Hidroedilitare

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 9 fișiere: pdf
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 37588
Mărime: 9.89MB (arhivat)
Publicat de: Fabian Ionescu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAPITOLUL I

GENERALITĂŢI

Din cele mai vechi timpuri viaţa şi activitatea oamenilor a fost legată şi în mare măsură condiţionată de distribuţia pe pământ a resurselor de apă, de lipsa sau de abundenţa de apă.

În prezent, pentru rezolvarea la un nivel corespunzător a problemelor de alimentare cu apă este necesară o bază tehnico-materială complexă, care să corespundă cerinţelor moderne de studii şi cercetare (pentru sursele de apă, pentru procedeele tehnologice cele mai eficiente de tratare a apei, pentru transportul apei etc), de proiectare şi execuţie a lucrărilor (pentru sisteme constructive, dispozitive şi aparatură necesară, pentru materiale de construcţie adecvate, conducte şi utilaj tehnologic), precum şi pentru exploatarea lucrărilor (personal calificat, laboratoare, utilaj etc).

În ţara noastră s-au făcut în acest sens în ultimii 20 de ani progrese importante prin înfiinţarea unor institute de studii şi cercetări, a numeroase institute de proiectare cu caracter republican, departamental şi regional, a unor industrii specializate în producerea utilajului şi materialelor necesare (pompe, conducte, construcţii metalice, armături etc.) şi s-a obţinut o bogată experienţă prin execuţia şi exploatarea a numeroase lucrări

În prezent se organizează perfecţionarea producţiei de utilaj specializat în alimentări cu apă, pentru tipurile cu cele mai bune randamente tehnologice. Vor trebui depuse în continuare eforturi pentru specializarea întreprinderilor de execuţie şi pentru crearea unei baze mai largi privind personalul de exploatare de specialitate (tehnologi, chimişti etc).

A. SCHEME DE ALIMENTĂRI CU APĂ

Alimentările cu apă constituie, pentru centrele populate şi pentru industrii, dotaţii indispensabile, care condiţionează desfăşurarea vieţii igienice a oamenilor şi intervin ca un factor important în aproape toate procesele de producţie industrială.

În centrele populate, apa serveşte pentru nevoi gospodăreşti (băut, gătit, spălat etc), pentru nevoi publice (stropitul şi spălatul străzilor, stropitul spaţiilor verzi, la cişmele şi havuzuri, fântâni ornamentale, spălarea canalizărilor), pentru nevoi zootehnice (adăparea animalelor, spălarea grajdurilor etc) şi pentru combaterea incendiilor. În industrii, apa are folosinţe multiple: apă ce intră în produsul fabricat (pentru realizarea diverselor soluţii, paste, ca solvent), pentru producţia de abur, ca apă de răcire, ca mijloc de spălare, de sortare, sau de transport al diverselor materiale, pentru combaterea incendiilor etc.

Elementele determinante în alegerea schemei de alimentare cu apă sunt pe de o parte cantitatea, presiunea şi calitatea apei cerute de consumator şi, pe de altă parte, condiţiile locale privind sursele de apă disponibile, calităţile apei la aceste surse, poziţia relativă (distanţa şi diferenţa de nivel) a consumatorului faţă de sursă şi faţă de alţi consumatori.

Debitul, presiunea şi calitatea apei se stabilesc de beneficiar, cu concursul proiectantului de specialitate, în cadrul unei teme de proiectare care trebuie să ţină seama de profilul actual şi de perspectivă (20÷25 ani) al consumatorului. Celelalte elemente menţionate mai sus se stabilesc pe bază de studii hidrogeologice şi hidrochimice (pentru stabilirea surselor disponibile, a debitului şi a calităţilor apei) şi topografice (pentru stabilirea amplasamentelor şi traseelor celor mai avantajoase ale diverselor construcţii şi instalaţii din cadrul sistemului de alimentare cu apă).

Alimentarea cu apă a unui centru populat sau a unei industrii comportă: captarea şi aducţiunea apei de la sursă la consumator, staţii de pompare (când sunt necesare), staţii de tratare pentru corectarea calităţilor apei (în funcţie de calitatea apei cerută de consumator),

rezervoare de înmagazinare pentru crearea unei rezerve de avarie, a volumului necesar compensării variaţiilor consumului şi pentru păstrarea rezervei de combatere a incendiilor şi sistemul de distribuţie a apei la consumator format din reţele de distribuţie şi eventuale staţii de pompare.

