Constructii din Lemn

Curs
8.7/10 (7 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 27885
Mărime: 824.32KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Furdui Cornel

Extras din document

Lemnul, ca material de construcţie, are calităţi deosebite faţă de alte materiale, fiind folosit la o gamă variată de construcţii şi elemente de construcţii.

1. AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE UTILIZARII LEMNULUI IN CONSTRUCTII

a) Avantajele construcţiilor de lemn

1. Densitatea aparentă redusă faţă de rezistenţa relativ mare.

Comparativ cu densitatea celorlalte materiale principale de construcţie (zidărie, beton armat, oţel, etc.) se poate constata că lemnul este de 3,5 … 16 ori mai uşor iar raportul dintre rezistenţă şi densitate are valoarea comparabilă pentru lemn şi oţel, atât la compresiune cât şi la întindere.

2. Greutatea redusă a lemnului face ca toate construcţiile realizate din acest material să prezinte o comportare favorabilă la acţiunea seismică, să poată fi amplasate cu mai multă uşurinţă pe terenuri dificile de fundare şi să necesite consumuri mai reduse de materiale în structurile de fundaţii.

3. Prelucrarea şi fasonarea uşoară a lemnului atât în uzină cât şi pe şantier, datorită rezistenţelor reduse la prelucrare, cu posibilitatea executării construcţiilor în orice anotimp, fără ca să necesite măsuri speciale de execuţie. Viteza de execuţie este mare, prin eliminarea lucrărilor umede specifice construcţiilor din beton armat sau zidărie, iar darea în exploatare a construcţiilor de lemn este posibilă imediat după terminarea lucrărilor.

4. Existenţa mai multor sisteme de asamblare, cu posibilitatea demontării şi a refacerii parţiale sau totale a elementelor şi construcţiilor.

5. Posibilitatea realizării unor forme şi gabarite deosebite care sunt dificil sau chiar imposibil de realizat cu alte materiale de construcţie. Există construcţii din lemn sub formă de arce sau cupole cu deschideri ce ating 100 m.

6. Proprietăţile termice sunt favorabile pentru construcţii.

În comparaţie cu oţelul, betonul şi chiar cărămida, lemnul are :

- coeficientul de conductibilitate termică ( λ ) mult mai redus, ceea ce justifică folosirea lui ca material pentru izolaţie termică cu bună eficacitate. Lemnul opune o rezistenţă termică, la trecerea unui flux de căldură prin el, de 300 – 400 ori mai mare decât oţelul şi de 7 – 10 ori mai mare decât betonul.

- coeficientul de dilatare termică liniară în lungul fibrelor ( α ) redus face să nu fie necesare rosturi de dilataţie termică la construcţiile din lemn şi să prezinte o comportare bună din punct de vedere a rezistenţei la foc. Pentru lemnul de răşinoase, de exemplu, coeficientul α este de 4•10-6…5•10-6, adică aproximativ de 2-3 ori mai mic decât coeficientul de dilatare termică a oţelului şi al betonului armat.

7. Durabilitatea mare a construcţiilor din lemn, aflate într-un regim optim de exploatare, din punct de vedere a condiţiilor mediului ambiant

Cheltuielile de întreţinere sunt cele de tip curent cu excepţia finisajului exterior care necesită întreţinere periodică (vopsea la 7…8 ani).

Intervenţiile asupra elementelor de lemn, pentru consolidare sau refacere, se fac uşor şi la faţa locului.

8. Comportarea relativ bună din punct de vedere a rezistenţei la foc.

Lemnul, deşi este un material combustibil, se comportă bine din punct de vedere a rezistenţei structurale la foc deoarece elementele masive se consumă relativ lent, cu o viteză de 0,5 … 0,7 mm / minut, ceea ce presupune o scădere a secţiunii transversale de 1 cm pe fiecare faţă într-un sfert de oră timp în care temperatura incendiului poate să ajungă la 700 – 800oC. Pe de altă parte, rezistenţa şi rigiditatea lemnului în interiorul secţiunii carbonizate rămân practic neschimbate.

9. Posibilitatea refolosirii lemnului, după o perioadă de utilizare, la realizarea altor elemente de construcţii şi utilizarea lui pentru producţia de energie face ca deşeurile să fie reduse.

