Toate cursurile din domeniul Constructii

 • Politici de Mediu

  Politica comunitară cuprinde 3 strategii complementare pentru acest domeniu: Eliminarea deşeurilor prin îmbunătăţirea proiectului produsului Încurajarea reciclării şi reutilizării deşeurilor Reducerea poluării datorate incinerării deşeurilor STRATEGIA NAŢIONALĂ DE GESTIONARE A DEŞEURILOR ŞI PLANUL NAŢIONAL DE GESTIONARE A DEŞEURILOR ANGAJAMENTELE ASUMATE DE ROMÂNIA ÎN SECTORUL DEŞEURI În negocierile de aderare la U.E, România a acceptat în totalitate acquis-ul comunitar privind...

 • Evolutia Sistemelor de Prindere - CF

  EVOLUTIA SISTEMELOR DE PRINDERE La nivelul vitezelor de circulatie, a sarcinii pe osie, a traficului si exigentele utilizatorilor, proprii începuturilor transportului feroviar, alcatuirea S.P. s-a bucurat de o mare simplitate. 1. Evolutia sistemelor de prindere din prima generatie a. Prinderea fara placi si fara clesti cu crampoane rigide, cu crampoane elastice, cu tirfoane, buloane, pene, cleme sau etrieri. Suprastructura caii ferate 2 b. Pentru evitarea dezavantajelor acestor...

 • Inginerie Seismica

  CERINŢE DE PERFORMANŢĂ . CONDIŢII DE ÎNDEPLINIRE Proiectare bazată pe performanţă implică mai multe obiective de performanţă respectiv mai multe niveluri de performanţă. Performanţa seismică a clădirilor se poate descrie calitativ în termeni de siguranţă oferită ocupanţilor clădirii pe durata şi după evenimentul seismic, costul şi fezabilitatea unor lucrări de consolidare, durata pe care se întrerupe parţial sau total funcţiunea clădirii, impactul economic, arhitectural sau social. Codul...

 • Plansee

  1. PLANSEE 1.1. Notiuni generale Planşeele sunt elemente de construcţie portante orizontale, care compartimentează clădirea pe verticală sau o închide la partea superioară. În funcţie de poziţia lor, planşeele pot fi curente sau intermediare, planşeul de pod sau planşeul terasă şi planşeul peste subsol în cazul clădirilor cu subsol. Planşeul peste subsol şi planşeul terasă (sau de pod) au şi rol de închidere a clădirii. Din punct de vedere constructiv, planşeele sunt formate din trei...

 • Cursuri Beton

  1.1 B ETONUL NEARMAT , BETONUL ARMAT , BETONUL PRECOMPRIMAT Betonul este un material de construcţie mixt, obţinut din agregate, ciment şi apă, amestecate în anumite proporţii; pentru a îmbunătăţi proprietăţile betonului, se adaugă aditivi şi uneori adaosuri. După hidratare şi hidroliză, cimentul se întăreşte, înglobând agregatele. Datorită structurii sale mixte, betonul este neomogen. De asemenea, este anizotrop (nu are aceleaşi proprietăţi după orice direcţie); de exemplu, betonul turnat...

 • Curs Tehnologie 2 - Constructii Civile

  Betonul de ciment, simplu, armat sau precomprimat, monolit sau prefabricat, este astăzi unul dintre materialele de construcţii cu cea mai largă utilizare pentru realizarea structurilor de rezistenţă a numeroase tipuri de construcţii, de la clădiri până la construcţii inginereşti. Betonul proaspăt, din momentul contactului cimentului cu apa la preparare (la amestecarea componenţilor uscaţi cu apa) şi până la începerea prizei cimentului, se prezintă ca o pastă care poate lua forma şi...

 • Dinamica

  CAPITOLUL 1 NOŢIUNI DE TEORIA VIBRAŢIILOR 1.1 Introducere Structurile inginereşti sunt supuse la diverse tipuri de acţiuni variabile în timp şi deci starea lor de solicitare mecanică, manifestată prin tensiuni, deformaţii, deplasări etc. va prezenta o anumită variaţie în timp. Structurile care posedă proprietăţi inerţiale (mase concentrate sau uniform distribuite) şi proprietăţi elastice (rigiditate sau flexibilitate) sunt capabile să efectueze sub acţiunea unor cauze exterioare mişcări...

