Toate cursurile din domeniul Constructii

 • Beton Armat

  Fundaţia turnului este alcătuită dintr-un radier aşezat pe piloţi. Radierul de beton armat are 3,7 m grosime şi a fost turnat folosind beton autocompactant C40/50. Radierul este sprijinit pe 194 piloţi foraţi turnaţi in situu. Piloţii au diametrul de 1,5 m şi circa 43 m lungime şi sunt din beton autocompactant C50/60, cu o capacitate de 3000 tone fiecare. Pilotul testat a suportat peste 6000 de tone. Apa subterană în zona infrastructurii este deosebit de agresivă, cu cloruri în concentraţie...

 • Curs Drumuri

  Consultanţa pentru supravegherea lucrărilor- instrument de urmărire a tehnicităţii execuţiei în vederea asigurării calităţii lucrărilor de drumuri 1.1 Condiţii contractuale internaţionale (FIDIC) Investigarea stării tehnice a drumurilor reprezintă o preocupare permanentă a specialiştilor din domeniu, conştientă de importanţa asigurării unei fluenţe optime a traficului. Ca o concluzie a cercetărilor în acest sens, este stabilită deja nevoia de structuri rutiere funcţionale şi suficient de...

 • Curs Mecanica

  MECANICA stiinta care se ocupa cu rezolvarea tuturor problemelor legate de studiul echilibrului, miscarii si interactiunii dintre corpurile materiale. ✔Ramurile Mecanicii se stabilesc dupa urmatoarele criterii: – dimensiunea corpurilor (macro si microscopice); – viteza de deplasare v a corpurilor; – aspectele aplicative. Se studiaza: Legile generale ale echilibrului, miscarii si interactiunii corpurilor materiale macroscopice considerate solide rigide (indeformabile), care se...

 • Elemente de Calcul si Dimensionare a Instalatiilor Electrice

  Scheme de tratare a neutrului 1 Legarea la pământ Definiţii Standardele naţionale şi internaţionale (CEI 60364) definesc clar diferitele elemente ale legăturilor la pământ. Următorii termeni sunt utilizaţi în mod curent în industrie sau în literatura de specialitate. Numerele din paranteză se referă la Figura E1: - Priza de pământ (1) este un conductor sau un grup de conductoare în contact direct şi asigurând o conexiune electrică cu pământul; - Pământul este masa conductoare a...

 • Managementul Proiectelor de Constructii – Definire Particularitati Necesitate Obiective Manageriale

  1. Capitolul I MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE CONSTRUCłII – DEFINIRE, PARTICULARITĂłI, NECESITATE, OBIECTIVE MANAGERIALE 1.1. Managementul proiectelor – generalităŃi Managementul proiectelor apare ca ramură a managementului începând cu mijlocul secolului XX, odată cu dezvoltarea industriei moderne. Managementul proiectelor de construcŃii începe să fie utilizat în urmă cu 30 de ani si constă în planificarea, organizarea, coordonarea si controlul proiectului pe toată durata de execuŃie a...

 • Instrumente si Metode de Masurare

  CAPITOLUL 1 MĂSURĂTORILE TERESTRE - NOŢIUNI GENERALE 1.1 Obiectul şi ramurile măsurătorilor terestre Topografia face parte dintr-un grup de ştiinţe şi tehnici numite la modul general măsurători terestre, care se ocupă de studiul – determinarea formelor şi dimensiunilor Pământului în ansamblul său, sau pe porţiuni de teren – precum şi de reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri. Măsurătorile terestre au evoluat alături de alte ştiinţe ca: matematica, fizica, astronomia, mecanica...

 • Economia si Legislatia Constructiilor

  CONSTRUCTION INDUSTRY 1 1.1. Construction industry The construction industry of today has been built on the same needs of the human beings to provide or repair shelter, transport facilities, energy production units, public spaces or monuments, and protect from natural desasters. The basic human needs have not changed over time The Construction Industry is a conglomeration of diverse segments and products. It refers to all types of activities associated with the erection and repair of...

 • Punerea in Lucrare a Betonului

  Punerea in opera a betonului cuprinde ansamblul operatiilor tehnologice care asigura realizarea elem.de c-tii din beton conform cu forma , dimensiunile si conditiile de calitate prevazute in proiect.Cuprinde urmatoarele faze de lucrari : pregatirea turnarii betonului , turnarea betonului(introducerea lui in cofraje),compactarea betonului si nivelarea(finisarea)suprafetelor libereale betonului. Turnarea consta in introducerea si raspandirea betonului in interiorul spatiului cofrat a.i....

