Toate cursurile din domeniul Constructii

 • Topografie Inginereasca

  CAP 3 Trasarea constructiilor civile si industriale 3.1.Proiectarea retelei de constuctie Reteau de constructie se prezinta ca o retea compacta de patrate sau dreptunghiuri cu laturile de 100,200sau 400m avand coordonatele calculate intr un sistem particular de axe ,paralele cu axele constructiilor de trasat. Proiectarea retelei de constructie se efectueaza de obicei pe planul general al obiectuilui de proiectat si consta in amplasarea punctelor retelei si determinarea coordonatelor...

 • Depoluarea Apelor Uzate

  STADIUL ACTUAL AL RESURSELOR DE APĂ Distribuţia cantităţii totale de apă proaspătă în Europa MANAGEMENTUL APEI ÎN EUROPA Conceptul de management al cerinţei de apă se defineşte prin totalitatea iniţiativelor care au drept obiectiv satisfacerea necesarului de apă cu utilizarea minimă şi eficienţă maximă. TIPURI DE MĂSURI Există mai multe categorii de măsuri manageriale ale cerinţei de apă. Acestea pot fi clasificate după cum urmează: după tipul obiectivelor: măsuri legislative (e.g....

 • Tehnologia Constructiilor

  I. Dispoziţii generale privind tehnologia construcţiilor. 1. Noţiuni generale şi definiţii. Caracteristicile şi particularităţile producţiei de construcţie. 2. Conceptul de industrializare în construcţii. Mecanizarea si automatizarea proceselor tehnologice in construcţii. 3. Calificarea producţiei de construcţie, etapele de formare a calităţii producţiei. Sistemul de conducere şi asigurare a calităţii producţiei de construcţie. 4. Proiectarea tehnologică în construcţii. Fişele...

 • Microtuneluri - Metoda Tuburilor Impinse

  Condiţiile specifice de amplasarea a microtunelurilor Descrierea metodei PIPE JACKING Metoda "Pipe jacking" este o metoda de instalare a unor tuburi de otel sau beton pe sub drumuri sau cai ferate, fără a utiliza săpătura deschisa. Subtraversarea "Pipe jacking" constă în împingerea cu ajutorul unei instalaţi hidraulice de forţă a tuburilor de dimensiuni ce variază între 400 şi 2800mm. Tehnologia presupune excavarea unui puţ corespunzător în care să se poata incadra...

 • Bazele Cercetarii Experimentale

  1.1. Definiţii - Măsurarea este un proces de cunoaştere care constă din compararea mărimii de măsurat cu o altă mărime de aceiaşi natură cu prima şi care este considerată unitate de măsură. Rezultatul măsurării este valoarea numerică a mărimii măsurate. - Măsura este mijlocul tehnic care materializează unitatea de măsură, cu o precizie determinată. - Unitatea de măsură este o cantitate dintr-o mărime definită după anumite reguli (sau arbitrar), servind la realizarea de comparaţii...

 • Arhitectura

  ARHITECTURA – este definită ca o activitate umană ce îmbină caracteristici şi practici ale producţiei materiale – cu valenţele creaţiei artistice. Istoria şi teoria arhitecturii, ca instrumente ale cunoaşterii ştiinţifice, sunt componentele de bază ale ştiinţei arhitecturii. Sub aspect teoretic şi practic arhitectura reprezintă materializarea intervenţiei umane asupra mediului natural, iar componentele fenomenului arhitectural: funcţiune, structura şi plastica, reflectă armonizarea “comenzii...

 • Raport Privind Starea Mediului in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est in Anul 2006

  CAPITOLUL 2. AER 2.1. Introducere Atmosfera, unul dintre mediille ce asigură viaţa pe pământ, este supusă fenomenelor complexe de poluare din surse naturale şi antropice. Sursele naturale de poluare atmosferică pot fi: - erupţiile vulnice din care rezultă praf, gaze, vapori, - cutremurele, generatoare de praf, gaze,etc, - incendiile naturale, sursă de fum si cenuşă, - furtunile de praf, Sursele antropice de poluare atmosferică sunt de fapt cele rezultate din activităţile umane:...