 • Cursuri Cladiri

  PROIECTAREA UNEI CLADIRI PRESUPUNE ARMONIZAREA IN SCOPUL ASIGURARII FUNCTIONALITATII SI A SIGURANTEI IN EXPLOATARE A MAI MULTOR SPECIALITATI: ARHITECTURA, STRUCTURA DE REZISTENTA, INSTALATII GENERALE. POT EXISTA PUNCTE DE VEDERE DIFERITE ASUPRA SOLUTIIOR TEHNICE PROPUSE: NECESITATEA COMPROMISULUI INTRE SPECIALITATI IN SCOPUL OBTINERII SOLUTIEI “OPTIME”. PENTRU REALIZAREA UNUI PROIECT CORECT ESTE ESENTIALA COOPERAREA CELOR TREI SPECIALITATI INCA DIN FAZA DE PROIECTARE PRELIMINARA –...

 • Curs de Inginerie Seismica

  SEISMOLOGIA –parte componentă a Geofizicii care reprezintă ştiinţa cutremurelor de pământ; ea are ca scop studiul teoretic şi experimental al apariţiei şi cauzelor cutremurelor de pământ, propagarea şi înregistrarea undelor seismice ca şi a altor fenomene înrudite (structura pământului, mecanismul producerii şi transmiterii şocului seismic, istoria şi prognoza seismelor etc.). Seismologia furnizează inginerilor elemente în ceea ce priveşte caracterul şi mărimea mişcării seismice...

 • Profile din Otel Formate la Rece cu Sectiune Inchisa

  9.1. Generalităţi Comportarea la flambaj a profilelor închise cu pereţi subţiri este cu atât mai bună cu cât materialul este mai depărtat de axa neutră. Pentru o secţiune cu o arie constantă se poate considera că alegerea unei variante mai economice conduce la profile de mai mari dimensiuni (lăţime şi înălţime) pentru secţiuni rectangulare sau de un diametru mai mare la secţiuni circulare, în asociaţie cu o grosime redusă a pereţilor. Grosimea redusă a pereţilor rezultată din calcule poate...

 • Organizarea si Bonitarea Terenului

  Definitii si notiuni introductive de organizare În România, organizarea teritoriului constituie o activitate veche şi totuşi nouă. Veche, prin îndelungata activitate depusă pentru valorificarea spaţiului Nouă prin conţinutul şi semnificaţia pe care o capătă în condiţiile diversificării formelor de proprietate. organizare înseamnă a sistematiza, a structura, a ordona în limba română există şi cuvântul sistematizare care înseamnă a ordona, a organiza, a clasa, a aranja, precum şi...

 • Instalatii de Incalzire

  Caracterul cladirilor si incaperilor incalzite,scopul si modul de utilizare a acestora sunt foarte diferite.Cerintele termice si de umiditate pentru interiorul acestora sunt, de asemenea,diferite.Aceste cerinte sunt stabilite fiecare, pornind de la cerintele asigurarii senzatiei de confort termic uman al utilizatorilor acestor cladiri, sau de la necesitatea asigurarii parametrilor interiori termici si de umiditate in conformitate cu activitatile efectuate, a duratei de viata a constructiei, a...

 • Aparate Termice

  CLASIFICAREA SCHIMBATOARELOR DE CALDURA Curs APARATE TERMICE Clasificarea schimbatoarelor de caldura Clasificarea schimbatoarelor de caldura se realizeaza:: A) In functie de modul de realizare a transferului de caldura Schimbatoare de caldura cu contact indirect( de suprafata); Schimbatoare de caldura cu contact direct. Curs APARATE TERMICE Clasificarea schimbatoarelor de caldura Schimbatoare de caldura cu contact indirect ( de suprafata) Tip recuperati-v-v Cei doi agenti...

 • Impactul Constructiilor Asupra Mediului

  1. Notiuni de baza 1.1 Obiectul cursului Ingineria si managementului proiectelor de constructii presupune formarea profesională complexă, în vederea proiectării şi execuţiei lucrărilor de construcţii pentru diferite folosinţe. Exigenţele şi criteriile de performanţă ale inginerilor constructori, presupun dobîndirea unui bagaj de cunoştinţe în domeniul Impactului construcţiilor asupra mediului. Pentru aceasta studentii trebuie sa capete cunostinte generale privind factorii de mediu si...

 • Tehnologia Lucrarilor de Constructii

  1.Obiectul disciplinei Disciplina „Tehnologia lucrarilor de constructii” studiaza metodele si mijloacele de executie a principalelor categorii de lucrari de constructii. Realizarea investitiilor in domeniul constructiilor, presupune pe langa aplicarea unor procese de lucru si tehnologii moderne si mecanizarea larga a lucrarilor din acest domeniu ca una din conditiile principale pentru cresterea productivitatii muncii,scurtarea duratei de executie,reducerea costurilor si imbunatatirea...

Pagina 5 din 14