Toate cursurile din domeniul Constructii

 • Curs Tehnologie 2 - Constructii Civile

  Betonul de ciment, simplu, armat sau precomprimat, monolit sau prefabricat, este astăzi unul dintre materialele de construcţii cu cea mai largă utilizare pentru realizarea structurilor de rezistenţă a numeroase tipuri de construcţii, de la clădiri până la construcţii inginereşti. Betonul proaspăt, din momentul contactului cimentului cu apa la preparare (la amestecarea componenţilor uscaţi cu apa) şi până la începerea prizei cimentului, se prezintă ca o pastă care poate lua forma şi...

 • Dinamica

  CAPITOLUL 1 NOŢIUNI DE TEORIA VIBRAŢIILOR 1.1 Introducere Structurile inginereşti sunt supuse la diverse tipuri de acţiuni variabile în timp şi deci starea lor de solicitare mecanică, manifestată prin tensiuni, deformaţii, deplasări etc. va prezenta o anumită variaţie în timp. Structurile care posedă proprietăţi inerţiale (mase concentrate sau uniform distribuite) şi proprietăţi elastice (rigiditate sau flexibilitate) sunt capabile să efectueze sub acţiunea unor cauze exterioare mişcări...

 • Cursuri Cladiri

  PROIECTAREA UNEI CLADIRI PRESUPUNE ARMONIZAREA IN SCOPUL ASIGURARII FUNCTIONALITATII SI A SIGURANTEI IN EXPLOATARE A MAI MULTOR SPECIALITATI: ARHITECTURA, STRUCTURA DE REZISTENTA, INSTALATII GENERALE. POT EXISTA PUNCTE DE VEDERE DIFERITE ASUPRA SOLUTIIOR TEHNICE PROPUSE: NECESITATEA COMPROMISULUI INTRE SPECIALITATI IN SCOPUL OBTINERII SOLUTIEI “OPTIME”. PENTRU REALIZAREA UNUI PROIECT CORECT ESTE ESENTIALA COOPERAREA CELOR TREI SPECIALITATI INCA DIN FAZA DE PROIECTARE PRELIMINARA –...

 • Curs de Inginerie Seismica

  SEISMOLOGIA –parte componentă a Geofizicii care reprezintă ştiinţa cutremurelor de pământ; ea are ca scop studiul teoretic şi experimental al apariţiei şi cauzelor cutremurelor de pământ, propagarea şi înregistrarea undelor seismice ca şi a altor fenomene înrudite (structura pământului, mecanismul producerii şi transmiterii şocului seismic, istoria şi prognoza seismelor etc.). Seismologia furnizează inginerilor elemente în ceea ce priveşte caracterul şi mărimea mişcării seismice...

 • Profile din Otel Formate la Rece cu Sectiune Inchisa

  9.1. Generalităţi Comportarea la flambaj a profilelor închise cu pereţi subţiri este cu atât mai bună cu cât materialul este mai depărtat de axa neutră. Pentru o secţiune cu o arie constantă se poate considera că alegerea unei variante mai economice conduce la profile de mai mari dimensiuni (lăţime şi înălţime) pentru secţiuni rectangulare sau de un diametru mai mare la secţiuni circulare, în asociaţie cu o grosime redusă a pereţilor. Grosimea redusă a pereţilor rezultată din calcule poate...

 • Organizarea si Bonitarea Terenului

  Definitii si notiuni introductive de organizare În România, organizarea teritoriului constituie o activitate veche şi totuşi nouă. Veche, prin îndelungata activitate depusă pentru valorificarea spaţiului Nouă prin conţinutul şi semnificaţia pe care o capătă în condiţiile diversificării formelor de proprietate. organizare înseamnă a sistematiza, a structura, a ordona în limba română există şi cuvântul sistematizare care înseamnă a ordona, a organiza, a clasa, a aranja, precum şi...

 • Instalatii de Incalzire

  Caracterul cladirilor si incaperilor incalzite,scopul si modul de utilizare a acestora sunt foarte diferite.Cerintele termice si de umiditate pentru interiorul acestora sunt, de asemenea,diferite.Aceste cerinte sunt stabilite fiecare, pornind de la cerintele asigurarii senzatiei de confort termic uman al utilizatorilor acestor cladiri, sau de la necesitatea asigurarii parametrilor interiori termici si de umiditate in conformitate cu activitatile efectuate, a duratei de viata a constructiei, a...

