Construcții

Curs
8.7/10 (7 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 6096
Mărime: 48.40KB (arhivat)
Cost: Gratis
Cursuri plus laboratoare, an III sem I

Extras din document

CURS I

Elemente generale despre construcţii

Rolul construcţiilor.

Connstrucţiile au rolul de a crea condiţii necesare desfăşurării activităţilor oamenilor pentru crearea valorilor materiale şi spirituale, adăpostire şi odihnă, culturalizare, depozitare, desfacerea produselor necesare vieţii materiale şi spirituale. Indeplinind acest rol construcţiile sunt strâns legate de dezvoltarea socială respectiv de dezvoltatea forţelor de producţie.

Construcţiile reprezintă una din ramurile de bază a producţiei materiale care asigură dezvoltarea celorlalte ramuri prin condiţiile ce le crează acestora, prin consumul ridicat de de produse ale altor industrii, prin volumul ridicat de transport şi mijloace tehnice ce le reclamă. Fiind strâns legate de cerinţele societătii, construcţiile au cunoscut diverse etape de dezvoltare (masivitatea celor din evul mediu pană la mareţia construcţiilor moderne.)

Marea revoluţie în tehnica construcţiilor o reprezintă descoperirea noilor materiale şi tehnici de construcţie: ciment, beton, beton armat, beton precomprimat, aluminiul, mase plastice.

Realizarea construcţiilor prezintă o serie de particularităţi:

- produsul este fix

- diversitatea produselor: din punctul de vedere al formei şi materialelor din care sunt făcute

Principalii factori determinanţi în alcătuirea construcţiilor

1. omul- indiferent de situaţia sa pe suprafaţa terestră necesită aproape aceleaşi condiţii în vederea realizării celor mai bune condiţii de viată, igienă

2. activitatea omenească pentru care este destinată construcţia capată aspecte diferite şi determină cerinţe functionale din ce in ce mai variate

3. natura exercită o serie de acţiuni mecanice şi fizice deosebit de variate datorită mediului geografic atât de diferenţiat pe suprafaţa globului.

Clasificarea construcţiilor

a) după criteriul funcţional:

1. clădiri – civile – de locuit

- publice şi administrative

- social culturale

- industriale – pentru producţie

- pentru deservirea producţiei

- agro-zootehnice – adăpostirea inventarului agricol

- pentru produsele agricole

2. constucţii inginereşti – căi de comunicaţie, construcţii hidrotehnice, coşuri de fum, turnuri de televiziune

b) după calitate – este determinată de durabilitate şi gradul de rezistenţă inclusiv la foc a principalelor elemente ale construcţiilor

1. construcţii rezistente (nu ard şi nu se deformează în timpul incendiilor)

2. semirezistente (nu ard dar se deformează)

3. semicombustibile (tratate nu ard cu flacară)

4. combustibile (ard şi se deformează)

5. combustibile usor inflamabile (ard şi se distrug repede)

b)după cerinţele de exploatare – se referă la normele de suprafaţă, înălţime, volum, instalaţii, durata de serviciu

6. clasa ridicată

7. clasa medie

8. clasa obişnuită

c) după structura de rezistenţă

1. structuri cu pereţi portanţi realizaţi din lemn, zidării diverse, beton armat, beton prefabricat. La aceste clădiri pereţii îndeplinesc funcţii multiple (de rezistenţă, compartimentare, izolare termică şi fonică).

2. structuri cu schelet portant (cadre, beton armat, metal), rolul revine scheletului (cadrelor)

3. structuri speciale din arcuri, plăci curbe subţiri (silozuri, buncăre, rezervoare).

Datorită complexitătii formelor de activitate legate de paza, creştera pădurilor, valorificarea produselor pădurii în sectorul forestier întâlnim toată gama de construcţii:

-clădiri civile (sedii)

-clădiri industriale (fabrici, depozite)

-construcţii agro- zootehnice (staţii de conservare, pastrăvării)

-construcţii ingineresti (drumuri, poduri, funiculare)

Alcatuirea generală a construcţiilor

Orice construcţie are o destinatie precizată şi părti principale:

1. Infrastructura- reprezintă toate elementele aflate sub cota (+/-) 0,00 (fundaţiile şi subsolurile)

Fundaţia reprezintă partea de construcţie aflată sub (+/-)0,00 sprijinită direct pe terenul bun de fundare caruia i se transmit toate sarcinile provenite din încărcările şi greutatea construcţiei. Se execută din piatră, beton, beton armat ce se asează la diferite adancimi impuse de natura terenului, limita de ingheţ şi nivelul apei freatice.

2. Suprastructura (elevaţia) clădirii care cuprinde elementele (+/-) 0,00 atât de rezistenţă cât şi de finisaj a clădiri

Elementele de reziztenţă alcatuiesc structura de rezistenţă; ziduri de rezistenţă stalpii – elemente verticale sau inclinate ce preiau incărcăturile de la elementele orizontale şi le transmit fundaţiei.

Planşeele sunt elemente orizontale de rezistenţă care preiau încărcările permanenete şi utile pe care le transmit zidurilor sau stâlpilor.

Sarpanţa element de rezistenţă a acoperisului având rolul de a sustine învelitoarea clădirii.

Scările sunt elemente de rezistenţă ce asigură comunicaţia între etaje şi fac legătura cu exteriorul şi interiorul clădirilor.

Preview document

Construcții - Pagina 1
Construcții - Pagina 2
Construcții - Pagina 3
Construcții - Pagina 4
Construcții - Pagina 5
Construcții - Pagina 6
Construcții - Pagina 7
Construcții - Pagina 8
Construcții - Pagina 9
Construcții - Pagina 10
Construcții - Pagina 11
Construcții - Pagina 12
Construcții - Pagina 13
Construcții - Pagina 14
Construcții - Pagina 15
Construcții - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • CONSTRUCTII-1-2-3-4.doc
  • LABORATOR 1.doc
  • LABORATOR II.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea Execuției Lucrărilor de Construcție și Montaj

INTRODUCERE În zilele noastre, activitatea de construcții poartă în mod evident amprenta progresului tehnologic ce se desfășoară cu o deosebită...

Proiect la Topografie

1.)TEODOLIT ELECTRONIC Seria DT Aplicatii Teodolitul electronic seria DT are un sistem incremental optic de citire a unghiurilor cu ajutorul...

Fundatii

TEMA PROIECT Pentru amenajarea unei dane comerciale este necesara proiectarea urmatoarelor lucrari: 1. verificarea stabilitatii taluzului...

Cadastru Funciar

În cadrul activitǎţii de cadastru intervin lucrǎri de împarţire sau delimitare a unei suprafeţe, conform unei sarcini de proiect, numai în ce...

Instrumente Topografice

I. Studiul teodolitului 1) Definitie Teodolitul = instrument topografic care permite masurarea pe teren a unghiurilor orizontale () si verticale...

Model Memoriu Tehnic Sanitare

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII SANITARE 1 OBIECTUL PROIECTULUI Prezenta lucrare soluţionează la nivel de PT / DE instalaţiile sanitare aferente...

Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei

1. GENERALITĂŢI 1.1. Trasarea lucrărilor de detaliu a construcţiilor se execută pe baza proiectelor de execuţie a acestora, în raport cu punctele...

Lucrari Topografice la Proiectarea, Executia si Exploatarea Constructiilor Industriale si Civile

Cap.1 Lucrari topografice la proiectarea constructiilor industrial si civile. 1.1.1. Retele de sprijin topografice legate de proiectarea...

Ai nevoie de altceva?