Ghid pentru inspectia cladirilor

Curs
7/10 (4 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 7855
Mărime: 48.81KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ana

Extras din document

FISA DE INSPECTIE PENTRU LUCRARILE DE TERASAMENTE

PRESCRIPTII SI NORMATIVE TEHNICE

STAS 5091 / 1971 Terasamente - Prescriptii generale

STAS 6054 / 1977 Terenul de fundare. Adancimea de inghet

STAS 9824 / 1- 75 Trasarea in teren a constructiilor civile industriale, agrozootehnice, social - culturale.

Normativ C169/1983 Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente, fundatii. ( Buletinul C-tiilor nr. 1 / 1984 )

Normativ C61 / 1974 Instructiuni privind trasarea constructiilor prin metode topografice ( BuI.C-tiilor nr. 4 / 1974 )

Normativ C140/1979 Normativ pentru verificarea si executarea lucrarilor de betoane

LUCRARI PREGATITOARE

Orice lucrare de terasamente va fi inceputa dupa efectuarea operatiei de predare primire a amplasamentului, trasarii reperelor cotei ,, 0 ", aliniamentul pentru 2 laturi perpendiculare. Este necesara consemnarea acestor verificari intr-un proces verbal semnat de proiectant, beneficiar si executant.

RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor de tcrasamcnlc si terenului de fundare se face cu ajutorul specialistilor pe probleme de fundatii, proiectantilor de specialitate si inginerilor de structuri, in vederea stabilirii naturii terenului de fundare, la cota din proiect si eventualele diferente intre studiul geotehnic si realitatea din teren. In conditiile respectarii cotelor de sapatura, a naturii si caracteristicilor terenului de fundare se intocmeste un proces verbal de faza determinanta .

Dupa receptia terenului de fundare se trece la executarea fundatiilor.

Se va urmarii daca au fost executate corect rosturile de tasare sau dilatare intre fundatii. Se va verifica daca nu sunt rosturi de turnare intrerupte, iar daca sunt, daca au fost executate corect in trepte.

La fundatiile de tip pahar se vor verifica dimensiunile golului in care se introduce stalpul prefabricat, cu posibilitatea de introducere a penelor de calaj.

La fundatiile pentru stalpii metalici se va verifica calitatea pieselor metalice, pozitia acestora, golurile pentru prinderea buloanclor, precum si protectia anlicoroziva a confectiilor metalice. Pentru fundatiile pe piloti se vor verifica: lungimile pilotilor, dimensiunile acestora, protectia capatului pilotului, prinderea pilotului de corpul fundatiei.

FISA DE INSPECTIE PENTRU LUCRARILE DE

FUNDATII

PRESCRIPTII SI NORMATIVE TEHNICE

STAS 2561/1-1983 Teren de fundare. Piloti. Clasificare, terminologie

STAS 6054 /1977 Adancimea de inghet

Normativ P 10 / 1977 Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de

fundatii directe la constructii ( BuI.C-tiilor 3 / 1978 ; 12 / 1978 ; C- 159 / 1973 ; C 176 /1975 )

Normativ C61 / 1974 Instructiuni pentru determinarea trasarilor constructiilor

de locuinte, social culturale si industriale

LUCRARI PREGATITOARE

Orice lucrare de fundare se va incepe dupa verificarea si receptionnrea terenului de fundare, a dimensiunilor sapaturii si a elementelor mentionate in procesul verbal de faza determinanta. Pentru orice tip de fundatii de beton simplu se cere ca terenul sa fie uscat inaintea betonarii, iar pentru fundatiile din beton armat exista obligatia de a turna un beton de marca inferioara numit beton de egalizare.