 • Aparate Termice

  CLASIFICAREA SCHIMBATOARELOR DE CALDURA Curs APARATE TERMICE Clasificarea schimbatoarelor de caldura Clasificarea schimbatoarelor de caldura se realizeaza:: A) In functie de modul de realizare a transferului de caldura Schimbatoare de caldura cu contact indirect( de suprafata); Schimbatoare de caldura cu contact direct. Curs APARATE TERMICE Clasificarea schimbatoarelor de caldura Schimbatoare de caldura cu contact indirect ( de suprafata) Tip recuperati-v-v Cei doi agenti...

 • Impactul Constructiilor Asupra Mediului

  1. Notiuni de baza 1.1 Obiectul cursului Ingineria si managementului proiectelor de constructii presupune formarea profesională complexă, în vederea proiectării şi execuţiei lucrărilor de construcţii pentru diferite folosinţe. Exigenţele şi criteriile de performanţă ale inginerilor constructori, presupun dobîndirea unui bagaj de cunoştinţe în domeniul Impactului construcţiilor asupra mediului. Pentru aceasta studentii trebuie sa capete cunostinte generale privind factorii de mediu si...

 • Tehnologia Lucrarilor de Constructii

  1.Obiectul disciplinei Disciplina „Tehnologia lucrarilor de constructii” studiaza metodele si mijloacele de executie a principalelor categorii de lucrari de constructii. Realizarea investitiilor in domeniul constructiilor, presupune pe langa aplicarea unor procese de lucru si tehnologii moderne si mecanizarea larga a lucrarilor din acest domeniu ca una din conditiile principale pentru cresterea productivitatii muncii,scurtarea duratei de executie,reducerea costurilor si imbunatatirea...

 • Arderi si Incendii

  PRELEGEREA 1 NOŢIUNI GENERALE DESPRE ARDERI ŞI INCENDII 1.1 Fenomene de ardere 1.1.1 Arderea Arderea, fizico-chimic, este o reacţie de oxidare a unei substanţe aflată în stare gazoasă. Arderea, tehnic, este o reacţie exotermă a unei substanţe combustibile (care are caracteristica de combustibilitate) cu un agent oxidant (EN ISO 13943-2008) sau comburant, însoţită de emisie luminoasă (flăcări sau incandescenţă), eventual, emisie de fum (SR ISO 8421/1). Combustibilitatea substanţelor,...

 • Materiale Compozite

  ELEMENTE INTRODUCTIVE Crearea de noi materiale care să acopere o paletă mai largă de exigenţe, impuse de dezvoltarea în noi parametri a domeniilor de utilizare, este o necesitate de permanentă şi stringentă actualitate. Conceptul de material compozit este vechi şi nou în acelaşi timp. Este vechi pentru că materialele compozite au fost utilizate încă din antichitate, cunoscându-se faptul că prin combinarea mai multor materiale se obţin materiale cu proprietăţi superioare. Este nou pentru că...

 • Evaluarea Starii Functionale a Sistemelor de Instalatii Aferente Cladirilor

  Starea funcţională a sistemelor de instalaţii implică identificarea tuturor elementelor constructive, urmată imediat de evaluarea calitativă asupra parametrilor realizaţi. Datorită uzurii morale foarte rapide a sistemelor de instalaţii, acestea au o evoluţie foarte rapidă, astfel încât orice disfuncţionalitate sau ineficienţă se transmite în cerinţa de a înlocui (respectiv moderniza) respectivele sisteme. In mod evident, efectul asupra valorii de piaţă poate varia de la valoarea nominală la...

 • Siguranta in Constructii

  O necesitate in procesul de luare al deciziilor: calculul probabilitatilor asociate cu diferite evenimente relevante pentru analizarea performantelor unui sistem. Acest calcul este in esenta o problema matematica. Probabilitatile sunt legate de evenimente predefinite: stari limita. Pentru a calcula probabilitatea unui eveniment sunt necesare: Un model matematic care sa descrie fenomenul (de exemplu in cazul flambajului unui stalp, este necesar un algoritm matematic care sa permita...

 • Elemente de Arhitectura

  Elemente de arhitectura Notiuni generale: - in dictionare arhitectura este denumita stiinta si arta de a construi. Omul ca fiind parte integranta a naturii a dezvoltat notiunea de adapostire in stransa conlucrare cu natura. Omul sia creat ambianta atat ca fiinta sociala cat si ca fiinta naturala. Ambianta creata si comandata de societate foloseste drept model si materie prima, natura. Satisfacerea anumitor cerinte urmarite prin activitatea descrisa se numeste functiune. Functiunile : -...

Pagina 5 din 14