Elemente de Construcție

Curs
8.5/10 (7 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 137 în total
Cuvinte : 27784
Mărime: 15.46MB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Introducere

Capitolul 1. Importanţa şi conţinutul cursului de Elemente de construcţii .

1.1. Contribuţia cursului la formarea inginerului zootehnist şi piscicultor

1.2. Conţinutul cursului şi relaţiile cu alte discipline.

Capitolul 2. Materiale de construcţii.

2.1. Noţiuni introductive privind materialele de construcţii

2.1.1. Lemnul

2.1.2. Piatra naturală

2.1.3. Produse ceramice

2.1.4. Lianţii

2.1.5. Mortare

2.1.6. Betoane

2.1.7. Produse din metal

2.1.8. Materiale termo şi hidroizolante

2.1.9. Produse din azbociment, sticlă, polimeri sintetici

Capitolul 3. Noţiuni de rezistenţă a materialelor şi dimensionarea elementelor de construcţii.

3.1. Clasificare. Elemente componente ale structurilor de rezistenţă

3.2. Tipuri de structuri de rezistenţă

3.3. Actiuni în construcţii

3.3.1. Definiţie, Clasificare, Grupare

3.3.2. Forţe exterioare, interioare, solicitari

3.3.3. Eforturi unitare

3.3.4. Legătura dintre eforturile unitare si deformaţiile specifice. Legea lui Hooke

3.3.5. Criterii pentru dimensionarea elementelor de construcţii. Metode de calcul

Capitolul 4. Elemente de construcţii la o clădire

4.1. Definirea şi clasificarea construcţiilor

4.2. Alcătuirea generală a unei clădiri

4.3. Modularea şi tipizarea construcţiilor

4.4. Terenul de fundare

4.5. Fundaţii

4.6. Structura de rezistenţă a unei clădiri

4.7. Pereţi (Ziduri)

4.8. Ferestre şi uşi (Tâmplărie)

4.9. Acoperişuri

4.10. Pardoseli

4.11.Elemente şi lucrări de finisaj

Capitolul 5. Elemente de fizica construcţiilor

5.1. Conceptul de confort termic

5.2. Transmiterea căldurii prin elementele de construcţii

5.3. Permeabilitatea elementelor de construcţii la vaporii de apă

5.4. Sistemul de ventilaţie. Metode de calcul

5.5. Bilanţul termic şi factorii care îl influenţează. Metode de calcul

5.6. Iluminarea naturală şi artificială. Metode de calcul

Extras din document

INTRODUCERE

Evoluţia unei societăţi din punct de vedere economic şi social poate fi apreciată şi prin nivelul de dezvoltare a construcţiilor.

Clădirile oferă oamenilor condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor materiale şi spirituale.

Pentru dezvoltarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale a sectorului de creştere a animalelor şi piscicol, după aderarea la UE se vor aloca fonduri însemnate, care ar putea fi utilizate cel mai eficient de către specialiştii în zootehnie, ing. zootehnişti şi piscicultori.

Fondurile comunitare se vor aloca pentru instalarea tinerilor fermieri, înfiinţarea de noi ferme , modernizarea celor existente, sprijinirea fermierilor care participă la programele privind calitatea alimentelor şi sprijinirea grupelor de producători.

În activitatea fermelor zootehnice şi piscicole, specialiştii trebuie să introducă tehnologiile moderne de creştere, să soluţioneze problemele legate de confortul animalelor şi calitatea produselor obţinute.

Cunoaşterea elementelor de construcţii care determină nemijlocit parametrii de microclimat ai adăposturilor a devenit o necesitate pentru specialişti.

La proiectarea, executarea şi mai ales la exploatarea clădirilor zootehnice trebuiesc avute în vedere în afară de necesităţile fiziologice ale animalelor şi problemele legate de comportamentul în exploatare al construcţiei, eventualele degradări cauzate de atmosfera umedă şi agresivă. Asigurarea unei temperaturi şi umidităţi corespunzătoare, diminuarea zgomotului excesiv, compoziţia şi viteza de circulaţie a aerului , iluminatul artificial şi natural sunt condiţii de microclimat care reunesc cerinţele oamenilor, animalelor şi construcţiei.

CAPITOLUL 1

Importanţa şi conţinutul cursului

de elemente de construcţii

1.1. Contribuţia cursului la formarea inginerului

zootehnist şi piscicultor

Construcţiile agro-zootehnice şi amenajările piscicole sunt destinate adăpostirii animalelor, depozitării şi conservării furajelor a producţiei animaliere şi pentru producţia piscicolă.

Construcţiile zootehnice şi piscicole reprezintă o categorie distinctă de construcţii cu o problematică specifică şi particularităţi proprii a căror cunoaştere trebuie să-şi găsească locul în procesul de formare a viitorului inginer zootehnist şi piscicultor ca specialişti cu pregătire multilaterală.

Ca element tehnologic construcţiile zootehnice şi piscicole participă direct la obţinerea unor producţii animaliere şi piscicole sporite, ceea ce impune o strânsă colaborare între zootehnist şi piscicultor , ca tehnolog şi alţi specialişti cum ar fi constructorul, mecanizatorul, instalatorul etc.

