Curs Drumuri

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Curs Drumuri.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Profesor: Dicu Mihai

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Constructii

Extras din document

Consultanţa pentru supravegherea lucrărilor- instrument de urmărire a tehnicităţii execuţiei în vederea asigurării calităţii lucrărilor de drumuri

1.1 Condiţii contractuale internaţionale (FIDIC)

Investigarea stării tehnice a drumurilor reprezintă o preocupare permanentă a specialiştilor din domeniu, conştientă de importanţa asigurării unei fluenţe optime a traficului.

Ca o concluzie a cercetărilor în acest sens, este stabilită deja nevoia de structuri rutiere funcţionale şi suficient de bune încât să necesite costuri cât mai mici de întreţinere. Pentru aceasta însă, ele trebuie să fie în primul rând executate la un nivel corespunzător, iar un înstrument cheie pentru realizarea acestui scop îl reprezintă activitatea de consultanţă pentru supravegherea lucrărilor.

Urmărirea stării tehnice a unei structuri nu se face exclusiv în baza testelor de laborator, a proiectelor propriu-zise sau a studiilor şi concluziilor calculelor şi nu este importantă numai o materializare a ei în timp, - ea trebuie să înceapă încă de la execuţie. Acest lucru necesită eforturi deosebite din punct de vedere organizatoric si decizional, fiind de evidenţiat importanţa pe care o are în prezent activitatea de urmărire a execuţiei lucrărilor de construcţii şi a respectării şi realizării unei calităţi standard a lor, cu acordarea de îndrumări prompte şi calificate în vederea obţinerii produsului final, aspect care din vremuri îndepărtate a evoluat, purtând în prezent o denumire de rezonanţă, aceea de consulting, sau, mai românesc, consultanţă.

În cadrul Condiţiilor Contractuale Internaţionale (CCI) referitoare la redactarea şi interpretarea actelor specifice, licitare şi preluarea de lucrări există o serie de reglementări, cum ar fi documentaţia FIDIC sau documentele Băncii Mondiale, pe care activitatea de consultanţă, implicit firma care desfăşoară o astfel de activitate trebuie să le aibă în vedere detaliat, ele se referă la:

-acordarea de asistenţă clienţilor care doresc să utilizeze aceste reglementări;

-consultanţa în etapa de execuţie (interpretarea documentaţiei, riscul reclamaţiilor în caz de accidente în teren, informare asupra perspectivelor strategice pentru ducerea contractului la bun sfârşit);

-evaluarea reclamaţiilor pentru nerespectarea CCI şi măsuri.

Este de precizat că, există şi firme orientate exclusiv spre consultanţă, în sensul că ele acordă sfaturile necesare nu pentru realizarea lucrării, ci pentru desfăşurarea activităţii propriu-zise de acordare a consultanţei, scopul principal fiind evaluarea posibilelor dificultăţi încă din stadii incipiente pentru evitarea sau diminuarea posibilităţii apariţiei lor mai târziu.

FIDIC este prescurtarea din limba franceză pentru Federaţia Internaţională a Inginerilor de Consultanţă). FIDIC a fost fondat în anul 1913 de către trei asociaţii naţionale de consultanta inginerească din Europa. Obiectivele formării acestei federaţii au fost de a promova în comun interesele profesionale ale asociaţiilor membre şi de a răspândi informaţii de interes membrilor asociaţiilor naţionale componente. Astăzi FIDIC numără peste 60 de ţări membre din toate părţile globului, iar federaţia reprezintă cea mai mare parte a practicii private de consultanţă inginerească din lume. FIDIC organizează seminarii. conferinţe şi alte evenimente în vederea îndeplinirii scopurilor stabilite: menţinerea unor standarde etice şi profesionale la nivel înalt, schimburi de informaţii şi puncte de vedere; discutarea problemelor de interes comun între asociaţiile membre şi reprezentanţii instituţiilor financiare internaţionale; şi promovarea industriei de consultanţă inginerească în ţările în curs de dezvoltare. Publicaţiile FIDlC-uIui includ rapoarte ale diferitelor conferinţe şi seminarii, informaţii pentru inginerii de consultanţă proprietarii de proiecte şi agenţii internaţionale de dezvoltare, structuri la standard de precalificare, documente contractuale şi acorduri client/consultant.

Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (Federaţia Internatională a Inginerilor Consultanţi - FIDIC) a publicat in 1999, primele ediţii din cele patru noi forme standard de contract.

Condiţiile de Contract pentru lucrări de Construcţie se recomandă pentru lucrări civile sau inginereşti proiectate de către Beneficiar sau de către reprezentantul acestuia, Inginerul. Pe baza aranjamentelor obişnuite pentru acest tip de contract, Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu un proiect asigurat de Beneficiar. Totuşi, lucrările pot include unele elemente din proiectele Antreprenorului elaborate pentru lucrări civile, mecanice, electrice si/sau de construcţie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Curs Drumuri.doc