Fluxul de Prelucrare 2D - 3D a Datelor Seismice

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Fluxul de Prelucrare 2D - 3D a Datelor Seismice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 36 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Constructii

Cuprins

Cuprins
CUVANT INAINTE 3
1. INTRODUCERE 4
2. NOTIUNI GENERALE 6
2.1. LOCUL ETAPEI DE PRELUCRARE IN REZOLVAREA PROBLEMEI GEOLOGICE 6
2.2. CONSTRUIREA UNUI FLUX DE PRELUCRARE 7
2.3. PRINCIPII SI LEGI FIZICE PENTRU SEISMICA DE REFLEXIE 8
2.4. TIPURI DE UNDE GENERATE IN PROSPECTIUNEA SEISMICA 9
2.5. TRASA SEISMICA SI COLECTIILE DE TRASE 10
2.6. ALIASING-UL 13
2.7. FACTORI CARE INFLUENTEAZA CALITATEA PRELUCRARII 14
3. PROCESE PRINCIPALE DIN FLUXUL DE PRELUCRARE 15
3.1. ÎNCARCAREA DATELOR PRIMARE DE TEREN 15
3.2. PREGATIREA GEOMETRIEI, VERIFICAREA SI INCARCAREA IN HEADER-UL TRASELOR 16
3.3. CORECTII DE TIMP CE SE APLICA DATELOR SEISMICE IN FLUXUL DE PRELUCRARE 16
3.3.1. CORECTIILE STATICE 16
3.3.2. CORECTIA DINAMICA 19
3.3.3. CORECTII STATICE REZIDUALE 21
3.4. ANALIZE DE FRECVENTA. FILTRARI 22
3.5. DECONVOLUTIA 23
4. FLUXUL DE PRELUCRARE 2D/3D A DATELOR SEISMICE 25
4.1. SCHEMA BLOC A UNUI FLUX DE PRELUCRARE 25
4.2. SUPORTUL TEHNIC PENTRU PRELUCRAREA AUTOMATA A DATELOR SEISMICE 27
4.2.1.STATIA DE LUCRU QC  SUN 1 ULTRA 27
4.2.2. SISTEM DE OPERARE: UNIX, SOLARIS / SOFT PRELUCRARE: 2D/3D PROMAX 6.2 27
4.3. MODUL PRACTIC DE LUCRU PENTRU CONTROLUL CALITATII DATELOR SEISMICE IN FAZA DE ACHIZITIE 28
4.3.1. OPERATIUNI ZILNICE QC 29
4.3.2. SECVENTA STANDARD DE PRELUCRARE 2D (EXEMPLU), PENTRU PROMAX 6.2 30
4.3.3. PARAMETRII SPECIFICI PENTRU CONTROLUL CALITATII DATELOR PRIMARE 3D 32
BIBLIOGRAFIE 36

Extras din document

Cuvânt înainte

Lucrarea de fata se vrea a fi un ghid de informare pentru absolventii din domeniul geostiintelor, nou angajati în activitatea de prospectiune seismica si care participa în teren la operatiuni de achizitie a datelor primare, în calitate de tehnologi/geofizicieni.

Nu este vorba de un suport practic pentru procedurile de lucru ce trebuie aplicate în munca lor de zi cu zi, ca tehnologi, ci de o punere în tema cu noile cerinte de control al calitatii datelor achizitionate, de la citirea înregistrarilor de teren propriu-zise, pâna la obtinerea unei sectiuni seismice de timp QC.

Controlul calitatii datelor seismice nu este un lucru nou. Acesta s-a facut totdeauna în decursul timpului, cu instrumentele si metodele de lucru ale momentului respectiv, iar în ultimii ani chiar cu ajutorul unei tehnici de calcul specializate ( Statii de lucru Sun, cu sistem de prelucrare ProMAX). Personalul responsabil cu aceasta activitate a fost însa în numar restrâns printre angajatii de teren si la anumite proiecte de anvergura a fost necesar sa se apeleze la ajutorul unor specialisti în prelucrarea datelor seismice din cadrul Centrului de Calcul al companie noastre.

