Geodezie Elipsoidală

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 9029
Mărime: 485.71KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

NOŢIUNI GENERALE

Geodezia este ştiinţa care se ocupă cu determinarea riguroasă a formei şi dimensiunilor Pământului sau a unor porţiuni din suprafaţa sa, precum şi cu reprezentarea grafică a acestora.

În acest scop, geodezia determină cu precizie, prin măsurători şi calcule, un schelet de puncte convenabil distanţate pe suprafaţa Pamântului, numite puncte geodezice, care servesc ca sprijin pentru operaţile topografice sau fotogrametrice ulterioare.

Cuvântul „geodezie” provine de la cuvintele greceşti „geo” = pământ şi „daien”= împart, ceea ce arată că la origine, geodezia s-a ocupat şi cu rezolvarea unor probleme privind împărţirea suprafeţelor terestre.

Geodezia cuprinde mai multe părţi şi anume:

- geodezia elipsoidală, care studiază bazele matematice pentru luarea în considerare a suprafeţei elipsoidale a pământului în procese de determinare a punctelor geodezice;

- triangulaţii geodezice, se ocupă cu determinarea planimetrică a tuturor punctelor geodezice pe baza măsurătorilor de unghiuri;

- trilateraţii geodezice, se ocupă cu determinarea planimetrică a punctelor geodezice pe baza măsurătorilor de distanţe;

- poligonametria, se ocupă cu determinarea punctelor geodezice utilizând măsurători de unghiuri şi distanţe;

- nivelmentul superior de precizie-studiază metodele de determinare riguroasă a altitudinii unui schelet de puncte, prin nivelment geometric şi de legare altimetrică a acetora, cu punctele geodezice determinate planimetric;

- geodezia dinamică (gravimetria), se ocupă cu determinarea intensităţii forţei gravitaţionale in diferite puncte ale globului , pentru deducerea formei şi dimensiunilor Pămâmtului, precum şi a constituţiei interne a scoarţei terestre;

- astronomia geodezică, are ca scop determinarea directă a coordonatelor geografice ale punctelor geodezice, folosind metode şi observaţii astronomice.

Geodezia este strâns legată de o serie de discipline cum ar fi:

- teoria erorilor şi metoda celor mai mici pătrate, utilizată la rezolvarea problemelor de masurători de precizie;

- cartografia matematică, care ajută la reprezentarea în plan a reţelei de puncte geodezice.

Trebuie accentuată importanţa deosebită pe care o are geodezia pentru topografie şi fotogrammetrie, deoarece este de neconceput construcţia riguroasă de planuri şi hărţi topografice pentru suprafeţe mai mari, fără a avea un schelet de puncte geodezice, precis determinate, de care să fie legate toate lucrările topografice şi fotogrammetrice ulterioare.

Partea I. GEODEZIE ELIPSOIDALĂ

1.1. GENERALITĂŢI

Geodezia elipsoidală este acea parte din geodezie care se ocupă cu studiul suprafeţei elipsoidale de rotaţie, de referinţă, a suprafeţei fizice a Pământului, precum şi cu determinarea riguroasă a formei şi dimensiunilor suprafeţei matematice curbe a Pământului.

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Geodezia elipsoidală are strânse legături cu Astronomia geodezică şi cu Gravimetria geodezică. Pe baza prelucrării ştiinţifice a unor rezultate din măsurătorile geodezice combinate cu măsurători astronomo-geodezice şi gravimetrice, se poate studia în mod riguros şi detaliat forma matematică a suprafeţei curbe a Pământului.

Pentru suprafaţa curbă a globului terestru, Listing introduce în 1873 noţiunea de GEOID.

Din punct de vedere practic Geoidul este reprezentat de suprafaţa de echilibru a nivelului mediu al oceanelor şi mărilor, prelungită pe sub uscat (continente, insule).

Toate măsurătorile geodezice efectuate pe suprafaţa fizică topografică a Pământului (care este considerată ca fiind suprafaţa de contact între uscat şi atmosferă sau între uscat şi apă), trebuia să se reducă la suprafaţa geoidului.

În cazul măsurătorilor geodezice curente (trilateraţii, triangulaţii, poligonometrie), geoidul se poate aproxima cu un elipsoid de rotaţie, turtit la poli, având semiaxa mare (ecuatorială) de circa 6380 km. De asemenea pentru lucrări geodezice de precizie mai mică, suprafaţa geoidului se va putea aproxima şi cu suprafaţa unei sfere de rază medie egală cu 6370 km.

Prin intermediul metodelor geodeziei elipsoidale se determină în mod precis, coordonatele unei reţele de puncte de pe suprafaţa Pământului, puncte de bază de ordinul I, cu ajutorul cărora se determină ulterior punctele de ordinul II-IV, necesare obţinerii reprezentărilor grafice pe suprafeţe foarte mari.

1.2. GEOIDUL ŞI ELIPSOIDUL DE REFERINŢĂ.

Din punct de vedere geometric Geoidul reprezintă o suprafaţă de nivel, care este în fiecare punct al său normală la direcţia verticalei locului, dată de vectorul forţei de greutate, indicată de firul cu plumb.

