Construcții

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3292
Mărime: 1.01MB (arhivat)
Publicat de: Andrian Groza
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Parametrii organizării execuției proceselor de construcție (construire).

În organizarea execuției proceselor de construcție (construire) intervin o serie de parametri care se grupează astfel:

- parametri tehnico-organizatorici;

- parametri de desfășurare în spațiu;

- parametri de desfășurare în timp.

1.1. Parametri tehnico-organizatorici.

1. Qi - cantitatea de proces, reprezentând cantitatea aferentă unui proces “i” de construcție; acest parametru este stabilit prin antemăsurătorile (listele cantităților de procese) din proiectul tehnic; se exprimă în unități de măsură adecvate naturii procesului: m3 pentru săpături, turnări de betoane; m2 pentru tencuieli, pardoseli; kg pentru fasonare-montare armătură, etc. Avem de-a face cu antemăsurători, respectiv liste de cantități de procese, deoarece într-un proces tehnic acestea se întocmesc distinct, pe grupe de procese, pe considerente de omogenitate tehnică și tehnologică sau pe subansambluri: infrastructură, suprastructură, arhitectură, instalații sanitare, instalații de încălzire, etc.

2. NTi - norma de timp, este timpul de muncă necesar unei formații minime de muncitori pentru a realiza o unitate de măsură dintr-un proces “i”, în condiții tehnologice și organizatorice precizate prin conținutul normei; se exprimă în om- ore pe unitatea de măsură specifică procesului (m3, m2, m, kg).

Parametrul NTi este esențial pentru concepția și proiectarea organizării execuției proceselor de construcție. El este similar rezistenței admisibile (- a), de exemplu. Fără cunoașterea - a nu este posibilă stabilirea (științifică, nu empirică) dimensiunilor elementelor de construcție. Fără cunoașterea lui NTi nu este posibilă dimensionarea duratelor și numărului de muncitori necesari pentru execuția proceselor de construcție.

Normele de timp utilizate în organizarea execuției proceselor de construcție sunt stabilite prin “Norme de muncă în construcții”. Ele sunt stabilite pentru procesul simplu, elementul primar al organizării. Denumirea și stabilirea conținutului procesului simplu aparțin acestor norme; aspect prezentat anterior. Aceste norme de timp pot fi utilizate în multiple combinații, care să permită organizarea execuției proceselor complexe, reflectând astfel realitatea (deosebit de variată) condițiilor de execuție ale fiecărei lucrări. Numai în acest mod se poate stabili relația corectă dintre firma de construcție (managerul acesteia) și muncitorii angajați să execute aceste procese, relație ce se desfășoară în 3 faze:

a) Programarea execuției proceselor, componentă esențială a proiectului de organizare. Pe baza acestei programări se face atribuirea execuției proceselor către muncitori.

b) Recepția execuției proceselor, care implică verificarea cantității și calității în concordanță cu conținutul tehnologic al normelor de timp și normativelor tehnice de execuție a diferitelor categorii de procese. Numai un răspuns afirmativ la aceste două aspecte, cantitatea și calitatea, permite realizarea fazei trei.

c) Plata forței de muncă pentru execuția proceselor, execuție confirmată din punct de vedere calitativ și cantitativ în faza precedentă.

Normele de timp din “Normele de muncă în construcții” sunt stabilite astfel:

NTi=mi- dui (om- ore/UM) 1.

în care: mi - numărul de muncitori din formația minimă;

dui - durata de execuție a unității de proces.

Considerăm o mare eroare utilizarea normelor de timp, din indicatoarele de norme pentru întocmirea devizelor (denumite în prezent: “Norme orientative de consumuri de resurse”), în organizarea execuției proceselor. Prin conținutul lor, aceste norme sunt destinate să stabilească un preț ofertă (la manoperă), care va sta la baza negocierii contractului între firma de construcție (antreprenor) și investitor (beneficiar);

3. bi(mi) - formația minimă de muncă (norma de personal sau formația normată), alcătuită dintr-un număr mi de muncitori, este acea grupare minimă de muncitori pentru execuția unui proces “i”, care asigură fiecăruia maxim de randament corespunzător cu calificarea sa. Formațiile minime sunt stabilite prin conținutul normelor de timp în cadrul “Normelor de muncă în construcții”.

4. Bi(Mi) - formația de muncă, alcătuită dintr-un număr de “Mi” muncitori, este o grupare de formații minime, de aceeași specialitate sau specialități diferite, legate organizatoric pentru execuția unei cantități de proces Qi (simplu, respectiv complex).

Bi=g- bi, g=1,2,3,

Mi=g- mi g=1,2,3, 2.