În fig. 1.1, a, b, c şi d se dau schemele de principiu cele mai frecvente ale alimentărilor cu apă pentru centre populate şi industrii. În fig. 1.1, e este dată o schemă generală pentru diversele folosinţe ale apei.

Investiţiile importante necesare pentru alimentările cu apă în condiţiile marii dezvoltări economice socialiste din ţara noastră cer stabilirea schemei celei mai potrivite din punct de vedere tehnico-economic pentru fiecare caz în parte, pe baza unor studii şi calcule comparative detaliate între mai multe soluţii posibile. În alegerea schemei de alimentare cu apă, în afară de condiţia de economicitate se ţine seama de următoarele considerente de ordin tehnic:

Preview document

Hidroedilitare - Pagina 1
Hidroedilitare - Pagina 2
Hidroedilitare - Pagina 3
Hidroedilitare - Pagina 4
Hidroedilitare - Pagina 5
Hidroedilitare - Pagina 6
Hidroedilitare - Pagina 7
Hidroedilitare - Pagina 8
Hidroedilitare - Pagina 9
Hidroedilitare - Pagina 10
Hidroedilitare - Pagina 11
Hidroedilitare - Pagina 12
Hidroedilitare - Pagina 13
Hidroedilitare - Pagina 14
Hidroedilitare - Pagina 15
Hidroedilitare - Pagina 16
Hidroedilitare - Pagina 17
Hidroedilitare - Pagina 18
Hidroedilitare - Pagina 19
Hidroedilitare - Pagina 20
Hidroedilitare - Pagina 21
Hidroedilitare - Pagina 22
Hidroedilitare - Pagina 23
Hidroedilitare - Pagina 24
Hidroedilitare - Pagina 25
Hidroedilitare - Pagina 26
Hidroedilitare - Pagina 27
Hidroedilitare - Pagina 28
Hidroedilitare - Pagina 29
Hidroedilitare - Pagina 30
Hidroedilitare - Pagina 31
Hidroedilitare - Pagina 32
Hidroedilitare - Pagina 33
Hidroedilitare - Pagina 34
Hidroedilitare - Pagina 35
Hidroedilitare - Pagina 36
Hidroedilitare - Pagina 37
Hidroedilitare - Pagina 38
Hidroedilitare - Pagina 39
Hidroedilitare - Pagina 40
Hidroedilitare - Pagina 41
Hidroedilitare - Pagina 42
Hidroedilitare - Pagina 43
Hidroedilitare - Pagina 44
Hidroedilitare - Pagina 45
Hidroedilitare - Pagina 46
Hidroedilitare - Pagina 47
Hidroedilitare - Pagina 48
Hidroedilitare - Pagina 49
Hidroedilitare - Pagina 50
Hidroedilitare - Pagina 51
Hidroedilitare - Pagina 52
Hidroedilitare - Pagina 53
Hidroedilitare - Pagina 54
Hidroedilitare - Pagina 55
Hidroedilitare - Pagina 56
Hidroedilitare - Pagina 57
Hidroedilitare - Pagina 58
Hidroedilitare - Pagina 59
Hidroedilitare - Pagina 60
Hidroedilitare - Pagina 61
Hidroedilitare - Pagina 62
Hidroedilitare - Pagina 63
Hidroedilitare - Pagina 64
Hidroedilitare - Pagina 65
Hidroedilitare - Pagina 66
Hidroedilitare - Pagina 67
Hidroedilitare - Pagina 68
Hidroedilitare - Pagina 69
Hidroedilitare - Pagina 70
Hidroedilitare - Pagina 71
Hidroedilitare - Pagina 72
Hidroedilitare - Pagina 73
Hidroedilitare - Pagina 74
Hidroedilitare - Pagina 75
Hidroedilitare - Pagina 76
Hidroedilitare - Pagina 77
Hidroedilitare - Pagina 78
Hidroedilitare - Pagina 79
Hidroedilitare - Pagina 80
Hidroedilitare - Pagina 81
Hidroedilitare - Pagina 82
Hidroedilitare - Pagina 83
Hidroedilitare - Pagina 84
Hidroedilitare - Pagina 85
Hidroedilitare - Pagina 86
Hidroedilitare - Pagina 87
Hidroedilitare - Pagina 88
Hidroedilitare - Pagina 89
Hidroedilitare - Pagina 90
Hidroedilitare - Pagina 91
Hidroedilitare - Pagina 92
Hidroedilitare - Pagina 93
Hidroedilitare - Pagina 94
Hidroedilitare - Pagina 95
Hidroedilitare - Pagina 96
Hidroedilitare - Pagina 97
Hidroedilitare - Pagina 98
Hidroedilitare - Pagina 99

