Calcul Pereti

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Calcul Pereti.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 9 fisiere doc de 63 de pagini (in total).

Profesor: Prof. dr. ing. Tudor POSTELNICU

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Constructii

Extras din document

1. PROBLEME GENERALE

1.1. Modul de aplicare

1.1.1 Prezentul Ghid cuprinde prevederi referitoare la proiectarea construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat monolit şi/sau din elemente prefabricate.

Prevederile privind alcătuirea de ansamblu şi calculul structurilor cu pereţi, cât şi detaliile de alcătuire constructivă şi de armare a pereţilor, se referă la tipurile uzuale de structuri care apar în mod curent la clădirile etajate civile sau industriale, cu până la 20 de niveluri.

Pentru alte categorii de construcţii, cu forme, alcătuiri şi/sau solicitări speciale, sau la clădiri mai înalte, prevederile prezentului Ghid vor fi luate în considerare cu caracter orientativ.

1.1.2 În cazul construcţiilor situate pe terenuri sensibile la umezire şi, în general, pe terenuri la care pot apărea tasări diferenţiale importante, este necesar ca, pe lângă respectarea prevederilor prezentului Ghid, să se prevadă şi măsuri suplimentare de alcătuire, dimensionare şi armare corespunzătoare condiţiilor de fundare respective. Aceste măsuri nu fac obiectul prezentei prescripţii.

1.1.3 Alcătuirea constructivă a structurilor cu pereţi de beton armat va fi pusă de acord cu procedeele de execuţie folosite (sistemul de cofraj utilizat pentru pereţii verticali din beton armat monolit, sau realizaţi din panouri mari prefabricate, modul de execuţie al planşeelor, etc.).

Se va urmări ca tehnologia de execuţie să nu afecteze comportarea structurală avută în vedere a proiectare.

1.1.4 Prevederile prezentului Ghid trebuie interpretate ca având un caracter minimal. De la caz la caz proiectanţii de structuri pot aplica şi alte metode de calcul şi pot lua şi alte măsuri constructive pentru obţinerea nivelului dorit de siguranţă.

1.2. Relaţia cu alte prescripţii

1.2.1 Sub aspectul măsurilor de protecţie seismică, prezentul ghid de proiectare este bazat pe prevederile normativului P100/1992, faţă de care cuprinde detalieri şi precizări suplimentare.

Proiectarea structurilor cu pereţi de beton armat va fi orientată pe satisfacerea exigenţelor structurale (vezi cap.3):

- conformarea generală favorabilă a construcţiei;

- asigurarea unei rigidităţi suficiente la deplasări laterale;

- impunerea unui mecanism structural favorabil de disipare a energiei sub acţiuni seismice de intensitate ridicată.

1.2.2 Metodele de proiectare seismică ale structurilor cu pereţi structurali de beton armat, diferenţiate în funcţie de modul în care este modelată acţiunea seismică, de fidelitatea modelului de calcul în raport cu caracterul, în general, spaţial, dinamic şi neliniar al comportării structurale, precum şi de modul concret în care sunt efectuate verificările ce privesc condiţiile de conformare antiseismică şi performanţele răspunsului seismic, sunt cele prescrise la pct.2.3 şi tabelul 6.2 din Normativul P100/92, unde sunt precizate şi domeniile recomandabile de utilizare a acestor metode.

1.2.3 Prevederile prezentului Ghid vor fi completate după necesităţi cu prevederile altor prescripţii sub a căror incidenţă se află construcţiile proiectate, cum sunt:

- standardele din seria STAS 10101, referitoare la acţiunile în construcţii;

- standardele din seria STAS 10107, referitoare la proiectarea elementelor de beton armat din construcţii civile şi industriale;

- standardele din seria STAS 3300, referitoare la calculul terenului de fundare;

- “Instrucţiunile tehnice pentru proiectarea şi executarea armării elementelor de beton cu plase sudate” – P59/80;

- codul de practică NE012/99 pentru executarea lucrărilor de beton şi beton armat, etc.

- NP 112/04 – Normativ pentru proiectarea de fundare directă.

Fisiere in arhiva (9):

 • Calcul Pereti
  • Cap1-2004.doc
  • Cap2-2004.doc
  • Cap3-2004.doc
  • Cap4-2004.doc
  • Cap5-2004.doc
  • Cap6-2004.doc
  • Cap7-2004.doc
  • Cap8-2004.doc
  • Cap9-2004.doc