Tehnici de comunicare în asistență socială

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 45713
Mărime: 156.98KB (arhivat)
Publicat de: Emanuel Nicola
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristian Dumitru

Extras din curs

CAPITOLUL I

INTRODUCERE ÎN TEORIA COMUNICĂRII

1.1. Limbajul

Problematica limbajului este mult prea complexă pentru a putea fi tratată fie şi numai sumar în aceste împrejurări. Totuşi, pentru că limbajul constituie un element-cheie în înţelegerea persuasiunii sunt necesare câteva precizări asupra naturii lui şi asupra funcţiilor pe care le are în cadrul societăţii, ca instrument de comunicare intersubiectivă.

O definiţie vehiculată a limbajului este următoarea :”un sistem de semne manipulate după anumite reguli în vederea fixării, prelucrării şi transmiterii de informaţii” O definiţie mai complexă este următoarea: „Limbajul, denumire a oricărui sistem natural sau artificial şi convenţional de semne, semnale sau simboluri care mijloceşte fixarea, prelucrarea şi comunicarea informaţiilor despre lumea externă, precum şi exprimarea stărilor psihice; fenomen psihic, specific oamenilor, care se formează în copilărie, pe baza perceperii auditive şi rostirii sunetelor articulate, ca mijloc de comunicare a gândurilor şi a stărilor lor afective”

Structura limbajului este următoarea: lexicul (totalitatea semnelor, simbolurilor folosite); gramatica (totalitatea regulilor de utilizare a elementelor lexicului); codul (este format din lexic şi gramatică). Mai general decât limbajul este limba, care poate fi alcătuită din coexistenţa mai multor limbaje). Limba reprezintă limbajul unei comunităţi umane care are caracter istoric şi este un fenomen social, poate cel mai viu şi mai spectaculos. Mişcarea istorică a limbii se poate observa prin faptul că aceasta reprezintă succesiuni temporale care sunt valorizate la nivelul mentalului colectiv. Există motive temeinice ale cercetătorilor din diverse domnii pentru abordarea fenomenului lingvistic şi se pot menţiona diverse puncte de vedere, diverse orientări care studiază acest fenomen. Ar fi necesară o sinteză, care, din câte ştim, nu s-a realizat încă, pentru a avea o vedere de ansamblu care să precizeze mai bine care este locul limbii între faptele umane. Întemeietorul lingvisticii, Ferdinand de Saussure, afirmă că limba este o „instituţie socială” , dar care se deosebeşte de instituţiile juridice, politice, administrative etc. „Limba este un sistem de semne ce exprimă idei şi, prin aceasta, ea este compatibilă cu scrisul, cu alfabetul surdomuţilor, cu riturile simbolice, cu formele de politeţe, cu semnalele militare etc., etc. Numai că ea este cel mai important dintre aceste sisteme” Ferdinand de Saussure precizează că se poate concepe o ştiinţă care studiază viaţa semnelor în viaţa socială şi care ar putea constitui o parte a psihologiei sociale şi a psihologiei generale, aceasta fiind numită semiologie. El nu precizează clar diferenţele dintre aceasta şi semantică, ştiinţa care studiază schimbările de semnificaţie, dar va lua în considerare „deplasarea raportului dintre semnificat şi semnificant” Saussure, ca şi alţii, a crezut că se poate alcătui o ştiinţă generală a tuturor limbajelor, indiferent de forma lor , ceea ce nu reprezintă, de fapt, o excepţie dacă avem în vedere numeroasele utopii lingvistice din antichitate şi până azi Cert este că dezvoltarea lingvisticii a avut influenţe deosebite asupra altor discipline, cum este antropologia structuralistă a lui Calude Lèvi-Strauss. Prin interdisciplinaritate s- a extins termenul de „limbă”, respectiv „limbaj”, la aspecte până atunci ignorate. Aşa s-a putut vorbi de „limbajul miturilor”, de o necesitate a recuperării distanţelor dintre discipline în interpretarea fenomenelor complexe ale societăţii, când există doi protagonişti: „de o parte limba, de cealaltă parte cultura ”

Importanţa limbajului pentru viaţa omului poate să fie expusă în diverse moduri, de la cele comune, nesistematizate, până la o abordare ştiinţifică şi filosofică. Trebuie remarcat că folosirea limbajului articulat de către om îi dă acestuia avantaje considerabile faţă de celelalte specii, prin deprinderile cognitive specifice omului. Abordările limbajului din punct de vedere filosofic s-au realizat cu deosebire în Anglia, dar au apărut diferite teorii concurente în secolul XX, filosofia limbajului devenind un fel de centru al filosofiei care poate clarifica aspecte ce deveniseră insurmontabile la nivelul metafizicii, epistemologiei, eticii, esteicii etc. Clarificările cu privire la complexitatea limbajului uman devin cu atât mai dificile cu cât experimentele asupra „limbajelor” folosite de animale au scos în evidenţă zone de interferenţă dintre lumea omului şi a celorlalte vieţuitoare. Au apărut astfel un set de probleme care scot în evidenţă, dincolo de aceste interferenţe, specificitatea limbajului uman. Trăsăturile prin care se remarcă acesta sunt :