 • Ventilatii

  CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1GENERALITĂŢI Calitatea mediului în care oamenii îşi desfăşoară activitatea are o influenţă complexă asupra lor, atât sub aspect igienico-sanitar cât şi al productivităţii muncii. Calitatea mediului ambiant se apreciază prin valoarea parametrilor confortului termic, prin compoziţia chimică si puritatea aerului, precum şi prin alţi factori ca nivelul de iluminare, nivelul de zgomot, gradul de ionizare a aerului, elemente de estetică etc. În anotimpul rece...

 • Programul Operational Regional

  Toate regiunile din România, inclusiv Bucureşti – Ilfov, au un Produs Intern Brut (PIB) mai mic de 75% din media comunitară. De aceea, ele sunt eligibile pentru finanţare din Fonduri Structurale în cadrul Obiectivului „Convergenţă”. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (fostul Minister al Integrării Europene) a fost desemnat Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 (AM pentru ROP), având responsabilitatea managementului, gestionării şi...

 • Teorii ale Dezvoltarii Regionale

  Teorii ale localizarii-Prin localizare se urmaresc mai multe aspecte:-- minimizarea costurilor de transport-- existenta unui potential natural, social, economic hotarator in luarea deciziei de localizare-- aspecte legate de profitabilitatea regiunii-- existenta unor poli de crestere Teorii ale localizarii bazate pe costurile de transport--- Johann Heinrich von Thunen – 1826- “Statul izolat” - propune ideea de economie izolata intr-un spatiu idealizat: exista un stat ideal sau izolat care...

 • Dezvoltare Regionala Curs 4

  Această axă prioritară are ca scop creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. -Pentru a contribui la o dezvoltare teritorială echilibrată a ţării şi pentru a evita creşterea disparităţilor interne, investiţiile vor fi concentrate în acele oraşe care acţionează ca poli regionali...

 • Dezvoltare Regionala Curs 3

  Scurt istoric al fondurilor structurale şi de coeziune--Fondurile structurale au contribuit la realizarea politicilor europene în domeniul economic şi social. --- 1957. Încă de la redactarea Tratatului de la Roma, documentul care a pus bazele viitoarei Comunităţi Europene, s-au făcut referiri precise la nevoia de eliminare a disparităţilor economice dintre regiuni. --- 1958. S-au înfiinţat Fondul Social European şi Fondul European pentru Orientare şi Garantare în Agricultură. -1975. După...

 • Dezvoltare Regionala Curs 2

  Dezvoltarea regionala este un concept nou ce urmareste: - impulsionarea si diversificarea activitatilor economice; - stimularea investitiilor in sectorul privat; - contributia la reducerea somajului; - o imbunatatire a nivelului de trai. Politicile de dezvoltare regionala sunt destinate realizarii unui echilibru mai bun intre conditiile economice si sociale care exista intre diferitele regiuni ale tarii. -Politica de dezvoltare regională reprezintă “ansamblul de măsuri pe care autorităţile...

 • Dezvoltare Regionala Curs 1

  -Dezvoltarea regionala este un concept nou care urmareste:-- impulsionarea si diversificarea activitatilor economice; --stimularea investitiilor in sectorul privat;-- contributia la reducerea somajului. -conducand la o imbunatatire a nivelului de trai. -Pentru a putea fi aplicata politica de dezvoltare regionala s-au infiintat opt regiuni de dezvoltare, care cuprind tot teritoriul Romaniei. Obiectivele de baza ale politicii de dezvoltare regionala sunt urmatoarele:-- diminuarea...

 • Sisteme si Tehnologii de Deformare

  Conceptul de tehnologii neconvenţionale vizează un grup de metode de prelucrare bazate pe un transfer de energie spre zona de prelucrare, în alte moduri decât cele presupuse de aşa-numitele tehnologii clasice. În principiu, se apelează la tehnologii neconvenţionale atunci când utilizarea celor clasice este neeficientă sau realmente imposibilă. Folosirea pe o scară tot mai largă a unor noi materiale, cu proprietăţi fizico-chimice deosebite (dure, refractare, rezistente la coroziune ş.a.m.d.),...

Pagina 10 din 14