Evaluarea stării tehnice

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 8998
Mărime: 3.91MB (arhivat)
Publicat de: Ana R.
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Irina Bulat
Materie: Evaluarea tehnica a constructiilor
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

  1. INTRODUCERE: 2
  2. I. Raportul de Evaluare a Bunurilor Imobile. 5
  3. I.1. Exigențe de calitate impuse construcțiilor. 5
  4. I.2. Definirea și conținutul unui raport de evaluare tehnică. 7
  5. I.3. Importanța procesului de Evaluare. 10
  6. Descrierea obiectului supus examinării tehnice. 19
  7. Concluzie : 39
  8. BIBLIOGRAFIE 40

Extras din curs

INTRODUCERE:

Necesitatea determinării valorii de piață a bunurilor imobiliare a apărut în procesul formării pieței imobiliare a sectorului privat și activizarea tranzacțiilor cu bunuri imobiliare inclusiv industriale. În contextul relațiilor economiei de piață, evaluarea complexelor patrimoniale ale entităților economice este una din direcțiile de sporire a valorii de bilanț a acestora. În urma evaluării pot fi depistate rezervele interne de sporire a eficienței funcționării întreprinderii, care în procesul activităților desfășurate se realizează prin elaborarea unor măsuri concrete, ce asigură sporirea rezultatelor financiare, a indicatorilor rentabilității producției prin utilizarea eficientă a potențialului industrial, stabilității financiare, capacității de plată și credibilității întreprinderii. În scopul deținerii unei poziții competitive pe piață și pentru a putea face față concurenței, unitățile de producție trebuie să-și desfășoare activitatea în modul cel mai rațional, urmând o politică strategică de dezvoltare eficientă. Valorificarea potențialului bunului imobil cu destinație industrială, estimarea valorii de piață a acestuia precum și elaborarea măsurilor de îmbunătățire a situației economice necesită efectuarea unei analize complexe în teritoriu

Actualitatea temei de cercetare. Tranziția la economia de piață, situația dificilă în care se află economia Republicii Moldova, tendințele actuale de dezvoltare a întreprinderilor industriale necesită crearea unui climat bine organizat și determinat, aplicând, în acest scop, tehnici și instrumente manageriale axate pe cererea de piață printre care și evaluarea.

Evaluarea stării tehnice a clădirii este destinată determinării calitative și cantitative a proprietăților și stadiului actual al proiectelor de construcție. In plus, inspecția tehnică a clădirilor vă permite să studiați procesele care apar în structurile și fundațiile clădirilor, să evidențieze în proprietățile operaționale reale ale materialelor din structurile acestor clădiri și să analizați conformitatea acestora cu cerințele tehnice. Evaluarea stării tehnice a clădirilor permite anticiparea schimbării proprietăților lor operaționale în timp și prevederea măsurilor de protejare a elementelor de construcție, prevenind astfel accidentele. Actualitatea temei abordate este evidentă deoarece o bună parte din construcții nu-și ating durata normativă de viață, asta se întîmplî deobicei din cauză că nu au fost la timp depistate defectele constructive și deteriorările apărute în perioada de exploatare și nu au fost întreprinse măsuri pentru diminuarea acestora sau în cel mai bun caz înlăturarea totală, astfel în lipsa unor acțiuni rezlizate în vederea îmbunătățirii stării construcției are loc generarea degradărilor până în măsura în care costrucția și-a pierdut capacitatea funcțională.

Noțiuni , Termeni ,concepții

În raportul de evaluare vor fi utilizate următoarele noțiuni:

Evaluarea bunurilor imobiliare- proces de determinare a valorii obiectului evaluîrii la o dată concret, ținîndu-second de factorii fizici, economici, sociali și de altă natură, care influențează asupra valorii.

Evaluator- este o persoană fizică cu o reputație bună, cu studii corespunzătoare, titular al certificatului de calificare al evaluatorului, care posedă o experiențp de muncă suficientă în domeniul evaluării, un înalt nivel profesional și competenta necesară pentru desfășurarea activității de evaluare;

Valoarea de piață- suma estimată pentru care un obiect al evaluării poate fi schimbat la data evaluării între un cumpărător hotărît să cumpere și un vînzător hotărît să vîndă, după un marketing adecvat, într-o tranzacție liberă,în care fiecare parte va acționa compenetnt, cu prudență necesară și neconstrîns.