Preview document

Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 1
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 2
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 3
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 4
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 5
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 6
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 7
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 8
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 9
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 10
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 11
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 12
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 13
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 14
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 15
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 16
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 17
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 18
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 19
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 20
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 21
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 22
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 23
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 24
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 25
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 26
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 27
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 28
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 29
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 30
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 31
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 32
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 33
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 34
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 35
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 36
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 37
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 38
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 39
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 40
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 41
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 42
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 43
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 44
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 45
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 46
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 47
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 48
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 49
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 50
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 51
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 52
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 53
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 54
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 55
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 56
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 57
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 58
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 59
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 60
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 61
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 62
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 63
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 64
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 65
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 66
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 67
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 68
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 69
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 70
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 71
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 72
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 73
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 74
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 75
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 76
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 77
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 78
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 79
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 80
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 81
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 82
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 83
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 84
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 85
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 86
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 87
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 88
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 89
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 90
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 91
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 92
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 93
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 94
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 95
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 96
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 97
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 98
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 99
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 100
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 101
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 102
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 103
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 104
Tehnici de comunicare în asistență socială - Pagina 105

Conținut arhivă zip

  • Tehnici de Comunicare in Asistenta Sociala.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnici de Comunicare

Conceptul de comunicare Comunicarea reprezintă un proces de interacţiune între persoane, grupuri, ca relaţie mijlocită prin cuvânt, imagine, gest,...

Etica și deontologia comunicării

ETICA SI DEONTOLOGIA PROFESIONALA CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.-Morala si deontologia Necesara, distinctia dintre cele 2 notiuni se...

Tehnici de Comunicare

COMUNICARE = schimbul de mesaje, dintre doi sau mai multi oameni , in scopul : Transmiterii de informatii ; Constientizarii asupra unor idei,...

Teme Filosofia Culturii

1. Construiţi o definiţie a culturii utilizând idei din concepţiile unor autori studiaţi; Nu există o definiţie standard a culturii.După Abraham...

Comunicare și Negociere în Afaceri

CAP. 1. Comunicarea umană: trecut, prezent şi viitor 1.1. Scurt istoric al comunicării umane Se presupune că cea mai veche reclamă scrisă datează...

Tehnici de Comunicare

Definirea termenilor Fiecărei forme de organizare şi mişcare a materiei îi corespunde un anumit gen de comunicare cu ambianţa. Comunicarea verbală...

Gestiunea Crizelor de Comunicare

TEMA 1 IMAGINEA PUBLICĂ A ORGANIZAŢIEI În societatea contemporană, factorii psiho-sociali, politici, economici şi culturali determină modificări...

Tehnici specifice activității de relații publice

TEHNICI SPECIFICE ACTIVITĂŢII DE RELAŢII PUBLICE Tehnici specifice raporturilor cu mass media Tehnici specifice relaţiilor cu consumatorii...

Te-ar putea interesa și

Plan integrat de dezvoltare urbană pentru Municipiul Curtea de Argeș

CAPITOLUL I I.DATE GENERALE Curtea de Arges 1.1. Limite si unitati administrativ-teritoriale Municipiul Curtea de Arges este situat in partea...

Integrarea Școlară

ARGUMENT Această lucrare vizează o mai bună integrare a copiilor cu tulburări de limbaj în mediul şcolar. Societatea şi în special comunitatea...

Relația de comunicare asistent social-client

Introducere Importanța temei pentru domeniul asistenței sociale Această lucrare își propune să abordeze problematica relației de comunicare între...

Bariere de comunicare în asistența socială

Comunicarea în asistenţa socială poate fi definită ca un proces global care integrează cuvinte, mimică, priviri, gesturi şi raporturi spaţiale care...

Bazele Teoretice și Aplicative ale Psihologiei

1. Momente cruciale în evoluţia psihologiei. - Introspecţionismul. - Introspecţionismul – curent ce îşi poartă numele de la metoda de...

Partidul Social-Democrat din Moldova

I. Aspecte introductive. Partidul Social Democrat (PSD), un partid care este cunoscut electoratului pentru nenumăratele sale metamorfoze...

Deontologia Profesiei de Asistent Social

CURS 4: Beneficiarii serviciilor de asistentã socialã Beneficiarii activitãtilor asistentiale nu au fost dintotdeauna numiti “clienti”. Ei au...

Consiliere

SCURT ISTORIC Profesiune relativ recenta aparuta ca o incercare de a raspunde nevoilor locuitorilor din zonele urbane.La inceputul sec.XX...

Ai nevoie de altceva?