Deoarece direcţiile verticalelor depind de atracţia maselor dispuse neregulat în interiorul globului terestru, forma suprafeţei geometrice a Geoidului este foarte complicată. De aceea ea nu poate fi considerată ca o suprafaţă matematică, pe care să se execute diferite calcule pentru rezolvarea problemelor geodezice.

Preview document

Geodezie Elipsoidală - Pagina 1
Geodezie Elipsoidală - Pagina 2
Geodezie Elipsoidală - Pagina 3
Geodezie Elipsoidală - Pagina 4
Geodezie Elipsoidală - Pagina 5
Geodezie Elipsoidală - Pagina 6
Geodezie Elipsoidală - Pagina 7
Geodezie Elipsoidală - Pagina 8
Geodezie Elipsoidală - Pagina 9
Geodezie Elipsoidală - Pagina 10
Geodezie Elipsoidală - Pagina 11
Geodezie Elipsoidală - Pagina 12
Geodezie Elipsoidală - Pagina 13
Geodezie Elipsoidală - Pagina 14
Geodezie Elipsoidală - Pagina 15
Geodezie Elipsoidală - Pagina 16
Geodezie Elipsoidală - Pagina 17
Geodezie Elipsoidală - Pagina 18
Geodezie Elipsoidală - Pagina 19
Geodezie Elipsoidală - Pagina 20
Geodezie Elipsoidală - Pagina 21
Geodezie Elipsoidală - Pagina 22
Geodezie Elipsoidală - Pagina 23
Geodezie Elipsoidală - Pagina 24
Geodezie Elipsoidală - Pagina 25
Geodezie Elipsoidală - Pagina 26
Geodezie Elipsoidală - Pagina 27
Geodezie Elipsoidală - Pagina 28
Geodezie Elipsoidală - Pagina 29
Geodezie Elipsoidală - Pagina 30
Geodezie Elipsoidală - Pagina 31
Geodezie Elipsoidală - Pagina 32
Geodezie Elipsoidală - Pagina 33
Geodezie Elipsoidală - Pagina 34
Geodezie Elipsoidală - Pagina 35
Geodezie Elipsoidală - Pagina 36
Geodezie Elipsoidală - Pagina 37
Geodezie Elipsoidală - Pagina 38
Geodezie Elipsoidală - Pagina 39
Geodezie Elipsoidală - Pagina 40
Geodezie Elipsoidală - Pagina 41
Geodezie Elipsoidală - Pagina 42
Geodezie Elipsoidală - Pagina 43
Geodezie Elipsoidală - Pagina 44
Geodezie Elipsoidală - Pagina 45
Geodezie Elipsoidală - Pagina 46
Geodezie Elipsoidală - Pagina 47
Geodezie Elipsoidală - Pagina 48
Geodezie Elipsoidală - Pagina 49
Geodezie Elipsoidală - Pagina 50
Geodezie Elipsoidală - Pagina 51
Geodezie Elipsoidală - Pagina 52
Geodezie Elipsoidală - Pagina 53
Geodezie Elipsoidală - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Geodezie Elipsoidala.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect la Topografie

1.)TEODOLIT ELECTRONIC Seria DT Aplicatii Teodolitul electronic seria DT are un sistem incremental optic de citire a unghiurilor cu ajutorul...

Fundatii

TEMA PROIECT Pentru amenajarea unei dane comerciale este necesara proiectarea urmatoarelor lucrari: 1. verificarea stabilitatii taluzului...

Cadastru Funciar

În cadrul activitǎţii de cadastru intervin lucrǎri de împarţire sau delimitare a unei suprafeţe, conform unei sarcini de proiect, numai în ce...

Instrumente Topografice

I. Studiul teodolitului 1) Definitie Teodolitul = instrument topografic care permite masurarea pe teren a unghiurilor orizontale () si verticale...

Model Memoriu Tehnic Sanitare

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII SANITARE 1 OBIECTUL PROIECTULUI Prezenta lucrare soluţionează la nivel de PT / DE instalaţiile sanitare aferente...

Documentatie topo-cadastrală privind Amplasamentul și Delimitarea Bunului Imobil

1. MEMORIU TEHNIC DOCUMENTATIE TOPO-CADASTRALA PRIVIND AMPLASAMENTUL SI DELIMITAREA BUNULUI IMOBIL Str. Avântului şi 9 Mai – mun. Alba Iulia...

Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei

1. GENERALITĂŢI 1.1. Trasarea lucrărilor de detaliu a construcţiilor se execută pe baza proiectelor de execuţie a acestora, în raport cu punctele...

Lucrari Topografice la Proiectarea, Executia si Exploatarea Constructiilor Industriale si Civile

Cap.1 Lucrari topografice la proiectarea constructiilor industrial si civile. 1.1.1. Retele de sprijin topografice legate de proiectarea...

Ai nevoie de altceva?