După modul cum aceste construcţii participă la procesul de producţie se pot clasifica în: clădiri de producţie, auxiliare şi anexe, precum şi elemente de echipare tehnică şi edilitare.

Factorii determinaţi care impun soluţiile constructive la proiectarea spaţiilor pentru întreţinera animalelor şi pentru producţia piscicolă sunt :

- destinaţia construcţiei, determinată de specie, categorie;

- producţia urmărită (carne, lapte, ouă, lână, peşte etc.);

- vârsta animalelor şi destinaţia lor (pentru producţie sau reproducţie);

- soluţia tehnologică legată de sistemul de întreţinere, furajare, evacuare a dejecţiilor, recoltarea produselor, gradul de mecanizare a proceselor de producţie etc.

Preview document

Elemente de Construcție - Pagina 1
Elemente de Construcție - Pagina 2
Elemente de Construcție - Pagina 3
Elemente de Construcție - Pagina 4
Elemente de Construcție - Pagina 5
Elemente de Construcție - Pagina 6
Elemente de Construcție - Pagina 7
Elemente de Construcție - Pagina 8
Elemente de Construcție - Pagina 9
Elemente de Construcție - Pagina 10
Elemente de Construcție - Pagina 11
Elemente de Construcție - Pagina 12
Elemente de Construcție - Pagina 13
Elemente de Construcție - Pagina 14
Elemente de Construcție - Pagina 15
Elemente de Construcție - Pagina 16
Elemente de Construcție - Pagina 17
Elemente de Construcție - Pagina 18
Elemente de Construcție - Pagina 19
Elemente de Construcție - Pagina 20
Elemente de Construcție - Pagina 21
Elemente de Construcție - Pagina 22
Elemente de Construcție - Pagina 23
Elemente de Construcție - Pagina 24
Elemente de Construcție - Pagina 25
Elemente de Construcție - Pagina 26
Elemente de Construcție - Pagina 27
Elemente de Construcție - Pagina 28
Elemente de Construcție - Pagina 29
Elemente de Construcție - Pagina 30
Elemente de Construcție - Pagina 31
Elemente de Construcție - Pagina 32
Elemente de Construcție - Pagina 33
Elemente de Construcție - Pagina 34
Elemente de Construcție - Pagina 35
Elemente de Construcție - Pagina 36
Elemente de Construcție - Pagina 37
Elemente de Construcție - Pagina 38
Elemente de Construcție - Pagina 39
Elemente de Construcție - Pagina 40
Elemente de Construcție - Pagina 41
Elemente de Construcție - Pagina 42
Elemente de Construcție - Pagina 43
Elemente de Construcție - Pagina 44
Elemente de Construcție - Pagina 45
Elemente de Construcție - Pagina 46
Elemente de Construcție - Pagina 47
Elemente de Construcție - Pagina 48
Elemente de Construcție - Pagina 49
Elemente de Construcție - Pagina 50
Elemente de Construcție - Pagina 51
Elemente de Construcție - Pagina 52
Elemente de Construcție - Pagina 53
Elemente de Construcție - Pagina 54
Elemente de Construcție - Pagina 55
Elemente de Construcție - Pagina 56
Elemente de Construcție - Pagina 57
Elemente de Construcție - Pagina 58
Elemente de Construcție - Pagina 59
Elemente de Construcție - Pagina 60
Elemente de Construcție - Pagina 61
Elemente de Construcție - Pagina 62
Elemente de Construcție - Pagina 63
Elemente de Construcție - Pagina 64
Elemente de Construcție - Pagina 65
Elemente de Construcție - Pagina 66
Elemente de Construcție - Pagina 67
Elemente de Construcție - Pagina 68
Elemente de Construcție - Pagina 69
Elemente de Construcție - Pagina 70
Elemente de Construcție - Pagina 71
Elemente de Construcție - Pagina 72
Elemente de Construcție - Pagina 73
Elemente de Construcție - Pagina 74
Elemente de Construcție - Pagina 75
Elemente de Construcție - Pagina 76
Elemente de Construcție - Pagina 77
Elemente de Construcție - Pagina 78
Elemente de Construcție - Pagina 79
Elemente de Construcție - Pagina 80
Elemente de Construcție - Pagina 81
Elemente de Construcție - Pagina 82
Elemente de Construcție - Pagina 83
Elemente de Construcție - Pagina 84
Elemente de Construcție - Pagina 85
Elemente de Construcție - Pagina 86
Elemente de Construcție - Pagina 87
Elemente de Construcție - Pagina 88
Elemente de Construcție - Pagina 89
Elemente de Construcție - Pagina 90
Elemente de Construcție - Pagina 91
Elemente de Construcție - Pagina 92
Elemente de Construcție - Pagina 93
Elemente de Construcție - Pagina 94
Elemente de Construcție - Pagina 95
Elemente de Construcție - Pagina 96
Elemente de Construcție - Pagina 97
Elemente de Construcție - Pagina 98
Elemente de Construcție - Pagina 99
Elemente de Construcție - Pagina 100
Elemente de Construcție - Pagina 101
Elemente de Construcție - Pagina 102
Elemente de Construcție - Pagina 103
Elemente de Construcție - Pagina 104
Elemente de Construcție - Pagina 105
Elemente de Construcție - Pagina 106
Elemente de Construcție - Pagina 107
Elemente de Construcție - Pagina 108
Elemente de Construcție - Pagina 109
Elemente de Construcție - Pagina 110
Elemente de Construcție - Pagina 111
Elemente de Construcție - Pagina 112
Elemente de Construcție - Pagina 113
Elemente de Construcție - Pagina 114
Elemente de Construcție - Pagina 115
Elemente de Construcție - Pagina 116
Elemente de Construcție - Pagina 117
Elemente de Construcție - Pagina 118
Elemente de Construcție - Pagina 119
Elemente de Construcție - Pagina 120
Elemente de Construcție - Pagina 121
Elemente de Construcție - Pagina 122
Elemente de Construcție - Pagina 123
Elemente de Construcție - Pagina 124
Elemente de Construcție - Pagina 125
Elemente de Construcție - Pagina 126
Elemente de Construcție - Pagina 127
Elemente de Construcție - Pagina 128
Elemente de Construcție - Pagina 129
Elemente de Construcție - Pagina 130
Elemente de Construcție - Pagina 131
Elemente de Construcție - Pagina 132
Elemente de Construcție - Pagina 133
Elemente de Construcție - Pagina 134
Elemente de Construcție - Pagina 135
Elemente de Construcție - Pagina 136
Elemente de Construcție - Pagina 137

