Toate cursurile din domeniul Constructii

 • Constructii Rurale - Adaposturi pentru Taurine

  Curs 5 Adaposturi pentru creşterea animalelor sunt construcţii destinate producţiei animale Construcţii pentru taurine Construcţii pentru suine Construcţii pentru ovine Construcţii pentru iepuri şi animale de blană Construcţii pentru taurine -Pondere mare in productia animaliera -Volume mari de furaje -Produse si reziduuri ce se manipuleaza zilnic -Diferentierea intretinerii pe categorii de varsta si de productie Sisteme de intretinere •Intretinere in stabulatie fixa –Sistem de...

 • Arhitectura

  ARHITECTURA Răspunde la întrebarea „de ce?” ALCĂTUIREA CONSTRUCȚIILOR „cum?” MODERNIZAREA „când?” DESFĂȘURAREA CONSTRUCȚIEI „cine?” PRIMUL CAPITOL – TREI TEME PRINCIPALE/TREI CURSURI: 1 Loc și prezență 2 Vocabularul arhitecturii 3 Funcțiune și formă Relația între natură și creația omului Spațiul și perceperea lui Lumina Relația clădirii cu exteriorul. Apropiat și îndepărtat, atât vizual cât și funcțional Spațiu și volum Spațiu interior Volum Spațiu exterior Moduri de ...

 • Proiectarea Componentelor din Plastic

  Se cunosc peste 30 de procedee tehnologice de prelucrare a materialelor plastice si compozite Sunt materiale sintetice obtinute prin polimerizare Reprezintă un înlocuitor perfect al materialelor metalice si permit rezolvarea unor probleme în diferite ramuri industriale. Pentru cresterea rezistenţei mecanice a materialelor plastice ele se armează cu diferite materiale Astfel au aparut materialele compozite. 1862 – I. Hyatt – realizează celuloidul, plecând de la nitratul de celuloză...

 • Managementul Calitatii in Constructii

  1.1 Definirea termenului de calitate Calitatea este un concept care se utilizează în toate domeniile vieții economice și sociale, care însă prezintă un caracter dual și care are semnificații particulare pentru domenii, sectoare, funcțiuni sau obiecte specifice. Calitatea este un termen general, aplicabil la cele mai diferite trăsături sau caracteristici, fie individuale, fie generice și a fost definită în diferite moduri: American Society for Quality (ASQ: Societatea Americană pentru...

 • Fundatii

  CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND PROIECTAREA ŞI EXECUŢIA FUNDAŢIILOR I.1. Definiţia sistemului structural Toate construcţiile sunt realizate în baza unui „sistem structural” ce reprezintă ansamblul elementelor care asigură rezistenţa şi stabilitatea acestora sub acţiunea încărcărilor statice şi dinamice, inclusiv cele seismice. Elementele structurale se grupează în patru subsisteme: Fig. I.1 Componentele sistemului structural: Suprastructura S; Substructura B; Fundaţiile F;...

 • Beton Armat

  ACTIUNI IN C-TIILE DIN B.A. Prin actiuni se def orice infl capabila sa produca st de eforturi in elementele unei structuri. Conform STAS se clasifica : A). Actiuni permanente: - greutatea elem de c-tii; - greutatea si presiunea pamantului si a umpluturilor; - efectul precomprimarii B). Actiuni temporare: - greutatea elem de c-tii care-si modifica pozitia; - incarcari pe plansee in depozite; - greutatea utilajelor necesare exploatarii; - actiunea zapezii, vantului, actiunea din var de temp...

 • Beton Armat

  Fundaţia turnului este alcătuită dintr-un radier aşezat pe piloţi. Radierul de beton armat are 3,7 m grosime şi a fost turnat folosind beton autocompactant C40/50. Radierul este sprijinit pe 194 piloţi foraţi turnaţi in situu. Piloţii au diametrul de 1,5 m şi circa 43 m lungime şi sunt din beton autocompactant C50/60, cu o capacitate de 3000 tone fiecare. Pilotul testat a suportat peste 6000 de tone. Apa subterană în zona infrastructurii este deosebit de agresivă, cu cloruri în concentraţie...

