Evaluarea Stării Funcționale a Sistemelor de Instalații Aferente Clădirilor

Curs
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 8368
Mărime: 53.18KB (arhivat)
Publicat de: Valer Eduard Vișan
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.dr.ing. Catalin Daniel Galatanu

Extras din curs

Starea funcţională a sistemelor de instalaţii implică identificarea tuturor elementelor constructive, urmată imediat de evaluarea calitativă asupra parametrilor realizaţi. Datorită uzurii morale foarte rapide a sistemelor de instalaţii, acestea au o evoluţie foarte rapidă, astfel încât orice disfuncţionalitate sau ineficienţă se transmite în cerinţa de a înlocui (respectiv moderniza) respectivele sisteme. In mod evident, efectul asupra valorii de piaţă poate varia de la valoarea nominală la zero, sau chiar sub zero (dacă se consideră că modernizarea unui sistem de instalaţii implică unele cheltuieli semnificative cu demontarea şi refuncţionalizarea altor instalaţii). Aceste decizii aparţin specialistului evaluator, iar în detaliile metodologice prezentate mai jos subliniază rolul său deosebit de important.

1. VERIFICAREA INSTALAŢIILOR CLĂDIRII

Verificarea instalaţiilor clădirii se efectuează în etapa investigării preliminare a clădirii. In urma acestei activităţi se întocmeşte o fişă care va cuprinde principalele elemente necesare estimării nivelului de confort realizat, precum şi a consumurilor energetice ale instalaţiilor clădirii (încălzire, ventilare, apă caldă menajeră, electrice). Verificarea instalaţiilor presupune următoarele activităţi:

- Analiza documentaţiei care a stat la baza execuţiei instalaţiilor (Cartea construcţiei, incluzând proiectul tehnic cu planurile şi schemele instalaţiilor, specificaţiile tehnice ale utilajelor şi echipamentelor, breviare de calcul, instrucţiuni de folosire, etc.). Pe această bază se pot determina performanţele energetice ale instalaţiilor “în condiţii de proiect”; totodată, prin inspectarea instalaţiilor clădirii se pot stabili care sunt modificările apărute în instalaţii (faţă de proiect) şi cum afectează acestea consumurile energetice ale instalaţiilor şi condiţiile de confort

- Analiza documentaţiilor pe baza cărora se realizează exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor: instrucţiuni de funcţionare, programul de întreţinere şi revizii, fişe de urmărire a funcţionării utilajelor etc.

- Cunoaşterea datelor privind ocuparea clădirii (număr de ocupanţi pe perioade, durate de neocupare sau de ocupare redusă etc.)

- Analiza facturilor pentru: consumul de energie (energie termică, energie electrică), consumul de combustibil, consumul de apă

- Vizitarea clădirii şi inspectarea instalaţiilor. Prin aceasta se face o trecere în revistă a instalaţiilor, în ansamblul lor cât şi pe elemente componente, efectuându-se o analiză vizuală a stării instalaţiilor. Cu această ocazie se urmăreşte stabilirea caracteristicilor funcţionale şi constructive ale echipamentelor, evidenţiindu-se aspectele care au implicaţii energetice. In această etapă se pot face măsurători ale unor parametri ce caracterizează funcţionarea şi starea instalaţiilor: temperaturi, debite volumice sau masice, debite de căldură, consumuri de energie, puteri, randamente, mărimi geometrice caracteristice pentru elementele clădirii şi instalaţiilor etc.

- Ancheta sociologică în rândul utilizatorilor, pentru cunoaşterea “comportamentului energetic” al acestora.

In cele urmează, se detaliază pentru fiecare categorie de instalaţii, verificările necesare a fi făcute în cadrul inspectării instalaţiilor clădirii, verificări semnificative pentru evaluarea performanţelor calităţii microclimatului interior corelate cu consumurile energetice ale clădirii. Implicit, se pot deteminarea pierderilor şi consumurilor de energie inutile.

1.1. Verificarea instalaţiilor de încălzire

1.1.1. Operaţiuni de control la instalaţiile de încălzire centrală:

- verificarea conductelor şi armăturilor pentru identificarea eventualelor scurgeri de agent termic

- verificarea existenţei izolaţiei termice pe conductele de distribuţie amplasate în spaţii neîncălzite (subsoluri, canale termice etc) , precum şi la aparatele termice

- evaluarea stării izolaţiei termice (umedă, deteriorată, de grosime insuficientă)

- depistarea situaţiilor de blocare a circulaţiei apei în conducte datorită montajului necorespunzător (“saci de aer”), şi obturării conductei (impurităţi, depuneri de piatră, elemente de etanşare sau bavuri la îmbinările executate necorespunzător)

- constatarea existenţei unor obstacole care împiedică cedarea de căldură a corpurilor de încălzire către încăpere (mascări, ecranări, obturări ale circulaţiei aerului etc.)