 • Transportul Poluantilor in Mediu

  Poluant = o substanţă sub orice formă de agregare sau o formă de energie de tip elctromagnetic, ionizantă, termică, fonică sau vibraţii, care introdusă în mediul ambiant produce efecte negative asupra acestuia. Poluant: - substanţă - solidă - lichidă - gazoasă - formă de energie - electromagnetică - ionizantă - termică - fonică - vibraţii Poluantul acţionează asupra mediului ambiant având un impact (efect) negativ. Mediul ambiant: - atmosfera (aer) - apele de suprafaţă şi...

 • Politici de Mediu

  Politica comunitară cuprinde 3 strategii complementare pentru acest domeniu: Eliminarea deşeurilor prin îmbunătăţirea proiectului produsului Încurajarea reciclării şi reutilizării deşeurilor Reducerea poluării datorate incinerării deşeurilor STRATEGIA NAŢIONALĂ DE GESTIONARE A DEŞEURILOR ŞI PLANUL NAŢIONAL DE GESTIONARE A DEŞEURILOR ANGAJAMENTELE ASUMATE DE ROMÂNIA ÎN SECTORUL DEŞEURI În negocierile de aderare la U.E, România a acceptat în totalitate acquis-ul comunitar privind...

 • Evolutia Sistemelor de Prindere - CF

  EVOLUTIA SISTEMELOR DE PRINDERE La nivelul vitezelor de circulatie, a sarcinii pe osie, a traficului si exigentele utilizatorilor, proprii începuturilor transportului feroviar, alcatuirea S.P. s-a bucurat de o mare simplitate. 1. Evolutia sistemelor de prindere din prima generatie a. Prinderea fara placi si fara clesti cu crampoane rigide, cu crampoane elastice, cu tirfoane, buloane, pene, cleme sau etrieri. Suprastructura caii ferate 2 b. Pentru evitarea dezavantajelor acestor...

 • Inginerie Seismica

  CERINŢE DE PERFORMANŢĂ . CONDIŢII DE ÎNDEPLINIRE Proiectare bazată pe performanţă implică mai multe obiective de performanţă respectiv mai multe niveluri de performanţă. Performanţa seismică a clădirilor se poate descrie calitativ în termeni de siguranţă oferită ocupanţilor clădirii pe durata şi după evenimentul seismic, costul şi fezabilitatea unor lucrări de consolidare, durata pe care se întrerupe parţial sau total funcţiunea clădirii, impactul economic, arhitectural sau social. Codul...

 • Plansee

  1. PLANSEE 1.1. Notiuni generale Planşeele sunt elemente de construcţie portante orizontale, care compartimentează clădirea pe verticală sau o închide la partea superioară. În funcţie de poziţia lor, planşeele pot fi curente sau intermediare, planşeul de pod sau planşeul terasă şi planşeul peste subsol în cazul clădirilor cu subsol. Planşeul peste subsol şi planşeul terasă (sau de pod) au şi rol de închidere a clădirii. Din punct de vedere constructiv, planşeele sunt formate din trei...

 • Cursuri Beton

  1.1 B ETONUL NEARMAT , BETONUL ARMAT , BETONUL PRECOMPRIMAT Betonul este un material de construcţie mixt, obţinut din agregate, ciment şi apă, amestecate în anumite proporţii; pentru a îmbunătăţi proprietăţile betonului, se adaugă aditivi şi uneori adaosuri. După hidratare şi hidroliză, cimentul se întăreşte, înglobând agregatele. Datorită structurii sale mixte, betonul este neomogen. De asemenea, este anizotrop (nu are aceleaşi proprietăţi după orice direcţie); de exemplu, betonul turnat...

 • Curs Tehnologie 2 - Constructii Civile

  Betonul de ciment, simplu, armat sau precomprimat, monolit sau prefabricat, este astăzi unul dintre materialele de construcţii cu cea mai largă utilizare pentru realizarea structurilor de rezistenţă a numeroase tipuri de construcţii, de la clădiri până la construcţii inginereşti. Betonul proaspăt, din momentul contactului cimentului cu apa la preparare (la amestecarea componenţilor uscaţi cu apa) şi până la începerea prizei cimentului, se prezintă ca o pastă care poate lua forma şi...

Pagina 4 din 14