Dinamică

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 6 fișiere: doc, ppt
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 5256
Mărime: 2.49MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Doina Stefanescu

Extras din document

CAPITOLUL 1

NOŢIUNI DE TEORIA VIBRAŢIILOR

1.1 Introducere

Structurile inginereşti sunt supuse la diverse tipuri de acţiuni variabile în timp şi deci starea lor de solicitare mecanică, manifestată prin tensiuni, deformaţii, deplasări etc. va prezenta o anumită variaţie în timp. Structurile care posedă proprietăţi inerţiale (mase concentrate sau uniform distribuite) şi proprietăţi elastice (rigiditate sau flexibilitate) sunt capabile să efectueze sub acţiunea unor cauze exterioare mişcări relative în jurul unei poziţii de echilibru care se repetă după anumite legi de variaţie (numite vibraţii sau oscilaţii)

Se înţelege prin acţiune dinamică o solicitare produsă de încărcări variabile în timp care are ca efect principal mişcarea structurii. Efectul de mişcare explică de ce pentru determinarea stării de tensiune şi de deformaţie este necesar să se ţină cont, pe lângă caracteristicile de rigiditate ale structurii, şi de proprietăţile ei inerţiale care depind de distribuţia maselor în structură.

Primele construcţii “moderne” se caracterizează prin elemente supradimensionate, deci prin greutăţi mari, la care variaţia rapidă a încărcărilor exterioare nu produc efecte importanta şi neplăcute.

Una din cerinţele fundamentale ale tehnicii construcţiilor este aceea de a reduce greutatea proprie a elementelor odată cu sporirea capacităţii portante. De asemenea, dezvoltându-se industria constructoare de maşini au apărut utilaje grele ce funcţionează la turaţii (viteze) mari. Aceşti doi factori şi anume – creşterea vitezelor, maselor şi sarcinilor utilajului industrial modern, pe de o parte, şi scăderea greutăţii construcţiilor, deschideri şi înălţimi mari în structură pe de altă parte, au impus efectuarea unui calcul dinamic al construcţiilor.

Dinamica construcţiilor se ocupă cu studiul şi calculul structurilor de construcţii la acţiunea încărcărilor dinamice (încărcări a căror intensitate variază rapid în timp).

Obiectivul principal în Dinamica structurilor îl constituie analiza din punct de vedere dinamic a relaţiilor existente între acţiunile dinamice exteriaore, parametriui de definire ai sistemului şi răspunsul dinamic exprimat în mărimi cinematice fundamentale.

Prin analiză dinamică se înţelege ansamblu de procedee şi metode care permit exprimarea matematică a relaţiei acţiune – răspuns în vederea evaluării calitative şi cantitative a stării variabile de tensiune şi deformaţie din elementele şi structurile de rezistenţă.

1.2. Clasificarea mişcărilor vibratorii

Numeroase elemente de construcţie (structuri, maşini), într-un cuvânt sisteme execută în timpul exploatării mişcări variabile în timp care se numesc vibraţii sau oscilaţii.

În timpul mişcării când se produce o transformare a energiei cinetice în energie potenţială şi invers, diversele puncte ale sistemului oscilant execută deplasări pe diferite traiectorii. De obicei corpurile care vibrează suferă şi deformaţii care în majoritatea cazurilor sunt elastice.

A. După natura deformaţiilor produse în elementele structurii, vibraţiile pot fi:

- vibraţii transversale – când se produc deformaţii de încovoiere sau forfecare;

- vibraţii longitudinale – când se produc deformaţii axiale de compresiune şi de întindere;

Preview document

Dinamică - Pagina 1
Dinamică - Pagina 2
Dinamică - Pagina 3
Dinamică - Pagina 4
Dinamică - Pagina 5
Dinamică - Pagina 6
Dinamică - Pagina 7
Dinamică - Pagina 8
Dinamică - Pagina 9
Dinamică - Pagina 10
Dinamică - Pagina 11
Dinamică - Pagina 12
Dinamică - Pagina 13
Dinamică - Pagina 14
Dinamică - Pagina 15
Dinamică - Pagina 16
Dinamică - Pagina 17
Dinamică - Pagina 18
Dinamică - Pagina 19
Dinamică - Pagina 20
Dinamică - Pagina 21
Dinamică - Pagina 22
Dinamică - Pagina 23
Dinamică - Pagina 24
Dinamică - Pagina 25
Dinamică - Pagina 26
Dinamică - Pagina 27
Dinamică - Pagina 28
Dinamică - Pagina 29
Dinamică - Pagina 30
Dinamică - Pagina 31
Dinamică - Pagina 32
Dinamică - Pagina 33
Dinamică - Pagina 34
Dinamică - Pagina 35
Dinamică - Pagina 36

Conținut arhivă zip

 • Dinamica
  • capitolul_01.doc
  • capitolul_02.doc
  • DINAMICA_CURS 1.ppt
  • DINAMICA_CURS 2.ppt
  • DINAMICA_CURS 3.ppt
  • DINAMICA_CURS 4.ppt

Alții au mai descărcat și

Cladire Administrativa

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV BAZA DE PROIECTARE: Aceasta documentatie constituie proiectul de diploma al studentului si se întocmeste pe baza...

Proiectarea Seismică a Clădirilor

Codul de proiectare seismica a cladirilor P100-1: 2006 este armonizat, conceptual, din punctul de vedere al structurarii problematicii si a...

Realizarea unui Bloc de Locuinte

1. MEMORIU TEHNIC 1. Amplasament si destinaţie Clădirea va fi amplasată in municipiul Baia Mare pe str. Crişului nr.25, terenul având suprafaţa...

Proiect Zidarii

Calculul coeficientului global de izolare termică. 1. Stabilirea planurilor si secţiunilor verticale caracteristice ale clădirii cu precizarea...

Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 1. GENERALITĂȚI S-a propus în vederea proiectării o clădire de birouri P+3E având dimensiunile în plan 20 m x 10 m....

Calculul Structurii de Rezistenta a Unei Cladiri

Proiectul cuprinde: 1. Piese scrise: - Memoriu tehnic - Predimensionarea elementelor structurale de rezistenta(placa,grinzi si stalpi); -...

Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții

CAPITOLUL 1 DOCUMENTAŢIA TEHNICO - ECONOMICĂ DE DEVIZ 1.1. Antemăsurătoare pe două stadii fizice. 1.2. Deviz ofertă pentru un stadiu fizic...

Bloc de Locuințe Unifamiliale

Cap.I. Memoriu tehnic justificativ Conform temei de proiectare s-a cerut întocmirea documentaţiei tehnice pentru un bloc de locuinţe unifamiliale...

Ai nevoie de altceva?