostene Si în epoca romanã Cicero. Isus Hristos

predica zilnic apostolilor Si lumii întregi. RevoluTia francezã aduce prin Robespiere

triumful cuvântului, iar în sec. XX apar Lenin, Stalin, Hitler.

Preview document

Tehnici de Comunicare - Pagina 1
Tehnici de Comunicare - Pagina 2
Tehnici de Comunicare - Pagina 3
Tehnici de Comunicare - Pagina 4
Tehnici de Comunicare - Pagina 5
Tehnici de Comunicare - Pagina 6
Tehnici de Comunicare - Pagina 7
Tehnici de Comunicare - Pagina 8
Tehnici de Comunicare - Pagina 9
Tehnici de Comunicare - Pagina 10
Tehnici de Comunicare - Pagina 11
Tehnici de Comunicare - Pagina 12
Tehnici de Comunicare - Pagina 13
Tehnici de Comunicare - Pagina 14
Tehnici de Comunicare - Pagina 15
Tehnici de Comunicare - Pagina 16
Tehnici de Comunicare - Pagina 17
Tehnici de Comunicare - Pagina 18
Tehnici de Comunicare - Pagina 19
Tehnici de Comunicare - Pagina 20
Tehnici de Comunicare - Pagina 21
Tehnici de Comunicare - Pagina 22
Tehnici de Comunicare - Pagina 23
Tehnici de Comunicare - Pagina 24
Tehnici de Comunicare - Pagina 25
Tehnici de Comunicare - Pagina 26
Tehnici de Comunicare - Pagina 27
Tehnici de Comunicare - Pagina 28
Tehnici de Comunicare - Pagina 29
Tehnici de Comunicare - Pagina 30
Tehnici de Comunicare - Pagina 31
Tehnici de Comunicare - Pagina 32
Tehnici de Comunicare - Pagina 33
Tehnici de Comunicare - Pagina 34
Tehnici de Comunicare - Pagina 35
Tehnici de Comunicare - Pagina 36
Tehnici de Comunicare - Pagina 37
Tehnici de Comunicare - Pagina 38
Tehnici de Comunicare - Pagina 39
Tehnici de Comunicare - Pagina 40
Tehnici de Comunicare - Pagina 41
Tehnici de Comunicare - Pagina 42
Tehnici de Comunicare - Pagina 43
Tehnici de Comunicare - Pagina 44
Tehnici de Comunicare - Pagina 45
Tehnici de Comunicare - Pagina 46
Tehnici de Comunicare - Pagina 47
Tehnici de Comunicare - Pagina 48
Tehnici de Comunicare - Pagina 49
Tehnici de Comunicare - Pagina 50
Tehnici de Comunicare - Pagina 51
Tehnici de Comunicare - Pagina 52
Tehnici de Comunicare - Pagina 53
Tehnici de Comunicare - Pagina 54
Tehnici de Comunicare - Pagina 55
Tehnici de Comunicare - Pagina 56
Tehnici de Comunicare - Pagina 57
Tehnici de Comunicare - Pagina 58
Tehnici de Comunicare - Pagina 59
Tehnici de Comunicare - Pagina 60
Tehnici de Comunicare - Pagina 61
Tehnici de Comunicare - Pagina 62
Tehnici de Comunicare - Pagina 63
Tehnici de Comunicare - Pagina 64
Tehnici de Comunicare - Pagina 65
Tehnici de Comunicare - Pagina 66
Tehnici de Comunicare - Pagina 67
Tehnici de Comunicare - Pagina 68
Tehnici de Comunicare - Pagina 69
Tehnici de Comunicare - Pagina 70
Tehnici de Comunicare - Pagina 71
Tehnici de Comunicare - Pagina 72
Tehnici de Comunicare - Pagina 73
Tehnici de Comunicare - Pagina 74
Tehnici de Comunicare - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Tehnici de Comunicare.pdf

Alții au mai descărcat și

Comunicare Managerială

1. CARACTERISTICI ALE COMUNICĂRII MANAGERIALE Comunicarea managerială nu poate fi privită în afara managementului. Ea reprezintă o componentă...

Comunicarea de Masă

Comunicarea este o caracteristicăfundamentala a existentei . Toate funcţiile manageriale sunt realizate cu ajutorul comunicării, ca un proces de...

Comunicarea Instituții - Mass-media

COMUNICAREA INSTITUŢII – MASS-MEDIA 1. RELAŢIA CU PRESA, PARTE INTEGRANTĂ A RELAŢIILOR PUBLICE Termenul de “relaţii publice” este relativ nou în...

Barierele în Comunicare

OBSTACOLE ALE COMUNICARII I. Introducere Dificultăţile în procesele de comunicare au mai multe tipuri de provenienţe, dar acest lucru nu le face...

Tehnici de Comunicare

Conceptul de comunicare Comunicarea reprezintă un proces de interacţiune între persoane, grupuri, ca relaţie mijlocită prin cuvânt, imagine, gest,...

Comunicare

INTRODUCERE: Aceasta lucrare isi propune ,prin procedee precum descrierea,caracterizarea si analiza,sa arate cum trebuie realizata o comunicare...

Comunicare

CAPITOLUL 1 Conceptul de comunicare. Şcoala de la Palo Alto: Axiomele comunicării Probleme de definire a conceptului Comunicarea este o...

Comunicare

CAP. 1. Comunicarea umană: trecut, prezent şi viitor 1.1. Scurt istoric al comunicării umane - sec V î. Hr., în Grecia antică – noţiunea de...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL

CAP. 1 : COMUNICAREA ÎN MARKETING – MIJLOC DE REALIZARE A OBIECTIVELOR POLITICII GLOBALE A ORGANIZATIEI ECONOMICE 1.1. Rolul comunicării în...

Tehnici și Strategii de Comunicare

INTRODUCERE Particularitatile comunicarii în afaceri sunt generate de scopul, obiectivele si rolurile acestei comunicari, de cadrul si structura...

Tehnici de comunicare cu presa - comunicatul de presă

Introducere Orice organizaţie, precum şi orice persoană publică trebuie să se confrunte, în fiecare zi, săptămână, lună sau an, cu noi provocări,...

Tehnici de Comunicare Audivizuala - Marketing Audioviziual

INTRODUCERE Astăzi, când suntem martorii unor transformări extraordinare care au loc în societatea românească, este important pentru dezvoltarea...

Tehnici promoționale utilizate în procesul comunicării de compania Avon Cosmetics România

Lucrarea de faţă ce are ca temă principală “Analiza mixului de marketing în cadrul companiei AVON Cosmetics România” abordează o temă extrem de...

Tehnici de Comunicare și Negociere Utilizate în Cadrul Companiei TinaR

Capitolul I NEGOCIEREA – FORMĂ PRINCIPALĂ DE COMUNICARE 1.1. Consideraţii generale privind negocierea Negocierea trebuie privită drept cel mai...

Tehnici de Comunicare Specifice în Turism

ARGUMENT Relatiile publice si structurile prin care ele se caracterizeaza rerezina o modalitate privilegiata a comunicarii dintre organizatie si...

Comunicarea orală - tehnică de comunicare atractivă

Comunicarea e asemenea unui “nor gros” pe care vînturile îl tot “împing si îl destrama si care pluteste peste aproape toate stiintele.”...

Ai nevoie de altceva?