Tehnici si Tactici de Comunicare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Tehnici si Tactici de Comunicare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 51 de pagini .

Profesor: Alin Stancu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Comunicare

Extras din document

Cap. 1. Elemente specifice ale comunicării în afaceri în economia informaţională

- oferta de informaţii creşte, însă cantitatea de cunoştinţe creşte mult mai lent, datorită creşterii volumului de mijloace care oferă aceeaşi informaţie

- multe informaţii dau naştere la apariţia de noi probleme

- Internet-ul reprezintă un mijloc de comunicare comun (informare, rezervare în turism)

- capacitatea de a comunica între indivizi şi organizaţii a scăzut

- comunicarea, marele succes tehnologic al secolului XX, se pare că a devenit marele insucces socio-uman

- organizaţiile se definesc prin abilitatea de a comunica a angajaţilor săi şi a echipei manageriale

- comunicarea devine un element critic necesar în perioadele de schimbării radicale în viaţa organizaţiilor (comunicarea este instrumentul de implementare a schimbării, a reproiectării proceselor interne, a noii strategii a organizaţiei)

- comunicarea este pentru managerul de succes o stare de spirit şi un instrument

- comunicarea managerială este un factor de competitivitate şi un avantaj strategic al unei organizaţii

- comunicarea face parte din “infrastructura” organizaţiei

- comunicarea eficace şi eficientă este singura cale prin care oamenii îşi pot corela în mod sinergic eforturile

- comunicarea duce la:

- schimbări, mijlocite de tehnologia informaţională

- influenţarea activităţii economice în contextul globalizării

- schimburi de informaţii şi experienţă

- schimbarea mentalităţii şi a atitudinilor

- conceptul de bizcommunication presupune comunicarea eficientă şi receptarea activă a mesajului transmis prin filieră business

- Bizcommunication =

- comunicare în domeniul afacerilor

- mod de a determina colaborarea dintre organizaţii, bazată pe analiza avantajelor şi dezavantajelor prezentării unui mesaj în contextul afacerilor

- Efectele bizcommunication asupra angajaţilor:

- clarificarea misiunii organizaţiei

- dezvoltarea organizaţiei

- facilitarea schimbărilor

Ineficacitatea şi ineficienţa comunicării

Cauze:

- explozie informatică;

- globalizarea economiilor;

- criza economică mondială;

- accentuarea distanţei psihice între oameni pe criterii naţionale, rasiale şi etnice;

- izolarea spirituală a oamenilor prin încadrarea lor în complexe industriale şi urbane mari;

- dezumanizarea relaţiilor interpersonale ca rezultat al “avitaminozei afective”, al totalitarismului sau al dominaţiei forţei banului etc..

Perspective în abordarea comunicării:

- perspectiva informaţiei;

- perspectiva integratoare.

Informaţia=

- factor important de producţie;

- sursă de existenţă;

- factor ontologic (alături de materie şi energie);

- termen matematic în care valoarea cognitivă a informaţiei este irelevantă, importantă fiind doar modalitatea de alegere a acesteia şi cantitatea de informaţie;

- resursă individuală şi socială a oamenilor ;

- este vitală deoarece dă sens existenţei reţelelor .

- informaţia este preluată, prelucrată, stocată, colectată şi difuzată

- sistemele informaţionale se substituie şi nuanţează relaţia emiţător-canal-receptor, bazată fiind pe calculatoare şi pe componentele şi procesele legate de ele: input (introducerea, culegerea datelor), procesor (prelucrarea datelor), memorie (stocarea datelor), output (emiterea datelor)

- procesul de comunicare este influenţat prin automatizarea controlului şi mecanizarea logică şi aritmetică

- automatizarea înseamnă utilizarea calculatorului pe scară tot mai largă. În domeniul turismului, calculatorul este utilizat pentru prelucrarea informaţiei – oferte, rezervări, dar şi pentru luarea deciziilor – decizii luate pe baza datelor, modelelor

- reţele reprezintă în planul conţinutului şi relaţiei mai mult decât suma indivizilor care le compun

- comunicarea produce efecte asupra membrilor reţelei care generează comportamente evolutive la fiecare individ din cadrul reţelei

- tehnologia informaţională devine un domeniu major de investiţii care creează oportunităţi pentru deciziile capitale referitoare la obiective

- volumul informaţional în creştere este difuzat prin diverse canale

- societatea informaţională devine o societate unde economia se dezvoltă datorită proceselor tehnologiei informaţionale

Utilizarea Internetului în domeniul comunicării în turism

- firme specializate în proiectarea, elaborarea şi implementarea soluţiilor de soft legate de Internet în turism

- informarea turiştilor

- rezervare în turism prin sisteme de rezervare prin computer şi de distribuţie globală

- sistemele de rezervare sunt utilizate în cazul:

- serviciilor de transport şi cazare

- restaurantelor de lux

- locurilor de campare (în timpul vârfului de sezon)

- plajelor şi pârtiilor de schi

Fisiere in arhiva (1):

  • Tehnici si Tactici de Comunicare.doc