Toate cursurile din domeniul Constructii

 • Teorii ale Dezvoltarii Regionale

  Teorii ale localizarii-Prin localizare se urmaresc mai multe aspecte:-- minimizarea costurilor de transport-- existenta unui potential natural, social, economic hotarator in luarea deciziei de localizare-- aspecte legate de profitabilitatea regiunii-- existenta unor poli de crestere Teorii ale localizarii bazate pe costurile de transport--- Johann Heinrich von Thunen – 1826- “Statul izolat” - propune ideea de economie izolata intr-un spatiu idealizat: exista un stat ideal sau izolat care...

 • Dezvoltare Regionala Curs 4

  Această axă prioritară are ca scop creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. -Pentru a contribui la o dezvoltare teritorială echilibrată a ţării şi pentru a evita creşterea disparităţilor interne, investiţiile vor fi concentrate în acele oraşe care acţionează ca poli regionali...

 • Dezvoltare Regionala Curs 3

  Scurt istoric al fondurilor structurale şi de coeziune--Fondurile structurale au contribuit la realizarea politicilor europene în domeniul economic şi social. --- 1957. Încă de la redactarea Tratatului de la Roma, documentul care a pus bazele viitoarei Comunităţi Europene, s-au făcut referiri precise la nevoia de eliminare a disparităţilor economice dintre regiuni. --- 1958. S-au înfiinţat Fondul Social European şi Fondul European pentru Orientare şi Garantare în Agricultură. -1975. După...

 • Dezvoltare Regionala Curs 2

  Dezvoltarea regionala este un concept nou ce urmareste: - impulsionarea si diversificarea activitatilor economice; - stimularea investitiilor in sectorul privat; - contributia la reducerea somajului; - o imbunatatire a nivelului de trai. Politicile de dezvoltare regionala sunt destinate realizarii unui echilibru mai bun intre conditiile economice si sociale care exista intre diferitele regiuni ale tarii. -Politica de dezvoltare regională reprezintă “ansamblul de măsuri pe care autorităţile...

 • Dezvoltare Regionala Curs 1

  -Dezvoltarea regionala este un concept nou care urmareste:-- impulsionarea si diversificarea activitatilor economice; --stimularea investitiilor in sectorul privat;-- contributia la reducerea somajului. -conducand la o imbunatatire a nivelului de trai. -Pentru a putea fi aplicata politica de dezvoltare regionala s-au infiintat opt regiuni de dezvoltare, care cuprind tot teritoriul Romaniei. Obiectivele de baza ale politicii de dezvoltare regionala sunt urmatoarele:-- diminuarea...

 • Sisteme si Tehnologii de Deformare

  Conceptul de tehnologii neconvenţionale vizează un grup de metode de prelucrare bazate pe un transfer de energie spre zona de prelucrare, în alte moduri decât cele presupuse de aşa-numitele tehnologii clasice. În principiu, se apelează la tehnologii neconvenţionale atunci când utilizarea celor clasice este neeficientă sau realmente imposibilă. Folosirea pe o scară tot mai largă a unor noi materiale, cu proprietăţi fizico-chimice deosebite (dure, refractare, rezistente la coroziune ş.a.m.d.),...

 • Topografie

  NOŢIUNI INTRODUCTIVE OBIECTUL MĂSURĂTORILOR TERESTRE De ce au apărut: ca necesitate a oamenilor de a măsura şi de a reprezenta suprafeţele de teren. - nevoi economice; - organizarea terenurilor agricole; - realizarea căilor de comunicaţie; - construirea de edificii. Ştiinţa măsurătorilor terestre a furnizat planuri şi hărţi, care redau înfăţişarea unei părţi mai mari sau mai mici din suprafaţa pământului. Ştiinţa măsurătorilor terestre are trei ramuri principale: - GEODEZIA, se ocupă...

 • Termotehnica in Constructii

  CURS 1 TERMOTEHNICĂ Istoric. Noțiuni utile În fizica aristoteliană căldura era considerată una dintre caracteristicile active ale unui corp. Astfel, ”fierbințeala” împreună cu opusul său ”răceala” și uscăciunea împreună cu opusul său umezeala, erau considerate calități care defineau diversele corpuri. Mai târziu, RENE DESCARTES(1596-1650) și ROBERT HOOKE(1635-1703) au descris căldura ca pe mișcarea neâncetată a particolelor. Ulterior, olandezul HERMAN BOERHAAVE(1668-1738) și alții au...

