Toate cursurile din domeniul Constructii

 • Confort Termic si Puritatea Aerului

  Definitii: O camera curata reprezinta un utilaj care asigura un spatiu cu mediu controlat din punct de vedere al contaminarii cu particule, temperaturii, umiditatii, presiunii si vitezei aerului (Federal Standard 209D - SUA) Puritatea necesara a aerului din zona curata este definita conventional prin clasa de curatenie ce reprezinta numarul maxim de particule (aerosoli) cu dimensiunea de 0,5 µm sau mai mare admis pe unitatea de volum de aer (picior cub sau litru) b) Contaminare generata...

 • Materiale de Constructii

  CURS 1 1.1. SCURT ISTORIC al drumurilor din partea de sud vest a României Apariţia şi dezvoltarea căilor de comunicaţie terestre pe teritoriul Daciei precede cu mult perioada cuceririlor romane. Istoric privind drumurile, primele atestate documentar sunt cele din interiorul localităţilor, ca uliţe comerciale sau de acces la temple, iar cetăţile dacice păstrează până în zilele noastre, pe lespezile de piatră cu care erau pavate intrările şi pieţele interioare, urmele create de trecerea...

 • Criteriile Alegerii Materialelor Metalice

  1. SIMBOLIZAREA STANDARDIZATĂ A OŢELURILOR 1.1 Clasificarea oţelurilor Definirea şi clasificarea mărcilor de oţel este făcută conform SR EN 10020, în funcţie de compozitia chimică, considerând împărţirea oţelurilor în: oţeluri nealiate şi oţeluri aliate. Conform standardului SR EN 10020, oţelurile nealiate sunt cele la care concentraţiile masice ale elementelor nu depăşesc valorile limită prezentate în tabelul 1.1, iar oţelurile aliate sunt cele la care concentraţia masică a cel puţin unui...

 • Instalatii

  Şef lucrări Adrian SANDU Cine suntem? •În 1949 se înfiinţează la Institutul de Construcții Bucureşti, învăţământul tehnic superior care formează ingineri în domeniul (profilul) Instalaţii, din cadrul domeniului fundamental Ştiinţe inginereşti. •Facultatea de Instalaţii oferă două specializări acreditate, respectiv Instalaţii pentru Construcţii şi Instalaţii şi Echipamente pentru Protecţia Atmosferei. •Din anul 1952 există şi cursuri la învăţământul seral, iar din anul 1994 cursurile de zi...

 • Hidroedilitare

  CAPITOLUL I GENERALITĂŢI Din cele mai vechi timpuri viaţa şi activitatea oamenilor a fost legată şi în mare măsură condiţionată de distribuţia pe pământ a resurselor de apă, de lipsa sau de abundenţa de apă. În prezent, pentru rezolvarea la un nivel corespunzător a problemelor de alimentare cu apă este necesară o bază tehnico-materială complexă, care să corespundă cerinţelor moderne de studii şi cercetare (pentru sursele de apă, pentru procedeele tehnologice cele mai eficiente de tratare a...

 • Tencuieli Decorative

  In functie de tipul liantului, tencuielile decorative pot fi: minerale (pe baza de ciment si rasini sintetice) sau sintetice (avand ca liant doar rasini sintetice). Acestea din urma prezinta avantajul ca sunt mai elastice si se pot aplica mult mai usor decat cele minerale. Diversitatea coloristica in cazul tencuielilor decorative sintetice este mult mai bogata, variind de la alb pana la cele mai intense culori. Acestea din urma se recomanda doar pe suprafete mici, cum ar fi detaliile...

 • Procedura Emiterii Autorizatiei de Construire - Desfiintare

  Autorizaţia de construire/desfiinţare este actul de autoritate al administraţiei publice locale -judeţene, municipale, orăşeneşti sau comunale - în baza căruia se pot executa lucrări de construcţii şi pe baza căruia se asigura aplicarea măsurilor legale cu privire la construirea, respectiv desfiinţarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente şi/sau a amenajărilor, după caz. Potrivit Legii, instalaţiile aferente construcţiilor se autorizeaza împreună cu acestea sau separat. Utilajele,...

