Toate cursurile din domeniul Constructii

 • Hidraulica

  Analiza dimensională studiază structura relaţiilor fizice, regulile după care se stabilesc formele lor generale şi modul în care aceste reguli se aplică în practică Mărimea fizică (xi) reflectă un anumit aspect al fenomenuluistudiat, cuprinzând o latură cantitativă (valoare - Xi) şi o latură calitativă (unitatea de măsură – ai) SISTEME DE UNITĂŢI DE MĂSURĂ Unităţi de măsură fundamentale Unităţi de măsură derivate SISTEMUL INTERNAŢIONAL DE UNITĂŢI DIMENSIUNEA UNEI MĂRIMI FORMULE...

 • Constructii din Profile Usoare Curs 2-6

  EFFECTS OF COLD-FORMING Strain-hardening cold-rolling vs. press braking or folding Cold-rolling provides an increase of strength that is important in the corners and still appreciable in the flanges. Press braking or folding provides an increase of strength that is appreciable only in the corners. Necking Forming corners of small radius can have the effect of producing “thinning” of the corners and this can have an effect on the section properties, but this effect is generally small...

 • Constructii din Profile Usoare Curs 1

  În domeniul construcţiilor metalice putem identifica două direcţii principale: domeniul construcţiilor metalice realizate din profile laminate la cald sau sudate; construcţiile metalice realizate din profile din oţel cu pereţi subţiri formate la rece (reprezintă în prezent unul dintre sectoarele cele mai dinamice ale industriei construcţiilor). Profilele obţinute din tablă de oţel, prin formare la rece, se întâlnesc în mai toate aspectele vieţii moderne, având utilizări multiple şi...

 • Fundatii Tip Bloc si Cuzinet

  Fundatiile tip bloc de beton si cuzinet sunt alcatuite dintr-un bloc de beton simplu pe care reazema un cuzinet de beton armat în care se încastreaza stâlpul (fig. 7.4). 7.1.2.1. Blocul de beton simplu se realizeaza respectând urmatoarele conditii: a) înaltimea treptei este de minimum 400 mm la blocul de beton cu o treapta; b) blocul de beton poate avea cel mult 3 trepte a caror înaltime minima este de 300 mm; înaltimea treptei inferioare este de minimum 400 mm; c) clasa betonului este...

 • Elemente de Arhitectura

  Subiectul 1. Ce sunt programele de arhitectura ? Exemple de programe caracteristice in diverse epoci. Functia principala a oricarui obiect de arhitectura este destinatia sa : scoala, pod, locuinta, baraj, etc.. Destinatii ale constructiilor, grupate pe un criteriu comun de functiune, alcatuiesc programe de arhitectura: cladiri pentru invatamant, constructii rutiere, fluviale, locuinte colective, locuinte unifamiliale, locuinte sociale, cladiri social-administrative, de comert, de sanatate,...

 • Calcul Pereti

  1. PROBLEME GENERALE 1.1. Modul de aplicare 1.1.1 Prezentul Ghid cuprinde prevederi referitoare la proiectarea construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat monolit şi/sau din elemente prefabricate. Prevederile privind alcătuirea de ansamblu şi calculul structurilor cu pereţi, cât şi detaliile de alcătuire constructivă şi de armare a pereţilor, se referă la tipurile uzuale de structuri care apar în mod curent la clădirile etajate civile sau industriale, cu până la 20 de niveluri....

 • Pompe de Caldura

  Ameliorarea eficacitatii proceselor energetice, industriale sau civile se realizeaza in mare masura prin introducerea in circuitul energetic a resurselor secundare de energie care apar si se dezvolta simultan cu aceste procese. Pompele de caldura fac parte din categoria instalatiilor care utilizeaza aceste resurse care pot aduce o contributie importanta la o mai buna utilizare a energiei pentru alimentarea cu caldura la niveluri termice moderate, solicitate de numeroase procese tehnologice...

 • Utilaje de Constructii pentru Drumuri

  Utilaje Excavatoarele :destinate excavării în masă şi având dimensiuni impresionante: circa 80 t şi cupă de 5 m3- excavatoare Caterpillar 330. - cupa 2.1mc, adincime sapare 8.1m, dotat cu picon hydraulic 3000kg si foarfeca demolare 2600 kg. Excavatoarele mari: unul dintre ele este dotat cu GPS şi, datorită direcţionării prin satelit, lucrează fără ajutorul topografilor-se introduce proiectul în calculator, iar în funcţie de punctul unde se aşează cupa pe taluz, operatorul vede pe monitor...

