Instrumente și metode de măsurare

Curs
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 18204
Mărime: 1.32MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Raluca Manea

Cuprins

CAPITOLUL 1 MĂSURĂTORILE TERESTRE - NOŢIUNI GENERALE 4

1.1 Obiectul şi ramurile măsurătorilor terestre 4

1.2 Suprafeţe terestre 4

1.3 Suprafeţe de proiecţie 6

1.4 Elementele topografice ale terenului 6

1.4.1 Elementele topografice ale terenului în plan vertical 6

1.4.2 Elementele topografice ale terenului în plan orizontal 7

1.5 Unităţi de măsură 8

1.6 Tipuri de coordonate ce definesc punctul şi legătura dintre ele 8

1.6.1 Transformarea din coordonate rectangulare în coordonate polare 8

1.6.2 Transformarea din coordonate polare în coordonate rectangulare 9

1.7 Aplicaţii numerice 10

CAPITOLUL 2 HĂRŢI ŞI PLANURI 12

2.1 Definiţii 12

2.2 Clasificarea hărţilor şi planurilor în funcţie de scară 12

2.3 Scara hărţilor şi planurilor 12

2.3.1 Scara numerică 12

2.3.2 Scara grafică 14

2.4 Elementele planurilor şi hărţilor 15

2.4.1 Caroiajul geografic 15

2.4.2 Caroiajul rectangular 16

2.4.3 Semne convenţionale 16

2.5 Problemă rezolvată 21

2.6 Probleme propuse spre rezolvare 24

CAPITOLUL 3 INSTRUMENTE ŞI METODE DE MĂSURAT UNGHIURI ŞI DISTANŢE 26

3.1 Teodolitul - generalităţi 26

3.2 Schema generală a teodolitului 26

3.3 Axele teodolitului 28

3.4 Părţile componente ale teodolitului 29

3.4.1 Luneta 29

3.4.2 Cercurile teodolitului 30

3.4.3 Dispozitive de citire unghiulară 30

3.4.4 Nivelele teodolitului 31

3.5 Instalarea aparatului în staţie 32

3.5.1 Centrarea 32

3.5.2 Calarea 32

3.5.3 Vizarea 33

3.6 Tahimetre electronice 34

3.6.1 Principii utilizate la măsurarea electro – optică a distanţelor 34

3.6.2 Prezentarea generală a unei staţii totale 34

3.7 Măsurarea unghiurilor orizontale 36

3.7.1 Măsurarea unghiurilor orizontale prin metoda diferenţelor de citiri (simplă) 36

3.7.2 Măsurarea unghiurilor orizontale

prin metoda în tur de orizont

37

3.7.3 Măsurarea unghiurilor orizontale prin metoda repetiţiei 38

3.7.4 Măsurarea unghiurilor orizontale prin metoda reiteraţiei 39

3.8 Măsurarea unghiurilor verticale 39

3.9 Măsurarea directă a distanţelor 40

3.9.1 Instrumente utilizate la măsurarea directă a distanţelor 40

3.9.2 Modul de măsurare a distanţelor pe teren 40

3

3.10 Probleme propuse spre rezolvare 41

CAPITOLUL 4 RIDICĂRI PLANIMETRICE 42

4.1 Definiţii şi clasificări 42

4.2 Proiectarea reţelelor de drumuire 43

4.3 Operaţii de teren 44

4.4 Drumuirea planimetrică sprijinită la capete pe puncte de coordonate cunoscute şi laturi

cu orientări cunoscute

45

4.5 Drumuirea planimetrică sprijinită la capete – problemă rezolvată 48

4.6 Ridicarea planimetrică a detaliilor 52

4.6.1 Metoda coordonatelor polare 52

4.6.2 Metoda coordonatelor rectangulare (terenuri cu panta mai mică de 5g) 54

CAPITOLUL 5 NIVELMENT 56

5.1 Nivelment geometric 56

5.1.1 Nivelment geometric de mijloc 56

5.1.2 Nivelment geometric de capăt 57

5.2 Metoda radierii de nivelment geometric de mijloc 58

5.2.1 Metoda cotei punctului de capăt 58

5.2.2 Metoda cotei de la punct la punct 59

5.2.3 Metoda cotei planului de vizare 59

5.3 Nivelment trigonometric 60

5.4 Probleme rezolvate 62

5.5 Drumuirea de nivelment geometric de mijloc sprijinită la capete 64

5.6 Problemă rezolvată - Drumuire de nivelment geometric sprijinită la capete 66