 • Curs Drumuri

  Consultanţa pentru supravegherea lucrărilor- instrument de urmărire a tehnicităţii execuţiei în vederea asigurării calităţii lucrărilor de drumuri 1.1 Condiţii contractuale internaţionale (FIDIC) Investigarea stării tehnice a drumurilor reprezintă o preocupare permanentă a specialiştilor din domeniu, conştientă de importanţa asigurării unei fluenţe optime a traficului. Ca o concluzie a cercetărilor în acest sens, este stabilită deja nevoia de structuri rutiere funcţionale şi suficient de...

 • Curs Mecanica

  MECANICA stiinta care se ocupa cu rezolvarea tuturor problemelor legate de studiul echilibrului, miscarii si interactiunii dintre corpurile materiale. ✔Ramurile Mecanicii se stabilesc dupa urmatoarele criterii: – dimensiunea corpurilor (macro si microscopice); – viteza de deplasare v a corpurilor; – aspectele aplicative. Se studiaza: Legile generale ale echilibrului, miscarii si interactiunii corpurilor materiale macroscopice considerate solide rigide (indeformabile), care se...

 • Elemente de Calcul si Dimensionare a Instalatiilor Electrice

  Scheme de tratare a neutrului 1 Legarea la pământ Definiţii Standardele naţionale şi internaţionale (CEI 60364) definesc clar diferitele elemente ale legăturilor la pământ. Următorii termeni sunt utilizaţi în mod curent în industrie sau în literatura de specialitate. Numerele din paranteză se referă la Figura E1: - Priza de pământ (1) este un conductor sau un grup de conductoare în contact direct şi asigurând o conexiune electrică cu pământul; - Pământul este masa conductoare a...

 • Managementul Proiectelor de Constructii – Definire Particularitati Necesitate Obiective Manageriale

  1. Capitolul I MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE CONSTRUCłII – DEFINIRE, PARTICULARITĂłI, NECESITATE, OBIECTIVE MANAGERIALE 1.1. Managementul proiectelor – generalităŃi Managementul proiectelor apare ca ramură a managementului începând cu mijlocul secolului XX, odată cu dezvoltarea industriei moderne. Managementul proiectelor de construcŃii începe să fie utilizat în urmă cu 30 de ani si constă în planificarea, organizarea, coordonarea si controlul proiectului pe toată durata de execuŃie a...

 • Instrumente si Metode de Masurare

  CAPITOLUL 1 MĂSURĂTORILE TERESTRE - NOŢIUNI GENERALE 1.1 Obiectul şi ramurile măsurătorilor terestre Topografia face parte dintr-un grup de ştiinţe şi tehnici numite la modul general măsurători terestre, care se ocupă de studiul – determinarea formelor şi dimensiunilor Pământului în ansamblul său, sau pe porţiuni de teren – precum şi de reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri. Măsurătorile terestre au evoluat alături de alte ştiinţe ca: matematica, fizica, astronomia, mecanica...

 • Economia si Legislatia Constructiilor

  CONSTRUCTION INDUSTRY 1 1.1. Construction industry The construction industry of today has been built on the same needs of the human beings to provide or repair shelter, transport facilities, energy production units, public spaces or monuments, and protect from natural desasters. The basic human needs have not changed over time The Construction Industry is a conglomeration of diverse segments and products. It refers to all types of activities associated with the erection and repair of...

 • Punerea in Lucrare a Betonului

  Punerea in opera a betonului cuprinde ansamblul operatiilor tehnologice care asigura realizarea elem.de c-tii din beton conform cu forma , dimensiunile si conditiile de calitate prevazute in proiect.Cuprinde urmatoarele faze de lucrari : pregatirea turnarii betonului , turnarea betonului(introducerea lui in cofraje),compactarea betonului si nivelarea(finisarea)suprafetelor libereale betonului. Turnarea consta in introducerea si raspandirea betonului in interiorul spatiului cofrat a.i....

 • Transportul Poluantilor in Mediu

  Poluant = o substanţă sub orice formă de agregare sau o formă de energie de tip elctromagnetic, ionizantă, termică, fonică sau vibraţii, care introdusă în mediul ambiant produce efecte negative asupra acestuia. Poluant: - substanţă - solidă - lichidă - gazoasă - formă de energie - electromagnetică - ionizantă - termică - fonică - vibraţii Poluantul acţionează asupra mediului ambiant având un impact (efect) negativ. Mediul ambiant: - atmosfera (aer) - apele de suprafaţă şi...

Pagina 4 din 14