Toate cursurile din domeniul Constructii

 • Constructii

  CURS I Elemente generale despre construcţii Rolul construcţiilor. Connstrucţiile au rolul de a crea condiţii necesare desfăşurării activităţilor oamenilor pentru crearea valorilor materiale şi spirituale, adăpostire şi odihnă, culturalizare, depozitare, desfacerea produselor necesare vieţii materiale şi spirituale. Indeplinind acest rol construcţiile sunt strâns legate de dezvoltarea socială respectiv de dezvoltatea forţelor de producţie. Construcţiile reprezintă una din ramurile de bază...

 • Instalatii de Climatizare

  A. TERMENI TEHNICI FOLOSITI IN CLIMATIZARE 1 HALOGENARE – procedeu chimic de inlocuire a atomilor de hidrogen dintr-o hidrocarbura cu atomi de Cl(clor),F(fluor),Br(brom),care sunt atomi de halogen.Scopul este ca transformarea din faza lichida in cea de gaz a fluidului sa se realizeze la T=ct. si P=ct. 2 FLUID AZEOTROPIC – este un amestec de fluide care isi mentine temperatura si presiunea constante atunci cand are loc transformarea de faza lichid/gaz.Comportamentul acestui amestec este...

 • Ingineria Organizarii Santierelor

  Cap. 1. Metode de programarea producţiei (continuare) 1. Metoda drumului critic 1.1. Introducere Este o metodă de programare a execuţiei lucrărilor de construcţii, care se bazează pe teo-ria matematică a grafelor, modelând întreaga tehnologie de execuţie a obiectelor de con-strucţie cu ajutorul unui model matematic denumit graf, a cărui reprezentare grafică se mai numeşte şi grafic reţea. Un graf este o aplicaţie a unei mulţimi pe ea însăşi prin intermediul unei legi. x2 x3 X={x1, x2,...

 • Topografie

  A, B – puncte de extrem + minim - maxim f(x) = x2 f’(x) = 2x f’’(x) = 2 Dacă avem o funcție de mai multe variabile f(x1, x2, , xn) condiția de a fi un punct de extrem se scrie sub forma unui sistem: Există posibilitatea ca toate derivatele să se anuleze și totuși să nu fie un punct de extrem ci o zonă staționară, acest lucru se determină tot prin derivare de ordinul II și anume dacă derivatele de ordinul II sunt nule avem de-a face cu un punct staționar. f’(x) = 0 – punct staționar...

 • Curs de Hidrogeologie

  CURS III CARACTERISTICILE MEDIILOR SUBTERANE PERMEABILE (CARACTERISTICILE APELOR SUBTERANE ŞI ALE MEDIULUI PURTĂTOR) Factorii fizici care influenţează mişcarea sau situaţia apei subterane sunt proprietăţile apei, ale pământului şi cele determinate de interacţiunea celor două faze. Vâscozitatea, densitatea şi uneori tensiunea superficială sunt proprietăţi ale apei care intervin în comportarea apei subterane. Se vor prezenta în continuare principalele proprietăţi ale pământului, care au...

 • Instalatii de Gaze

  I. Instalaţii de gaze naturale combustibile Gazele naturale sunt amestecuri de hidrocarburi saturate în proporţie de 90-95%(metan, etan, propan, butan) şi impurităţi (dioxid de sulf, CO2). Ele se captează din zăcămintele subterane şi se utilizează în instalaţiile de ardere din clădirile de locuit, social culturale. procese 1. captare cu ajutorul sondelor 2. tratare 3. comprimare cu ajutorul compresoarelor 4. sistem de transport 5. distribuţie Stări de referinţă. - starea normală (N)...

 • Constructii

  CURS nr. 1 CAP. I. ELEMENTE GENERALE 1.1. INTRODUCERE Mediul înconjurător, ambientul, viaţa şi omul sunt termeni care se află intr-o continuă interrelaţie. Disciplinele construcţiilor sunt cele care pun la dispoziţie, în parte, soluţii pentru rezolvarea cerinţelor funcţionale legate de viaţa omului în clădiri. In acest sens se face apel la ecologia umana, ca ştiinţă. Termenul de ecologie, alcătuit din cuvintele greceşti oikos-casa şi logos-cuvânt, studiu, uneşte un grup de discipline,...

