Impactul construcțiilor asupra mediului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 27261
Mărime: 4.56MB (arhivat)
Publicat de: Milena Chiș
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Notiuni de baza

1.1 Obiectul cursului

Ingineria si managementului proiectelor de constructii presupune formarea profesională complexă, în vederea proiectării şi execuţiei lucrărilor de construcţii pentru diferite folosinţe.

Exigenţele şi criteriile de performanţă ale inginerilor constructori, presupun dobîndirea unui bagaj de cunoştinţe în domeniul Impactului construcţiilor asupra mediului.

Pentru aceasta studentii trebuie sa capete cunostinte generale privind factorii de mediu si tipul de impact pe care-i pot suporta acestia, in urma realizarii constructiilor dar si a exploatarii acestora pentru diferite activitati, reglementarile existente in domeniu, procedurile de evaluare a impactului si de intocmire a studiilor de impact.

Cateva notiuni generale care fac obiectul cursului:

Mediul, semnificand mediul înconjurător sau mediul ambiant, este o noţiune care se referă la totalitatea condiţiilor naturale de pe Pământ sau dintr-o regiune a sa, în care evoluează fiinţele sau lucrurile.

Dintre aceste condiţii naturale fac parte atmosfera, temperatura, lumina, relieful etc., precum şi celelalte fiinţe vii care impreuna cu aceste elemente fizice abiotice formeaza ceea ce numim ecosistemele.

Mediul natural are un rol foarte important în procesul evoluţiei fiinţelor vii, care, la rândul lor, sunt un factor de transformare a mediului.

Sensul dat acestei noţiuni în cadrul Uniunii Europene este cel al unui ansamblu de elemente care, în complexitatea relaţiilor lor, constituie cadrul, mijlocul şi condiţiile de viaţă ale omului, cele care sunt ori cele care nu sunt resimţite.

O altă definiţie o găsim în Legea protecţiei mediului data prin OUG 195/2005 în care mediul reprezinta ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale in interactiune, cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale si spirituale, calitatea vietii si conditiile care pot influenta bunastarea si sanatatea omului.

Mediul natural, adica aerul, oceanele, marile, lacurile, apele curgatoare, solul si subsolul si formele de viata pe care aceste ecosisteme le creeaza si le sustin este imaginea cea mai comuna pe care omul obisnuit si-o face atunci cand vorbeste despre mediul inconjurator.

Mediul inconjurator apare ca o realitate pluridimensionala care include nu numai mediul natural, dar si activitatea si creatiile omului, acesta ocupand o dubla pozitie: de “component” al mediului si de “consumator”, de beneficiar al mediului si putand astfel vorbi si despre un mediu artificial adica antropic , rezultat al activitatii omului ca factor de modificare al mediului natural.

Asadar conceptul actual de “mediu inconjurator” are un caracter dinamic, care cauta sa cunoasca, sa analizeze si sa urmareasca functionarea sistemelor protejate in toata complexitatea lor.

O padure, o balta sau un lac, de exemplu, formeaza fiecare in parte un “ecosistem” care se interconditioneaza reciproc si se readapteaza continuu in cautarea unui anumit echilibru.

Totalitatea factorilor naturali, determina conditiile de viata pentru regnurile vegetale, animale si pentru fiinta umana, reprezentand mediul natural.

In mediul natural distingem componente fizice naturale – elemente abiotice: aer, apa, substrat geologic, relief, sol cat si componentele biotice care reprezinta viata, organismele ce se dezvolta pe fundalul sportului ecologic. Ele apar sub forma vegetatiei si animalelor depinzand atat de factori terestri, cat si cosmici (radiatia solara de exemplu) ceea ce ne ajuta sa intelegem implicatiile care pot urma unor modificari fie terestre, fie cosmice, sau ambele in acelas timp.

Orice activitate umana si implicit existenta individului este de neconceput in afara mediului. De aceea, calitatea in ansamblu a acestuia, precum si a fiecarei componente a sa in parte, isi pun amprenta asupra nivelului existentei si evolutiei indivizilor.

Resursele naturale si exploatarea lor rationala

Prin resurse naturale se inteleg: totalitatea elementelor naturale ale mediului inconjurator ce pot fi folosite in activitatea umana si care sunt de mai multe feluri:

resurse neregenerabile – minerale si combustibili fosili;

resurse regenerabile – apa, aer, sol, flora, fauna salbatica;

resurse permanente – energie solara, eoliana, geotermala si a valurilor.

In intreaga activitate de protectie a mediului inconjurator se urmareste nu numai folosirea rationala a tuturor aceste resurse, ci si corelarea activitatii de sistematizare a teritoriului si localitatilor cu masuri de protejare a factorilor naturali, adoptarea de tehnologii de productie cat mai putin poluante si echiparea instalatiilor tehnologice si a mijloacelor de transport generatoare de poluanti cu dispozitive si instalatii care sa previna efectele daunatoare asupra mediului inconjurator, recuperarea si valorificarea optima a substantelor reziduale utilizabile.

Astfel notiunea de “mediu inconjurator” cuprinde de fapt, toate activitatile umane in relatia om-natura, in cadrul planetei Terra.

