Toate cursurile din domeniul Constructii

 • Studiu de Fezabilitate

  MANAGEMENTUL LA NIVELUL SISTEMELOR DE PRODUCŢIE INDUSTRIALE 1.1. Definirea noţiunii de management Noţiunea de management este o noţiune complexă, care cunoaşte numeroase şi variate forme de definire. Principalele sensuri ale noţiunii de management sunt: - managementul ca activitatea propriu-zisă de conducere şi administrare; - managementul ca ştiinţă. Legat de primul din sensuri se pot prezenta o serie de definiţii, diferite din punct de vedere al complexităţii şi al rigurozităţii....

 • Fundatii

  Capitolul 1 Lucrări de terasamente 1.1 Considerații generale Importanța cursului derivă cel puțin din trei aspecte care au în vedere următoarele: - Terenul de fundare – suportul tuturor construcțiilor iar de comportarea corespunzătoare a acestuia sub efectul transmis de către construcții, depinde în mod hotărâtor de îndeplinirea criteriilor de rezistență, stabilitate, rigiditate, durabilitate pentru construcție în ansamblul ei. - Ansamblul fundatic – terenul de fundare constituie...

 • Managementul Siturilor Contaminate

  1Metode de investigare a terenurilor contaminate Contaminarea terenurilor este generată de activităţi industriale si domestice prin practici necorespunzatoare de manipulare si depozitare a substantelor toxice si periculoase si a deşeurilor industriale si menajere. Prin teren contaminat nu se intelege doar suprafata solului ci si subsolul (subteranul in adancime) si apa subterana (stratul freatic si/sau acvifer). Aceasta contaminare are potenţialul de a dăuna factorului uman si mediului...

 • Gestiunea si Exploatarea Instalatiilor

  Astăzi o clădire modernă este dotată cu infrastructură electronică care îi permite să se adapteze si să răspundă în mod permanent la schimbarea condiţiilor, având ca rezultat utilizarea eficientă a resurselor energetice, îmbunătăţirea condiţiilor de confort şi creşterea gradului de securitate a celor ce o ocupă. Infrastructura electronică (creierul) clădirii care conduce şi monitorizează funcţionarea echipamentelor şi instalaţiilor aferente este cunoscută în literatura de specialitate cu...

 • Protectia Mediului si Respectarea Disciplinei in Contructii

  În România, deşi construcţiile constituie un domeniu în plină dezvoltare, regimul juridic al acestora şi regulile dezvoltării urbane au rămas în urma acestora. Urbanismul reprezintă deci încă un domeniu în care dreptul a rămas în urma vieţii sociale, în care regulile se fac după ce s-a construit şi după ce, practic, nu se mai poate schimba nimic. Această constatare ne pricinuieşte o mare tristeţe întrucât esteticul ar trebui să fie parte a vieţii noastre şi să se reflecte şi în modul în care...

 • Management in Constructii

  1.1Definirea termenului de calitate Calitateaeste un concept care se utilizează în toate domeniile vieții economice și sociale, care însă prezintă un caracter dualși care are semnificații particulare pentru domenii, sectoare, funcțiuni sau obiecte specifice. Calitatea este un termen general, aplicabil la cele mai diferite trăsături sau caracteristici, fie individuale, fie generice și a fost definită în diferite moduri. Există numeroase definiții ale termenuluicalitate, care exprimă un...

 • Asigurarea Calitatii

  Aspecte generale privind calitatea Calitatea, element component al conceptului de excelenta este o problemă de mare importantă in orice domeniu de activitate si mai ales in activitatea economică. Se poate vorbi de calitate in domenii diverse de activitate cum sunt: • activitatile de cercetare; • activitatile de proiectare; • activitatile de productie; • comerciale; • servicii (administrative, educatie, sanatate etc.) • Calitatea este in aparentă numai un cuvânt de mare...

 • Constructii din Lemn

  CONSTRUCŢII DIN LEMN I. ELEMENTE DE BAZĂ I. ELEMENTE DE BAZĂ 1. Elemente de economie forestieră Clasificare: după repartizarea în teritoriu: - peste 700 m altitudine 60%; - între 150 şi 700 m 30%; - sub 150 m 10%. după zona de vegetaţie: peste 1300 m altitudine alpină; între 200 şi 1300 m forestieră; sub 200 m stepă. - rezistenţă relativ mare; - montare-demontare simplă; - conductivitate termică mică; 3. Clasificarea construcţiilor din lemn după durata de exploatare (SR EN...