- depistare a radiatoarelor reci la care circulaţia agentului termic este blocată (înfundare cu depuneri de mâl, obturarea conductei de racord şi a robinetului de reglaj, prezenţa aerului în corpul de încălzire)

- cunoaştere a periodicităţii cu care s-au efectuat operaţiunile de spălare chimică a radiatoarelor şi instalaţiei

- verificarea temperaturii corpurilor de încălzire, urmărind uniformitatea temperaturii la corpuri diferite şi pe suprafaţa aceluiaşi corp

- verificarea existenţei la corpurile de încălzire a robinetelor de reglaj şi a funcţionalităţii acestora

- verificarea existenţei la corpurile de încălzire a robinetelor de reglaj cu termostat; constatarea funcţionalităţii acestora şi identificarea temperaturii la care au fost setate

- verificarea existenţei aparaturii de măsură şi control pentru cunoaşterea parametrilor instalaţiei (termometre, manometre, debitmetre)

- verificarea existenţei instalaţiei de automatizare (la sursa termică şi/sau la consumator) pentru reglarea furnizării căldurii în acord cu cerinţele consumatorilor de căldură

- verificarea echilibrării hidraulice (şi termice) a ramurilor instalaţiei de încălzire; constatarea existenţei organelor de reglaj pentru echilibrare (ştuţuri cu prize de presiune, teuri de reglaj, dispozitive de reglaj şi echilibrare, etc.)

Preview document

Evaluarea Stării Funcționale a Sistemelor de Instalații Aferente Clădirilor - Pagina 1
Evaluarea Stării Funcționale a Sistemelor de Instalații Aferente Clădirilor - Pagina 2
Evaluarea Stării Funcționale a Sistemelor de Instalații Aferente Clădirilor - Pagina 3
Evaluarea Stării Funcționale a Sistemelor de Instalații Aferente Clădirilor - Pagina 4
Evaluarea Stării Funcționale a Sistemelor de Instalații Aferente Clădirilor - Pagina 5
Evaluarea Stării Funcționale a Sistemelor de Instalații Aferente Clădirilor - Pagina 6
Evaluarea Stării Funcționale a Sistemelor de Instalații Aferente Clădirilor - Pagina 7
Evaluarea Stării Funcționale a Sistemelor de Instalații Aferente Clădirilor - Pagina 8
Evaluarea Stării Funcționale a Sistemelor de Instalații Aferente Clădirilor - Pagina 9
Evaluarea Stării Funcționale a Sistemelor de Instalații Aferente Clădirilor - Pagina 10
Evaluarea Stării Funcționale a Sistemelor de Instalații Aferente Clădirilor - Pagina 11
Evaluarea Stării Funcționale a Sistemelor de Instalații Aferente Clădirilor - Pagina 12
Evaluarea Stării Funcționale a Sistemelor de Instalații Aferente Clădirilor - Pagina 13
Evaluarea Stării Funcționale a Sistemelor de Instalații Aferente Clădirilor - Pagina 14
Evaluarea Stării Funcționale a Sistemelor de Instalații Aferente Clădirilor - Pagina 15
Evaluarea Stării Funcționale a Sistemelor de Instalații Aferente Clădirilor - Pagina 16
Evaluarea Stării Funcționale a Sistemelor de Instalații Aferente Clădirilor - Pagina 17
Evaluarea Stării Funcționale a Sistemelor de Instalații Aferente Clădirilor - Pagina 18
Evaluarea Stării Funcționale a Sistemelor de Instalații Aferente Clădirilor - Pagina 19
Evaluarea Stării Funcționale a Sistemelor de Instalații Aferente Clădirilor - Pagina 20
Evaluarea Stării Funcționale a Sistemelor de Instalații Aferente Clădirilor - Pagina 21
Evaluarea Stării Funcționale a Sistemelor de Instalații Aferente Clădirilor - Pagina 22
Evaluarea Stării Funcționale a Sistemelor de Instalații Aferente Clădirilor - Pagina 23
Evaluarea Stării Funcționale a Sistemelor de Instalații Aferente Clădirilor - Pagina 24
Evaluarea Stării Funcționale a Sistemelor de Instalații Aferente Clădirilor - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea Starii Functionale a Sistemelor de Instalatii Aferente Cladirilor.doc

Alții au mai descărcat și

Creșterea performanțelor energetice ale clădirilor și reducerea emisiilor de carbon prin implementare sistemelor de tip BMS

1. TITLUL COMPLET AL PROPUNERII DE PROIECT 1.1 Titlul complet al propunerii de proiect: Cresterea performantelor energetice si a confortului in...

Studiu de fezabilitate parc solar fotovoltaic, Comuna Avram Iancu, Județul Bihor

I. Obiectivul investiţiei: Realizarea unui parc fotovoltaic cu puterea instalată de 3 MW, de către Consiliul Judeţean Bihor, pentru producerea...

Întocmirea proiectului structurii de rezistență pentru o clădire industrială cu două niveluri, parter și etaj

Tema proiectului Se cere intocmirea proiectului structurii de rezistenta pentru o cladire industriala cu doua niveluri, parter si etaj....

Autocad

Definiţii Reprezentări grafice (plane) ale unor elemente din lumea fizică, de regulă construite de om: cât mai exacte cât mai simple cât mai...

Materiale de construcții

CURS NR. 1 ALCATUIREA GENERALA A CONSTRUCTIILOR 1.Definitia constructiilor , particularităţi Constructiile sunt produse complexe imobile, care...

Rezistența Materialelor

Cap.1. Introducere în Rezistenţa Materialelor 1. Generalităţi Rezistenţa materialelor este disciplina inginerească ce studiază comportarea...

Managementul Apelor Uzate

Structura curs - Aspecte legislative – date statistice - Structuri retele de canalizare in zone urbane - Retele exterioare de canalizare de...

Construcții din beton armat 2

I. Arce din beton armat 1. Definiţie, Clasificare, Utilizare Definiţie: Arcele sunt elemente structurale plane cu axă curbă, încărcate în planul...

Ai nevoie de altceva?