Toate cursurile din domeniul Constructii

 • Organizarea Integrata a Teritoriului

  CURS 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE În România, organizarea teritoriului constituie o activitate veche şi totuşi nouă. Veche, prin îndelungata activitate depusă pentru valorificarea spaţiului şi nouă prin conţinutul şi semnificaţia pe care o capătă în condiţiile diversificării formelor de proprietate. Din punct de vedere lexical organizare înseamnă a sistematiza, a structura, a ordona, a orândui. Însă, în limba română există şi cuvântul sistematizare care înseamnă a ordona, a organiza, a clasa, a...

 • Tehnologia Prelucrarii Suprafetelor Plane

  1. Noţiuni generale În construcţia de maşini sunt foarte multe piese care au una sau mai multe suprafeţe plane, cum ar fi, de exemplu, batiurile, carcasele, coloanele, mesele maşinilor-unelte etc. Unele dintre aceste suprafeţe ale pieselor îndeplinesc funcţii de bază, fiind prevăzutecu alezaje, altele cu rol de ghidare, de reazem sau de fixare. Condiţiile tehnice care se impun suprafeţelor plane se referă la: planitatea suprafeţelor, paralelismul sau perpendicularitatea axelor faţă de...

 • Autocad

  Definiţii Reprezentări grafice (plane) ale unor elemente din lumea fizică, de regulă construite de om: cât mai exacte cât mai simple cât mai inteligibile Componente: geometria descriptivă diverse categorii de standarde Definiţii Obs: în opoziţie totală cu arta (arhitectura, pictura, design vestimentar) – personală. Unelte: suport (hârtie, carton, calc...) creion, peniţă, tuş, stilou special... instrumente ajutătoare – compas, echer, riglă modern – ultimele 2 înlocuite de...

 • Ingineria Costurilor

  1. INTRODUCERE Oricine este responsabil cu managementul unui proiect de constructie, indiferent de complexitatea acestuia, recunoaste importanta generala, pe care o au aspectele financiare si cele legate de cost in realizarea activitatilor specifice si in particular dificultatea problemelor privind estimarea, controlul si gestionarea costurilor. Costurile sunt principala si constanta sursa de preocupare atunci cind: se analizeaza conceptiile tehnice; se stabilesc solutiile...

 • Instalatii pentru Constructii

  Clasificarea instalatiilor pentru constructii Din punt de vedere functional Inst alat i i de inc alzi re Inst alat i i de vent i lare si c ondi t ionare a aerului Inst alat i i sani t are Inst alat i i elec t r ic e Inst alat i i de al iment are c u gaze nat urale Inst alat i i f r igor i f ic e Clasificarea instalatiilor pentru constructii A) Instalatii de incalzire B)Instalatii de ventilare si conditionare a aerului C)Instalatii sanitare Servesc pentrua crea si mentine in...

 • Materiale de Constructii

  Generalităţi Aproape trei sferturi din totalul elementelor cunoscute sunt metale. Metalele sunt solide policristaline cu structură grăunţoasă. Reţeaua cristalină a unui metal este alcătuită din ioni, înconjuraţi de un nor electronic, format din electronii care se deplasează liber între ionii metalului respectiv. Cercetările au pus în evidenţă faptul că natura legăturii metalice este complexă şi constă din suprapunerea legăturii covalente dintre atomi şi a atracţiei electrostatice dintre...

 • Alcatuirea si Proiectarea Constructiilor

  Funcţionalitatea şi dimensiunile unei construcţii trebuie să aibă la bază cunoaşterea dimensiunilor şi proporţiile corpului omenesc , precum şi a necesităţilor umane. Omul determină funcţionalitatea şi mărimea construcţiilor mai ales prin activitatea sa în spaţiul respectiv. Natura, este un factor tot atât de important ca si omul în determinarea formei, a dimensiunilor şi chiar a alcătuirii de detaliu a construcţiei şi a elementelor sale componente. Condiţii capitale Condiţii mecanice...

 • Rezistenta Materialelor

  Cap.1. Introducere în Rezistenţa Materialelor 1. Generalităţi Rezistenţa materialelor este disciplina inginerească ce studiază comportarea materialelor concretizată în elemente de construcţii supuse la diferite solicitări, astfel încât să se obţină o siguranţă maximă în exploatare la un preţ de cost cât mai redus. Rezistenţa materialelor se ocupă cu rezolvarea următoarelor tipuri de probleme: 1. Determinarea eforturilor interioare şi a deformaţiilor ce iau naştere într-un material sub...

