Formarea Bunurilor Imobile

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 27 în total
Mărime: 566.58KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Formarea bunurilor imobile

un complex de lucrari executate pentru aparitia de noi bunuri imobile, ca obiecte de drept independente, în urma separarii, divizarii, comasarii sau combinarii bunurilor imobile înregistrate in registrul bunurilor imobile

Initiatorii (subiectele) formarii bunurilor imobile

proprietarul bunului imobil, inclusiv statul si unitatile administrativ - teritoriale prin intermediul autoritatilor împuternicite cu administrarea bunurilor în cauza;

titularii drepturilor reale si altor drepturi patrimoniale (gestiune economica, arenda, etc. ) cu acordul proprietarului;

instanta de judecata si organele fiscale.

Formarea bunului imobil se efectueaza în scopul:

transmiterii sectoarelor de teren în proprietate sau folosinta persoanelor fizice sau juridice în conditiile stabilite de legislatia în vigoare;

efectuarii tranzactiilor cu bunurile imobile ce se formeaza;

dezvoltarii sectorului de teren, prin construirea sau reconstruirea constructiilor amplasate pe acest teren;

separarii cotelor parti din proprietate comuna;

atribuirii în natura a cotei parti a fondatorului din patrimoniul întreprinderii;

schimbul sectoarelor de teren, inclusiv pentru amplasarea lor compacta;

separarii sau comasarii bunurilor imobile în legatura cu reorganizarea sau lichidarea întreprinderii;

vînzarii la licitatie a unei portiuni a sectorului de teren si / sau a unei parti din constructia întreprinderilor insolvabile si care întra în masa de concurs, sau al întreprinderii, patrimoniul careia a fost sechestrat pentru recuperarea datoriilor de plati obligatorii;

alte scopuri ce nu contravin legislatiei.

Conditiile principale pentru formarea bunurilor imobile

bunurile nou formate trebuie sa corespunda destinatiei initiale, fiind respectate normele anteincendiare, sanitare, ecologice, urbanistice, sau sa se asigure în cadrul procedurii de formare schimbarea destinatiei în conformitate cu legislatia în vigoare,

formarea bunului imobil nu se va efectua daca bunul imobil care se formeaza nu va putea fi utilizat constant conform destinatiei, sau ca rezultat al formarii se vor înrautati conditiile de utilizare a bunului,

bunul imobil sa fie asigurat cu drum de acces sau sa fie posibila instituirea servitutii de trecere pentru asigurarea accesului la imobilul în cauza, sa fie posibila pentru terenurile destinate constructiei asigurarea dupa necesitate cu conducte de apa, canalizare, etc.,

încaperea izolata ce se formeaza sa fie asigurata cu întrare separata,

daca hotarele unui teren în curs de formare se intersecteaza cu hotarele unitatilor administrativ teritoriale atunci bunurile imobile trebuie formate ca bunuri separate în fiecare unitate administrativ – teritoriala,

Continuare

în cazul în care bunul imobil se formeaza pe un teritoriu unde exista planul urbanistic de dezvoltare a localitatii sau este stabilit regim special de folosinta a terenului sau a constructiei, configuratia, dimensiunile si alti indici ai bunului imobil ce se formeaza trebuie sa corespunda cu cerintele planului sau regimului stabilit,

la formarea bunurilor imobile cu destinatie agricola trebuie sa se tina cont de normele agrotehnice, alte reguli si norme prevazute de legislatie pentru aceasta categorie de terenuri,

la formarea terenurilor destinate constructiilor, forma, dimensiunile, proiectarea hotarelor terenurilor trebuie sa corespunda legislatiei cu privire la urbanism,

în cazul formarii constructiilor, apartamentelor, încaperilor izolate, daca aceasta implica efectuarea lucrarilor pentru care, în conformitate cu legislatia, este necesara autorizatia de construire, persoana interesata este obligata sa primeasca acest document, copia caruia o va depune la oficiul cadastral teritorial.

Nu se permite formarea constructiilor neautorizate

Conținut arhivă zip

  • Formarea Bunurilor Imobile.ppt

Alții au mai descărcat și

Practica Topografica

1.)TEODOLIT ELECTRONIC Seria DT Aplicatii Teodolitul electronic seria DT are un sistem incremental optic de citire a unghiurilor cu ajutorul...

Cladire de Birouri P+1E

Capitolul I MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 1. Amplasament - caracteristici geofizice Imobilul are funcţiunea de clădire de birouri, are regim de...

Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa

1. TEMA PROIECTULUI 1.1. OBIECTUL PROIECTULUI Se va elabora proiectul pentru extinderea de alimentare cu apă a localtaţii Borşa, judeţul...

Proiect Casa de Locuit

Se va proiecta o casa de locuit în orasul Fetesti, judetul Ialomita, compusa din demisol, parter si mansarda locuibila si anexa un garaj. La...

Raport de Evaluare

Capitolul 1 GENERALITATI 1. Prezentarea evaluatorului Prezentul raport de evaluare a fost realizat de către Popescu Mariana, autorizat nr....

Proiectarea unei Case

CONTRACT : 341/2002 DENUMIRE PROIECT : CLADIRE DE LOCUIT P+1 BENEFICIAR : FAZA : AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - IANUARIE 2003 - I . PIESE SCRISE...

Fundatii

TEMA PROIECT Pentru amenajarea unei dane comerciale este necesara proiectarea urmatoarelor lucrari: 1. verificarea stabilitatii taluzului...

Studiu de Fezabilitate Parc Solar Fotovoltaic, Comuna Avram Iancu, Judetul Bihor

I. Obiectivul investiţiei: Realizarea unui parc fotovoltaic cu puterea instalată de 3 MW, de către Consiliul Judeţean Bihor, pentru producerea...

Ai nevoie de altceva?