Operatiunea urmatoare este aceea de trasare a axelor fundatiilor pe baza planurilor de executie, in raport cu punctele si reperele de nivel pentru amplasarea cladirilor. Inspectia pentru verificarea fundatiilor cladirii incepe prin :

*l-verificarea unghiurilor drepte, cu ajutorul echerului dulgherului cu laturile de 3m ,4m si ipotenuza de 5m,

*2- verificarea liniilor paralele prin sondaj in zone accesibile astfel incat la 6m lungime sa nu existe o diferenta mai mare de 15mm

*3- verificarea planurilor orizontale care se face cu nivele sau bolobocul sau cu ajutorul furtunului de nivel pentru distante mai mari

*4- verificarea planurilor verticale care se face cu bolobocul sau cu ajutorul firului cu plumb inceperea lucrarilor de betonare a fundatiilor se incepe dupa verificarea cofrajelor si a armaturilor de fundatie, verificare care constituie suportul unui proces verbal de lucrari ascunse.

RECEPTIA LUCRARILOR

Dupa executarea lucrarilor de betonare a fundatiilor se poate face o receptie a acestora care impun niste abateri maxime admise fata de planuri dupa cum urmeaza: -lungime +- 15 mm

-latime +- 5 mm

-inaltime +- 10 mm

La receptie se va verifica de asemenea aspectul betonului, iar dupa 28 zile de la turnare ( maxim 45 zile de la turnare laboratorul de incercari trebuie sa transmita aceste rezultate ) se vor analiza certificatele cu rezultatele probelor de marca betonului prescrisa in proiect .

Preview document

Ghid pentru inspectia cladirilor - Pagina 1
Ghid pentru inspectia cladirilor - Pagina 2
Ghid pentru inspectia cladirilor - Pagina 3
Ghid pentru inspectia cladirilor - Pagina 4
Ghid pentru inspectia cladirilor - Pagina 5
Ghid pentru inspectia cladirilor - Pagina 6
Ghid pentru inspectia cladirilor - Pagina 7
Ghid pentru inspectia cladirilor - Pagina 8
Ghid pentru inspectia cladirilor - Pagina 9
Ghid pentru inspectia cladirilor - Pagina 10
Ghid pentru inspectia cladirilor - Pagina 11
Ghid pentru inspectia cladirilor - Pagina 12
Ghid pentru inspectia cladirilor - Pagina 13
Ghid pentru inspectia cladirilor - Pagina 14
Ghid pentru inspectia cladirilor - Pagina 15
Ghid pentru inspectia cladirilor - Pagina 16
Ghid pentru inspectia cladirilor - Pagina 17
Ghid pentru inspectia cladirilor - Pagina 18
Ghid pentru inspectia cladirilor - Pagina 19
Ghid pentru inspectia cladirilor - Pagina 20
Ghid pentru inspectia cladirilor - Pagina 21
Ghid pentru inspectia cladirilor - Pagina 22
Ghid pentru inspectia cladirilor - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Ghid pentru inspectia cladirilor.doc

Alții au mai descărcat și

Construcții

Se cere să se proiecteze un adăpost pentru întreținerea vacilor de lapte în stabulație liberă organizat în clădiri cu deschidere de 10,50 m și...

Autocad

Definiţii Reprezentări grafice (plane) ale unor elemente din lumea fizică, de regulă construite de om: cât mai exacte cât mai simple cât mai...

Materiale de Constructii

CURS NR. 1 ALCATUIREA GENERALA A CONSTRUCTIILOR 1.Definitia constructiilor , particularităţi Constructiile sunt produse complexe imobile, care...

Rezistența Materialelor

Cap.1. Introducere în Rezistenţa Materialelor 1. Generalităţi Rezistenţa materialelor este disciplina inginerească ce studiază comportarea...

Managementul Apelor Uzate

Structura curs - Aspecte legislative – date statistice - Structuri retele de canalizare in zone urbane - Retele exterioare de canalizare de...

Constructii din Beton Armat 2

I. Arce din beton armat 1. Definiţie, Clasificare, Utilizare Definiţie: Arcele sunt elemente structurale plane cu axă curbă, încărcate în planul...

Instalatii pentru Constructii

Clasificarea instalatiilor pentru constructii Din punt de vedere functional Inst alat i i de inc alzi re Inst alat i i de vent i lare si c ondi...

Alcatuirea si Proiectarea Constructiilor

Funcţionalitatea şi dimensiunile unei construcţii trebuie să aibă la bază cunoaşterea dimensiunilor şi proporţiile corpului omenesc , precum şi a...

Ai nevoie de altceva?