Toate cursurile din domeniul Constructii

 • Cadastru

  I. NOTIUNI GENERALE I.1.CADASTRUL - SCURT ISTORIC - Etimologia termenului „ cadastru" Originea cuvantului cadastru nu este stabilita in mod cert, existand mai multe ipoteze privind aparitia acestuia. O prima varianta atribuie termenului origine greaca, potrivit careia ar deriva din cuvantul compus ,,katastikon" (prefixul ,,kata" inseamna de sus in jos, iar ,,stikon" are semnificatia de registe, de impunere, carte de insemnari, carte de comert). Potrivit altor opinii,...

 • Masini Electrice

  Construcia mainii de inducie cu inele Construcia mainii de inducie cu inele Semnifica ia nota iilor din figur: 1. Miez statoric 2. Înf urare statoric 3. Miez rotoric 4. Înf urarea rotoric 5. Carcas 6. Scut portlagr 7. Ax 8. Rulment 9. Tija cu perii 10. Legtura înf urare inele 11. Arc fixare inele 12. Izola ia i inelele 13. Ventilator 14. Capac ventilator 15. Pan 16. 1urub de fixare a scutului 17. Capac rulment 18. Inel de ridicare Construcia 1. Înfurare...

 • Operatii si Echipamente de Proces

  4. OPERATIA DE FILTRARE 4.1. Definitii Filtrarea –reprezinta operatia cu caracter hidrodinamic prin care se realizeaza separarea fazelor unui amestec eterogen solid-fluid (suspensie gazoasa sau lichida) prin retinerea particulelor solide pe suprafata sau în masa unui mediu poros, prin care poate sa treaca numai faza fluida. Precipitat –reprezinta particulele solide care sunt retinute pe suprafata sau în masa mediului poros. Filtrat –reprezinta faza fluida care trece prin mediul...

 • Cladiri

  Construcţiile sunt destinate sã asigure oamenilor condiţiile necesare pentru desfãşurarea activitãţii lor materiale şi spirituale. Dezvoltarea unei societãţi, din punct de vedere economic şi social, se reflectã şi asupra nivelului tehnic al proiectãrii şi execuţiei construcţiilor. Construcţiile se executã dupã nişte prescripţii tehnice şi pentru începerea unei construcţii sunt mai multe etape: proiectarea, executarea şi recepţionarea lucrãrilor de construcţii în condiţii optime şi unitare....

 • Topografie

  CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Obiectul măsurătorilor topografice Măsurarea şi reprezentarea pe plan a formei şi reliefului Pământului a constituit o preocupare pentru om din cele mai vechi timpuri. Pe măsură ce cunoştintele omului s-au amplificat, iar societatea a trecut pe trepte superioare de dezvoltare, măsurătorile terestre au început să capete o importanţă sporită pentru tot mai numeroase domenii ale activităţii umane. O ramură a stiinţelor măsurătorilor terestre o...

 • Masini Hidraulice

  Reguli de bună convieţuire. Laboratorul este obligatoriu Partea 1- a aplicaţii cu nota la fiecare şedinţă. Partea 2- a măsurători cu prezenţă şi colocviu final Cursul: se face prezenţa conform regulamentelor. Nu exista partiale. Examenul Cu obligaţiile de la laborator îndeplinite se poate intra in examen. Aplicaţiile se promovează în timpul semestrului. Cei ce nu le-au promovat, dar au dreptul sa intre in examen, primesc o aplicaţie de rezolvat acolo. ORAL se prezintă doua subiecte...

 • Constructii

  CURS I Elemente generale despre construcţii Rolul construcţiilor. Connstrucţiile au rolul de a crea condiţii necesare desfăşurării activităţilor oamenilor pentru crearea valorilor materiale şi spirituale, adăpostire şi odihnă, culturalizare, depozitare, desfacerea produselor necesare vieţii materiale şi spirituale. Indeplinind acest rol construcţiile sunt strâns legate de dezvoltarea socială respectiv de dezvoltatea forţelor de producţie. Construcţiile reprezintă una din ramurile de bază...

 • Instalatii de Climatizare

  A. TERMENI TEHNICI FOLOSITI IN CLIMATIZARE 1 HALOGENARE – procedeu chimic de inlocuire a atomilor de hidrogen dintr-o hidrocarbura cu atomi de Cl(clor),F(fluor),Br(brom),care sunt atomi de halogen.Scopul este ca transformarea din faza lichida in cea de gaz a fluidului sa se realizeze la T=ct. si P=ct. 2 FLUID AZEOTROPIC – este un amestec de fluide care isi mentine temperatura si presiunea constante atunci cand are loc transformarea de faza lichid/gaz.Comportamentul acestui amestec este...