Impozit -o contribuție bănească obligatorie și cu titlu nerambursabil, datorită, conform legii, statului de cătr persoanele fizice și juridice pentru veniturile care le obțin sau pentru averea pe care o posedă.Plata impozitului se efectuează în cuantumul și temenul precis stabilit prin lege.

Valoare de înlocuire - suma cheltuielilor totale necesare pentru construcția unei clădiri sau construcții analogice obiectului evaluării, calculată în baza prețurilor de piață, existențiale la data evaluării, ținînd cont de uzura clădirii sau construcției evaluate.

Cost -ansamblul cheltuielilor ce pot fi asociate producției și comercializării unui bun sau serviciu.

Beneficiul investitorului- recompensă pentru riscul legat de realizarea proiectului de investiții.Mărimea beneficiului investitorului depinde de situația corectă de pe piată și se determină în baza analizei celei mai bune eficiente utilizări.

Reversia- pretul probabil pentru care bunul imobil ar putea fi vîndut la sfîrșitul perioadei de calcul .Reversia se calculează prin capitalizarea venitului operațional net din anul imediat următor perioadei de calcul.

Venit- Profit (beneficiu)agenților economici și veniturile persoanelor fizice;

Chirie-Folosința temporară,totală sau parțiala, a unui lucru în schimbul unei sume de bani;

Întreprindere de evaluare-persoană juridică sau fizică înregistrată în Republica Moldova, în modul stabilit, în calitete de întreprindere, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare

Bibliografie

1. Вeдoмcтвeнныe cтpoитeльныe нopмы ВСН 53-86(p), „Пpaвилa oцeнки физичecкoгo изнoca жилыx здaний”

2. Disponibil <http://www.ocenchik.ru/docs/943.html > [Accesat 04 Decembrie 2016 ]

3. Вeдoмcтвeнныe cтpoитeльныe нopмы ВСН 58-88(p), Пoлoжeниe oб opгaнизaции и пpoвeдeнии peкoнcтpyкции, peмoнтa и тexничecкoгo oбcлyживaния здaний, oбъeктoв кoммyнaльнoгo и coциaльнo-кyльтypнoгo нaзнaчeния

4. Disponibil < http://docs.cntd.ru/document/871001224 > [Accesat 04 Decembrie 2016 ]

5. Meтoдикa oпpeдeлeния физичecкoгo изнoca гpaждaнcкиx здaний

6. Disponibil: <http://khabroo.ru/d/357920/d/metodika-opredeleniya-fizicheskogo-iznosa-grazhdanskihzdaniy.pdf > [Accesat 04 Decembrie 2016 ]

7. Legea RM cu privire la activitatea de evaluare, Nr. 989-XV, din 18.04.2002, Monitorul Oficial al RM Nr. 102 din 16.07.2002, accesată la 15.10.2017;

8. Legea privind calitatea în construcții nr. 721 -XII din 02.02.96 publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 25/259 din 25.04.1996, accesată la 15.10.2017

9. HOTĂRÎRE Nr. 936 din 16.08.2006 penfru aprobarea Regulamentului privind expertiza tehnică în construcții publicat: 01.09.2006 în Monitorul Oficial Nr. 138 art Nr: 1025, accesată la 16.10.2017;

Preview document

Evaluarea stării tehnice - Pagina 1
Evaluarea stării tehnice - Pagina 2
Evaluarea stării tehnice - Pagina 3
Evaluarea stării tehnice - Pagina 4
Evaluarea stării tehnice - Pagina 5
Evaluarea stării tehnice - Pagina 6
Evaluarea stării tehnice - Pagina 7
Evaluarea stării tehnice - Pagina 8
Evaluarea stării tehnice - Pagina 9
Evaluarea stării tehnice - Pagina 10
Evaluarea stării tehnice - Pagina 11
Evaluarea stării tehnice - Pagina 12
Evaluarea stării tehnice - Pagina 13
Evaluarea stării tehnice - Pagina 14
Evaluarea stării tehnice - Pagina 15
Evaluarea stării tehnice - Pagina 16
Evaluarea stării tehnice - Pagina 17
Evaluarea stării tehnice - Pagina 18
Evaluarea stării tehnice - Pagina 19
Evaluarea stării tehnice - Pagina 20
Evaluarea stării tehnice - Pagina 21
Evaluarea stării tehnice - Pagina 22
Evaluarea stării tehnice - Pagina 23
Evaluarea stării tehnice - Pagina 24
Evaluarea stării tehnice - Pagina 25
Evaluarea stării tehnice - Pagina 26
Evaluarea stării tehnice - Pagina 27
Evaluarea stării tehnice - Pagina 28
Evaluarea stării tehnice - Pagina 29
Evaluarea stării tehnice - Pagina 30
Evaluarea stării tehnice - Pagina 31
Evaluarea stării tehnice - Pagina 32
Evaluarea stării tehnice - Pagina 33
Evaluarea stării tehnice - Pagina 34
Evaluarea stării tehnice - Pagina 35
Evaluarea stării tehnice - Pagina 36
Evaluarea stării tehnice - Pagina 37
Evaluarea stării tehnice - Pagina 38
Evaluarea stării tehnice - Pagina 39
Evaluarea stării tehnice - Pagina 40
Evaluarea stării tehnice - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea starii tehnice.DOCX

