Indrumator Proiect Fundatii

Curs
8.2/10 (6 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 15054
Mărime: 632.11KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Digul de pământ se foloseşte pentru protejarea unui anumit amplasament împotriva inundaţiilor şi se adoptă în cazurile în care în vecinătate se găseşte un pământ coeziv cu permeabilitate suficient de redusă pentru a nu mai fi necesare alte elemente de etanşare (nucleu, mască). Ţinând seama şi de condiţiile de punere în operă, pământurile indicate fac parte din categoria argilelor nisipoase sau prăfoase, prafurilor argiloase, etc.

Înălţimea digului, lăţimea coronamentului (crestei) şi a banchetelor (pasajelor intermediare orizontale) sunt indicate prin temă. Zidul se realizează din două straturi de pământ cu caracteristici geotehnice diferite. Pe coronament se consideră aplicată o sarcină uniform distribuită notată cu q (fig. 1).

Figura I.1. Dig de pământ

În anexa A1 este prezentat un exemplu de calcul pentru proiectarea unui dig de pământ.

Etapele realizării proiectului

Proiectarea digului de pământ cuprinde următoarele etape:

- predimensionarea pantelor digului;

- verificarea stabilităţii digului în ipoteza suprafeţelor de alunecare circular cilindrice, utilizând metoda fâşiilor, pentru două cazuri de solicitare: digul în uscat şi digul cu apă la cota de inundaţii.

I.1. PREDIMENSIONAREA PANTELOR DIGULUI DE PĂMÂNT

Stabilitatea unui dig de pământ este controlată de pantele acestuia. Înclinări prea abrupte periclitează stabilitatea şi, dimpotrivă, pante prea line conduc la o soluţie neeconomică.

O modalitate de predimensionare a pantelor o reprezintă metoda Maslov. Pentru aceasta este necesară cunoaşterea valorilor de calcul ale parametrilor rezistenţei la forfecare  şi c corespunzători pământului din corpul digului. Dacă se dispune de un set de rezultate ale unor încercări de laborator sau pe teren, valorile de calcul sunt determinate din valorile normate prin prelucrare statistică (a se vedea capitolul III.1 al prezentului îndrumător).

Digul de pământ din cadrul proiectului fiind realizat din două straturi de pământ cu caracteristici diferite, determinarea pantelor se va efectua pentru fiecare strat în parte, în mod similar.

Calculul pantei de taluz stabil cu metoda Maslov

Se porneşte de la ecuaţia dreptei intrinseci:

(I.1)

în care se împart ambii termeni cu - :

(I.2)

unde:

- f - efortul tangenţial de forfecare, kN/m2;

- efortul normal, kN/m2;

- unghiul de frecare interioară, o;

c - coeziunea, kN/m2.

Unghiul  corespunzător unei anumite valori a efortului normal - se numeşte “unghi de tăiere”, (fig. I.2).

Figura I.2

Expresia este analogă expresiei , cu deosebirea că unghiul de tăiere  depinde atât de  cât şi de c.

Unghiul  al taluzului stabil se determină în funcţie de un coeficient de siguranţă, Fs, astfel încât:

(I.3)

unde:

Fs = 1,1 … 1,3

Metoda Maslov consideră că în condiţiile echilibrului limită efortul - din expresia (I.2) depinde de greutatea coloanei de pământ, la baza fiecărui strat şi de suprasarcina exterioară.

Astfel eforturile normale - 1 şi - 2 la baza stratului 1, respectiv, 2, sunt:

(I.4)

unde:

q - suprasarcina pe coronament, kN/m2;

H1, H2 - înălţimea stratului 1, respectiv 2;

1, 2 - greutatea volumică în stare naturală a stratului 1, respectiv 2.

Preview document

Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 1
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 2
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 3
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 4
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 5
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 6
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 7
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 8
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 9
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 10
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 11
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 12
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 13
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 14
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 15
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 16
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 17
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 18
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 19
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 20
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 21
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 22
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 23
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 24
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 25
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 26
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 27
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 28
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 29
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 30
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 31
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 32
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 33
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 34
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 35
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 36
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 37
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 38
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 39
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 40
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 41
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 42
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 43
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 44
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 45
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 46
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 47
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 48
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 49
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 50
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 51
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 52
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 53
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 54
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 55
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 56
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 57
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 58
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 59
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 60
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 61
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 62
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 63
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 64
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 65
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 66
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 67
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 68
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 69
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 70
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 71
Indrumator Proiect Fundatii - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Indrumator Proiect Fundatii
  • A1.doc
  • A2.doc
  • B1.doc
  • B2.doc
  • C1.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect la Topografie

1.)TEODOLIT ELECTRONIC Seria DT Aplicatii Teodolitul electronic seria DT are un sistem incremental optic de citire a unghiurilor cu ajutorul...

Fundatii

TEMA PROIECT Pentru amenajarea unei dane comerciale este necesara proiectarea urmatoarelor lucrari: 1. verificarea stabilitatii taluzului...

Cadastru Funciar

În cadrul activitǎţii de cadastru intervin lucrǎri de împarţire sau delimitare a unei suprafeţe, conform unei sarcini de proiect, numai în ce...

Instrumente Topografice

I. Studiul teodolitului 1) Definitie Teodolitul = instrument topografic care permite masurarea pe teren a unghiurilor orizontale () si verticale...

Model Memoriu Tehnic Sanitare

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII SANITARE 1 OBIECTUL PROIECTULUI Prezenta lucrare soluţionează la nivel de PT / DE instalaţiile sanitare aferente...

Documentatie topo-cadastrală privind Amplasamentul și Delimitarea Bunului Imobil

1. MEMORIU TEHNIC DOCUMENTATIE TOPO-CADASTRALA PRIVIND AMPLASAMENTUL SI DELIMITAREA BUNULUI IMOBIL Str. Avântului şi 9 Mai – mun. Alba Iulia...

Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei

1. GENERALITĂŢI 1.1. Trasarea lucrărilor de detaliu a construcţiilor se execută pe baza proiectelor de execuţie a acestora, în raport cu punctele...

Lucrari Topografice la Proiectarea, Executia si Exploatarea Constructiilor Industriale si Civile

Cap.1 Lucrari topografice la proiectarea constructiilor industrial si civile. 1.1.1. Retele de sprijin topografice legate de proiectarea...

Ai nevoie de altceva?