Tehnici de Comunicare

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 20924
Mărime: 440.54KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Oana Mihaila , Ildiko Pasc
UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALÃ SI TEHNOLOGICÃ

Cuprins

TEMA I

ISTORIA COMUNICÃRII. STIINTA COMUNICÃRII. CE ESTE COMUNICAREA?

PRINCIPIILE COMUNICÃRII. MODELELE COMUNICÃRII. OBIECTIVELE

COMUNICÃRII. NECESITATEA COMUNICÃRII

4

ISTORIA COMUNICÃRII 4

STIINTA COMUNICÃRII 6

CE ESTE COMUNICAREA? 6

PRINCIPIILE COMUNICÃRII 9

MODELELE COMUNICÃRII 9

OBIECTIVELE COMUNICÃRII 13

NECESITATEA COMUNICÃRII 14

BARIERE ÎN CALEA COMUNICÃRII 14

TEMA II

INFORMATIA. CONCEPTUL DE INFORMATIE. VALOAREA INFORMATIEI

17

INFORMATIA 17

VALOAREA INFORMATIEI 18

TEMA III

CLASIFICAREA COMUNICÃRII. COMUNICAREA DIRECTÃ. COMUNICAREA

VERBALÃ

21

CLASIFICAREA COMUNICÃRII 21

COMUNICAREA DIRECTÃ. COMUNICAREA VERBALÃ 22

TEMA IV

COMUNICAREA NON-VERBALÃ. TIPURI DE TEMPERAMENT

26

COMUNICAREA NON-VERBALÃ 26

TIPURI DE TEMPERAMENT 34

TEMA V

COMUNICAREA INDIRECTÃ. COMUNICAREA SCRISÃ

36

CURRICULUM VITAE 37

INTERVIUL 41

TEMA VI

COMUNICAREA PRIN TELEFON. COMUNICAREA PRIN INTERNET

48

COMUNICAREA PRIN TELEFON 48

COMUNICAREA PE INTERNET 48

PIRAMIDA LUI MASLOW 49

TEMA VII

PREZENTAREA

50

ASCULTAREA 51

TEMA VIII

COMUNICAREA INTRAPERSONALÃ. COMUNICAREA INTERPERSONALÃ.

COMUNICAREA DE GRUP. COMUNICAREA PUBLICÃ. COMUNICAREA DE MASÃ.

54

COMUNICAREA INTRAPERSONALÃ 54

COMUNICAREA INTERPERSONALÃ 54

3

COMUNICAREA DE (ÎN) GRUP 54

COMUNICAREA PUBLICÃ sau/Si COMUNICAREA DE MASÃ 58

COMUNICAREA INTERCULTURALÃ 64

TEMA IX

SOCIETATEA INFORMATIONALÃ SI COMUNICAREA

65

EXERCITII DE LOGICÃ 71

BIBLIOGRAFIE SELECTIVÃ 75

Extras din document

TEMA I

ISTORIA COMUNICÃRII. STIINTA COMUNICÃRII. CE ESTE COMUNICAREA?

PRINCIPIILE COMUNICÃRII. MODELELE COMUNICÃRII. OBIECTIVELE

COMUNICÃRII. NECESITATEA COMUNICÃRII

1. ISTORIA COMUNICÃRII

Comunicarea a fost o necesitate în viaTa omului, o condiTie a evoluTiei

acestuia. Schimbul de idei Si mesaje este la fel de vital pentru societate ca Si

respiraTia pentru organism. EvoluTia istoricã a procesului de comunicare trebuie

privitã în strânsã legãturã cu istoria evoluTiei umane. Comunicarea apare aproape

concomitent cu apariTia schimbului de informaTii.

În epoca semnelor Si semnalelor fiinTele umane comunicau doar cu ajutorul

sunetelor produse fizic cum ar fi mârâituri, mormãieli, dar Si cu ajutorul miScãrilor

corpului. Acest sistem se mai foloseSte Si astãzi dar el nu permite transmiterea Si

receptarea unor seturi complete de mesaje Si semnificaTii.