 • Land Surveying - Surveying Calculus

  Application nb.1 Surveying calculations The ensemble of operations in order to obtain plans and maps is known as surneying.Because during land surveying, the calculations involve a large volume of work, it is proper that the way of doing these calculations to be well studied. Application theme In order to establish the position of points, depending on a reference coordinates system, related to the Earth’s surface, it is necessary the knowledge of some essential surveying calculations....

 • Technological Works - 3rd Year Of Study Lecture Notes

  To make up construction works is necessary to move high quantities of different materials such as aggregates, cement, steel, concrete, plasters or precast elements from a place to another. Construction transportation has the following particularities: „«The transported products have different shapes, dimensions and densities; „«The transportation means are loaded only in one way from the producer to the site, their returning being empty; „«The transportation distances can be small...

 • Studiu de Fezabilitate

  MANAGEMENTUL LA NIVELUL SISTEMELOR DE PRODUCŢIE INDUSTRIALE 1.1. Definirea noţiunii de management Noţiunea de management este o noţiune complexă, care cunoaşte numeroase şi variate forme de definire. Principalele sensuri ale noţiunii de management sunt: - managementul ca activitatea propriu-zisă de conducere şi administrare; - managementul ca ştiinţă. Legat de primul din sensuri se pot prezenta o serie de definiţii, diferite din punct de vedere al complexităţii şi al rigurozităţii....

 • Fundatii

  Capitolul 1 Lucrări de terasamente 1.1 Considerații generale Importanța cursului derivă cel puțin din trei aspecte care au în vedere următoarele: - Terenul de fundare – suportul tuturor construcțiilor iar de comportarea corespunzătoare a acestuia sub efectul transmis de către construcții, depinde în mod hotărâtor de îndeplinirea criteriilor de rezistență, stabilitate, rigiditate, durabilitate pentru construcție în ansamblul ei. - Ansamblul fundatic – terenul de fundare constituie...

 • Managementul Siturilor Contaminate

  1Metode de investigare a terenurilor contaminate Contaminarea terenurilor este generată de activităţi industriale si domestice prin practici necorespunzatoare de manipulare si depozitare a substantelor toxice si periculoase si a deşeurilor industriale si menajere. Prin teren contaminat nu se intelege doar suprafata solului ci si subsolul (subteranul in adancime) si apa subterana (stratul freatic si/sau acvifer). Aceasta contaminare are potenţialul de a dăuna factorului uman si mediului...

 • Gestiunea si Exploatarea Instalatiilor

  Astăzi o clădire modernă este dotată cu infrastructură electronică care îi permite să se adapteze si să răspundă în mod permanent la schimbarea condiţiilor, având ca rezultat utilizarea eficientă a resurselor energetice, îmbunătăţirea condiţiilor de confort şi creşterea gradului de securitate a celor ce o ocupă. Infrastructura electronică (creierul) clădirii care conduce şi monitorizează funcţionarea echipamentelor şi instalaţiilor aferente este cunoscută în literatura de specialitate cu...

 • Protectia Mediului si Respectarea Disciplinei in Contructii

  În România, deşi construcţiile constituie un domeniu în plină dezvoltare, regimul juridic al acestora şi regulile dezvoltării urbane au rămas în urma acestora. Urbanismul reprezintă deci încă un domeniu în care dreptul a rămas în urma vieţii sociale, în care regulile se fac după ce s-a construit şi după ce, practic, nu se mai poate schimba nimic. Această constatare ne pricinuieşte o mare tristeţe întrucât esteticul ar trebui să fie parte a vieţii noastre şi să se reflecte şi în modul în care...

 • Management in Constructii

  1.1Definirea termenului de calitate Calitateaeste un concept care se utilizează în toate domeniile vieții economice și sociale, care însă prezintă un caracter dualși care are semnificații particulare pentru domenii, sectoare, funcțiuni sau obiecte specifice. Calitatea este un termen general, aplicabil la cele mai diferite trăsături sau caracteristici, fie individuale, fie generice și a fost definită în diferite moduri. Există numeroase definiții ale termenuluicalitate, care exprimă un...

Pagina 2 din 14