 • Ingineria Organizarii Santierelor

  Cap. 1. Metode de programarea producţiei (continuare) 1. Metoda drumului critic 1.1. Introducere Este o metodă de programare a execuţiei lucrărilor de construcţii, care se bazează pe teo-ria matematică a grafelor, modelând întreaga tehnologie de execuţie a obiectelor de con-strucţie cu ajutorul unui model matematic denumit graf, a cărui reprezentare grafică se mai numeşte şi grafic reţea. Un graf este o aplicaţie a unei mulţimi pe ea însăşi prin intermediul unei legi. x2 x3 X={x1, x2,...

 • Topografie

  A, B – puncte de extrem + minim - maxim f(x) = x2 f’(x) = 2x f’’(x) = 2 Dacă avem o funcție de mai multe variabile f(x1, x2, , xn) condiția de a fi un punct de extrem se scrie sub forma unui sistem: Există posibilitatea ca toate derivatele să se anuleze și totuși să nu fie un punct de extrem ci o zonă staționară, acest lucru se determină tot prin derivare de ordinul II și anume dacă derivatele de ordinul II sunt nule avem de-a face cu un punct staționar. f’(x) = 0 – punct staționar...

 • Curs de Hidrogeologie

  CURS III CARACTERISTICILE MEDIILOR SUBTERANE PERMEABILE (CARACTERISTICILE APELOR SUBTERANE ŞI ALE MEDIULUI PURTĂTOR) Factorii fizici care influenţează mişcarea sau situaţia apei subterane sunt proprietăţile apei, ale pământului şi cele determinate de interacţiunea celor două faze. Vâscozitatea, densitatea şi uneori tensiunea superficială sunt proprietăţi ale apei care intervin în comportarea apei subterane. Se vor prezenta în continuare principalele proprietăţi ale pământului, care au...

 • Instalatii de Gaze

  I. Instalaţii de gaze naturale combustibile Gazele naturale sunt amestecuri de hidrocarburi saturate în proporţie de 90-95%(metan, etan, propan, butan) şi impurităţi (dioxid de sulf, CO2). Ele se captează din zăcămintele subterane şi se utilizează în instalaţiile de ardere din clădirile de locuit, social culturale. procese 1. captare cu ajutorul sondelor 2. tratare 3. comprimare cu ajutorul compresoarelor 4. sistem de transport 5. distribuţie Stări de referinţă. - starea normală (N)...

 • Constructii

  CURS nr. 1 CAP. I. ELEMENTE GENERALE 1.1. INTRODUCERE Mediul înconjurător, ambientul, viaţa şi omul sunt termeni care se află intr-o continuă interrelaţie. Disciplinele construcţiilor sunt cele care pun la dispoziţie, în parte, soluţii pentru rezolvarea cerinţelor funcţionale legate de viaţa omului în clădiri. In acest sens se face apel la ecologia umana, ca ştiinţă. Termenul de ecologie, alcătuit din cuvintele greceşti oikos-casa şi logos-cuvânt, studiu, uneşte un grup de discipline,...

 • Beton

  1. INTRODUCERE 1.1. BETONUL SIMPLU, BETONUL ARMAT ŞI BETONUL PRECOMPRIMAT Betonul - un material de construcţie artificial, obţinut din ciment, apă, agregate şi uneori adaosuri, amestecate în anumite proporţii; după hidratare şi hidroliză cimentul se întăreşte, înglobând agregatele. - un material energointensiv, - este eterogen şi anizotrop, cu deformaţii de natură elastică, vâscoasă şi plastică; proprietăţile de deformare ale betonului se modifică în timp, pe măsura întăririi pietrei de...

 • Constructii din Lemn

  Lemnul, ca material de construcţie, are calităţi deosebite faţă de alte materiale, fiind folosit la o gamă variată de construcţii şi elemente de construcţii. 1. AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE UTILIZARII LEMNULUI IN CONSTRUCTII a) Avantajele construcţiilor de lemn 1. Densitatea aparentă redusă faţă de rezistenţa relativ mare. Comparativ cu densitatea celorlalte materiale principale de construcţie (zidărie, beton armat, oţel, etc.) se poate constata că lemnul este de 3,5 … 16 ori mai uşor...

Pagina 9 din 14