Bază de Date Pontaje

Curs
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 2592
Mărime: 563.84KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1 BAZĂ DE DATE PONTAJE

1.1 Generare tabele

1.1.1TABEL DEPARTAMENTE

Cheie primară

Fig. 1-1

1.1.2TABEL PERSOANE

Cheie primară

Fig. 1-2

1

1.1.3TABEL LUCRARI

Cheie primară

Fig. 1-3

1.1.4TABEL PONTAJE

Cheie primară

Fig. 1-4

1.2 Diagrama de relaţii

Tip relaţie

Fig. 1-5

1.3 Introducere date în tabele

1.3.1TABELUL DEPARTAMENTE

În tabelul departamente datele se introduc direct în tabel, folosind modul de vizualizare Data Sheet View. Se vor introduce date, cu valorile de mai jos, astfel încât întotdeauna prima înregistrare să aibă câmpul CodDep cu valoarea zero, iar celelalte să aibă valori incrementale pentru acest câmp.

Fig. 1-6

1.3.2TABELUL PERSOANE

În acest tabel datele se pot introduce direct în toate câmpurile. Acest lucru nu este totuşi reco-mandat pentru câmpul Departament, care conţine codul departamentului unde lucrează angajatul. Este mai eficient ca acest câmp să se completeze inspectând valoarea corespunzătoare numelui departamentu-lui din tabelul de Departamente. Pentru aceasta se va folosi la câmpul din tabelul de Persoane facilitatea Lookup table:

• Pentru tabelul Persoane se alege vizualizarea Design View;

• Se selectează câmpul Departament;

• Se selectează tabulatorul Lookup;

• La Atributul Display Control se alege varianta Combo Box;

• La atributul Row Source Type se alege varianta Table/Query;

Fig. 1-7

• La atributul Row Source se face clic pe butonul … , pentru a invoca constructorul de inte-rogări;

• În această fereastră se târăşte cu mouse-ul câmpul NumeDep în zona de interogare de jos;

Fig. 1-8

• După închiderea ferestrei în atributul Row Source se va genera automat interogarea în lim-bajul SQL: SELECT Departamente.NumeDep FROM Departamente;

• La atributul Bound column se va înscrie valoarea 0, pentru a afişa valoarea câmpului şî nu codul acestuia.

Acum la introducerea de date în modalitatea Data Sheet View, la acest câmp se va selecta depar-tamentul dintr-un combo box, ca în figura 1-9, dar se va stoca de fapt codul acestuia.

Fig. 1-9

1.3.3TABELUL LUCRĂRI

Se va proceda ca la tabelul anterior, folosind modalitatea Lookup Table pentru câmpul Departa-ment, introducând date ca în figura 1-10:

Fig. 1-10

1.3.4TABELUL PONTAJE

În acest tabel este mai dificil să se introducă date direct, întrucât există două câmpuri (Persoana şi Lucrare), care sunt de fapt valori pentru chei primare din tablele Persoane şi Lucrari, după cum se poate observa în figura 1-11.

Fig. 1-11

Pentru că unui operator uman îi este mai uşor să lucreze cu date text, este necesară utilizarea unui formular care să consulte simultan tabelele necesare

Preview document

Bază de Date Pontaje - Pagina 1
Bază de Date Pontaje - Pagina 2
Bază de Date Pontaje - Pagina 3
Bază de Date Pontaje - Pagina 4
Bază de Date Pontaje - Pagina 5
Bază de Date Pontaje - Pagina 6
Bază de Date Pontaje - Pagina 7
Bază de Date Pontaje - Pagina 8
Bază de Date Pontaje - Pagina 9
Bază de Date Pontaje - Pagina 10
Bază de Date Pontaje - Pagina 11
Bază de Date Pontaje - Pagina 12
Bază de Date Pontaje - Pagina 13
Bază de Date Pontaje - Pagina 14
Bază de Date Pontaje - Pagina 15
Bază de Date Pontaje - Pagina 16
Bază de Date Pontaje - Pagina 17
Bază de Date Pontaje - Pagina 18
Bază de Date Pontaje - Pagina 19
Bază de Date Pontaje - Pagina 20
Bază de Date Pontaje - Pagina 21
Bază de Date Pontaje - Pagina 22
Bază de Date Pontaje - Pagina 23
Bază de Date Pontaje - Pagina 24
Bază de Date Pontaje - Pagina 25
Bază de Date Pontaje - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Baza de Date Pontaje.pdf

Alții au mai descărcat și

Diafragme Constructii Civile

I. FUNDAŢIE ZID EXTERIOR • Evaluare încărcări : 1. Încărcări din acoperiş : * învelitoare din ţiglă de beton profilate Alpina 850 daN/m / cos...

Evaluarea Riscurilor de Securitate și Sănătate în Muncă pentru Postul de Lucru Artificier

STATISTICA ACCIDENTELOR DE MUNCA LA S.C. MINCONSTRUCT S.A 55 INTRODUCERE Punctul de plecare în optimizarea activităţii de prevenire a...

Cladiri Civile

TEMA PROIECTULUI Se cere întocmirea proiectului de rezistenţã pentru o construcţie de tip vilã pentru una sau douã familii, având regimul de...

Organizarea si Executia Lucrarilor de Instalatii

Între parametrii tehnico-organizatorici, de desfăşurare în spaţiu şi desfăşurare în timp se pun în evidenţă relaţiile de bază ale organizării...

Civil Constructions - Individual Dwelling

The project consists in the design of an individual dwelling building with underground, ground and one floor (Ug.+G+1Fl.), placed in urban...

Fundatii pe Minipiloti cu Studiu de Caz

1. Consideratii generale Pentru a răspunde cerintei de a prelua încărcările provenite de la suprastructura constructiilor si a le transmite...

Evaluarea Gradului de Confort Termic

Generalităţi privind confortul termic Prin confort, în general, se înţelege starea care rezultă în cazul unei relaţii armonioase dintre om şi...

Demolarea Folosind Foarfeci Hidraulice

Introducere Procedeul poate fi folosit pentru executarea lucrarilor de demolare a unor elemente structurale alea constructiilor: pereti, plansee,...

Ai nevoie de altceva?