Calcul pereți

Curs
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 19323
Mărime: 2.46MB (arhivat)
Publicat de: Laurian Popovici
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. dr. ing. Tudor POSTELNICU

Extras din curs

1. PROBLEME GENERALE

1.1. Modul de aplicare

1.1.1 Prezentul Ghid cuprinde prevederi referitoare la proiectarea construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat monolit şi/sau din elemente prefabricate.

Prevederile privind alcătuirea de ansamblu şi calculul structurilor cu pereţi, cât şi detaliile de alcătuire constructivă şi de armare a pereţilor, se referă la tipurile uzuale de structuri care apar în mod curent la clădirile etajate civile sau industriale, cu până la 20 de niveluri.

Pentru alte categorii de construcţii, cu forme, alcătuiri şi/sau solicitări speciale, sau la clădiri mai înalte, prevederile prezentului Ghid vor fi luate în considerare cu caracter orientativ.

1.1.2 În cazul construcţiilor situate pe terenuri sensibile la umezire şi, în general, pe terenuri la care pot apărea tasări diferenţiale importante, este necesar ca, pe lângă respectarea prevederilor prezentului Ghid, să se prevadă şi măsuri suplimentare de alcătuire, dimensionare şi armare corespunzătoare condiţiilor de fundare respective. Aceste măsuri nu fac obiectul prezentei prescripţii.

1.1.3 Alcătuirea constructivă a structurilor cu pereţi de beton armat va fi pusă de acord cu procedeele de execuţie folosite (sistemul de cofraj utilizat pentru pereţii verticali din beton armat monolit, sau realizaţi din panouri mari prefabricate, modul de execuţie al planşeelor, etc.).

Se va urmări ca tehnologia de execuţie să nu afecteze comportarea structurală avută în vedere a proiectare.

1.1.4 Prevederile prezentului Ghid trebuie interpretate ca având un caracter minimal. De la caz la caz proiectanţii de structuri pot aplica şi alte metode de calcul şi pot lua şi alte măsuri constructive pentru obţinerea nivelului dorit de siguranţă.

1.2. Relaţia cu alte prescripţii

1.2.1 Sub aspectul măsurilor de protecţie seismică, prezentul ghid de proiectare este bazat pe prevederile normativului P100/1992, faţă de care cuprinde detalieri şi precizări suplimentare.

Proiectarea structurilor cu pereţi de beton armat va fi orientată pe satisfacerea exigenţelor structurale (vezi cap.3):

- conformarea generală favorabilă a construcţiei;

- asigurarea unei rigidităţi suficiente la deplasări laterale;

- impunerea unui mecanism structural favorabil de disipare a energiei sub acţiuni seismice de intensitate ridicată.

1.2.2 Metodele de proiectare seismică ale structurilor cu pereţi structurali de beton armat, diferenţiate în funcţie de modul în care este modelată acţiunea seismică, de fidelitatea modelului de calcul în raport cu caracterul, în general, spaţial, dinamic şi neliniar al comportării structurale, precum şi de modul concret în care sunt efectuate verificările ce privesc condiţiile de conformare antiseismică şi performanţele răspunsului seismic, sunt cele prescrise la pct.2.3 şi tabelul 6.2 din Normativul P100/92, unde sunt precizate şi domeniile recomandabile de utilizare a acestor metode.

1.2.3 Prevederile prezentului Ghid vor fi completate după necesităţi cu prevederile altor prescripţii sub a căror incidenţă se află construcţiile proiectate, cum sunt:

- standardele din seria STAS 10101, referitoare la acţiunile în construcţii;

- standardele din seria STAS 10107, referitoare la proiectarea elementelor de beton armat din construcţii civile şi industriale;

- standardele din seria STAS 3300, referitoare la calculul terenului de fundare;

- “Instrucţiunile tehnice pentru proiectarea şi executarea armării elementelor de beton cu plase sudate” – P59/80;

- codul de practică NE012/99 pentru executarea lucrărilor de beton şi beton armat, etc.

- NP 112/04 – Normativ pentru proiectarea de fundare directă.