1.2. Impactul activitatilor umane asupra mediului si protectia acestuia.

Ansamblul de relatii si de schimburi ce se stabilesc intre om si natura, precum si interdependenta lor influenteaza echilibrul ecologic, determina conditiile de viata si implicit conditiile de munca pentru om, precum si perspectivele dezvoltarii societatii in ansamblu.

Se poate afirma ca mediul trebuie adaptat si organizat pentru a raspunde nevoilor indivizilor, ceea ce presupune preluarea din natura a unor resurse si prelucrarea lor pentru a deservi populatia (pentru a satisface doleantele acestora). Aceasta dependenta cunoaste un mare grad de reciprocitate, datorita faptului ca nevoile umane se adapteaza intr-o masura mai mare sau mai mica mediului.

Asigurarea unei calitati corespunzatoare a mediului, protejarea lui – ca necesitate supravietuirii si progresului – reprezinta o problema de interes major si de certa actualitate pentru evolutia sociala. In acest sens, se impune pastrarea calitatii mediului, diminuarea efectelor negative ale activitatii umane cu implicatii asupra acestuia.

Preview document

Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 1
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 2
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 3
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 4
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 5
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 6
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 7
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 8
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 9
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 10
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 11
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 12
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 13
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 14
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 15
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 16
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 17
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 18
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 19
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 20
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 21
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 22
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 23
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 24
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 25
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 26
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 27
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 28
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 29
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 30
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 31
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 32
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 33
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 34
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 35
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 36
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 37
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 38
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 39
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 40
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 41
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 42
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 43
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 44
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 45
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 46
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 47
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 48
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 49
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 50
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 51
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 52
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 53
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 54
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 55
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 56
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 57
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 58
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 59
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 60
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 61
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 62
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 63
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 64
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 65
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 66
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 67
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 68
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 69
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 70
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 71
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 72
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 73
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 74
Impactul construcțiilor asupra mediului - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Impactul Constructiilor Asupra Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Diafragme construcții civile

I. FUNDAŢIE ZID EXTERIOR • Evaluare încărcări : 1. Încărcări din acoperiş : * învelitoare din ţiglă de beton profilate Alpina 850 daN/m / cos...

Alimentare cu apă a localității Borșa

1. TEMA PROIECTULUI 1.1. OBIECTUL PROIECTULUI Se va elabora proiectul pentru extinderea de alimentare cu apă a localtaţii Borşa, judeţul...

Impactul Construcțiilor Hidrotehnice Asupra Mediului Înconjurător

1. INTRODUCERE Our project it’s called „the impact of hydotechnic construction”on evironment”and it’s purpose it’s to highylight some aspects of...

Ingineria Mediului

Curs 1 NOTIUNI GENERALE Obiectivul disciplinei este protectia mediului inconjurator. Mediul sau ambientul este format din ansamblul factorilor...

Construcții din lemn

CONSTRUCŢII DIN LEMN I. ELEMENTE DE BAZĂ I. ELEMENTE DE BAZĂ 1. Elemente de economie forestieră Clasificare: după repartizarea în teritoriu:...

Amenajări și Construcții Hidrotehnice

Reţeaua hidrografică este reprezentată de totalitatea căilor de concentrare a curenţilor de apă de suprafaţă într-un bazin dat . Este una din...

Materiale de construcții

CURS NR. 1 ALCATUIREA GENERALA A CONSTRUCTIILOR 1.Definitia constructiilor , particularităţi Constructiile sunt produse complexe imobile, care...

Materiale de Construcții

CURS 1 1.1. SCURT ISTORIC al drumurilor din partea de sud vest a României Apariţia şi dezvoltarea căilor de comunicaţie terestre pe teritoriul...

Te-ar putea interesa și

Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții

1. Utilizarea metodei de diagnosticare şi perfecţionare a managementului proiectelor MProPerf Pe baza experienţei dobândite prin realizarea...

Studiu de impact asupra mediului pe tronsonul de autostradă Mizil - Cornu din Județul Prahova

1. DATE GENERALE 1.1 Informatii despre titularul proiectului Titularul proiectului este Consiliul Judetean Prahova cu sediul in B-dul Republicii,...

Procedee și Echipamente pentru Epurarea Apei

1. Introducere Apa reprezintă unul dintre elementele esenţiale suportului vieţii pe Terra, existenţa ecosistemelor se datorează prezenţei apei....

Protecția așezărilor umane

I: CONSIDERAŢII GENERALE: 1) Noţiunile de „aşezare umană” respectiv „cadre de la vie”: Pentru a defini cele două noţiuni este nevoie de o...

Impactul Construcțiilor Hidrotehnice Asupra Mediului Înconjurător

1. INTRODUCERE Our project it’s called „the impact of hydotechnic construction”on evironment”and it’s purpose it’s to highylight some aspects of...

Proiectare ecologică - telefonul mobil

Prezentare generală a proiectării ecologice Proiectarea ecologică se referă la integrarea sistematică a aspectelor legate de mediu în proiectarea...

Executarea Terasamentelor pentru Constructia Platformelor Drumurilor și Platformelor Tehnologice din Incinta Parcului Eolian

1. INTRODUCERE Prin managementul riscului se intelege totalitatea operatiunilor prin care se urmareste limitarea pierderilor care pot afecta o...

Energia Nucleară

I. Generalităţi Noţiunea de energie nucleară este folosită în două contexte: • La nivel microscopic, energia nucleară este energia asociată...

Ai nevoie de altceva?