5.7 Probleme propuse spre rezolvare 68

CAPITOLUL 6 METODE DE CALCUL A SUPARFEŢELOR 70

CAPITOLUL 7 NIVELMENTUL SUPRAFEŢELOR 77

BIBLIOGRAFIE 82

Extras din document

CAPITOLUL 1 MĂSURĂTORILE TERESTRE - NOŢIUNI GENERALE

1.1 Obiectul şi ramurile măsurătorilor terestre

Topografia face parte dintr-un grup de ştiinţe şi tehnici numite la modul general măsurători terestre,

care se ocupă de studiul – determinarea formelor şi dimensiunilor Pământului în ansamblul său, sau pe

porţiuni de teren – precum şi de reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri.

Măsurătorile terestre au evoluat alături de alte ştiinţe ca: matematica, fizica, astronomia, mecanica

cerească şi electronica, care au permis dezvoltarea instrumentelor de măsurare precum şi a metodelor de

prelucrare a măsurătorilor.

- Evoluţia ştiinţifică a matematicii a permis dezvoltarea metodelor de prelucrare şi interpretare a

rezultatelor măsurătorilor;

- Fizica şi electronica au oferit deschideri noi în domeniul aparaturii utilizate la efectuarea

măsurătorilor.

Măsurătorile terestre au o importanţă deosebită atât în dezvoltarea ştiinţifică cât şi în cea economică.

Ramurile mari ale măsurătorilor terestre sunt:

• geodezia;

• topografia;

• cadastrul;

• fotogrammetria;

Geodezia – este ştiinţa care studiază forma şi dimensiunea Pământului, câmpul gravitaţional în

sistem tridimensional, în funcţie de timp. În 1880, Helmert defineşte geodezia ca fiind: „Ştiinţa măsurării şi

reprezentării Pământului”. În cadrul acesteia există o serie de subramuri cum ar fi: astronomia geodezică,

geodezia marină, geodezia inerţială, geodezia diferenţială.

Topografia – este acea ştiinţă ce se ocupă cu măsurarea şi reprezentarea suprafeţelor relativ mici de

teren, fără a ţine seama de curbura Pământului. Denumirea derivă din cuvintele greceşti topos = loc şi

grapheim = a descrie. Prin măsurătorile topografice se stabilesc poziţiile relative dintre diverse obiecte din

teren şi reprezentarea acestora pe planuri şi hărţi.

Cadastrul – este sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică, prin care se

realizează identificarea, înregistrarea, descrierea şi reprezentarea pe hărţi şi planuri cadastrale a tuturor

terenurilor, precum şi a celorlalte bunuri imobile de pe întreg teritoriul ţării, indiferent de destinaţia lor şi de

proprietar.

Fotogrametria – cuprinde procedee pentru determinarea şi reprezentarea suprafeţelor de teren pe

baza unor fotografii speciale numite fotograme obţinute prin fotografierea terenului din avioane echipate

adecvat. Caracteristica principală a acestei ramuri este aceea că nu execută măsurători pe teren ci pe

imaginea fotografică a acestuia. Fotogrametria nu se aplică independent de alte discipline la întocmirea

planurilor şi hărţilor, ci împreună cu topografia, sprijinindu-se amândouă pe reţeaua geodezică.

1.2 Suprafeţe terestre

Din punctul de vedere al măsurătorilor terestre, se definesc următoarele trei suprafeţe (figura 1.1):

• suprafaţa topografică;

• geoidul;

• elipsoidul.

5

Figura 1.1 Suprafeţe terestre

Suprafaţa topografică – este suprafaţa terenului natural, cu toate caracteristicile lui, aşa cum va fi

reprezentat pe hărţi şi planuri. Are forma neregulată şi nu este geometrizată (nu are o formă matematică ce

poate fi descrisă prin relaţii matematice).