10. Caracteristicile arhitecturale deosebite şi senzaţia de căldură pe care o dă lemnul făcând să fie folosit nu numai ca şi material structural dar şi ca material de finisaj sau aparent, cu efecte estetice deosebite.

11. Posibilitatea asocierii lemnului cu oţelul sau cu betonul şi formarea unor structuri mixte eficiente.

b) Dezavantajele construcţiilor de lemn

Lemnul, ca şi produs natural, de natură organică, având structura neomogenă şi anizotropă pe lângă calităţi are şi o serie de inconveniente şi dezavantaje cum ar fi:

1. Variabilitatea foarte mare a caracteristicilor atât între specii cât şi în cadrul aceleiaşi specii datorită unor surse de variabilitate foarte diverse

2. Variaţia caracteristicilor mecanice şi fizice pe diferite direcţii faţă de direcţia fibrelor.

Datorită neomogenităţii structurii lemnului rezistenţele sunt diferite în lungul trunchiului lemnului şi pe secţiune transversală, variaţia acestora fiind cuprinsă între 10 … 40 %.

3. Influenţa mare a umidităţii asupra caracteristicilor fizico-mecanice, a dimensiunilor şi durabilităţii lemnului. Spre exemplu variaţia umidităţii de la 5 până la 15% duce, la unele specii de lemn, la scăderea cu aproape de 2 ori a rezistenţei la compresiune. Creşterea umidităţii favorizează, de asemenea, degradarea biologică a lemnului , în special datorită acţiunii ciupercilor şi crează probleme de sănătate pentru ocupanţii construcţiilor.

4. Sortimentul limitat de material lemnos atât în ceea ce priveşte dimensiunile secţiunii transversale cât şi în privinţa lungimilor. Folosirea unor elemente, sub formă de grinzi sau stâlpi, cu dimensiuni transversale mari (de obicei peste 20 cm) sau cu lungime mare ( peste 5-6 m) duce, de multe ori, la preţuri ridicate. Această deficienţă se poate elimina prin folosirea unor elemente compuse sau a unor elemente realizate din scânduri încleiate.

5. Defectele naturale ale lemnului (defecte de formă şi structură, crăpături etc.), defectele cauzate de ciuperci, insecte sau de unele substanţe chimice precum şi efectele fenomenelor de contracţie şi de umflare reprezintă inconveniente importante ale materialului lemnos de construcţie.

6. Degradări produse de ciuperci şi insecte atunci când nu există un tratament corespunzător împotriva acestora.

2. STRUCTURA SI CALITATEA LEMNULUI

2.1 Structura lemnului

Lemnul este un material solid, alcătuit din substanţe organice (celuloza, lignina, etc.) având ca principale elemente chimice carbonul, oxigenul şi hidrogenul .

Din punct de vedere microstructural, este alcatuit din tesuturi de sustinere si de conducere.

Din punct de vedere macrostructural alcătuirea lemnului poate fi pusă în evidenţă prin trei secţiuni principale: secţiunea transversală; secţiunea longitudinală radială şi secţiunea longitudinală tangenţială (fig.2.1 ).

