Dezvoltare Regionala Curs 4

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 47 în total
Mărime: 32.93KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Această axă prioritară are ca scop creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. -Pentru a contribui la o dezvoltare teritorială echilibrată a ţării şi pentru a evita creşterea disparităţilor interne, investiţiile vor fi concentrate în acele oraşe care acţionează ca poli regionali şi/ sau locali de creştere şi iradiază dezvoltare în zonele adiacente, acordând prioritate polilor de creştere localizaţi în regiunile şi judeţele cu un nivel de dezvoltare mai scăzut în termeni de PIB şi şomaj.

Concentrarea populaţiei, a activităţilor economice şi culturale în oraşe şi rolul acestora ca noduri de transport justifică concentrarea investiţiilor în regenerarea fizică, îmbunătăţirea mediului antreprenorial, a calităţii mediului şi a serviciilor sociale în zonele urbane. -De aceea, este esenţială sprijinirea oraşelor – poli de creştere / de dezvoltare urbană pentru ca acestea să-şi îndeplinească funcţiile urbane, mai ales în cazul acelor oraşe polarizatoare, care au legături intense cu arealele înconjurătoare, a căror dezvoltare este dependentă de aceste oraşe. În acelaşi timp, nivelul de dezvoltare al unei regiuni este direct influenţat de nivelul de dezvoltare al oraşelor mari, prin multitudinea de funcţii de grad superior pe care acestea le îndeplinesc, acestea acţionând ca poli regionali de creştere.

-Prin Programul Operaţional Regional s-a prevăzut că, în cadrul acestei axe prioritare, vor fi finanţate planuri integrate de dezvoltare urbană pe termen mediu sau lung, având ca scop regenerarea arealelor urbane (”zone de acţiune urbană”), clar delimitate spaţial în cadrul oraşelor. Implementarea acestor planuri integrate va avea impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a oraşului, cât şi a zonei înconjurătoare. -

Aceste planuri integrate vor fi implementate prin proiecte de reabilitare a infrastructurii urbane degradate, de dezvoltare a activităţilor antreprenoriale pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi acţiuni de reabilitare a infrastructurii sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale. În acest context, planurile integrate de dezvoltare şi regenerare urbană vor contribui la atingerea obiectivului specific al POR, anume creşterea rolului economic şi social al oraşelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor

Astfel, în cadrul acestei Axe prioritare se vor finanţa, pe baza unor planuri integrate de dezvoltare, proiecte promovate de poli de creştere - alcătuiţi dintr-un mare centru urban şi zona sa de influenţă (areal de antrenare), pe de o parte, şi poli de dezvoltare urbană - constituiţi din oraşe cu peste 10.000 locuitori. -În cazul polilor de creştere, planul integrat de dezvoltare este un document de planificare comprehensivă a dezvoltării întregului areal al polului de creştere, în care se corelează politicile sectoriale - economice, sociale, de mediu, transport - cu politicile teritoriale şi se implementează prin proiecte individuale, în scopul realizării unei dezvoltări durabile.

Conținut arhivă zip

  • Dezvoltare Regionala Curs 4.ppt

Alții au mai descărcat și

Proiect la Topografie

1.)TEODOLIT ELECTRONIC Seria DT Aplicatii Teodolitul electronic seria DT are un sistem incremental optic de citire a unghiurilor cu ajutorul...

Fundatii

TEMA PROIECT Pentru amenajarea unei dane comerciale este necesara proiectarea urmatoarelor lucrari: 1. verificarea stabilitatii taluzului...

Cadastru Funciar

În cadrul activitǎţii de cadastru intervin lucrǎri de împarţire sau delimitare a unei suprafeţe, conform unei sarcini de proiect, numai în ce...

Instrumente Topografice

I. Studiul teodolitului 1) Definitie Teodolitul = instrument topografic care permite masurarea pe teren a unghiurilor orizontale () si verticale...

Model Memoriu Tehnic Sanitare

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII SANITARE 1 OBIECTUL PROIECTULUI Prezenta lucrare soluţionează la nivel de PT / DE instalaţiile sanitare aferente...

Documentatie topo-cadastrală privind Amplasamentul și Delimitarea Bunului Imobil

1. MEMORIU TEHNIC DOCUMENTATIE TOPO-CADASTRALA PRIVIND AMPLASAMENTUL SI DELIMITAREA BUNULUI IMOBIL Str. Avântului şi 9 Mai – mun. Alba Iulia...

Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei

1. GENERALITĂŢI 1.1. Trasarea lucrărilor de detaliu a construcţiilor se execută pe baza proiectelor de execuţie a acestora, în raport cu punctele...

Lucrari Topografice la Proiectarea, Executia si Exploatarea Constructiilor Industriale si Civile

Cap.1 Lucrari topografice la proiectarea constructiilor industrial si civile. 1.1.1. Retele de sprijin topografice legate de proiectarea...

Ai nevoie de altceva?