 • Arhitectura Moderna si Contemporana

  Cu adâncă bucurie intimă salut întâia noastră Expoziţie naţională, adevarată sărbătoare a muncii româneşti” ... „îndemnul meu a fost şi este să mergem pe totdeauna pe căi sigure către neatârnarea noastră economică”. Carol I, Regele României Contextul temporal al inaugurării Parcului Carol face parte din necesitatea afirmării identitaților nationale la nivel mondial prin prezentarea realizărilor României în domeniile politicii interne, politicii externe și ale culturii literare, muzicii,...

 • Elemente de Termotehnica Avansata pentru Studiul Fenomenelor din Instalatiile Termice

  Rolul studiului elementelor de termotehnică avansată este de a îmbina cercetarea în domeniul clasic al termotehnicii cu cu aplicaţiile tehnice întâlnite în practică. Astfel în loc să se insiste asupra stărilor de echilibru şi ale relaţiilor dintre proprietăţile lor, se urmăreşte scoaterea în evidenţă a proceselor ireversibile, mai ales cele ale aplicaţiilor practice. Un obiectiv important este acela de a demonstra că termodinamica tehnică este un domeniu de cercetare activ şi adesea...

 • Lemn

  ELEMENTE GENERALE STRUCTURA LEMNULUI • Lemnul este un material complex. • Lemnul este produsul arborilor, ale caror organe lemnoase (tulpina, radacinile etc.) sunt in mod normal de forma aproximativ circulara in sectiune transversala, avind un centru fiziologic numit maduva sau inima. • Dupa esenta, arborii al caror lemn este folosit in constructii se pot grupa in: foioase si rasinoase. • Din punct de vedere chimic, lemnul este alcatuit din substante organice (50% carbon, 44% oxigen...

 • Curs Iluminat

  Capitolul 1 FENOMENELE FIZICE CARE STAU LA BAZA PRODUCERII LUMINII Sursele de lumină, cunoscute până în prezent, produc lumină având la bază două fenomene fizice: radiaţia termică si luminiscenţa. 1.1. RADIAŢIA TERMICĂ Radiaţiile electromagnetice, de cele mai diferite lungimi de undă, sunt produse ca urmare a oscilaţiilor particulelor încărcate cu sarcini electrice, care intră în alcătuirea substanţei, adică a electronilor şi ionilor. Oscilaţiilor ionilor le vor corespunde radiaţii de...

 • Notiune de Calitate

  1. Calitatea este totalitatea caracteristicilor ale produsului care satisfac consumatorul. Calitatea este corespunderea unor cerinţe, standarde, normative (valabilă pentru perioada ’50-’70). Etapele evoluţiei calităţii: 1. Începutul sec.XX. Avea ca scop detectarea defectelor. Se utiliza metoda de supravegherea şi persoanele responsabile erau inspectorii. 2. Anii ’30 sec.XX. Avea ca scop controlul calităţii produsului final. Metode utilizate: - Statistica probabilităţii; - Alegerea...

 • Bazele Proceselor de Deformare Plastica

  Perforarea Perforarea este operatia de taiere dupa contur inchis pentru separarea completa a unei parti de material ce constituie deseu, iar cea mai mare dimensiune transversala a conturului este mica in raport cu grosimea materialului Retezarea Retezarea este operatia de taiere dupa contur deschis in sens transversal fata de directia de deplasare a materialului, pentru separarea completa a unei parti de material fata de alta Separarea este operatia de taiere pentru detasarea a...

 • Nomenclatura si Structura Corpului Navei

  Corpul navei sau coca navei constă din două părţi esenţiale şi anume: - o parte imersă, adică scufundată în apă numită şi carenă; - o parte emersă, adică situată deasupra nivelului apei. SUPRAFAŢĂ EMERSĂ CARENĂ dS dF=pdS Carena suportă în toate punctele sale presiunea. Asupra unei suprafeţe elementare dS va acţiona pe direcţia normală la această suprafaţă dinspre apă spre corpul navei o forţă de presiune dF=pdS, unde p este presiunea apei în punctul corespunzător suprafeţei...

Pagina 3 din 14