Geoidul – este o suprafaţă echipotenţială particulară a câmpului gravitaţional terestru, asimilată cu

suprafaţa liniştită a mărilor şi oceanelor considerată prelungită pe sub mări şi oceane. Are o formă uşor

ondulată, fiind denumită suprafaţa de nivel zero şi constituie originea în măsurarea altitudinilor punctelor de pe

suprafaţa topografică a Pământului. Are o formă neregulată şi nu este matematizat. Are proprietatea că în

orice punct al său este perpendicular pe verticala VV, respectiv pe direcţia acceleraţiei gravitaţionale, indicată

de regulă de firul cu plumb.

Elipsoidul de revoluţie – este suprafaţa geometrică cea mai apropiată de geoid rezultată prin rotirea

unei elipse în jurul axei mici 2b, iar axa mică este paralelă cu axa globului terestru.

De-a lungul timpului mai mulţi matematicieni şi geodezi au calculat diverşi elipsoizi în încercarea de-a

găsi parametrii optimi.

La ora actuală la noi în ţară se foloseşte elipsoidul Krasovski care are următorii parametri:

a = 6 378 245 m – semiaxa mare

b = 6 356 863 m – semiaxa mică

f =

298.3

= 1

a

a b - turtirea

Corespondenţa punctelor de pe suprafaţa topografică pe elipsoid se face prin proiectarea punctului

aflat pe suprafaţa terestră pe elipsoid prin intermediul normalei NN la elipsoid, iar punctul capătă coordonate

geografice.

Coordonatele geografice sunt latitudinea şi longitudinea.

Latitudinea – BP este unghiul format de normala la elipsoid cu planul ecuatorului. Putem vorbi de

latitudine nordică sau sudică în funcţie de poziţia punctului într-una din cele două emisfere. Pe ecuator

latitudinea este zero.

Longitudinea – LP este unghiul diedru dintre meridianul geodezic ce trece prin punct şi meridianul de

origine al elipsoidului de referinţă. Meridianul de origine zero este ales convenţional cel ce trece prin

observatorul astronomic de la Greenwich, de lângă Londra.

Sistemul de coordonate geografice are două familii de linii de coordonate:

Lat=const – familia paralelelor

Long=const – familia meridianelor

6

Figura 1.2 Elipsoidul de revoluţie

Pentru România avem:

Latitudinea medie 46oN

Longitudinea medie 25o E Greenwich

1.3 Suprafeţe de proiecţie

Prin intermediul sistemelor de proiecţie se face trecerea – prin procedee matematice – de la suprafaţa

topografică la suprafaţa plană care este suportul hărţii sau planului topografic. Se ştie că o suprafaţă curbă

(gen elipsoid, geoid) nu poate fi transpusă pe plan fără deformarea suprafeţelor sau unghiurilor.

Pentru România sunt adoptate două sisteme de proiecţie:

►Proiecţia stereografică 1970 – STEREO ,70 – cu plan secant unic în centrul geometric al teritoriului,

respectiv zona oraşului Făgăraş. Direcţia nord geografic se alfă pe axa X, iar axa Y este paralelă cu direcţia

ecuatorului.

►Proiecţia Gauss – proiecţie internaţională, cilindrică, conformă, transversală – aceasta presupune

divizarea elipsoidului în 36 de fuse de 6o fiecare. Acestea se desfăşoară de-a lungul meridianului axial, pe un

cilindru imaginar.

1.4 Elementele topografice ale terenului

Pentru a fi reprezentate pe planuri şi hărţi elementele ce sunt măsurate pe teren, este necesar să

descompunem terenul în elemente liniare şi unghiulare măsurabile. Această operaţiune se numeşte

geometrizarea terenului şi constă în alegerea punctelor caracteristice de pe teren în aşa fel încât prin unirea

lor linia frântă care rezultă să dea cât mai exact forma terenului. Precizia hărţilor şi planurilor depinde de

această operaţiune.