Epoca vorbirii Si limbajului de acum 40000 ani când oamenii Cro Magnon

aveau structura cranianã, limba Si laringele aSa cum le avem noi astãzi1 se

caracterizeazã prin concretizarea transmiterii gândurilor Si mesajelor pentru cã

aceStia aveau nevoie sã-Si planifice vânãtoarea cât mai bine. Pe mãsurã ce oamenii

s-au rãspândit Si în alte teritorii, modalitãTile de vorbire s-au diversificat.

Epoca scrisului este cea a evoluTiei de la reprezentãri grafice pictografice la

sisteme fonetice. Principalul stimul pentru dezvoltarea sistemului de scrieri a fost

practicarea agriculturii ce a adus dupã sine mai multe probleme de rezolvat cum ar fi

înregistrarea hotarelor, vânzãrilor Si cumpãrãrilor. Scrierea aparTine notaTiilor grafice.

Epoca tiparului aduce cu ea un eveniment deosebit Si anume tipãrirea primei

cãrTi din lume „Diamond Sutra” în China în anul 868. Tiparul a fost inventat în Europa

de un aurar, Mainz Johann Gutenberg Si a permis eliminarea rapidã a greSelilor de

transcriere. Ziarul ca aplicaTie particularã a tiparului a fost o invenTie mult mai târzie

care a depins de contextul politic Si social al Europei Occidentale la începutul sec. al

XVII-lea.

1 Evelina Graur, Tehnici de comunicare, Ed. Mediamira, Cluj-Napoca, 2001

5

În sec al II- lea î. Hr. în Grecia Anticã în perioada apariTiei democraTiei existau

legi ale cãror prevederi arãtau cã fiecare cetãTean sã fie propriul sãu avocat, iar

pledoariile erau susTinute public în faTa juraTilor. Cei care stãpâneau arta de a vorbi

erau la conducerea societãTii. Arta de a comunica era numitã retoricã, primele noTiuni

de comunicare fiind cuprinse în Arta Retoricii a lui Corax din Siracuza. Platon

introduce studiul comunicãrii în viaTa academiei greceSti iar Aristotel este cel care a

elaborat primul tabel de logicã numit Organon în care s-au stabilit tipuri de

raTionamente Si Si argumente. Filozofii romani sunt cei care au început sã facã

distincTie între retoricã Si arta comunicãrii, o mare contribuTie având-o în acest sens

Cicero. În secolele urmãtoare dupã perioada greco-romanã aceastã StiinTã nu mai

cunoaSte evoluTie pânã în epoca renaSterii.

Dupã anul 1600 comunicarea vine din nou în centrul vieTii social-politice

pentru cã apar statele naTionale, iar regimurile democratice lasã liberã calea libertãTii

de exprimare.2 Primii oratori din Grecia vorbeau în Agora în piaTa publicã, cel mai

cunoscut fiind Socrate. Au urmat Demostene Si în epoca romanã Cicero. Isus Hristos

predica zilnic apostolilor Si lumii întregi. RevoluTia francezã aduce prin Robespiere

triumful cuvântului, iar în sec. XX apar Lenin, Stalin, Hitler.