Conținut arhivă zip

  • Elemente de Constructie.doc

Alții au mai descărcat și

Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire

Capitolul 1 Memoriu Tehnic Justificativ Denumirea proiectului:Bloc de locuinţe cu D+P+3E+M Amplasamentul:Municipiul Suceava Amplasamentul...

Casă de locuit

TECHNICAL REPORT According to the design theme, “Dwelling P +2E", and the requirements related to location, nature of the soil, the climate,...

Studiul structurilor multietajate cu planșee dală

Cap.I GENERALITATI I.1 Descrierea solutiei Planşeele dală sunt rezemate de regulă pe stalpi, fără a beneficia de aportul grinzilor, cu eventuala...

Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu

1. Prezentarea obiectivului 1.1. Denumirea proiectului Construcţie varianta de ocolire a municipiului Reghin. Faza: Studiu de fezabilitate....

Diafragme construcții civile

I. FUNDAŢIE ZID EXTERIOR • Evaluare încărcări : 1. Încărcări din acoperiş : * învelitoare din ţiglă de beton profilate Alpina 850 daN/m / cos...

Reinforced Concrete - Floor Design (Beton Armat)

CHAPTER I BEAM AND GIRDER FLOOR 1.1. Data and specifications A concrete floor slab type beam and girder is considered as a part of a building...

Structuri din Beton Armat și Beton Precomprimat

MEMORIU TEHNIC Prezentul proiect s-a intocmit la cererea beneficiarului „ U.P.T. – Facultatea de Constructii”, care prin tema de proiectare, a...

Construcții din beton armat

Paginile format A4 cu margine de îndosariere 2cm Desenele pe calculator sau în creion Planşele şi paginile vor fi prinse intr-un dosar din PVC...

Te-ar putea interesa și

Instalații - pompă de căldură

MEMORIU TEHNIC Prin temă s-a cerut proiectarea unei instalaţii de pompă de căldură cu compresie mecanică de vapori într-o treaptă pentru...

Evaluarea performanțelor individuale în cadrul SC Lafarge-Romcim SA

Introducere In teoria traditionala a inteprinderii, salariatii erau priviti prin prisma modului in care acestia executau , in mod “disciplinat”...

Proiectarea Generală și Funcțională a unui Schimbător de Viteze în Trepte pentru un Automobil

Partea I Proiectarea schimbătorului de viteze cu variație în trepte a raportului de transmitere Capitolul 1.Proiectarea schimbătorului de viteze...

Instalații de Încălzire

Tema Proiectului de Instalatii de Încalzire Partea I : Instalatii interioare Sa se rezolve la nivel de proiect de executie instalatia de...

Proiectarea generală a schimbătorului de viteze și suspensiei față pentru un automobil tip hatchback

CAP 1. Etajarea schimbătorului de viteze 1.1 Predeterminarea şi definitivarea raportului de transmitere al transmisiei principale Predeterminarea...

Examinarea și evaluarea tehnică a depozitului amplasat în Municipiul Chișinău, Strada Uzinelor 23

INTRODUCERE Construcţiile sunt o ramură a economiei naţionale, făcând parte din sfera producţiei materiale, în care se desfăşoară procesul de...

Instalații de Încălzire Centrală pentru o Cladire de Locuințe

A1. Amplasamentul clădirii Localitatea: GALAȚI, zonă climatică III, zonă eoliană I, altitudinea 200m. A2. Descrierea clădirii: -caracteristicile...

Ai nevoie de altceva?