Preview document

Instrumente și metode de măsurare - Pagina 1
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 2
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 3
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 4
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 5
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 6
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 7
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 8
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 9
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 10
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 11
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 12
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 13
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 14
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 15
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 16
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 17
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 18
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 19
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 20
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 21
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 22
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 23
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 24
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 25
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 26
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 27
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 28
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 29
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 30
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 31
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 32
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 33
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 34
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 35
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 36
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 37
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 38
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 39
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 40
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 41
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 42
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 43
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 44
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 45
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 46
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 47
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 48
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 49
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 50
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 51
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 52
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 53
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 54
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 55
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 56
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 57
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 58
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 59
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 60
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 61
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 62
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 63
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 64
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 65
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 66
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 67
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 68
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 69
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 70
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 71
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 72
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 73
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 74
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 75
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 76
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 77
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 78
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 79
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 80
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 81
Instrumente și metode de măsurare - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Instrumente si Metode de Masurare.pdf

Alții au mai descărcat și

Practică topografică

1.)TEODOLIT ELECTRONIC Seria DT Aplicatii Teodolitul electronic seria DT are un sistem incremental optic de citire a unghiurilor cu ajutorul...

Proiect la Topografie

1.)TEODOLIT ELECTRONIC Seria DT Aplicatii Teodolitul electronic seria DT are un sistem incremental optic de citire a unghiurilor cu ajutorul...

Instalații electrice

Memoriu tehnic Prezentul proiect a fost intocmit la cererea beneficiarului pentru gasirea solutiei tehnice pentru dimensionarea instalatiei de...

Redactarea Planurilor Topografice și Calculul Suprafețelor

Scopul principal al măsurărilor topografice îl constituie redactarea planurilor topografice şi de situaţie, necesare în diferite domenii ale...

Materiale de Instalații

MATERIALE DE INSTALAŢII 1. PROPRIETAŢILE GENERALE ALE MATERIALELOR Proprietăţi fizice Proprietăţi mecanice 2. LIANŢI MINERALI Lianţi...

Managementul proiectelor în construcții

CAPITOLUL1 PREZENTAREA GENERALA A ACTIVITATII DE CONSTRUCTII Rezumat Dupa o succinta istorie a realizarilor si prezentarea principalelor...

Măsurări în Instalații

Lucrarea 1 TRATAREA STATISTICĂ A ERORILOR DE MĂSURARE. APLICAŢIE PENTRU MĂSURAREA REPETATĂ A REZISTENŢEI ELECTRICE CU AJUTORUL OHMMETRULUI 1....

Soluții moderne de utilizare a eneriei regenerabile

1.Contextul energetic, economic, social, politic si tehnologic in care se defasoara cercetarea. 1.1.Argumente pentru dezvoltarea cercatarii in...

Te-ar putea interesa și

Evaziunea Fiscală între Teorie și Realitate

Dimensiunea economiei subterane nu poate fi masurata cu precizie, cifrele variind de la o sursa la alta, dar totusi efectele se fac din plin...

Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar

CAPITOLUL 1. DEFINIRE, CONCEPTE SI REGLEMENTARI INTERNE SI INTERNATIONALE PRIVIND RISCUL BANCAR 1.1. Abordari conceptuale privind riscul si...

Eficiența Serviciilor în Relație cu Exigențele Consumatorilor

INTRODUCERE Experienţa internaţională oferă numeroase exemple cu privire la rolul deosebit de important pe care l-au avut serviciile în progresul...

Managementul Timpului - Studiu de Caz

Introducere Timpul este cea mai preţioasă resursă pe care o avem. De altfel, în unele limbi el este substantivul cel mai des folosit. Timpul este...

Aspecte Privind Promovarea Vânzărilor

În conditiile de piata actuale caracterizate printr-o concurenta puternica, modernitate, progres tehnologic etc., este foarte important pentru...

Proiect la Topografie

1.)TEODOLIT ELECTRONIC Seria DT Aplicatii Teodolitul electronic seria DT are un sistem incremental optic de citire a unghiurilor cu ajutorul...

Proiect de cercetare în științele politice

A. ARGUMENT Mass-media este termenul folosit pentru a descrie totalitatea mijloacelor de informare a maselor. Aceste mijloace sunt variate: presa...

Criza economică internațională - studiu de caz - SUA și România

A. ARGUMENT Pentru multi oameni actuala criza economica a venit ca o sageata din albastrul cer. Intre timp, experti din intreaga lume au avertizat...

Ai nevoie de altceva?