Noile standarde internationale, privind achizitia datelor seismice, impun însa un control permanent al calitatii, chiar în faza de teren, în paralel cu înregistrarile propriu-zise, pentru a asigura etapei urmatoare, de prelucrare finala, date deja verificate si conforme cu cerintele de calitate. Dotarea tehnica exista, va fi repartizata în teren echipelor seismice, iar cei care vor avea responsabilitatea controlului calitatii vor fi alesi dintre noii geofizicieni.

Un prim pas spre dobândirea cunostiintelor necesare, înainte de un curs de specialitate privind utilizarea calculatorului pentru controlul calitatii datelor seismice, este aceasta lucrare, împartita în 4 capitole, care are scopul sa ofere cititorilor informatii de baza despre fluxul de prelucrare 2D/3D, fara a avea pretentia unei lucrari stiintifice, cu suport teoretic si cu prezentare detaliata a parametrilor de lucru. Vor fi descrise pe scurt fenomenele care se produc în timpul propagarii undelor seismice prin mediul geologic, efectele acestora asupra semnalului înregistrat si ce corectii se impun pentru a pregati datele initiale pentru obtinerea imaginii subsolului.

Statia de lucru QC Sun 1Ultra si sistemul software ProMAX 6.2 vor fi prezentate în continuare, cu o enumerare a principalelor procese de prelucrare care permit obtinerea sectiunii seismice de timp. Secventa standard de prelucrare QC, cu operatiunile zilnice de control al calitatii datelor primare vor fi un alt subiect al lucrarii, care se va încheia apoi cu o prezetare succinta a proceselor specifice controlului calitatii datelor seismice 3D.

Lucrarea este însotita de un CD-ROM care contine :

Curs_Prelucrare-QC.doc ( Word document al prezentei lucrari)

Raport_QC_3D-Tutana.doc ( Word document al Raportului QC pentru zona

Tutana-Vâlcele 2001-2002)

Flux_Prel_2D.ppt ( prezentare Microsoft PowerPoint)

Flux_Prel_3D.ppt ( prezentare Microsoft PowerPoint)

Toate aceste materiale se completeaza reciproc pentru a oferi geofizicienilor de teren o cât mai buna întelegere a etapei de prelucrare a datelor seismice si pentru a constitui o sursa de întrebari, care sa conduca pe cei interesati la studierea cursurilor de specialitate.

1. Introducere

Industria petrolului si a gazelor naturale nu se poate dezvolta fara suportul sectorului de cercetare, respectiv prospectiunea seismica. Aceasta este o activitate foarte complexa, care are scopul de a investiga subsolul print-o metoda de lucru proprie, în vederea descoperirii unor structuri geologice productive si a diverselor relatii dintre structurile deja cunoscute. Din ce in ce mai mult, în ultimul timp, se cauta capcane subtile, în zonele cu geologie complicata, ceea ce solicita mai multa atentie în proiectarea si executarea lucrarilor de achizitie, precum si în prelucrarea si interpretarea informatiilor culese.

În acest domeniu de activitate, fiecare proiect aduce în atentie o noua problema geologica, specifica zonei de lucru, problema care se cere rezolvata în termenii contractului încheiat între client si executant. Din punct de vedere al specialistului geolog / geofizician acest lucru înseamna obtinerea unei imagini corecte si clare a subsolului din zona investigata, mai ales la nivelul obiectivului geologic urmarit.

Rezolvarea unei probleme geologice prin metoda seismica porneste de la culegerea infomatiei seismice despre un mediu geologic, privit ca un sistem nedeterminat, cu foarte multe necunoscute. Obtinerea informatiei se realizeaza printr-o experienta de teren, reprezentata de achizitia seismica, rezultatul acestei experiente constând într-o înregistrare de date primare, cunoscuta sub numele de seismograma. Aceste date sunt de fapt imaginea numerica a miscarii particulelor materiale din subsol, sub actiunea unor unde elastice care, în propagarea lor, se încarca cu mesajul seismic despre proprietatile fizice ale mediului traversat.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fluxul de Prelucrare 2D - 3D a Datelor Seismice .doc