Arderi și Incendii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 29991
Mărime: 4.22MB (arhivat)
Publicat de: Consuela Demeter
Puncte necesare: 0
Master RCSC Iasi

Extras din curs

PRELEGEREA 1

NOŢIUNI GENERALE DESPRE ARDERI ŞI INCENDII

1.1 Fenomene de ardere

1.1.1 Arderea

Arderea, fizico-chimic, este o reacţie de oxidare a unei substanţe aflată în stare gazoasă.

Arderea, tehnic, este o reacţie exotermă a unei substanţe combustibile (care are caracteristica de combustibilitate) cu un agent oxidant (EN ISO 13943-2008) sau comburant, însoţită de emisie luminoasă (flăcări sau incandescenţă), eventual, emisie de fum (SR ISO 8421/1).

Combustibilitatea substanţelor, materialelor, produselor pentru construcţii este caracteristica acestora de a se aprinde şi arde în continuare, contribuind la creşterea cantităţii de căldură degajată.

Temperatura de ardere este temperatura minimă de la care un combustibil arde până la epuizare.

Comburantul, obişnuit, poate fi oxigenul, oxigenul din aer sau altă substanţă care poate ceda oxigenul prin reacţia de oxidare.

Flacăra este un amestec de aer şi gaz combustibil în reacţie, care emite lumină.

Fumul este un ansamblu vizibil de lichide şi/sau particule în suspensie.

Produsele de ardere, ca rezultat al arderii, sunt:

- căldura (disipată în cantitate mare);

- gazele de ardere;

- fumul şi oxidul de carbon, ca produs intermediar, care prezintă un pericol deosebit, putând provoca asfixieri şi intoxicaţii (cazul arderilor incomplete);

- resturile minerale sau cenuşa (cazul substanţelor solide).

Intensitatea arderii este dată de cantitatea de căldură degajată în timpul arderii, exprimată în J (Jouli); raportarea acesteia la cantitatea unitară de combustibil ce o produce (1 kg în cazul substanţelor lichide şi solide sau 1 m3N (N indică condiţii normale) în cazul substanţelor gazoase) defineşte puterea calorifică, exprimată în J/kg sau J/m3N. Reglementările europene, care au preluat terminologia ISO 13943-2008, utilizează pentru această caracteristică a materialelor combustibile expresia de căldură de ardere.

Puterea calorifică sau căldura de ardere, după modul de condensare a vaporilor de apă rezultaţi în procesul de încercare, poate fi (tabelul 1.1):

- putere calorifică superioară (PCS) sau căldură de ardere brută (importantă pentru clasificarea produselor pentru construcţii din punctul de vedere al reacţiei la foc, SR EN ISO 1716);

- putere calorifică inferioară (PCI) sau căldură de ardere netă (notată Hui în SR EN 1991-1-2, importantă pentru calculul sarcinii termice).

Tabelul 1.1 Puteri calorifice/călduri de ardere a unor produse combustibile uzuale

Nr. crt. Substanţa combustibilă PCS

(MJ/kg) PCI

(MJ/kg) Nr. crt. Substanţa combustibilă PCS

(MJ/kg) PCI

(MJ/kg)