Preview document

Constructii din Lemn - Pagina 1
Constructii din Lemn - Pagina 2
Constructii din Lemn - Pagina 3
Constructii din Lemn - Pagina 4
Constructii din Lemn - Pagina 5
Constructii din Lemn - Pagina 6
Constructii din Lemn - Pagina 7
Constructii din Lemn - Pagina 8
Constructii din Lemn - Pagina 9
Constructii din Lemn - Pagina 10
Constructii din Lemn - Pagina 11
Constructii din Lemn - Pagina 12
Constructii din Lemn - Pagina 13
Constructii din Lemn - Pagina 14
Constructii din Lemn - Pagina 15
Constructii din Lemn - Pagina 16
Constructii din Lemn - Pagina 17
Constructii din Lemn - Pagina 18
Constructii din Lemn - Pagina 19
Constructii din Lemn - Pagina 20
Constructii din Lemn - Pagina 21
Constructii din Lemn - Pagina 22
Constructii din Lemn - Pagina 23
Constructii din Lemn - Pagina 24
Constructii din Lemn - Pagina 25
Constructii din Lemn - Pagina 26
Constructii din Lemn - Pagina 27
Constructii din Lemn - Pagina 28
Constructii din Lemn - Pagina 29
Constructii din Lemn - Pagina 30
Constructii din Lemn - Pagina 31
Constructii din Lemn - Pagina 32
Constructii din Lemn - Pagina 33
Constructii din Lemn - Pagina 34
Constructii din Lemn - Pagina 35
Constructii din Lemn - Pagina 36
Constructii din Lemn - Pagina 37
Constructii din Lemn - Pagina 38
Constructii din Lemn - Pagina 39
Constructii din Lemn - Pagina 40
Constructii din Lemn - Pagina 41
Constructii din Lemn - Pagina 42
Constructii din Lemn - Pagina 43
Constructii din Lemn - Pagina 44
Constructii din Lemn - Pagina 45
Constructii din Lemn - Pagina 46
Constructii din Lemn - Pagina 47
Constructii din Lemn - Pagina 48
Constructii din Lemn - Pagina 49
Constructii din Lemn - Pagina 50
Constructii din Lemn - Pagina 51
Constructii din Lemn - Pagina 52
Constructii din Lemn - Pagina 53
Constructii din Lemn - Pagina 54
Constructii din Lemn - Pagina 55
Constructii din Lemn - Pagina 56
Constructii din Lemn - Pagina 57
Constructii din Lemn - Pagina 58
Constructii din Lemn - Pagina 59
Constructii din Lemn - Pagina 60
Constructii din Lemn - Pagina 61
Constructii din Lemn - Pagina 62
Constructii din Lemn - Pagina 63
Constructii din Lemn - Pagina 64
Constructii din Lemn - Pagina 65
Constructii din Lemn - Pagina 66
Constructii din Lemn - Pagina 67
Constructii din Lemn - Pagina 68
Constructii din Lemn - Pagina 69
Constructii din Lemn - Pagina 70
Constructii din Lemn - Pagina 71
Constructii din Lemn - Pagina 72
Constructii din Lemn - Pagina 73
Constructii din Lemn - Pagina 74
Constructii din Lemn - Pagina 75
Constructii din Lemn - Pagina 76
Constructii din Lemn - Pagina 77
Constructii din Lemn - Pagina 78
Constructii din Lemn - Pagina 79
Constructii din Lemn - Pagina 80
Constructii din Lemn - Pagina 81
Constructii din Lemn - Pagina 82
Constructii din Lemn - Pagina 83
Constructii din Lemn - Pagina 84
Constructii din Lemn - Pagina 85
Constructii din Lemn - Pagina 86
Constructii din Lemn - Pagina 87
Constructii din Lemn - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • CURS I LEMN.doc
  • CURS II LEMN.doc

Alții au mai descărcat și

Materiale Adezive

Rezumat În acestă lucrare este prezentată o parte a chimiei şi anume materialele adezive. În primul capitol sunt analizate fenomenul de adeziune...

Realizarea Fluxului Tehnologic pentru o Fabrica ce Poate Executa Mobilier din Pal Melaminat

INTRODUCERE Una din ramurile industriale care cunoaşte o strălucita inflorire in tara noastră este sectorul prelucrării superioare a lemnului. In...

Casa de Lemn cu Doua Nivele

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 Necesitatile de materie prima La fabricarea produselor din material lemos , apare necesitatea de materie prima...

Fundatii si Elemente de Rezistenta ale Unei Cladiri

B. PIESE DESENATE PLANŞE DE ARHITECTURĂ A1 PLAN DEMISOL A2 PLAN PARTER A3 PLAN ETAJ A4 PLAN MANSARDĂ A5 FAŢADE ALE CLĂDIRII A6 PLAN...

Construcții din Beton Armat

I N T R O D U C E R E Destinaţia de bază a prezentului material didactic la disciplina ”Construcţii din beton armat” constă în însuşirea de către...

Amestecuri pentru Constructii

1.Procesul tehnologic de preparare a amestecurilor de mortar si de beton. 1.1. Amestecuri de beton [24]. Betoane pe baza de ciment. Denumirea...

Model Memoriu Tehnic Sanitare

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII SANITARE 1 OBIECTUL PROIECTULUI Prezenta lucrare soluţionează la nivel de PT / DE instalaţiile sanitare aferente...

Proiectarea unei Sarpante din Lemn

Să se realizeze proiectul unui acoperiş tip şarpantă din lemn pentru o clădire civilă, având regimul de înălţime P+1E, unde h etaj = 3m. Se...

Ai nevoie de altceva?