Preview document

Calcul pereți - Pagina 1
Calcul pereți - Pagina 2
Calcul pereți - Pagina 3
Calcul pereți - Pagina 4
Calcul pereți - Pagina 5
Calcul pereți - Pagina 6
Calcul pereți - Pagina 7
Calcul pereți - Pagina 8
Calcul pereți - Pagina 9
Calcul pereți - Pagina 10
Calcul pereți - Pagina 11
Calcul pereți - Pagina 12
Calcul pereți - Pagina 13
Calcul pereți - Pagina 14
Calcul pereți - Pagina 15
Calcul pereți - Pagina 16
Calcul pereți - Pagina 17
Calcul pereți - Pagina 18
Calcul pereți - Pagina 19
Calcul pereți - Pagina 20
Calcul pereți - Pagina 21
Calcul pereți - Pagina 22
Calcul pereți - Pagina 23
Calcul pereți - Pagina 24
Calcul pereți - Pagina 25
Calcul pereți - Pagina 26
Calcul pereți - Pagina 27
Calcul pereți - Pagina 28
Calcul pereți - Pagina 29
Calcul pereți - Pagina 30
Calcul pereți - Pagina 31
Calcul pereți - Pagina 32
Calcul pereți - Pagina 33
Calcul pereți - Pagina 34
Calcul pereți - Pagina 35
Calcul pereți - Pagina 36
Calcul pereți - Pagina 37
Calcul pereți - Pagina 38
Calcul pereți - Pagina 39
Calcul pereți - Pagina 40
Calcul pereți - Pagina 41
Calcul pereți - Pagina 42
Calcul pereți - Pagina 43
Calcul pereți - Pagina 44
Calcul pereți - Pagina 45
Calcul pereți - Pagina 46
Calcul pereți - Pagina 47
Calcul pereți - Pagina 48
Calcul pereți - Pagina 49
Calcul pereți - Pagina 50
Calcul pereți - Pagina 51
Calcul pereți - Pagina 52
Calcul pereți - Pagina 53
Calcul pereți - Pagina 54
Calcul pereți - Pagina 55
Calcul pereți - Pagina 56
Calcul pereți - Pagina 57
Calcul pereți - Pagina 58
Calcul pereți - Pagina 59
Calcul pereți - Pagina 60
Calcul pereți - Pagina 61
Calcul pereți - Pagina 62
Calcul pereți - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Calcul Pereti
  • Cap1-2004.doc
  • Cap2-2004.doc
  • Cap3-2004.doc
  • Cap4-2004.doc
  • Cap5-2004.doc
  • Cap6-2004.doc
  • Cap7-2004.doc
  • Cap8-2004.doc
  • Cap9-2004.doc

Alții au mai descărcat și

Legislație în construcții

1. Aspecte privind obligatiile si raspunderile factorilor implicati in proiectarea, realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor din...

Tehnologia de montare a elementelor de construcții metalice

Tehnologia de montare a elementelor de constructii metalice 1.Lucrari pregatitoare pentru montaj Tehnologia de montaj este stabilită prin proiect...

Fluxul de Prelucrare 2D - 3D a Datelor Seismice

Cuvânt înainte Lucrarea de fata se vrea a fi un ghid de informare pentru absolventii din domeniul geostiintelor, nou angajati în activitatea de...

Calculul Planșeului de Beton Armat

In cadrul proiectului, planseul s-a considerat din beton armat monolit de clasã Bc 15, respectiv de marcã B200, cu o grosime adoptata de 10 cm....

Industriale

C-TII PT. HALE IND. PE STALPI CU CONSOLE TIP PERON – au avantajul unei bune iluminari directe si posibilitatea de ventilare corespunzatoare. Struct...

Probleme speciale de geotehnică și fundații

PAMÂNTURI CU UMFLATURI SI CONTRACTII MARI (P.U.C.M.) 1)Definirea P.U.C.M : Pamânturile cu umflaturi si contractii mari, denumite si pamânturi...

Construcții civile cu structură metalică

1. DESCRIEREA STRUCTURII ANALIZATE S-a analizat o structura (fig. 1) cu regim de inaltime P + 9E care are destinatia de magazin universal, cu...

Procedeul de Deformare Incrementală a Tablelor Metalice

Procedeul de deformare incrementala a tablelor metalice 1. Definirea procedeului de deformare incrementala. 1.1. Definire La procesul de...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea Seismică a Clădirilor

Codul de proiectare seismica a cladirilor P100-1: 2006 este armonizat, conceptual, din punctul de vedere al structurarii problematicii si a...

Punct control trecere frontieră P+1E

Conform temei de proiectare s-a cerut întocmirea documentaţiei tehnice pentru un sediu de vamǎ, având regimul de înălţime P+1E. Amplasamentul...

Proiect de rezistență pentru o construcție cu destinația vilă

TEMA PROIECTULUI Se cere întocmirea proiectului de rezistenţã pentru o construcţie cu destinaţia vilã pentru una sau douã familii, având regim de...

Instalații Termice Interioare

MEMORIU TEHNIC Instalaţii termice interioare Prezentul memoriu se referă la instalaţiile termice interioare aferente obiectivului denumit...

Clădiri civile

TEMA PROIECTULUI Se cere întocmirea proiectului de rezistenţã pentru o construcţie de tip vilã pentru una sau douã familii, având regimul de...

Controlul, inspecția, diagnoza și securitatea tehnică a utilajelor petrochimice

1. Prezentarea unei metode de control tehnic nedistructiv ce poate fi aplicat in vederea depistarii unor posibile efecte, la nivelul cordoanelor de...

Tehnica frigului și a climatizării în industria alimentară

Să se proiecteze din punct de vedere al necesarului de frig o fabrică prelucrare a laptelui în brânzeturi, cu o capacitate de prelucrare a 500+10n...

Simularea cu MEF a comportării barelor cu pereți subțiri cu senele cu secțiuni z continue peste reaze

1.1 Generalităţi Profilele metalice formate la rece se întâlnesc în mai toate aspectele vieţii moderne. Utilizările acestora sunt multe şi...

Ai nevoie de altceva?