 • Beton

  1. INTRODUCERE 1.1. BETONUL SIMPLU, BETONUL ARMAT ŞI BETONUL PRECOMPRIMAT Betonul - un material de construcţie artificial, obţinut din ciment, apă, agregate şi uneori adaosuri, amestecate în anumite proporţii; după hidratare şi hidroliză cimentul se întăreşte, înglobând agregatele. - un material energointensiv, - este eterogen şi anizotrop, cu deformaţii de natură elastică, vâscoasă şi plastică; proprietăţile de deformare ale betonului se modifică în timp, pe măsura întăririi pietrei de...

 • Constructii din Lemn

  Lemnul, ca material de construcţie, are calităţi deosebite faţă de alte materiale, fiind folosit la o gamă variată de construcţii şi elemente de construcţii. 1. AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE UTILIZARII LEMNULUI IN CONSTRUCTII a) Avantajele construcţiilor de lemn 1. Densitatea aparentă redusă faţă de rezistenţa relativ mare. Comparativ cu densitatea celorlalte materiale principale de construcţie (zidărie, beton armat, oţel, etc.) se poate constata că lemnul este de 3,5 … 16 ori mai uşor...

 • Topografie Inginereasca

  CAP 3 Trasarea constructiilor civile si industriale 3.1.Proiectarea retelei de constuctie Reteau de constructie se prezinta ca o retea compacta de patrate sau dreptunghiuri cu laturile de 100,200sau 400m avand coordonatele calculate intr un sistem particular de axe ,paralele cu axele constructiilor de trasat. Proiectarea retelei de constructie se efectueaza de obicei pe planul general al obiectuilui de proiectat si consta in amplasarea punctelor retelei si determinarea coordonatelor...

 • Depoluarea Apelor Uzate

  STADIUL ACTUAL AL RESURSELOR DE APĂ Distribuţia cantităţii totale de apă proaspătă în Europa MANAGEMENTUL APEI ÎN EUROPA Conceptul de management al cerinţei de apă se defineşte prin totalitatea iniţiativelor care au drept obiectiv satisfacerea necesarului de apă cu utilizarea minimă şi eficienţă maximă. TIPURI DE MĂSURI Există mai multe categorii de măsuri manageriale ale cerinţei de apă. Acestea pot fi clasificate după cum urmează: după tipul obiectivelor: măsuri legislative (e.g....

 • Tehnologia Constructiilor

  I. Dispoziţii generale privind tehnologia construcţiilor. 1. Noţiuni generale şi definiţii. Caracteristicile şi particularităţile producţiei de construcţie. 2. Conceptul de industrializare în construcţii. Mecanizarea si automatizarea proceselor tehnologice in construcţii. 3. Calificarea producţiei de construcţie, etapele de formare a calităţii producţiei. Sistemul de conducere şi asigurare a calităţii producţiei de construcţie. 4. Proiectarea tehnologică în construcţii. Fişele...

 • Microtuneluri - Metoda Tuburilor Impinse

  Condiţiile specifice de amplasarea a microtunelurilor Descrierea metodei PIPE JACKING Metoda "Pipe jacking" este o metoda de instalare a unor tuburi de otel sau beton pe sub drumuri sau cai ferate, fără a utiliza săpătura deschisa. Subtraversarea "Pipe jacking" constă în împingerea cu ajutorul unei instalaţi hidraulice de forţă a tuburilor de dimensiuni ce variază între 400 şi 2800mm. Tehnologia presupune excavarea unui puţ corespunzător în care să se poata incadra...

 • Bazele Cercetarii Experimentale

  1.1. Definiţii - Măsurarea este un proces de cunoaştere care constă din compararea mărimii de măsurat cu o altă mărime de aceiaşi natură cu prima şi care este considerată unitate de măsură. Rezultatul măsurării este valoarea numerică a mărimii măsurate. - Măsura este mijlocul tehnic care materializează unitatea de măsură, cu o precizie determinată. - Unitatea de măsură este o cantitate dintr-o mărime definită după anumite reguli (sau arbitrar), servind la realizarea de comparaţii...

 • Arhitectura

  ARHITECTURA – este definită ca o activitate umană ce îmbină caracteristici şi practici ale producţiei materiale – cu valenţele creaţiei artistice. Istoria şi teoria arhitecturii, ca instrumente ale cunoaşterii ştiinţifice, sunt componentele de bază ale ştiinţei arhitecturii. Sub aspect teoretic şi practic arhitectura reprezintă materializarea intervenţiei umane asupra mediului natural, iar componentele fenomenului arhitectural: funcţiune, structura şi plastica, reflectă armonizarea “comenzii...

Pagina 9 din 14