 • Tuneluri si Metropolitane

  Introducere 1. Definiţie Tunelul este o construcţie subterană, destinată să asigure continuitatea unei căi de comunicaţie în condiţiile în care traseul trece pe sub nivelul terenului, prin straturile de roci şi pământuri din porţiunea superficială a litosferei. Fig. 1 Dezvoltarea căilor de comunicaţii, mai ales a căilor ferate a generat dezvoltarea construcţiei de tuneluri. hd > hdcr ( pentru o rocă dată) TUNEL De la ce adâncime de debleu se trece la execuţia tunelului rezultă...

 • Prepararea Amestecurilor de Formare

  Prepararea amestecurilor de formare este operaţia tehnologică în timpul căreia se realizează peliculizarea liantului pe suprafaţa granulelor de nisip. Procesul de preparare a amestecurilor de formare şi de miez este constituit din următoarele operaţii: - dozarea componenţilor amestecului (nisip, lianţi, adaosuri, apă, etc.) Pentru componenţii solizi sau prăfoşi, dozarea se efectuează gravimetric. Componenţii lichizi (lianţi, apă, emulsii) sunt dozaţi fie gravimetric, volumetric,...

 • Organizarea Integrata a Teritoriului

  CURS 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE În România, organizarea teritoriului constituie o activitate veche şi totuşi nouă. Veche, prin îndelungata activitate depusă pentru valorificarea spaţiului şi nouă prin conţinutul şi semnificaţia pe care o capătă în condiţiile diversificării formelor de proprietate. Din punct de vedere lexical organizare înseamnă a sistematiza, a structura, a ordona, a orândui. Însă, în limba română există şi cuvântul sistematizare care înseamnă a ordona, a organiza, a clasa, a...

 • Tehnologia Prelucrarii Suprafetelor Plane

  1. Noţiuni generale În construcţia de maşini sunt foarte multe piese care au una sau mai multe suprafeţe plane, cum ar fi, de exemplu, batiurile, carcasele, coloanele, mesele maşinilor-unelte etc. Unele dintre aceste suprafeţe ale pieselor îndeplinesc funcţii de bază, fiind prevăzutecu alezaje, altele cu rol de ghidare, de reazem sau de fixare. Condiţiile tehnice care se impun suprafeţelor plane se referă la: planitatea suprafeţelor, paralelismul sau perpendicularitatea axelor faţă de...

 • Autocad

  Definiţii Reprezentări grafice (plane) ale unor elemente din lumea fizică, de regulă construite de om: cât mai exacte cât mai simple cât mai inteligibile Componente: geometria descriptivă diverse categorii de standarde Definiţii Obs: în opoziţie totală cu arta (arhitectura, pictura, design vestimentar) – personală. Unelte: suport (hârtie, carton, calc...) creion, peniţă, tuş, stilou special... instrumente ajutătoare – compas, echer, riglă modern – ultimele 2 înlocuite de...

 • Ingineria Costurilor

  1. INTRODUCERE Oricine este responsabil cu managementul unui proiect de constructie, indiferent de complexitatea acestuia, recunoaste importanta generala, pe care o au aspectele financiare si cele legate de cost in realizarea activitatilor specifice si in particular dificultatea problemelor privind estimarea, controlul si gestionarea costurilor. Costurile sunt principala si constanta sursa de preocupare atunci cind: se analizeaza conceptiile tehnice; se stabilesc solutiile...

 • Instalatii pentru Constructii

  Clasificarea instalatiilor pentru constructii Din punt de vedere functional Inst alat i i de inc alzi re Inst alat i i de vent i lare si c ondi t ionare a aerului Inst alat i i sani t are Inst alat i i elec t r ic e Inst alat i i de al iment are c u gaze nat urale Inst alat i i f r igor i f ic e Clasificarea instalatiilor pentru constructii A) Instalatii de incalzire B)Instalatii de ventilare si conditionare a aerului C)Instalatii sanitare Servesc pentrua crea si mentine in...

Pagina 6 din 14