Autocad

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Autocad.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 11 fisiere doc de 111 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Constructii

Extras din document

1.1. Introducere

AutoCAD este un pachet de programe de desenare-proiectare asistate de calculator, utilizat astăzi în toate domeniile de proiectare (arhitectură, geodezie, construcţii edilitare şi industriale, construcţii de maşini, inginerie chimică ş.a.). Denumirea este abrevierea numelui „Automatical Computer Aided Design” care aparţine firmei Autodesk şi a fost conceput pentru proiectare şi desenare cu ajutorul calculatorului.

Versiunea 1.0 sau Release 1 a fost lansată, în premieră, la Expoziţia Comercială COMDEX, din Las Vegas, Nevada, SUA, în nov. 1982.

În prezent sunt folosite versiunile 10 ... 15 (2000), 16(2002), din care ultimele trei, respectiv AutoCAD 14, AutoCAD 2000 (15) şi AutoCAD 2002 (16) se regăsesc în toate unităţile de proiectare.

Echipamentul fizic necesar desfăşurării activităţii de desenare-proiectare asistată include următoarele componente (fig.1.1a):

1 - unitatea centrală („creierul” sistemului CAD), asigură procesarea comenzilor şi controlul tuturor componentelor, răspunzând cu întrebări în zona de dialog, sau prezentând soluţia finală pe ecran sub formă de răspuns grafic (fig.1.2).

2 - monitorul, facilitează dialogul utilizator sistem CAD;

3 - tastatura, parte a unui sistem de calcul care serveşte la introducerea comenzilor şi datelor de intrare în calculator. Tastatura conţine 103…108 taste, pe fiecare dintre ele fiind caractere, numere sau simboluri (fig.1.1b).

4 – mouse-ul, realizează deplasarea cursorului grafic pe ecran, în poziţia dorită de utilizator, permiţând selectarea şi lansarea comenzilor AutoCAD în lucru.

Mouse-ul este prevăzut cu 2 sau 3 butoane, cel din stânga fiind utilizat pentru selecţii iar cel din dreapta funcţionând similar cu tasta ENTER.

Fig.1.1b

Fig.1.2

5 - imprimanta, se foloseşte la tipărirea desenelor sau a copiilor ecran, prin comanda PRPLOT.

6 - plotter-ul este un dispozitiv cu mai multe capete (peniţe) care desenează o imagine realizată de calculator, cu ajutorul comenzii PLOT.

1.2. Terminologie frecvent utilizată în

grafica asistată de calculator

CAD – acronim pentru Computer Aided Design (Proiectare asistată de calculator);

Cursor grafic – semn grafic, deplasabil în cadrul ecranului şi care poate lua diferite forme (săgeată, cruce, pătrat) în funcţie de activitatea executată;

Comandă – instrucţiune transmisă sistemului pentru a fi executată;

Comandă transparentă – comandă care poate fi apelată în timpul execuţiei altei comenzi, fără întreruperea acesteia;

Director – catalog de fişiere;

Editare – execuţie, modificare sau actualizarea unui desen;

Entitate – element grafic predefinit realizat printr-o singură comandă CAD;

Fişier – colecţie structurată de date, stocate pe un suport de memorie;

Font – formă a literelor unui text;

Icon – simbol grafic stilizat;

Menu – listă de comenzi;

Linie de comandă – spaţiu în zona de dialog în care se introduc comenzile de la tastatură;

Sesiune de lucru – timp efectiv de lucru la calculator;

Setare – stabilirea unei opţiuni de configurare sau a unei valori numerice în cazul unei comenzi.

Vertex – nod, punct de intersecţie a două entităţi grafice.

1.3. Lansarea în execuţie a programului AutoCAD

Lansarea în execuţie a programului AutoCAD în mediul de operare Windows se realizează cu un dublu clic al butonului din stânga a mouse-ului, cu cursorul grafic situat pe pictograma caracteristică (fig.1.3).

În versiunile R14 şi 2000 la activarea pictogramei de lansare în execuţie a programului, se afişează caseta de dialog Start up – fig. 1.4 a şi b, prin care se poate opta pentru una din variantele:

Use a wizard – permite alegerea explicită a unor caracteristici ale noului desen, unităţile de măsură şi numărul de zecimale pentru lungimi şi unghiuri, precum şi mărimea formatului spaţiului alocat desenului;

Use a template – se începe un nou desen pornind de la un fişier şablon (template) care materializează un format existent;

a – Caseta de dialog Start up, b – Caseta de dialog Startup

AutoCAD 14 AutoCAD 2000

Fig. 1.4

Fisiere in arhiva (11):

 • Autocad
  • Cap1.doc
  • Cap10.doc
  • Cap11.doc
  • Cap2.doc
  • Cap3.doc
  • Cap4.doc
  • Cap5.doc
  • Cap6.doc
  • Cap7.doc
  • Cap8.doc
  • Cap9.doc