Preview document

Tehnici de Comunicare - Pagina 1
Tehnici de Comunicare - Pagina 2
Tehnici de Comunicare - Pagina 3
Tehnici de Comunicare - Pagina 4
Tehnici de Comunicare - Pagina 5
Tehnici de Comunicare - Pagina 6
Tehnici de Comunicare - Pagina 7
Tehnici de Comunicare - Pagina 8
Tehnici de Comunicare - Pagina 9
Tehnici de Comunicare - Pagina 10
Tehnici de Comunicare - Pagina 11
Tehnici de Comunicare - Pagina 12
Tehnici de Comunicare - Pagina 13
Tehnici de Comunicare - Pagina 14
Tehnici de Comunicare - Pagina 15
Tehnici de Comunicare - Pagina 16
Tehnici de Comunicare - Pagina 17
Tehnici de Comunicare - Pagina 18
Tehnici de Comunicare - Pagina 19
Tehnici de Comunicare - Pagina 20
Tehnici de Comunicare - Pagina 21
Tehnici de Comunicare - Pagina 22
Tehnici de Comunicare - Pagina 23
Tehnici de Comunicare - Pagina 24
Tehnici de Comunicare - Pagina 25
Tehnici de Comunicare - Pagina 26
Tehnici de Comunicare - Pagina 27
Tehnici de Comunicare - Pagina 28
Tehnici de Comunicare - Pagina 29
Tehnici de Comunicare - Pagina 30
Tehnici de Comunicare - Pagina 31
Tehnici de Comunicare - Pagina 32
Tehnici de Comunicare - Pagina 33
Tehnici de Comunicare - Pagina 34
Tehnici de Comunicare - Pagina 35
Tehnici de Comunicare - Pagina 36
Tehnici de Comunicare - Pagina 37
Tehnici de Comunicare - Pagina 38
Tehnici de Comunicare - Pagina 39
Tehnici de Comunicare - Pagina 40
Tehnici de Comunicare - Pagina 41
Tehnici de Comunicare - Pagina 42
Tehnici de Comunicare - Pagina 43
Tehnici de Comunicare - Pagina 44
Tehnici de Comunicare - Pagina 45
Tehnici de Comunicare - Pagina 46
Tehnici de Comunicare - Pagina 47
Tehnici de Comunicare - Pagina 48
Tehnici de Comunicare - Pagina 49
Tehnici de Comunicare - Pagina 50
Tehnici de Comunicare - Pagina 51
Tehnici de Comunicare - Pagina 52
Tehnici de Comunicare - Pagina 53
Tehnici de Comunicare - Pagina 54
Tehnici de Comunicare - Pagina 55
Tehnici de Comunicare - Pagina 56
Tehnici de Comunicare - Pagina 57
Tehnici de Comunicare - Pagina 58
Tehnici de Comunicare - Pagina 59
Tehnici de Comunicare - Pagina 60
Tehnici de Comunicare - Pagina 61
Tehnici de Comunicare - Pagina 62
Tehnici de Comunicare - Pagina 63
Tehnici de Comunicare - Pagina 64
Tehnici de Comunicare - Pagina 65
Tehnici de Comunicare - Pagina 66
Tehnici de Comunicare - Pagina 67
Tehnici de Comunicare - Pagina 68
Tehnici de Comunicare - Pagina 69
Tehnici de Comunicare - Pagina 70
Tehnici de Comunicare - Pagina 71
Tehnici de Comunicare - Pagina 72
Tehnici de Comunicare - Pagina 73
Tehnici de Comunicare - Pagina 74
Tehnici de Comunicare - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Tehnici de Comunicare.pdf

Alții au mai descărcat și

Comunicarea Organizationala - Studiu Asupra Comunicarii Organizationale in Societatea Policolor

Introducere Motivaţia subiectului. Structura lucrării Această lucrare îşi propune, prin procedee precum descrierea, caracterizarea şi analiza,...

Tehnici de Comunicare

1. INTRODUCERE Atmosfera sau conditiile in care se realizeaza schimbul de informatii, idei si sentimente intr-un colectiv determina masura in care...

Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz

Introducere În toate timpurile şi, cu atât mai mult în lumea de azi, educaţia şi învăţarea nu pot exista în afara comunicării umane. A comunica...

Comunicarea Non - Verbala

1. Comunicarea „În general, se vorbeşte de comunicare de fiecare dată cand un sistem respectiv o sursă influenteaya un alt sistem, in speta un...

Metode si Tehnici de Cercetare in Stiintele Comunicarii

TEMA 1 - PROIECT DE CERCETARE - tendintele agresive ale adolescentilor I. Formularea problemei de cercetat In Romania, tendintele de agresivitate...

Feed-back-UL în Comunicarea Interpersonală

ARGUMENT Comunicarea este omniprezentă, ea invadează cu repeziciune toate locurile în care viaţa socială se organizează. Dacă societatea este...

Criza - Definitie, Tipologii, Etape, Situatii de Criza, Comunicarea de Criza, Managementul Crizei

1. INTRODUCERE Comunicarea în situaţii de criză este cea mai provocatoare şi fascinantă practică a comunicării. Informaţia lipseşte sau este...

Comunicare Managerială

1. CARACTERISTICI ALE COMUNICĂRII MANAGERIALE Comunicarea managerială nu poate fi privită în afara managementului. Ea reprezintă o componentă...

Ai nevoie de altceva?