Conținut arhivă zip

  • 1.Generalitati.pdf
  • 2.Captarea apei.pdf
  • 3.Conducte de aductiune.pdf
  • 4.Retele de distributie.pdf
  • 5.Inmagazinarea apei.pdf
  • 6.Canalizare-generalitati.pdf
  • 7.Calculul hidraulic al canalelor.pdf
  • 8.Camine de canalizare.pdf
  • Calculul retelelor ramificate si inelare.pdf

Alții au mai descărcat și

Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare

TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze sistemul de alimentare cu apă şi canalizare publică pentru localitatea XYZ. Se cunosc: - planul de...

Proiect Hidroedilitare

Tema Proiect Pentru alimentarea cu apa a unei localitati se cunosc: populația actuală: U_0=2000+100∙m (U_0=2000+100∙96=11600) gradul de dotare...

Autocad

Definiţii Reprezentări grafice (plane) ale unor elemente din lumea fizică, de regulă construite de om: cât mai exacte cât mai simple cât mai...

Materiale de construcții

CURS NR. 1 ALCATUIREA GENERALA A CONSTRUCTIILOR 1.Definitia constructiilor , particularităţi Constructiile sunt produse complexe imobile, care...

Rezistența Materialelor

Cap.1. Introducere în Rezistenţa Materialelor 1. Generalităţi Rezistenţa materialelor este disciplina inginerească ce studiază comportarea...

Managementul Apelor Uzate

Structura curs - Aspecte legislative – date statistice - Structuri retele de canalizare in zone urbane - Retele exterioare de canalizare de...

Construcții din beton armat 2

I. Arce din beton armat 1. Definiţie, Clasificare, Utilizare Definiţie: Arcele sunt elemente structurale plane cu axă curbă, încărcate în planul...

Instalații pentru construcții

Clasificarea instalatiilor pentru constructii Din punt de vedere functional Inst alat i i de inc alzi re Inst alat i i de vent i lare si c ondi...

Te-ar putea interesa și

Studiu Geografic Complex

INTRODUCERE Calitatea mediului este o notiune complexa, care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om-natura. Utilizând acest termen se are...

Prezentarea Comunei Rucăr, Județul Argeș

Capitolul 1- Prezentarea potentialului natural, economic si uman. 1.1 Caracteristici generale: 1.1. 1. Scurt istoric. Prima atestare documentară...

Alimentare cu apă a localității Borșa

1. TEMA PROIECTULUI 1.1. OBIECTUL PROIECTULUI Se va elabora proiectul pentru extinderea de alimentare cu apă a localtaţii Borşa, judeţul...

Proiect Hidroedilitare

Tema Proiect Pentru alimentarea cu apa a unei localitati se cunosc: populația actuală: U_0=2000+100∙m (U_0=2000+100∙96=11600) gradul de dotare...

Strategia adaptării serviciilor de apă canal

1 ABORDARI TEORETICE GENERALE ÎN SFERA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE 1.1 Serviciile publice: necesitate, continut Serviciul public reprezinta forma...

Iprolam SA

CAPITOLUL I Obiective, principii si factori de organizare a sistemului de contabilitate a intreprinderii I.1. Prezentarea la S.C. IPROLAM S.A....

Alunecările de teren în județul Gorj - Cauze, consecințe, prevenire

Alunecările de teren - reprezintă alunecarea unor straturi de pământ aflate la suprafața solului peste cele de dedesubt sau desprinderea unor...

Proiect practică - SC Transilvania Proiect SRL

1. Poziţia firmei în circuitul economic 1.1. Ramura economică din care face parte firma Prin structura ramurilor economiei se intelege: ramurile...

Ai nevoie de altceva?