1 Amidon 17,6 - 23 Lână 20,7 26,6 -

2 Antracit 30,9 34,6 30 34,2 24 Plăci aglomerate 19,9 -

3 Benzină 46,8 43,7 25 Lemn rumeguş 19,8 -

4 Bumbac 16,5 20,4 - 26 Mangal 33,7 34,7 33,2 34,2

5 Cauciuc natural 44,9 42,3 27 Mătase artificială 13,6 19,5 -

6 Cauciuc spumă latex 33,9 40,6 - 28 Paie 15,6 -

7 Cauciuc anvelope 32,6 - 29 Păcură 42,0 46,1 -

8 Celuloid 17,5 20,6 16,4 19,2 30 Piele 18,2 19,8 -

9 Celuloză acetat fibre 17,8 18,4 16,4 17,0 31 Plută 26,1 -

10 Cox 28,0 31,0 28,0 31,0 32 Policarbonat 30,9 29,78

11 Epoxi 32,8 33,5 31,1 31,4 33 Polistiren 41,4 42,5 39,7

12 Fibre acrilice 30,6 - 34 Polistiren spumă 39,7 35,6 40,8

13 Grăsimi animale 39,8 - 35 Poliuretan 23,9 22,7

14 Grâu 15,0 - 36 Poliuretan spumă 26,1 31,6 23,2 28,0

15 Hârtie reviste 12,7 - 37 Silicon spumă 14,0 19,5 -

16 Hârtie ziar 19,7 - 38 Ulei de in 39,2 39,4 -

17 Hârtie cerată 21,5 39 Ulei mineral 45,8 46,0 -

18 Lemn fag 20,0 18,7 40 Unt 38,5 -

19 Lemn brad 21,0 19,6 41 Untură 40,1 -

20 Lemn stejar 20,2 18,7 42 Uree formaldehidă 15,9 14,61

21 Lemn molid 21,8 20,4 43 Tutun 15,8 -

22 Lemn pin 19,2 17,8 44 Ţiţei 43,0 47,1 40,9 43,9

Viteza de ardere este cantitatea de combustibil, măsurată în unităţi de masă, volum sau lungime, consumată în unitatea de timp prin ardere (tabelul 1.2).

Tabelul 1.2 Viteze de ardere a unor produse combustibile uzuale

Nr. crt. Substanţa combustibilă Viteza de ardere dată prin

masa consumată

(kg/m3.min.) lungimea consumată

(mm/min.)

1 Lemn (grinzi, mobilă în încăpere) 0,65 0,90 -

2 Lemn tăiat în stive, în aer liber 6,70 -

3 Cherestea în stive pe teren descoperit 6,67 -

4 Bumbac afânat 0,24 -

5 Cărţi pe rafturi de lemn 0,33 -

6 Hârtie afânată 0,48 -

7 Fibră artificială scurtă afânată 0,40 -

8 Textolit 0,40 -

9 Cauciuc natural 0,80 -

10 Cauciuc sintetic 0,53 -

11 Articole tehnice de cauciuc 0,67 -

12 Film pe bază de celuloid 70,0 -

13 Polistiren 0,86 -

14 Sticlă organică 0,86 -

Preview document

Arderi și Incendii - Pagina 1
Arderi și Incendii - Pagina 2
Arderi și Incendii - Pagina 3
Arderi și Incendii - Pagina 4
Arderi și Incendii - Pagina 5
Arderi și Incendii - Pagina 6
Arderi și Incendii - Pagina 7
Arderi și Incendii - Pagina 8
Arderi și Incendii - Pagina 9
Arderi și Incendii - Pagina 10
Arderi și Incendii - Pagina 11
Arderi și Incendii - Pagina 12
Arderi și Incendii - Pagina 13
Arderi și Incendii - Pagina 14
Arderi și Incendii - Pagina 15
Arderi și Incendii - Pagina 16
Arderi și Incendii - Pagina 17
Arderi și Incendii - Pagina 18
Arderi și Incendii - Pagina 19
Arderi și Incendii - Pagina 20
Arderi și Incendii - Pagina 21
Arderi și Incendii - Pagina 22
Arderi și Incendii - Pagina 23
Arderi și Incendii - Pagina 24
Arderi și Incendii - Pagina 25
Arderi și Incendii - Pagina 26
Arderi și Incendii - Pagina 27
Arderi și Incendii - Pagina 28
Arderi și Incendii - Pagina 29
Arderi și Incendii - Pagina 30
Arderi și Incendii - Pagina 31
Arderi și Incendii - Pagina 32
Arderi și Incendii - Pagina 33
Arderi și Incendii - Pagina 34
Arderi și Incendii - Pagina 35
Arderi și Incendii - Pagina 36
Arderi și Incendii - Pagina 37
Arderi și Incendii - Pagina 38
Arderi și Incendii - Pagina 39
Arderi și Incendii - Pagina 40
Arderi și Incendii - Pagina 41
Arderi și Incendii - Pagina 42
Arderi și Incendii - Pagina 43
Arderi și Incendii - Pagina 44
Arderi și Incendii - Pagina 45
Arderi și Incendii - Pagina 46
Arderi și Incendii - Pagina 47
Arderi și Incendii - Pagina 48
Arderi și Incendii - Pagina 49
Arderi și Incendii - Pagina 50
Arderi și Incendii - Pagina 51
Arderi și Incendii - Pagina 52
Arderi și Incendii - Pagina 53
Arderi și Incendii - Pagina 54
Arderi și Incendii - Pagina 55
Arderi și Incendii - Pagina 56
Arderi și Incendii - Pagina 57
Arderi și Incendii - Pagina 58
Arderi și Incendii - Pagina 59
Arderi și Incendii - Pagina 60
Arderi și Incendii - Pagina 61
Arderi și Incendii - Pagina 62
Arderi și Incendii - Pagina 63
Arderi și Incendii - Pagina 64
Arderi și Incendii - Pagina 65
Arderi și Incendii - Pagina 66
Arderi și Incendii - Pagina 67
Arderi și Incendii - Pagina 68
Arderi și Incendii - Pagina 69
Arderi și Incendii - Pagina 70
Arderi și Incendii - Pagina 71
Arderi și Incendii - Pagina 72
Arderi și Incendii - Pagina 73
Arderi și Incendii - Pagina 74
Arderi și Incendii - Pagina 75
Arderi și Incendii - Pagina 76
Arderi și Incendii - Pagina 77
Arderi și Incendii - Pagina 78