 • Barocul in Italia

  Arhitectura barocă, ale cărei forme de manifestare au prins contur încă din epoca renaşterii, începe să se dezvolte abia după anul 1600. Desprins din arta renaşterii, curentul baroc poate fi privit ca o continuare a manierismului. Originea clasică a arhitecturii baroce este demonstrată în multe cazuri de utilizarea vocabularului arhitectural clasic precum şi de monumentalitatea compoziţiilor. Ceea ce diferenţiază barocul de renaştere sunt mijloacele de expresie. Multă vreme, arta barocă a...

 • Managementul Apelor Uzate

  Structura curs - Aspecte legislative – date statistice - Structuri retele de canalizare in zone urbane - Retele exterioare de canalizare de incinta - Retele exterioare de canalizare urbane - Retele exterioare de canalizare pluviala - Sisteme speciale de canalizare (vid) - Echipamente de epurare in zone urbane Fenomenul de incalzire globala - Temperatura medie in 2100 va fi cu 1,8 – 4,0 grd C mai mare decat cea din 1980 – 2000; - Nivelul marii va creste cu 0,18-0,59 m in 2100...

 • Constructii din Beton Armat 2

  I. Arce din beton armat 1. Definiţie, Clasificare, Utilizare Definiţie: Arcele sunt elemente structurale plane cu axă curbă, încărcate în planul lor, la care deplasările laterale ale reazemelor sunt împiedicate. Sunt solicitate preponderent de eforturi axiale (compresiune), formând aşa numita “curbă de presiune”. Ele transmit “naşterilor” împingeri laterale, preluate de tiranţi sau fundaţii: Momentele încovoietoare şi forţele tăietoare apar ca eforturi secundare (moment de torsiune –...

 • Materiale de Constructii

  CURS NR. 1 ALCATUIREA GENERALA A CONSTRUCTIILOR 1.Definitia constructiilor , particularităţi Constructiile sunt produse complexe imobile, care se folosesc, în general acolo unde au fost create, fiind legate direct de terenul pe care sunt amplasate şi in contact cu mediul natural având rolul de a crea un mediu artificial, cu conditii optime pentru satisfacearea utilizatorilor (definiţi în termeni generali: oameni,animale, păsări, plante, obiecte, materiale, activităţi umane, etc). 2....

 • Baza de Date

  1. INTRODUCERE Complexitatea informaţiilor cu care oamenii au interacţionat şi interacţionează permanent, a făcut necesară gestionarea eficientă a acestora. Bibliotecile care au existat încă din antichitate, agendele personale, registrele de evidenţă, cataloagele de produse, mersul trenurilor nu sunt altceva decât mijloace de gestionare eficientă a informaţiilor. Prin acestea se încearcă de fapt, într-o manieră neautomatizată, să se rezolve problemele legate de organizarea, stocarea şi...

 • Baza de Date Pontaje

  1 BAZĂ DE DATE PONTAJE 1.1 Generare tabele 1.1.1TABEL DEPARTAMENTE Cheie primară Fig. 1-1 1.1.2TABEL PERSOANE Cheie primară Fig. 1-2 1 1.1.3TABEL LUCRARI Cheie primară Fig. 1-3 1.1.4TABEL PONTAJE Cheie primară Fig. 1-4 1.2 Diagrama de relaţii Tip relaţie Fig. 1-5 1.3 Introducere date în tabele 1.3.1TABELUL DEPARTAMENTE În tabelul departamente datele se introduc direct în tabel, folosind modul de vizualizare Data Sheet View. Se vor introduce date, cu valorile de mai jos,...

 • Inginerie si Management in Industria Turismului 2

  10. SCĂRI Scările sunt ansambluri constructive , structurale, care asigură circulaţia pe verticală între nivelurile clădirii în procesul de exploatare curentă, între exterior (trotuar) şi parter. În clădirile cu înălţimi mari, circulaţia pe verticală se realizează cu mijloace mecanice – ascensoarele, care asigură circulaţia pe verticală a persoanelor şi mărfurilor, şi escalatoarele (scări rulante) – folosite în cazul circulaţiilor cu debit mare, frecvent întîlnite în marile magazine sau în...

Pagina 7 din 14