Alții au mai descărcat și

Calculul Planșeului de Beton Armat

In cadrul proiectului, planseul s-a considerat din beton armat monolit de clasã Bc 15, respectiv de marcã B200, cu o grosime adoptata de 10 cm....

Industriale

C-TII PT. HALE IND. PE STALPI CU CONSOLE TIP PERON – au avantajul unei bune iluminari directe si posibilitatea de ventilare corespunzatoare. Struct...

Fundații

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND PROIECTAREA ŞI EXECUŢIA FUNDAŢIILOR I.1. Definiţia sistemului structural Toate construcţiile sunt...

Materiale de construcții

CURS NR. 1 ALCATUIREA GENERALA A CONSTRUCTIILOR 1.Definitia constructiilor , particularităţi Constructiile sunt produse complexe imobile, care...

Materiale de Construcții

CURS 1 1.1. SCURT ISTORIC al drumurilor din partea de sud vest a României Apariţia şi dezvoltarea căilor de comunicaţie terestre pe teritoriul...

Topografie

TOPOGRAFIE - Ramură a geodeziei care se ocupă cu tehnica măsurătorilor unei porţiuni a scoarţei Pământului, cu determinarea poziţiei elementelor...

Management în construcții

1.1Definirea termenului de calitate Calitateaeste un concept care se utilizează în toate domeniile vieții economice și sociale, care însă prezintă...

Procedeul de Deformare Incrementală a Tablelor Metalice

Procedeul de deformare incrementala a tablelor metalice 1. Definirea procedeului de deformare incrementala. 1.1. Definire La procesul de...

Te-ar putea interesa și

Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov

Legătura financiară a activităţii intreprinderii, mai precis compartimentul financiar trebuie să exercite influenţe favorabile în mecanismele de...

Producerea Etanolului din Porumb și Utilizarea Acestuia în Transportul Auto

Capitolul I 1. Introducere. În prezent în ţara noastră, motorul cu ardere internă are o astfel de răspândire încât aproape nu există domeniu în...

Rentabilitatea Firmei de Turism

Rentabilitatea firmei de turism 7 CAPITOLUL I ACTIVITATEA TURISTICA. ORGANIZAREA SI REGLEMENTAREA ACTIVITATII TURISTICE Turismul reprezinta un...

Monitorizarea calității solurilor din Sânnicolau Mare

1. Introducere Prin sistemul de monitoring al calitatii solului se urmareste stabilirea starii de calitate a solurilor cu privire la reactive...

Analiza Economică

Introducere Aceasta lucrare îsi propune o analiza asupra situatiei economice a firmei în vederea identificarii puctelor tari si slabe, care sunt...

Implementarea sistemului HACCP în sectorul de morărit și panificație

Sistemul de Analiză a Riscurilor în Punctele Critice de Control reprezintă o abordare sistematică a dezideratului privind siguranţa produselor...

Aplicarea planului HACCP la obținerea făinurilor

1.Descriere produs Specificatie Descriere Denumire produs Stas 90/88 Proprietati organoleptice -culoare-aspect -miros -gust Proprietati...

Proiect de calificare profesională - ondulația cu apă pe toate tipurile de păr

Memorium justificativ Motto: Femeia „ când e frumoasă place ochilor; când e bună, place inimii; una este o bijuterie, cealaltă – o comoară”. (...

Ai nevoie de altceva?