 • Bazele Proceselor de Sudare

  1. SUDAREA CA PROCES TOPOCHIMIC Structura metalelor aflate în stare solidă este formată dintr-o reţea de ioni pozitivi şi un gaz electronic ce se poate deplasa cu anumite restricţii în interiorul corpului. Între ioni se exercită forţe de interacţiune de natură gravitaţională, magnetică sau electrică ce pot fi de atragere sau respingere. Ca efect al acestei interacţiuni energetice este distribuţia spaţială ordonată a ionilor ce formează reţeaua cristalină a metalelor. Gazul electronic...

 • Arderi si Incendii

  1.1 Fenomene de ardere 1.1.1 Arderea Arderea, ca fenomen, este o reacţie de oxidare rapidă a unei substanţe, de regulă în prezenţa oxigenului din atmosferă, cu dezvoltare de căldură şi, în general, însoţită de lumină. Se cunosc şi substanţe care ard fără prezenţa oxigenului din aer, ca de exemplu acetilena comprimată, clorura de azot, precum şi alte substanţe compuse. În anumite condiţii aceste substanţe pot exploda cu degajare de căldură şi apariţie de flăcări. Arderea, ca fenomen asociat...

 • Instalatii de Alimentare cu Apa

  SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA Sistemul de alimentare cu apa cuprinde : instalatiile exterioare si instalatiile interioare de alimentare cu apa - pentru asigurarea necesarului de apa in scopuri menajere , industriale , combaterea incendiilor . Structura consumului de apa din cladiri de locuit , sociale –culturale , industriale , agrozootehnice : consum menajer – nevoi zilnice ( baut , spalat , preparat hrana , spalat rufe , vase ) . consum industrial – materie prima , intra in...

 • Geodezie Elipsoidala

  NOŢIUNI GENERALE Geodezia este ştiinţa care se ocupă cu determinarea riguroasă a formei şi dimensiunilor Pământului sau a unor porţiuni din suprafaţa sa, precum şi cu reprezentarea grafică a acestora. În acest scop, geodezia determină cu precizie, prin măsurători şi calcule, un schelet de puncte convenabil distanţate pe suprafaţa Pamântului, numite puncte geodezice, care servesc ca sprijin pentru operaţile topografice sau fotogrametrice ulterioare. Cuvântul „geodezie” provine de la...

 • Autocad

  1 ELEMENTE DE BAZĂ ALE AUTOCAD-ului Acest capitol are drept scop familiarizarea cititorului cu sistemul AutoCAD, oferindu-i o privire de ansamblu asupra tehnicilor de utilizare. Prezentarea principalelor comenzi se face începând cu capitolul 2. În acest capitol vor fi prezentate elemente fundamentale ale AutoCAD-ului: procedura de lansare în execuţie a sistemului, înţelegerea ecranului de desenare, deschiderea sesiunii de lucru AutoCAD, moduri de introducere a comenzilor şi de selectare a...

 • Masini de Constructii

  1.Obiectul de construcţie: 1.1 Noţiuni introductive: Obiectul construc. reprez. orice construcţie distincta delimitata spaţial si caracterizata printr-o destinaţie funcţionala bine determinata. Conform normativelor in vigoare, obiectele de construcţii se clasifica d.p.d.v al destinaţiei funcţionale in mai multe grupe:C-ţii civile, industriale, agrozootehnice, drumuri, poduri, etc. Realizarea unui obiect de construcţie cuprinde mai multe categorii de lucrări: lucrări de C-ţii propriu-zise,...

 • Contabilitate

  Cap. I. OBIECTUL ŞI PRINCIPIILE CONTABILITĂŢII 1.1. Obiectul contabilităţii Contabilitatea românească a parcurs în perioade de după 1989 o serie de mutaţii, în mai multe etape succesive, mai mult sau mai puţin edificatoare, mutaţii având drept scop declarat de „artizanii” acestei ştiinţe, racordarea ei la sistemele contabile practicate la nivel european şi mai nou, la nivel internaţional. Realităţile societăţilor moderne reliefează faptul că, ritmul de dezvoltare economică şi...

Pagina 10 din 14