Conținut arhivă zip

 • Arderi si Incendii
  • P_1Ev Arderi si incendii.doc
  • P_2Ev Sistemul SIC.doc
  • P_4Ev Controlul combustibililor.doc
  • P_5Ev Constructii la foc.doc
  • P_6Ev Masuri_cladiri.doc

Alții au mai descărcat și

Autocad

Definiţii Reprezentări grafice (plane) ale unor elemente din lumea fizică, de regulă construite de om: cât mai exacte cât mai simple cât mai...

Materiale de construcții

CURS NR. 1 ALCATUIREA GENERALA A CONSTRUCTIILOR 1.Definitia constructiilor , particularităţi Constructiile sunt produse complexe imobile, care...

Rezistența Materialelor

Cap.1. Introducere în Rezistenţa Materialelor 1. Generalităţi Rezistenţa materialelor este disciplina inginerească ce studiază comportarea...

Managementul Apelor Uzate

Structura curs - Aspecte legislative – date statistice - Structuri retele de canalizare in zone urbane - Retele exterioare de canalizare de...

Construcții din beton armat 2

I. Arce din beton armat 1. Definiţie, Clasificare, Utilizare Definiţie: Arcele sunt elemente structurale plane cu axă curbă, încărcate în planul...

Instalații pentru construcții

Clasificarea instalatiilor pentru constructii Din punt de vedere functional Inst alat i i de inc alzi re Inst alat i i de vent i lare si c ondi...

Alcătuirea și proiectarea construcțiilor

Funcţionalitatea şi dimensiunile unei construcţii trebuie să aibă la bază cunoaşterea dimensiunilor şi proporţiile corpului omenesc , precum şi a...

Ingineria Costurilor

1. INTRODUCERE Oricine este responsabil cu managementul unui proiect de constructie, indiferent de complexitatea acestuia, recunoaste importanta...

Te-ar putea interesa și

Instalații de Stingere cu Ceață de Apă

CAPITOLUL 1 NOŢIUNEA DE INCENDIU ŞI STINGEREA INCENDIILOR CU APĂ 1.1. Noţiunea de incendiu Dicţionarul limbii române defineşte incendiul...

Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere

REZUMAT Lucrarea de licenţă intitulată „Securitatea la incendiu a danelor petroliere” cuprinde informaţii referitoare la instalațiile de...

Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică

Introducere Principalul obiectiv al acestei lucrări este de a analiza situaţia actuală în care se află managementul situaţiilor de urgenţă în...

Caracteristica parcului de autovehicule

1. INTRODUCERE În această teză de licenţă o să fac o încercare de a descriere la parcul de autovehicule şi moi strădui să descriu procesul...

Investigarea științifică a urmelor de incendii și explozi

Infracțiunile de distrugere, în general, fie că sunt comise în dauna avutului public, fie că sunt săvârșite în dauna avutului privat, constituie...

Amenajarea Parcurilor de Autovehicule

INTRODUCERE În această teză o să fac o încercare de a descrie tot ce se referă la studiul privind parcurile de autovehicule a şi mă voi strădui să...

Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului

Cap. 1 ELEMENTE GENERALE PRIVIND TEORIA ARDERII 1.1. INIŢIEREA ŞI DEZVOLTAREA INCENDIILOR 1.1.1. INTRODUCERE Incendiul este o reacţie chimică...

Incendii

CAPITOLUL 1 CADRU LEGAL. GENERALITĂȚI PRIVIND INCENDIILE Cercetarea incendiului poate fi văzută atât ca o artă, dar și ca o știință. Investigarea...

Ai nevoie de altceva?