5. NPi - norma de producție, este cantitatea aferentă unui proces “i” ce trebuie să o realizeze o formație de muncitori într-o unitate de timp. Norma de producție se exprimă în unități de măsură specifice procesului (m2, m3) pe om- ore. In construcții norma de producție este un parametru ce se poate stabili sub următoarele forme:

- norma de producție orară a formației minime:

(U.M./om- ore) 3.

în cazul când mi=1,

4.

- norma de producție orară a formației de muncă:

(U.M./om- ore) 5.

- norma de producție pe schimb a formației minime:

(U.M./om- schimb) 6.

în care ds este durata schimbului de lucru.

- norma de producție pe schimb a formației de muncă:

(U.M./om- schimb) 7.

unde g=1,2,3,

6. NTUi - norma de timp a utilajului, este timpul de folosire a unui utilaj pentru a realiza o unitate de măsură dintr-un proces “i” mecanizat, în anumite condiții tehnologice și organizatorice precizate prin conținutul normei; aceste norme sunt stabilite de aceleași acte normative care reglementează NTi (“Normele de muncă în construcții”). Norma de timp a utilajului se exprimă în utilaj- ore pe unitatea de măsură specifică procesului (100m3 pentru săpături mecanizate; 1 element prefabricat pentru montarea cu macara a elementelor prefabricate; etc.).

Pentru procesele manual-mecanice “Normele de muncă în construcții” stabilesc atât NTi, cât și NTUi astfel:

Preview document

Construcții - Pagina 1
Construcții - Pagina 2
Construcții - Pagina 3
Construcții - Pagina 4
Construcții - Pagina 5
Construcții - Pagina 6
Construcții - Pagina 7
Construcții - Pagina 8
Construcții - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Constructii.docx

Alții au mai descărcat și

Caiet de practică anul I

Partea I MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI P.S.I În ceea ce priveste domeniul constructiilor, proiectarea si executarea de orice fel de cladiri,...

Ingineria costurilor - azil bătrâni București

1. DESCRIEREA PROIECTULUI Societatea S.C. INVEST. SRL intenționează să investească în construirea și exploatarea unui azil de bătrâni, situat în...

Fluxul de Prelucrare 2D - 3D a Datelor Seismice

Cuvânt înainte Lucrarea de fata se vrea a fi un ghid de informare pentru absolventii din domeniul geostiintelor, nou angajati în activitatea de...

Calculul Planșeului de Beton Armat

In cadrul proiectului, planseul s-a considerat din beton armat monolit de clasã Bc 15, respectiv de marcã B200, cu o grosime adoptata de 10 cm....

Industriale

C-TII PT. HALE IND. PE STALPI CU CONSOLE TIP PERON – au avantajul unei bune iluminari directe si posibilitatea de ventilare corespunzatoare. Struct...

Probleme speciale de geotehnică și fundații

PAMÂNTURI CU UMFLATURI SI CONTRACTII MARI (P.U.C.M.) 1)Definirea P.U.C.M : Pamânturile cu umflaturi si contractii mari, denumite si pamânturi...

Construcții civile cu structură metalică

1. DESCRIEREA STRUCTURII ANALIZATE S-a analizat o structura (fig. 1) cu regim de inaltime P + 9E care are destinatia de magazin universal, cu...

Procedeul de Deformare Incrementală a Tablelor Metalice

Procedeul de deformare incrementala a tablelor metalice 1. Definirea procedeului de deformare incrementala. 1.1. Definire La procesul de...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea ansamblului bielă-bolț unui autoturism tip break, cu 5 locuri, echipat cu M.A.S., care atinge viteză maximă constructivă de 210 kmh

Capitolul 1. Realizarea proiectului de organizare generală a autovehiculului și încadrarea acestuia într-un segment de piață. Detalierea modului de...

Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA

INTRODUCERE Moto: „Managementul este unul din factorii esenţiali care explică de ce o ţară est bogată sau săracă” (RICHARD FARMER, ADVANCES...

Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor

Memoriu Justificativ Evoluția actuală în domeniul aparatelor electrice a permis contactoarelor să îşi găsească o foarte mare utilizare în...

Contabilitatea construcțiilor

INTRODUCERE Problemele cronice din domeniul construcţiilor, cum ar fi: productivitatea scăzută, condiţiile grele de muncă, siguranţa redusă a...

Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL

S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. a fost inregistrata in data 26 May 2006 la Oficiul Registrului Comertului Brăila cu nr. de inmatriculare J09/446/2006....

Analiză economico financiară la SC Global Construct SRL Șelimbăr

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Marketing Terra Construct SRL

INTRODUCERE Ca titlu al lucrării mele de licență, am ales să analizez o companie medie care operează pe o piață mare si folosește principiile...

Construcția mașinilor - unealtă agregat

1.Construcţia maşinilor-unelte agregate Maşinile-unelte agregate pot fi definite ca maşini-unelte formate din unul sau mai multe posturi de lucru...

Ai nevoie de altceva?